BELEXsentiment

BELEXsentiment za jul iznosi 90,10 poena

Nakon što su u maju mesecu oba reperna indeksa Beogradske berze ostvarila blaga pozitivna kretanja posle prethodnih višemesečnih negativnih tendencija, u junu dolazi do ponovnog pada vrednosti, pa je tako BELEX15 izgubio 0,98% svoje vrednosti dok je BELEXline u istom periodu bio u negativnoj zoni sa 0,88%. Od početka godine, oba indeksa su zabeležila smanjenje vrednosti, BELEX15 u iznosu od 3,48%, dok je BELEXline izgubio 6,74%.

Nakon tri uzastopna perioda u kojima je BELEXsentiment bio pozitivan, ovaj pokazatelj za jul je u crvenoj zoni sa vrednošću od 90,1 indeksnih poena.
Kada je reč o prometu, u junu mesecu je zabeležen ukupan promet u visini od 28,8 miliona EUR, što čini malo preko 60% ostvarenog prometa tokom maja iste godine, čime je nastavljen pad ukupnog mesečnog prometa u trećem uzastopnom periodu. Promet obveznica je tokom juna meseca činio skoro 90% ostvarenog prometa, i to prvenstveno obveznice Republike Srbije sa dospećem u februaru 2019, aprilu 2020 i martu 2021. U delu vlasničkih hartija od vrednosti najznačajniji promet tokom razmatranog meseca ostvarile su akcije izdavaoca Komercijalne Banke (KMBN), Naftne Industrije Srbije (NIIS), Messer Tehnogas a.d. Beograd (TGAS), Hercegovina a.d. Ravni Topolovac (HERC) i Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd (AERO).
U toku posmatranog perioda, najveću kapitalnu dobit su ostvarili akcionari Hercegovine a.d. Ravni Topolovac (+23,08%), Dunav osiguranja (+14,83%) i Globos osiguranja (+12,5%). Sa druge strane najveće gubitke su podneli akcionari Sojaproteina iz Bečeja (-11,46%), NIS-a (-5,38%) i Messer Tehnogasa (-4,25%).
Referentna kamatna stopa NBS je tokom juna 2018. godine zadržana na nivou od 3,00%. Agencija Standard and Poor's i Fitch potvrdile su tokom juna kreditni rejting Srbije (BB sa stabilnim izgledima), smatrajući da će ekonomski oporavak biti nastavljen stabilnim tempom u narednom periodu, kao i očekujući rast koji će podržati nedavne fiskalne napore i dovesti do postepenog smanjenja javnog duga.
Tokom juna Uprava za javni dug RS, pored dinarskih petogodišnjih obveznica sa stopom od 3,95% i procentom realizacije od 17%, emitovala je i dvogodišnje i sedmogodišnje obveznice denominovane u evrima, sa izvršnom stopom od 0,65% i 2,5% respektivno i procentom realizacije od 57% i 65%, respektivno.
Indeksi na berzama u regionu su zabeležili slične rezultate kao i oni na Beogradskoj berzi, pa je tako primetan pad vrednosti vodećih indeksa na tržištima kapitala u Hrvatskoj i Sloveniji u toku meseca juna ove godine.
Kada je reč o kretanju glavnih repernih indeksa u svetu tokom posmatranog perioda, situacija nije drugačija u odnosu na rezultate u regionu, pa su tako svi vodeći indeksi u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi (Velika Britanija, Nemačka, Francuska) ostvarili negativna kretanja. Isti trend pada vrednosti glavnih indeksa zabeležen je i na tržištima Azije i Južne Amerike, dok je jedini izuzetak bilo meksičko tržište kapitala, gde je zabeležen rast u toku juna meseca.


Miloš Savić, CFA
Portfolio menadžer
FIMA Invest a.d. Beograd

 

Vrednost735,96
Promena-6,56
% -0,88%
19.07.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,0575
USD/RSD101,3543
Izvor NBS, 19.07.2018.
Tržišna kapitalizacija - 19.07.2018.
519.221.680.246 RSD
4.398.040.618 EUR
Vesti sa Berze
16.07.2018.
Izmene i dopune Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera
03.07.2018.
BELEXsentiment za jul 2018. godine
02.07.2018.
BELEX Monthly Report - Jun 2018

Poslednje vesti