U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za novembar 2014 godine

28.11.2014.Ažurirani informatori - 28.11.2014
28.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
28.11.2014.Otkazana Skupština akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
28.11.2014.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Prokupac a.d. , Beograd - PRKB
28.11.2014.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Standard Listing - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
28.11.2014.Obaveštenje o isplati dividende akcionarima preferencijalnih akcija - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
28.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
28.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
28.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Alas - Rakovac a.d. , Ledinci
27.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
27.11.2014.Predlog odluke o izmeni Statuta - PD Zaječar a.d. , Zaječar
27.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
27.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
26.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovršac a.d., Vršac
26.11.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agrovršac a.d., Vršac
26.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
26.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
26.11.2014.Poziv akcionarima - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
26.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
25.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
25.11.2014.Ažurirani informatori - 25.11.2014
25.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
25.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
25.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
25.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
25.11.2014.Vanredno prilagođavanje indeksa BELEX15
24.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
24.11.2014.Dopuna dnevnog reda Sazivanje Skupštine - PD Zaječar a.d. , Zaječar
24.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
24.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
24.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
24.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
24.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
24.11.2014.Obaveštenje o izdavanju preferencijalnih akcija - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
24.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar - LPNP
24.11.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zastava kovačnica a.d. , Kragujevac - ZVKO
24.11.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
21.11.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugošped a.d. , Beograd - JGSP
21.11.2014.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom - PNSO
21.11.2014.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Galeb GTE a.d. , Beograd - GLBG
21.11.2014.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Ravnica a.d. , Bajmok - RVNC
21.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
21.11.2014.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
21.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
21.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
21.11.2014.Obaveštenje o isplati dividende - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
21.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
20.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
20.11.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pupin Telecom a.d. , Beograd
20.11.2014.Uključenje na Open Market - Ferum a.d. , Valjevo - FERM
20.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
20.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
20.11.2014.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
20.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
20.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugošped a.d. , Beograd
20.11.2014.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
19.11.2014.Ažurirani informatori - 19.11.2014
19.11.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
19.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
19.11.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Termika a.d. , Beograd - TRBG
19.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
19.11.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Termika a.d. , Beograd - TRBG
19.11.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
19.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
19.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
19.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
18.11.2014.Zaključci 13. Međunarodne konferencije Beogradske berze
17.11.2014.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2014. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
17.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sreten Gudurić a.d. , Užice
17.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - IGM Ruma a.d. , Ruma
17.11.2014.Predlog odluke o izmeni osnivačkog akta - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
17.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
17.11.2014.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2014. godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
17.11.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Intersilver a.d. , Zemun - INTE
17.11.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
17.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
17.11.2014.Odluka o izmeni Statuta - Luka Dunav a.d. , Pančevo
17.11.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.11.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.11.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
17.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
17.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
17.11.2014.Konsolidovani finansijski izveštaj za I-IX 2014. godine - Tigar a.d. , Pirot
17.11.2014.Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajima za I-IX 2014. godine - Tigar a.d. , Pirot
14.11.2014.Ažurirani informatori - 14.11.2014
14.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
14.11.2014.Održana sednica Nadzornog odbora - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
14.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
14.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
14.11.2014.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
14.11.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Trgopromet a.d. , Subotica
14.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Beograd
14.11.2014.Kvartalni izveštaj - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
14.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
14.11.2014.Dokument potreban radi primene izuzetka od obaveze objavljivanja prospekta - Mlekara a.d. , Subotica
14.11.2014.Dokument potreban radi primene izuzetka od obaveze objavljivanja prospekta - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
14.11.2014.Kvartalni izveštaj - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
14.11.2014.Kvartalni izveštaj - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
14.11.2014.Kvartalni izveštaj - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
14.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
14.11.2014.Odluka o danu isplate dividende - Iritel a.d. , Beograd
13.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
13.11.2014.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2014.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.11.2014.Ažurirani informatori - 12.11.2014
12.11.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac - IAGR
12.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara 08.12.2014.godine - Progres a.d. , Mladenovac
12.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara 28.11.2014.godine - Progres a.d. , Mladenovac
12.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara (dopuna) - Srpska banka a.d. , Beograd
12.11.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Agrovršac a.d., Vršac
12.11.2014.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
12.11.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
12.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
12.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
12.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
12.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
12.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
12.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
12.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
12.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
12.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
12.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
12.11.2014.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
12.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
12.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
12.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
10.11.2014.Ažurirani informatori - 10.11.2014
07.11.2014.Ažurirani informatori - 07.11.2014
07.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
07.11.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
07.11.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ključ a.d. , Kladovo
07.11.2014.Obaveštenje akcionarima - Jadran a.d., Nova Gajdobra
07.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
06.11.2014.Objavljena ispravka tehničke greške u Odluci o raspodeli dobiti za 2013. godinu - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
06.11.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Diva trade a.d., Valjevo - DIVA
06.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
06.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
06.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
06.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
05.11.2014.Ažurirani informatori - 05.11.2014
05.11.2014.Periodični konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-septembar 2014. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.11.2014.Periodični sažeti finansijski izveštaj za period januar-septembar 2014. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.11.2014.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2014.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.11.2014.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Žitostig a.d. , Požarevac - ZTST
05.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
05.11.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
05.11.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
05.11.2014.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
05.11.2014.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
05.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
04.11.2014.Ažurirani informatori - 04.11.2014
04.11.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Radijator a.d. , Zrenjanin
04.11.2014.Obaveštenje o smanjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija - Trgopromet a.d. , Subotica - TRGOM
03.11.2014.Obaveštenje o poslednjem trgovačkom danu za obveznice - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
03.11.2014.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Megalit Šumnik a.d. , Raška - MESU
03.11.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Agrovršac a.d., Vršac
03.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
03.11.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fap Famos a.d., Beograd - FFMS
03.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
03.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka
03.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intersilver a.d. , Zemun
03.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
03.11.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. , Bačka Palanka
03.11.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
03.11.2014.Obaveštenje akcionarima - Bačka a.d., Sivac
03.11.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
03.11.2014.BELEXsentiment za novembar 2014. godine

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost985,48
Promena-6,70
% -0,68%
14.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0802
USD/RSD109,0132
Izvor NBS, 14.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 14.06.2024.
448.203.893.284 RSD
3.828.178.405 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
14.06.2024.
Ažurirani informatori - 14.06.2024
14.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
13.06.2024.
Obaveštenje promenama u značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar