U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2020 godine

30.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
30.09.2020.Ostale informacije - Velprom a.d. , Aleksinac
30.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
30.09.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Svetlost a.d. , Beograd
30.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.09.2020.Neodržana Skupština akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
29.09.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20195
29.09.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - RTC Šabac a.d., Šabac
29.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
29.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
29.09.2020.Otkazana Skupština akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.09.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.09.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
28.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
24.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
23.09.2020.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva
23.09.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
23.09.2020.Predlog odluke o izmeni statuta - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
23.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
23.09.2020.Obaveštenje javnog drustva o značajnim učešćima - Betonjerka a.d., Sombor
23.09.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kolut a.d. , Kolut
22.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću pravnog lica - Betonjerka a.d., Sombor
22.09.2020.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - GP Izgradnja a.d. , Valjevo - IZGR
22.09.2020.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Ikarbus a.d. , Beograd - IKRBG
21.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pobeda a.d. , Ljig
21.09.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
21.09.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
21.09.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
21.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.09.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
18.09.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
17.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
17.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
17.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
16.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
16.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
16.09.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
16.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.09.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.09.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
16.09.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.09.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.09.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
16.09.2020.Redovna revizija indeksa BELEXline
16.09.2020.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
15.09.2020.Ažurirani informatori - 15.09.2020
15.09.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica - LKLG
14.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
11.09.2020.Ažurirani informatori - 11.09.2020
11.09.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
11.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
11.09.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
11.09.2020.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-zu obrasca - Inos metalbiro a.d. , Beograd
10.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
10.09.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
09.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
09.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
09.09.2020.Ostale informacije korek.pred.odl.za vanred.skupstinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
09.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
08.09.2020.Ažurirani informatori - 08.09.2020
08.09.2020.Obaveštenje o odluci Nadzornog odbora o sazivanju skupštine - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Lasta a.d. , Beograd
08.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Lasta a.d. , Beograd
08.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lasta a.d. , Beograd
08.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
08.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
08.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
07.09.2020.Ažurirani informatori - 07.09.2020
07.09.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Tabak a.d. , Niš
07.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019.godinu - Tabak a.d. , Niš
07.09.2020.Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
07.09.2020.Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Punomoćje za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Formular za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Ostale informacije - Vagar a.d. , Futog
07.09.2020.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Predlog odluke o izmeni statuta - Alfa plam a.d. , Vranje
07.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
07.09.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
07.09.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
07.09.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
04.09.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
04.09.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad - BDNS
04.09.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
04.09.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.09.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
04.09.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sacen a.d. , Novi Sad - SCEN
04.09.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - BB Trade a.d. , Žitište
04.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Trade a.d. , Žitište
04.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Trade a.d. , Žitište
04.09.2020.Izveštaj o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija pro-rata - BB Trade a.d. , Žitište
03.09.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
03.09.2020.Odluka Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
03.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Svetlost a.d. , Beograd
02.09.2020.Ažurirani informatori - 02.09.2020
02.09.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
02.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Beograd
02.09.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Nama a.d. , Beograd
02.09.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Sjaj u tami a.d. , Beograd
02.09.2020.BELEX Monthly Report - August 2020
01.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Trade a.d. , Žitište
01.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Trade a.d. , Žitište
01.09.2020.Statut - ALTA banka a.d. , Beograd
01.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
01.09.2020.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.09.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
01.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
01.09.2020.Ostale informacije - Razrešenje i imenovanje članova NO - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.09.2020.BELEXsentiment za septembar 2020. godine
01.09.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
01.09.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
01.09.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ