U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za maj 2019 godine

31.05.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
31.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
31.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Network Co a.d. , Beograd - NETW
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Građevinar a.d. , Beograd - GRAV
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Ferum a.d. , Valjevo - FERM
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Tekstil Fashion a.d., Požarevac - TKFS
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Minimel a.d. , Zrenjanin - MMEL
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - SBM Holding Beomedicina a.d. , Beograd - SBMB
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Autotransport a.d. , Bosilegrad - ATRB
31.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.05.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Gradska pekara a.d. , Sombor - GPKS
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Agrooprema Odžaci a.d. , Odžaci - AGRO
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Beoenterijer a.d. , Beograd - BENT
31.05.2019.Rešenje o ispravci greške u Rešenju o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Kopaonik a.d. , Beograd - KOPB
31.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd - NVST
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Stari Đeram a.d. , Beograd - DJRM
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Jugolek a.d. , Beograd - JLEK
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Neretva a.d., Beograd - NRTV
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Ciglana Obnova a.d. , Kać - CGOB
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Razvitak a.d. , Lazarevac - RZVK
31.05.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19188
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
31.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rubin a.d. , Kruševac
31.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
31.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
31.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
31.05.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
31.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
30.05.2019.Ažurirani informatori - 30.05.2019
30.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
30.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dunav Grocka a.d. , Grocka
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
30.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Beograd
30.05.2019.Poziv za Skupštinu akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. Surdulica
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. Surdulica
30.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
30.05.2019.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.05.2019.Ostale informacije - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.05.2019.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Pobeda a.d. , Ljig
30.05.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2017. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.05.2019.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.05.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
30.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
30.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
30.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
30.05.2019.Odložena Skupština akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.05.2019.Ažurirani informatori - 29.05.2019
29.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niš ekspres a.d., Niš
29.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hempro a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.05.2019.Konsolidovani goišnji izveštaj za 2018. godinu- Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
28.05.2019.Ažurirani informatori - 28.05.2019
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
28.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Imtel RTV a.d. , Beograd - IMRT
28.05.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Kopaonik a.d. , Beograd - KOPB
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
28.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
28.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
28.05.2019.Obaveštenje o Odluci odbora direktora o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara - IPM "ZMAJ" A.D. ZEMUN
28.05.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
28.05.2019.Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara - Zmaj ad, Zemun
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
28.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
28.05.2019.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - NIS a.d., Novi Sad
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
28.05.2019.Poziv za XI redovnu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
28.05.2019.Obaveštenje o odluci o sazivanju sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
28.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
28.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geomašina a.d. , Beograd
28.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geomašina a.d. , Beograd
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
28.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
28.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Inex Budućnost a.d. , Požega
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
28.05.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Tigar a.d. , Pirot
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
28.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara 2019. godine - Proleter a.d. , Ivanjica
27.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đerdap turist a.d. , Kladovo
27.05.2019.Obaveštenje - Centroprom a.d. Beograd - Rešenje Komisije za hartije od vrednosti
27.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
27.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.05.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19185
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
27.05.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
27.05.2019.Godišnji konsolidovan izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
27.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudo a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
27.05.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Inex Radulaška a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
27.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kačarevo a.d., Kačarevo
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
27.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
24.05.2019. Odluka o pomoćnim radnim stanicama - 24.05.2019.
24.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kačarevo a.d., Kačarevo
24.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Kačarevo a.d., Kačarevo
24.05.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Sevojno
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
24.05.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
24.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
24.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Interšped a.d. , Subotica - ITSP
24.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mlin a.d. , Bela Crkva - MLBC
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.05.2019.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interservis a.d. , Futog
24.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
24.05.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2019.Predlog Odluke za izmenu i dopunu Statuta - Hempro a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
24.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
24.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
24.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
24.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - AD Autokuća Raketa Sevojno
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Arilje
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet a.d. , Zaječar
24.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
24.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
24.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
24.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasma a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Cer a.d. , Čačak
23.05.2019.Ažurirani informatori - 23.05.2019
23.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Novi dom - promet a.d. , Pančevo
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
23.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Prodor a.d. , Novi Sad - PROD
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
23.05.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Ikarbus a.d. , Beograd - IKRB
23.05.2019.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
23.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
23.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
23.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
22.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
22.05.2019.Ažurirani informatori - 22.05.2019
22.05.2019.Predlog odluke o izmeni statuta - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
22.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.05.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
22.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta - EIBB
22.05.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d., Smederevo
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
22.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
22.05.2019.Obaveštenje o pravosnažnom usvojenom unapred pripremljenom planu reorganizacije - Vojvodinaput - Bačkaput ad, Novi Sad
22.05.2019.Predlog Odluke o izmeni Statuta - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pomoravlje a.d. , Niš
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interšped a.d. , Subotica
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitopromet a.d. , Zaječar
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tabak a.d. , Niš
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara (korigovano) - Invest - Import a.d. , Beograd
22.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka 31.12.2018. godine - Autoventil a.d. , Užice
22.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 31.12.2018. godine - Autoventil a.d. , Užice
21.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac - DIBB
21.05.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - PD Erozija ad Valjevo
21.05.2019.Ažurirani informatori - 21.05.2019
21.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 20.05.2019. godine - Autoventil a.d. , Užice
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
21.05.2019.Obaveštenje o promeni računovodstvene vrednosti akcija i smanjenju osnovnog kapitala - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Subotica
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica
21.05.2019.Ponuda za otudjenje sopstvenih akcija - AK KOMPRESOR ad, Beograd
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Excelsior a.d. , Beograd
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yumco a.d. , Vranje
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
21.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PD Erozija ad Valjevo
21.05.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Interšped a.d. , Subotica
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Betonjerka a.d., Sombor
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin, korekcija tehničke greške iz objavljenog poziva (godina održavanja Skupštine)
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
20.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
20.05.2019.Obaveštenje Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok - INBB
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
20.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
20.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
20.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
20.05.2019.Obaveštenje Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
20.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.05.2019.Predlog odluke o izmeni statuta - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.05.2019.Odluka o dopuni dnevnog reda sednice Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac a.d. , Šurjan
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
20.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac H & H a.d. , Kula
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
20.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
20.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Makovica a.d. , Mladenovac
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Makovica a.d. , Mladenovac
20.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rad a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Informatika a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grot a.d. , Vranje
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ratar a.d. , Pančevo
20.05.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
20.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Takovo transport a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
17.05.2019.Ažurirani informatori - 17.05.2019
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Glas Podrinja a.d. , Šabac
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Podunavlje a.d. , Beočin
17.05.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
17.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sjaj u tami a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nama a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kompresor a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erste bank a.d. , Novi Sad
17.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
17.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
17.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - MD - EX a.d. , Kragujevac
17.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - MD - EX a.d. , Kragujevac
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
17.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
17.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
16.05.2019.Ažurirani informatori - 16.05.2019
16.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans a.d. , Sombor
16.05.2019.Odluka N.O. o izmenama člana 60. Statuta - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
16.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica - SMBM
16.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac - TRAY
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Miroč a.d. , Kladovo
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
16.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019 - Autoventil a.d. , Užice
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Chemos a.d. , Palić
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
16.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
16.05.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara 22.06.2019 - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
15.05.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2019.Poziv akcionarima za 33. Skupštinu akcionara - Impol Seval a.d. Sevojno
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.05.2019.Ažurirani informatori - 15.05.2019
15.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
15.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Krušik plastika a.d. , Osečina
15.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
15.05.2019.Kvartalni izveštaj - I kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
15.05.2019.Poziv za redovnu skupštinu akcionara - Stari Tamiš a.d. Pančevo
15.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Swiss - American Trade INC a.d. , Zrenjanin - SWIS
15.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agroprodukt a.d. , Kraljevo - AGRP
15.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stjenik a.d. , Čačak - STNK
15.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Duvan promet a.d. , Zrenjanin - DVZR
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja Nadzornog odbora za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Nadzornog odbora za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg Revizorskog konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fintel energija a.d. , Beograd
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d. , Sombor
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Miletić a.d. , Sombor
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
15.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rimex a.d. , Beograd
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.05.2019.Ažurirani informatori - 14.05.2019
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
14.05.2019.Odluka o pokriću gubitka - Imos a.d. , Šid
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
14.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.05.2019.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Potisje precizni liv a.d. , Ada
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Telefonkabl a.d. , Beograd
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
13.05.2019.Ažurirani informatori - 13.05.2019
13.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
13.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
13.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
13.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
13.05.2019.Predlog izmene i dopune Statuta - Srbijaput a.d. , Beograd
13.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Jubmes banka a.d. , Beograd
13.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd - ENOP
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
13.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Potisje-precizni liv ad Ada
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara 13.06.2019. godine - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Beozaštita a.d. , Beograd
13.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - EI Autoservis a.d. , Niš
13.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Jubmes banka a.d. , Beograd
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kadinjača a.d. , Užice
13.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Subotica
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Trade a.d. , Žitište
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad- ispravka
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
10.05.2019.Ažurirani informatori - 10.05.2019
10.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stanservis a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ciglana a.d. , Titel
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
10.05.2019.Ostale informacije - Predlog izmena statuta - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jubmes banka a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novitet a.d. , Novi Sad
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PD Zaječar a.d. , Zaječar
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
10.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
10.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
10.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
10.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Rad a.d. , Beograd - RBGD
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Somborske novine a.d. , Sombor
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
10.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
10.05.2019.Obaveštenje korisnicima internet stranice Beogradske berze - 10.05.2019.
10.05.2019.Najava dostavljanja i objave kvartalnog izveštaja - I kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
10.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
10.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
10.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Jubmes banka a.d. , Beograd
09.05.2019.Ažurirani informatori - 09.05.2019
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
09.05.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
09.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
09.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
09.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2018. godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
09.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
09.05.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
09.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Central a.d. , Vrbas
09.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Beograd
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Stara Pazova
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.05.2019.Statut - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erozija a.d., Valjevo
08.05.2019.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SU - marketi a.d. , Subotica
08.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
08.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Woksal a.d. , Užice
08.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Woksal a.d. , Užice
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.05.2019.Kodeks korporativnog upravljanja - Jedinstvo a.d. Sevojno
08.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izvestaja za I kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
08.05.2019.Ažurirani informatori - 08.05.2019
08.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
08.05.2019.Prospekt - Politika a.d. , Beograd - PLTK
08.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Politika a.d. , Beograd - PLTK
08.05.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka - CRFS
08.05.2019.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO17153
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
08.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZGOP a.d. , Novi Sad
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
08.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
08.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
08.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji izveštaj 2018. godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nolit a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Kać
07.05.2019.Odbor direktora utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
07.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka a.d., Sivac
07.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
07.05.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19185
07.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
07.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
07.05.2019.BELEXsentiment za maj 2019. godine
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kačarevo a.d., Kačarevo
07.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kačarevo a.d., Kačarevo
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijaput a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dijamant a.d. , Zrenjanin
07.05.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inex Radulaška a.d. , Beograd
07.05.2019.Otkazana Skupština akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
07.05.2019.Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara - UTP Srbija - Tis a.d. Zaječar
07.05.2019.Odluka o sazivanju skupstine akcionara - UTP Srbija - Tis a.d. Zaječar
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
07.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
06.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - SP Laboratorija a.d., Bečej - SPLA
06.05.2019.Ažurirani informatori - 06.05.2019
06.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
06.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću- Kačarevo a.d., Kačarevo
06.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kačarevo a.d., Kačarevo
06.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kačarevo a.d., Kačarevo
06.05.2019.BELEX Monthly Report - April 2019
06.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
06.05.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
06.05.2019.Odluka o pokriću gubitka - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
06.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pomoravlje a.d. , Niš
06.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
06.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - STUP Vršac a.d. , Vršac
06.05.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kačarevo a.d., Kačarevo
06.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
06.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
06.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
06.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
06.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Obnova a.d. , Beograd
03.05.2019.Ažurirani informatori - 03.05.2019
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
03.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Teretni transport Bor a.d. , Bor - TRTB
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Savremena a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niskogradnja a.d. , Smederevo
03.05.2019.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018.godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Venac a.d. , Pećinci
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
03.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Žitopromet a.d. , Zaječar
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sigma a.d. , Subotica
03.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Zimpa a.d. , Ub
03.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
03.05.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Imos a.d. , Šid
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Madera a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Juhortrans a.d. , Jagodina
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
03.05.2019.Godišnji izveštaj - Medifarm a.d. , Beograd
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Trgopromet a.d. , Kraljevo
03.05.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj - IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun za 2018.
03.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Interservis a.d. , Futog
03.05.2019.Godišnji izveštaj - Pobeda a.d. , Ljig
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kaštel a.d. , Ečka
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Tehnoservis a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
03.05.2019.Redovan godišnji izveštaj - IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun za 2018.
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd za 2018.
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inos metalbiro a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.05.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
03.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Savremena a.d. , Beograd
03.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Savremena a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj Konsolidovani 2018. godine - Progres a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Progres a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Milan Blagojević a.d. , Smederevo
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rubin a.d. , Kruševac
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jadar a.d. , Loznica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
03.05.2019.Sazivanje ponovne Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Napredak a.d. , Stara Pazova
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - HUP Evropa a.d. , Surdulica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Sremput a.d. , Ruma
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Kompresor a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroexport a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Politika a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PK Sombor Holding CO a.d. Sombor
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
03.05.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
03.05.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Nolit a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Centroistok a.d. , Bor
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Insa a.d. , Zemun
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Yumco a.d. , Vranje
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Insa a.d. , Zemun
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
03.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
03.05.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
03.05.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Nolit a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Timok a.d. , Negotin
03.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putevi a.d. , Užice
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Proel a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Proleter a.d. , Arilje

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ