U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2016 godine

30.09.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
30.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Gibnjara a.d. , Kraljevo - SGIB
30.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
29.09.2016.Ažurirani informatori - 29.09.2016
29.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Industrijske nekretnine a.d., Beograd - INNK
29.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Industrijske nekretnine a.d., Beograd - INNKP
29.09.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Telefonkabl a.d. , Beograd
29.09.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Futurum a.d. , Beograd
29.09.2016.Odluka o pokriću gubitka - Futurum a.d. , Beograd
29.09.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Futurum a.d. , Beograd
29.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
29.09.2016.Godišnji Konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo
29.09.2016.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Minel Koncern a.d. , Beograd
28.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
28.09.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Interšped a.d. , Subotica
27.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
27.09.2016.Ažurirani informatori - 27.09.2016
27.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.09.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agro a.d. , Dobanovci - AGRD
27.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Terravita a.d. , Beograd - SJKI
27.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
27.09.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Autoservis a.d. , Čačak
26.09.2016.Ažurirani informatori - 26.09.2016
26.09.2016.Ostale informacije - Razrešenje i imenovanje članova Izvršnog odbora i generalnog direktora - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
26.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
26.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
26.09.2016.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
26.09.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
26.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
23.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
23.09.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija usled poništaja sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
22.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
22.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
22.09.2016.Ostale informacije - Tigar a.d. , Pirot
22.09.2016.Ostale informacije - Nova Peščara a.d. , Deliblato
22.09.2016.Obaveštenje Berze o organizovanju trgovanja na berzanskom sastanku dana 22.9.2016. godine
22.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
22.09.2016.Obaveštenje u vezi sa početkom trgovanja
21.09.2016.Odluka o skraćenju dužine trajanja pojedinih faza trgovanja i postupanju sa nalozima za trgovanje ispostavljenim u BelexFIX na berzanskom sastanku dana 21.9.2016. godine i prestanku privremene obustave trgovanja, te nastavku trgovanja počev od 22.9.2016. godine
21.09.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja hartijama od vrednosti na svim segmentima Regulisanog tržišta i MTP Belex
20.09.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Halkbank a.d. , Beograd - CCNBPF
20.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
20.09.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
20.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
19.09.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Bambi a.d. , Požarevac
19.09.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen revizorskim izveštajem) - TE - TO a.d. , Senta
19.09.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
16.09.2016.Ažurirani informatori - 16.09.2016
16.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
16.09.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Nacional a.d. , Beograd
16.09.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
16.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
16.09.2016.Statut - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
16.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
16.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
16.09.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i nastavku organizovanja trgovanja akcijama izdavaoca novog ISIN broja - Orahovo a.d. , Novo Orahovo - ORHV
15.09.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
15.09.2016.Odložena Skupština akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
15.09.2016.Obaveštenje o isplati dividende za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
15.09.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
15.09.2016.Redovna revizija indeksa BELEX15
13.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
13.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
13.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesgalasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
13.09.2016.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.09.2016.Ažurirani informatori - 12.09.2016
12.09.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16144
12.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
09.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
09.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
09.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
09.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
09.09.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Orahovo a.d. , Novo Orahovo - ORHV
09.09.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac - PTDR
09.09.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Gibnjara a.d. , Kraljevo - SGIB
09.09.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
08.09.2016.Ažurirani informatori - 08.09.2016
08.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
08.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
08.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesgalasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
08.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
07.09.2016.Ažurirani informatori - 07.09.2016
07.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
07.09.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Glas Podrinja a.d. , Šabac
07.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
07.09.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
06.09.2016.Obaveštenje o isplati dividende - AIK banka a.d. , Beograd
06.09.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
06.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac - VSKG
06.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jagodinska pivara a.d. , Jagodina - JGPI
06.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
06.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica a.d. , Kikinda
06.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
05.09.2016.Ažurirani informatori - 05.09.2016
05.09.2016.Predlog odluke o izmeni Statuta - TE - TO a.d. , Senta
05.09.2016.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
05.09.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
02.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
02.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
02.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
02.09.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
02.09.2016.Ostale informacije - Obaveštenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka - TE - TO a.d. , Senta
01.09.2016.Ažurirani informatori - 01.09.2016
01.09.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
01.09.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
01.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Cooperativa a.d. , Beograd
01.09.2016.Ostavka izvršnog direktora i kooptacija novog direktora - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
01.09.2016.BELEXsentiment za septembar 2016. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ