U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2016 godine

30.09.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
30.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Gibnjara a.d. , Kraljevo - SGIB
30.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
29.09.2016.Ažurirani informatori - 29.09.2016
29.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Industrijske nekretnine a.d., Beograd - INNK
29.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Industrijske nekretnine a.d., Beograd - INNKP
29.09.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Telefonkabl a.d. , Beograd
29.09.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Futurum a.d. , Beograd
29.09.2016.Odluka o pokriću gubitka - Futurum a.d. , Beograd
29.09.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Futurum a.d. , Beograd
29.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
29.09.2016.Godišnji Konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo
29.09.2016.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Minel Koncern a.d. , Beograd
28.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
28.09.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Interšped a.d. , Subotica
27.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
27.09.2016.Ažurirani informatori - 27.09.2016
27.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.09.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agro a.d. , Dobanovci - AGRD
27.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Terravita a.d. , Beograd - SJKI
27.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
27.09.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Autoservis a.d. , Čačak
26.09.2016.Ažurirani informatori - 26.09.2016
26.09.2016.Ostale informacije - Razrešenje i imenovanje članova Izvršnog odbora i generalnog direktora - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
26.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
26.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
26.09.2016.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
26.09.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
26.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
23.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
23.09.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija usled poništaja sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
22.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
22.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
22.09.2016.Ostale informacije - Tigar a.d. , Pirot
22.09.2016.Ostale informacije - Nova Peščara a.d. , Deliblato
22.09.2016.Obaveštenje Berze o organizovanju trgovanja na berzanskom sastanku dana 22.9.2016. godine
22.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
22.09.2016.Obaveštenje u vezi sa početkom trgovanja
21.09.2016.Odluka o skraćenju dužine trajanja pojedinih faza trgovanja i postupanju sa nalozima za trgovanje ispostavljenim u BelexFIX na berzanskom sastanku dana 21.9.2016. godine i prestanku privremene obustave trgovanja, te nastavku trgovanja počev od 22.9.2016. godine
21.09.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja hartijama od vrednosti na svim segmentima Regulisanog tržišta i MTP Belex
20.09.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Halkbank a.d. , Beograd - CCNBPF
20.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
20.09.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
20.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
19.09.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Bambi a.d. , Požarevac
19.09.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen revizorskim izveštajem) - TE - TO a.d. , Senta
19.09.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
16.09.2016.Ažurirani informatori - 16.09.2016
16.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
16.09.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Nacional a.d. , Beograd
16.09.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
16.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
16.09.2016.Statut - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
16.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
16.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
16.09.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i nastavku organizovanja trgovanja akcijama izdavaoca novog ISIN broja - Orahovo a.d. , Novo Orahovo - ORHV
15.09.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
15.09.2016.Odložena Skupština akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
15.09.2016.Obaveštenje o isplati dividende za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
15.09.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
15.09.2016.Redovna revizija indeksa BELEX15
13.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
13.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
13.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesgalasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
13.09.2016.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.09.2016.Ažurirani informatori - 12.09.2016
12.09.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16144
12.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
09.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
09.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
09.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
09.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
09.09.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Orahovo a.d. , Novo Orahovo - ORHV
09.09.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac - PTDR
09.09.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Gibnjara a.d. , Kraljevo - SGIB
09.09.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
08.09.2016.Ažurirani informatori - 08.09.2016
08.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
08.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
08.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesgalasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
08.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
07.09.2016.Ažurirani informatori - 07.09.2016
07.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
07.09.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Glas Podrinja a.d. , Šabac
07.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
07.09.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
06.09.2016.Obaveštenje o isplati dividende - AIK banka a.d. , Beograd
06.09.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
06.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac - VSKG
06.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jagodinska pivara a.d. , Jagodina - JGPI
06.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
06.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica a.d. , Kikinda
06.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
05.09.2016.Ažurirani informatori - 05.09.2016
05.09.2016.Predlog odluke o izmeni Statuta - TE - TO a.d. , Senta
05.09.2016.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
05.09.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
02.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
02.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
02.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
02.09.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
02.09.2016.Ostale informacije - Obaveštenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka - TE - TO a.d. , Senta
01.09.2016.Ažurirani informatori - 01.09.2016
01.09.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
01.09.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
01.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Cooperativa a.d. , Beograd
01.09.2016.Ostavka izvršnog direktora i kooptacija novog direktora - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
01.09.2016.BELEXsentiment za septembar 2016. godine

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd