U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jun 2011 godine

30.06.2011.Izvod iz finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.06.2011.Inovirani prospekti - 30.06.2011
30.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.06.2011.Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
30.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Frikom a.d. , Beograd
30.06.2011.Dopuna poziva za redovnu skupštinu akcionara - Vital a.d. , Vrbas
30.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Napred GP a.d. , Beograd
30.06.2011.Odlaganje i sazivanje redovne Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
30.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Minprojekt a.d. , Niš - MNPR
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Prokuplje
30.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
30.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgocentar a.d. , Leskovac
30.06.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
30.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Avala Ada a.d. , Beograd
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
30.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
29.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Varvarinsko polje a.d. , Paraćin - VRVP
29.06.2011.Inovirani prospekti - 29.06.2011
29.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija izdavaoca - Ecoagri Serbia a.d. , Bela Crkva
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
29.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
29.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
29.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Ribar a.d. , Novi Kneževac
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribar a.d. , Novi Kneževac
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Ravnica a.d. , Bajmok
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Naš stan a.d. , Beograd
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Beograd
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Usluga a.d. , Beograd
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Polet a.d. , Novi Pazar
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Budućnost a.d. , Subotica
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
29.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sitra a.d. , Kovačica
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
29.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
29.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
29.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
28.06.2011.Suspenzija market mejkinga na hartiji - Sojaprotein a.d. Bečej - SJPT
28.06.2011.Inovirani prospekti - 28.06.2011
28.06.2011.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2010. godinu sa mišljenjem revizora - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
28.06.2011.Finansijski izveštaji za 2010. godinu sa mišljenjem revizora - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
28.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
28.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
28.06.2011.Sazivanje XIII redovne Skupštine akcionara - Napred GP a.d. , Beograd
28.06.2011.Sazivanje IV vanredne Skupštine akcionara - Napred GP a.d. , Beograd
28.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Remont a.d. , Bečej
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Topola a.d. , Topola
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
28.06.2011.BELEX bankarski dan
27.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kovačica
27.06.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Geoinženjering a.d. , Beograd
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
27.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
27.06.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Ratarstvo a.d. , Skorenovac
27.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Podunavlje a.d. , Apatin
27.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrar fruit a.d. , Bošnjace - AGFB
27.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - 1. Maj - Ždeglovo a.d., Lebane - PMZL
27.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Radnik a.d., Beograd - RDBG
27.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Gučevo a.d. , Loznica - GCVO
27.06.2011.Inovirani prospekti - 27.06.2011
27.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
27.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
27.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
27.06.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Kamenolom a.d. , Valjevo - KMNL
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
27.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Hotel Prag a.d. , Beograd
27.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
27.06.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Trgopromet a.d. , Prokuplje
27.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sremski hrast a.d. , Morović
27.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
27.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Žitko a.d. , Bačka Topola
27.06.2011.Godisnji izveštaj za poslovnu 2010. godinu - Žitko a.d. , Bačka Topola
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
27.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Progres a.d. , Mladenovac
27.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Sila a.d. , Stara Moravica
27.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pivara Niš a.d. , Niš
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bečej prevoz a.d. , Bečej
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
27.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
27.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
24.06.2011.Inovirani prospekti - 24.06.2011
24.06.2011.Poslovne vesti: Otvoreno predstavništvo NIS-a u Briselu - NIS a.d., Novi Sad
24.06.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Riboteks a.d. , Ljubovija
24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
24.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala Ada a.d. , Beograd
24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Moravica a.d. , Stara Moravica
24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ljutovo a.d. , Ljutovo
24.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
23.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ratarstvo a.d. , Skorenovac
23.06.2011.Inovirani prospekti - 23.06.2011
23.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Zvečan
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - MB Fapromal a.d., Lučani
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport - logistika a.d. , Beograd
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Obnova a.d. , Beograd
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kvarc a.d. , Beograd
23.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
23.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
23.06.2011.Izvod iz konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
23.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
23.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
23.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
23.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Riboteks a.d. , Ljubovija
23.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
23.06.2011.Dopuna dnevnog reda za sazvanu skupštinu akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vetfarm a.d. , Beograd
23.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Obezbeđenje Comerc a.d. , Beograd
23.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Topolatrans a.d. , Bačka Topola - TPLT
23.06.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Panonija a.d. , Inđija - PANN
23.06.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Separacija a.d. , Velika Plana - SEPR
23.06.2011.Objavljen izveštaj sa skupštine održane 21.6.2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - HIP Petroremont a.d. , Pančevo - HPTR
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Umi pek a.d. , Leskovac - UMPK
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Budućnost a.d. , Kovačica - BUKO
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Pinki a.d. , Sremska Mitrovica - PNKI
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Amer Elektro a.d. , Kruševac - ELUK
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - AC promet a.d. , Užice - ACPR
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Šumadija a.d. , Mladenovac - SUML
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Gaj a.d. , Pančevo - GAJP
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jelova Gora a.d. , Užice - JGUE
22.06.2011.Inovirani prospekti - 22.06.2011
22.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
22.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
22.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
22.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
22.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
22.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Cubi Napredak a.d. , Bačka Palanka
22.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
22.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
22.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
22.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
22.06.2011.Izvod iz finansijkog izveštaja za 2010. godinu - Ogrev a.d. , Zrenjanin
22.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - Vesti a.d., Užice
22.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Vesti a.d., Užice
22.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
22.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
22.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
22.06.2011.Izdavanje akcija bez javne ponude - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
22.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - Ogrev a.d. , Zrenjanin
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - ZUP Pobeda a.d. , Beograd - ZUPP
22.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju 2010. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Western style a.d. , Ivanjica - WEST
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Pobeda Svrljig a.d. , Svrljig - PDSV
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zaštita rada a.d., Beograd - ZARD
21.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
21.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Jadar a.d. , Loznica
21.06.2011.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu - Novopak a.d. , Beograd
21.06.2011.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu - Pančevac a.d. , Pančevo
21.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Pančevac a.d. , Pančevo
21.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Pančevac a.d. , Pančevo
21.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
21.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Mika Alas a.d. , Beograd
21.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Mika Alas a.d. , Beograd
21.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d. , Žagubica
21.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Mlava a.d. , Žagubica
21.06.2011.Skraćeni prospekt za izdavanje akcija sa javnim pozivom za upis i uplatu - Sinter a.d. , Užice
21.06.2011.Inovirani prospekti - 21.06.2011
21.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - Varnost Fitep a.d. , Zemun
21.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vršački ritovi a.d. , Vršac
21.06.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Jela a.d. , Šabac - JELA
21.06.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - DIP Vojvodina a.d. , Nova Pazova - DIPV
21.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Nišprojekt a.d. , Niš - NIPR
21.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Livnica Pobeda a.d. , Beograd - LPBD
21.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jugotehnika a.d. , Niš - JUGT
21.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Javor a.d. , Prijepolje
21.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
21.06.2011.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - HUTP Balkan a.d. , Beograd
21.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
21.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
21.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet a.d. , Novi Pazar
21.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novopak a.d. , Beograd
21.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
21.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Poljoprivreda a.d. , Senta - PPSE
21.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Novi dani a.d. , Beograd - NDAN
21.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - 6. oktobar a.d. , Pančevo
20.06.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Centar a.d. , Beograd - CENT
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
20.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
20.06.2011.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
20.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
20.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Umka a.d. , Umka
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
20.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
20.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel inženjering a.d. , Beograd
20.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Trafo a.d. , Mladenovac
20.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Boka
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Gumins a.d. , Novi Sad
20.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Galad a.d. , Kikinda
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kamendin a.d. , Sirig
17.06.2011.Finansijski izveštaji za 2010.godinu Izveštaj nezavisnog revizora - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
17.06.2011.Sklopljen novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
17.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Geoinženjering a.d. , Beograd
17.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
17.06.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
17.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
17.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Chemos a.d. , Palić
17.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
17.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
17.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej
17.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010.godinu - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
17.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
17.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Gasalarm a.d. , Beograd
17.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
17.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Agh a.d. , Gadžin Han
16.06.2011.Inovirani prospekti - 16.06.2011
16.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
16.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
16.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
16.06.2011.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Elan a.d. , Izbište
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Inicijal a.d. , Beograd
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal - holding a.d. , Beograd
16.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Pupin Telecom a.d. , Beograd
16.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - Pupin Telecom a.d. , Beograd
16.06.2011.Izveštaj sa održane XIII redovne Skupštine akcionara - Napred GP a.d. , Beograd
16.06.2011.Izveštaj sa održane IV vanredne Skupštine akcionara - Napred GP a.d. , Beograd
16.06.2011.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Neostar a.d. , Novi Sad - ZVNS
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
16.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
16.06.2011.Godisnji izvestaj za 2010. godinu - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
16.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d. , Sivac
16.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Forum inženjering a.d. , Beograd
16.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
15.06.2011.Inovirani prospekti - 15.06.2011
15.06.2011.Konsolidovani finansijski izveštaj za 1. kvartal 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
15.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - Kontaktor a.d. , Beograd
15.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Kontaktor a.d. , Beograd
15.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - Varnost Fitep a.d. , Zemun
15.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kontaktor a.d. , Beograd
15.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Spekta a.d. , Beograd
15.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Boka
15.06.2011.Kvartalno prilagodjavanje indeksa BELEX15
15.06.2011.Dopuna upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
15.06.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Remont a.d. , Bečej
15.06.2011.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
14.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Centropromet a.d., Šid - CNPS
14.06.2011.Inovirani prospekti - 14.06.2011
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
14.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava a.d. , Jagodina
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Duropack a.d. , Kruševac
14.06.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
14.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
14.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
14.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
14.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Trgopromet a.d. , Prokuplje
14.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
14.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Đuro Salaj a.d. , Beograd
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
14.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Maglić a.d. , Maglić
14.06.2011.Odlaganje redovne Skupštine akcionara - Energomontaža a.d. , Beograd
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. , Beograd
14.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Ljig
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Remont a.d. , Bečej
14.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TV Čačak a.d., Čačak
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
14.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Ikarbus a.d. , Beograd
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banat a.d. , Banatski Karlovac
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
13.06.2011.Inovirani prospekti - 13.06.2011
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Laki Slobodan a.d. , Negotin
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
13.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitsides Point a.d. , Sremska Mitrovica
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Ćuprija
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda
13.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
13.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
13.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
13.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Miteks a.d. , Stara Moravica
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava auto promet a.d., Novi Sad
10.06.2011.Uključenje na VBT - Jugoremedija a.d. , Zrenjanin - JGRM
10.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Remont a.d. , Bečej
10.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
10.06.2011.Saglasno Rešenju Berze (broj: 04/2-3884/11, od 12.maja 2011.) – sa završetkom berzanskog sastanka organizovanog dana 10.6.2011.godine, prestao je status člana Berze – Brokersko-dilerskom društvu “ALCO BROKER A.D. BEOGRAD”.
10.06.2011.Najava dostavljanja kvartalnih finansijskih izveštaja - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.06.2011.Falkon Oil & Gas Ltd. i NIS potpisale Pismo o namerama - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
10.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - UTP Morava a.d. , Čačak
10.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Subotica
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
10.06.2011.Inovirani prospekti - 10.06.2011
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vulkan a.d. , Niš
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Prostor a.d., Ada
10.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Rapid a.d. , Apatin
10.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Putevi a.d. , Sremska Mitrovica
10.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Petar Drapšin a.d. , Novi Sad
10.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
10.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Hotel Prag a.d. , Beograd
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - 8. mart a.d. , Beograd
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet a.d., Niš
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Aranđelovac
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi Banat a.d. , Beograd
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
10.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - SP Laboratorija a.d., Bečej
10.06.2011.Ispravka i dopuna poziva za Skupštinu akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
10.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Javor a.d. , Kušići
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport proizvodnja i promet a.d. , Beograd
09.06.2011.Inovirani prospekti - 09.06.2011
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
09.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Cooperativa a.d. , Beograd
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Cooperativa a.d. , Beograd
09.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
09.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
09.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
09.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kron a.d. , Beograd
09.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vogel & Noot agrosrb a.d. , Novi Bečej
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara, ispravka teksta - Albus a.d. , Novi Sad
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
08.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
08.06.2011.Uključenje na VBT - SPIK Serija a.d. , Beograd - SPKS
08.06.2011.Uključenje na VBT - Diork a.d. , Kragujevac - DIOR
08.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
08.06.2011.Inovirani prospekti - 08.06.2011
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanitarija a.d. , Novi Sad
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kikinda
08.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Srpski Miletić
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
08.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
08.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. - Tisa a.d. , Senta
08.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Tisa a.d. , Senta
08.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta
08.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Motins a.d. , Novi Sad
08.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
08.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Motins a.d. , Novi Sad
08.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Litopapir a.d. , Čačak - LTPR
08.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Prosveta a.d. , Niš - PRNI
08.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
08.06.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Centroproizvod a.d. , Beograd
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stolarija a.d. , Titel
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
08.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Zvezdara a.d. , Beograd
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Danubius a.d. , Novi Sad
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Naša sloga a.d. , Kovin
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos sinma a.d. , Sevojno
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Galad a.d. , Kikinda
07.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Ravnaja u restrukturiranju a.d., Mali Zvornik
07.06.2011.Inovirani prospekti - 07.06.2011
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav film a.d., Beograd
07.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Hleb a.d. , Novi Sad
07.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Keramika a.d. , Mladenovac
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Keramika a.d. , Mladenovac
07.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
07.06.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Beograd film a.d. , Beograd - BGFM
07.06.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Radnik a.d. , Inđija - RDNI
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačak film a.d. , Čačak
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Fam a.d. , Niš
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava auto promet a.d., Novi Sad
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
07.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
07.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Paraćinka a.d. , Paraćin
07.06.2011.Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Privredna banka a.d. , Beograd
07.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Fap Famos a.d., Beograd
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos Napredak a.d. , Šabac
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Gibnjara a.d. , Kraljevo
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Sombor
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
07.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
07.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kaštel a.d. , Ečka
07.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
06.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Kaštel a.d. , Ečka
06.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Proel a.d. , Požarevac
06.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zastava Elektro a.d. , Rača - ZSEK
06.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - GIK Banat a.d. , Zrenjanin - GIKB
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Subotica
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
06.06.2011.Inovirani prospekti - 06.06.2011
06.06.2011.Javno saopštenje o okolnostima koje bitno utiču na poslovanje - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Javna skladišta a.d. , Subotica
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
06.06.2011.Mišljenje upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Riboteks a.d. , Ljubovija
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Aroma a.d. , Futog
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Bogatić a.d., Bogatić
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet a.d. , Hrtkovci
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava Promet Arena motorsa.d. , Kragujevac
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Heba a.d., Bujanovac
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran - u restrukturiranju a.d., Nova Gajdobra
06.06.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
06.06.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
06.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Đerdap turist a.d. , Kladovo
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
06.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napro a.d., Beograd
06.06.2011.Odlaganje redovne sednice Skupštine akcionara - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jinpros a.d. , Beograd
03.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Pomoravlje a.d. , Niš
03.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
03.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ecoagri Serbia a.d. , Bela Crkva
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min fitip a.d. , Niš
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Zrenjanin
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Doline a.d. , Gložan
03.06.2011.Uključenje na VBT - Enikon a.d. , Loznica - ENKN
03.06.2011.Inovirani prospekti - 03.06.2011
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
03.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
03.06.2011.Odlaganje i ponovno sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Beograd
03.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
03.06.2011.Godišnji izveštaj za 2010. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Gasalarm a.d. , Beograd
03.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
03.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ishrana a.d. , Smederevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trudbenik a.d. , Vršac
03.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
03.06.2011.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
03.06.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Radnik a.d. , Inđija - RDNI
03.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Rad promet a.d. , Beograd - RDPR
03.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Geoinženjering a.d. , Beograd
03.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Geoinženjering a.d. , Beograd
03.06.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka
03.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Centroproizvod a.d. , Beograd
03.06.2011.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
03.06.2011.Odluka o prodaji sopstvanih akcija - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
03.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Dunav banka a.d., Zvečan
03.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Plima Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Plima M a.d. , Kruševac
03.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stokoimpeks a.d. , Niš
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Integral - inženjering a.d. , Subotica
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Tamiš a.d. , Pančevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
02.06.2011.Inovirani prospekti - 02.06.2011
02.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Loznicaelektro a.d. , Loznica
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija brusnih alata a.d., Ada
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Plima pek a.d. , Kruševac
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Cer a.d. , Čačak
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
02.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
02.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Novi Pazar
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bazar a.d. , Novi Sad
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrometal a.d. , Beograd
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Toza Marković a.d. , Kikinda
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Loris a.d. , Beograd
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Đala
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Novi Sad
01.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Sinter a.d. , Užice
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Silos Jakovo a.d. , Jakovo
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda a.d. , Bajina Bašta
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Prokuplje
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
01.06.2011.Inovirani prospekti - 01.06.2011
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro - ing a.d. , Novi Sad
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.06.2011.Rešenje o prestanku privremene obustava trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Be-Be a.d. , Bajina Bašta - BEBE
01.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo - PDVJ
01.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Diskos a.d. , Aleksandrovac - DSKS
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Navip a.d. , Zemun
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
01.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. , Sombor
01.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Agrosavez a.d. , Sombor
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Veterinarska stanica Topola a.d. , Topola
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Dunav Grocka a.d. , Grocka
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Avala TUP a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Alltech Serbia a.d. , Senta
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečej prevoz a.d. , Bečej
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Niš
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonija a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - TIZ a.d. , Zemun
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda fabrika ogledala a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
01.06.2011.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
01.06.2011.Vrednost BELEXsentiment-a za jun 2011.godine iznosi 116,52 poena.
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Prokupac a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ