U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2010 godine

30.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - PD Zaječar a.d. , Zaječar
30.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
30.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
30.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
30.09.2010.Inovirani prospekti - 30.09.2010
30.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd - TGAS
30.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
30.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
30.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Ibar a.d. , Raška
30.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
29.09.2010.Inovirani prospekti - 29.09.2010
29.09.2010.Obaveštenje o nastupu okolnosti koje bi mogle bitnije uticati na poslovanje - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
29.09.2010.Sazivanje treće vanredne Skupštine akcionara - Adriacoop a.d. , Beograd
29.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
29.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
29.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
29.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Hotel Moskva a.d. , Beograd
29.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Put a.d. , Zaječar
29.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Put a.d. , Zaječar
29.09.2010.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Tehnička knjiga a.d. , Beograd
29.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zlatna Kosa a.d. , Vršac - ZLKO
28.09.2010.Sazivanje VII redovne Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
28.09.2010.Inovirani prospekti - 28.09.2010
28.09.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Srbijateks a.d. , Beograd
28.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.09.2010.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Agroseme a.d. , Kikinda
28.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Borpromet a.d. , Bor - BORP
28.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Metalac a.d., Ivanjica - MTIV
28.09.2010.Sazivanje odložene godišnje Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
28.09.2010.Sazivanje VI vanredne Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
28.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Javna skladišta a.d. , Subotica
28.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
28.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Fluid Utva a.d. , Pančevo
28.09.2010.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Staro sajmište a.d. , Beograd
28.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Staro sajmište a.d. , Beograd
27.09.2010.Inovirani prospekti - 27.09.2010
27.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Hladnjača Apatin a.d. , Apatin
27.09.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju liste akcionara i dana sastava vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
27.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
27.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
27.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
27.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Menta a.d. , Padej
27.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brodogradilište Begej a.d., Zrenjanin
27.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Termika a.d. , Zrenjanin
27.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Stari grad a.d. , Čačak
24.09.2010.Inovirani prospekti - 24.09.2010
24.09.2010.Odluka Upravnog odbora o isplati dividende - Agrounija a.d. , Inđija
24.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Impa Zemun a.d. , Zemun - IMPA
24.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Mlin Kanjiža a.d., Kanjiža
24.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Prostor a.d., Ada
24.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
24.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Grmeč a.d. , Krajišnik
24.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
24.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Polet a.d. , Novi Pazar
24.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.09.2010.Uključenje na VBT - Fabrika hartije a.d., Beograd - FHBGD
23.09.2010.Inovirani prospekti - 23.09.2010
23.09.2010.Sazivanje XXVI vanredne sednice Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
23.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Agroseme a.d. , Kikinda
23.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Agroseme a.d. , Kikinda
23.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
23.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Knjaz Miloš a.d. , Aranđelovac
23.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Minel Fad a.d. , Beograd
23.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
23.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
23.09.2010.Izveštaj sa održane 20. vanredne sednice Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
23.09.2010.Nagrada za najbolji odnos prema investitorima
22.09.2010.Inovirani prospekti - 22.09.2010
22.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Dunav Grupa Agregati a.d., Novi Sad
22.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka fabrika šećera a.d. , Vrbas
22.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
22.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
22.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
22.09.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Fabrika hartije a.d., Beograd - FHBG
22.09.2010.Izdavanje običnih akcija VIII emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
22.09.2010.Izdavanje običnih akcija bez javne ponude - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
22.09.2010.Sazivanje III vanredne Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Politika a.d. , Beograd
22.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
22.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Gradina a.d. , Užice
22.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Cer a.d. , Čačak
22.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Ogrev a.d. , Zrenjanin
21.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
21.09.2010.Sazivanje XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
21.09.2010.Stavljanje van snage Odluke sa 29.sednice Upravnog odbora od 12.08.2010.godine , vezano za sazivanje XXXV vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
21.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
21.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Zrenjanin
21.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Ljig
21.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
21.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
21.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
21.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
21.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
21.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Adria a.d. , Beograd
21.09.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Tehnička knjiga a.d. , Beograd
21.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
21.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Azma a.d. , Kragujevac
21.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Zrenjanin
20.09.2010.Uključenje na VBT - Industrija brusnih alata a.d., Ada - IBAA
20.09.2010.Inovirani prospekti - 20.09.2010
20.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
20.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
20.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Pobeda a.d. , Aranđelovac
20.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Lokve a.d. , Lokve
20.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
20.09.2010.Mišljenje Upravnog odbora o ponudi za preuzimanje akcija - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
20.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
20.09.2010. Odluka Skupštine akcionara o otuđenju sopstvenih akcija - Moravica a.d. , Stara Moravica
20.09.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Moravica a.d. , Stara Moravica
20.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Preta a.d. , Novi Sad - PRTA
17.09.2010.Inovirani prospekti - 17.09.2010
17.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
17.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
17.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Aranđelovac
17.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd
17.09.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Srbijateks a.d. , Beograd
17.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
17.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
17.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Čačak film a.d. , Čačak
17.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Čačak film a.d. , Čačak
17.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Žitoprodukt a.d. , Bačka Palanka - ZITP
17.09.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - IGM Bačka opeka a.d. , Subotica - IGMB
16.09.2010.Redovna revizija indeksa BELEXLine
16.09.2010.Inovirani prospekti - 16.09.2010
16.09.2010.Redovna revizija indeksa BELEX15
16.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
16.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
16.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
16.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
16.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina reklam a.d. , Novi Sad
16.09.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Đorđe Zličić a.d. , Đurđevo - DJZL
16.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Pobeda a.d. , Predejane - PBDP
16.09.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i organizovanju nastavka trgovanja akcijama metodom preovlađujuće cene - RGP Vrdnik a.d., Vrdnik - RGPV
15.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Nikola Krga a.d. , Smederevo - NKRG
15.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Agrosrem a.d. , Sremska Mitrovica - AGSR
15.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Trgopromet a.d. , Prokuplje
15.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Morava prom a.d. , Lapovo
15.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Morava prom a.d. , Lapovo
15.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
15.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
15.09.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
15.09.2010.Sazivanje XXXVIII vanredne Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
15.09.2010.Inovirani prospekti - 15.09.2010
14.09.2010.Inovirani prospekti - 14.09.2010
14.09.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
14.09.2010.Izveštaj o bitnom događaju - Privredna banka a.d. , Beograd
14.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
14.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Staro sajmište a.d. , Beograd
14.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terratrade Brodoremont a.d. , Bački Monoštor
14.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Terratrade Brodoremont a.d. , Bački Monoštor
14.09.2010.Godišnji izvestaj o poslovanju za 2009. godinu - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad
14.09.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
14.09.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
14.09.2010.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2009. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
14.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosovsko Metohijska banka a.d., Zvečan
13.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
13.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
13.09.2010.Inovirani prospekti - 13.09.2010
13.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Sloga kompani a.d. , Požarevac - SLKM
13.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Holding Gaj a.d., Beograd - HGAJ
13.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - 13.09.2010.
13.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luxol a.d. , Zrenjanin
13.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
10.09.2010.Inovirani prospekti - 10.09.2010
10.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Putevi a.d. , Čačak
10.09.2010.Ugovoren novi posao u Rusiji vredan 5 miliona evra - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
10.09.2010. Energoprojekt rangiran među 200 najvećih projektantsko - konsultantskih izvođačkih internacionalnih kompanija
10.09.2010.Ugovoren novi posao u Rusiji vredan 5 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.09.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Investprojekt a.d. , Niš - INVP
10.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Montaža a.d. , Beograd
10.09.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
10.09.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Đuro Strugar a.d. , Kula
10.09.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Labudnjača a.d. , Vajska
10.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
10.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Kamenko Gagrčin a.d. , Sombor
10.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Kamenko Gagrčin a.d. , Sombor
10.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
10.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju izveštaja za 2009. godinu - Sanitarija a.d. , Novi Sad
10.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Integral - inženjering a.d. , Subotica
10.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
09.09.2010.Inovirani prospekti - 09.09.2010
09.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Ciglana a.d. , Bajmok - CGBJ
09.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Standard DTD a.d. , Novi Sad - SDTD
09.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Signal a.d., Zrenjanin - SGNZ
09.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
09.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Hoteli Tara a.d. , Bajina Bašta
09.09.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
09.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Heba a.d., Bujanovac
09.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
09.09.2010.Izveštaj sa održane vanredne (osnivačke) Skupštine akcionara - Savremeni dom a.d. , Kruševac
09.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - IMT Agromehanika a.d. , Boljevac
09.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
08.09.2010.Inovirani prospekti - 08.09.2010
08.09.2010.Obaveštenje o sprovedenoj statusnoj promeni pripajanja Privredne banke a.d. Pančevo i zameni akcija po osnovu statusne promene pripajanja - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
08.09.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Donji Srem a.d. , Pećinci
08.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Rudnap a.d. , Beograd
08.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
08.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
08.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
08.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
08.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
08.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Usluga a.d. , Bačka Topola
08.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
07.09.2010.Uključenje na VBT - Megalit Šumnik a.d. , Raška - MESU
07.09.2010.Inovirani prospekti - 07.09.2010
07.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatna Kosa a.d. , Vršac
07.09.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Viadukt a.d., Beograd - VDKT
07.09.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Mlintest a.d. , Šid
07.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. , Sombor
07.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
07.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Radio Sombor a.d., Sombor
07.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Borac a.d. , Šurjan
07.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Dunav a.d. , Apatin
07.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
07.09.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Tehnoservis a.d. , Beograd
06.09.2010.Inovirani prospekti - 06.09.2010
06.09.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Ei Opek a.d. , Niš - EIOP
06.09.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan milion evra - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
06.09.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan milion evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Izveštaj sa godišnje sednice Skuštine akcionara održane po nalogu suda - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Hidrogradnja i erozija a.d. , Požarevac
06.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Hidrogradnja i erozija a.d. , Požarevac
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Nišauto holding a.d. , Niš
06.09.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Donji Srem a.d. , Pećinci
06.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Žitopek a.d. , Niš
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
06.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
06.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centar za puteve Vojvodine a.d. , Novi Sad
03.09.2010.Inovirani prospekti - 03.09.2010
03.09.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Fabrika hartije a.d., Beograd - FHBG
03.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
03.09.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Beograd film a.d. , Beograd
03.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
03.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
03.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
03.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
03.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
03.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Dimničar a.d., Novi Sad
03.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
03.09.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcuja - Elan a.d. , Izbište
03.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
02.09.2010.Inovirani prospekti - 02.09.2010
02.09.2010.Sazivanje 14. vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
02.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Nikolinci a.d. , Nikolinci
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslobanju za 2009. godinu - Nikolinci a.d. , Nikolinci
02.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
02.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
02.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
02.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010.godine - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Dunav film a.d., Beograd
02.09.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo - PBNP
02.09.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mlintest a.d. , Šid
02.09.2010.Sazivanje 20. vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
02.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Hidrosanitas a.d., Beograd
02.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Fagrem a.d. , Donji Adrovac
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Fagrem a.d. , Donji Adrovac
02.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - ABS Minel inženjering a.d. , Beograd
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Integral betonirci a.d. , Subotica
02.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Integral betonirci a.d. , Subotica
02.09.2010.Šestomesečni finansijski izveštaj za period januar - jun 2010.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Velefarm a.d. , Beograd
02.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugolek a.d. , Beograd
02.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
02.09.2010.Saopštenje Upravnog odbora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.09.2010.Inovirani prospekti - 01.09.2010
01.09.2010.Uključenje na VBT - Ćele kula a.d. , Niš - CKLAN
01.09.2010.Septembarska vrednost BELEX.sentimenta iznosi 108,54 poena
01.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Varnost Fitep a.d. , Zemun
01.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Varnost Fitep a.d. , Zemun
01.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu- Žitobanat a.d. , Vršac
01.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Žitobanat a.d. , Vršac
01.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
01.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
01.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
01.09.2010.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2009. godinu - Zastava promet a.d. , Beograd
01.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Dunav Grupa Agregati a.d., Novi Sad
01.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
01.09.2010.Saopštenje Upravnog odbora - Tigar a.d. , Pirot
01.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Napredak a.d. , Apatin
01.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Nedić agrar a.d. , Bočar
01.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Nedić agrar a.d. , Bočar
01.09.2010.Sazivanje vanredne skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
01.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Hempro a.d. , Beograd
01.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Toma Kostić a.d. , Leskovac
01.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
01.09.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd
01.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost985,48
Promena-6,70
% -0,68%
14.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0802
USD/RSD109,0132
Izvor NBS, 14.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 14.06.2024.
448.203.893.284 RSD
3.828.178.405 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
14.06.2024.
Ažurirani informatori - 14.06.2024
14.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
13.06.2024.
Obaveštenje promenama u značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar