U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za april 2007 godine

30.04.2007.Poslednje izračunavanje indeksa BELEXfm
30.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Tandem financial a.d. Novi Sad - TNDM
30.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Pan-broker a.d. Beograd - PNBR
30.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Euro fineks broker a.d. Beograd - ERFN
30.04.2007.Zaključak o ispravci rešenja o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac - TKOSM
27.04.2007.Uključenje na VBT - Termovent a.d. Brza Palanka - TRVT
27.04.2007.Vanredna revizija indeksa BELEX15
27.04.2007.Uključenje na VBT - Putevi a.d. Čačak - PUTC
27.04.2007.Uključenje na VBT - Špik Napredak a.d. Ivanjica - SPNP
27.04.2007.Uključenje na VBT - Standard a.d. Leskovac - STLE
27.04.2007.Uključenje na VBT - Banat a.d. Kikinda - BNKI
27.04.2007.Uključenje na VBT - Vinogorje a.d. Žabari - VNGR
27.04.2007.Uključenje na VBT - Pansirovina a.d. Pančevo - PNSR
27.04.2007.Uključenje na VBT - Moravamermer a.d. Beograd - MRVM
27.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. Beograd
27.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Kotroman a.d. Mokra Gora - KOTR
27.04.2007.Izveštaj o ishodu javne ponude - Metals banka a.d. Novi Sad
27.04.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Napredak a.d. Ratkovo
27.04.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Poljopromet a.d. Kraljevo
27.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. Beograd
27.04.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac - TKOSM
27.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika mernih transformatora a.d. Zaječar
27.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. Beograd
27.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Ateks a.d. Beograd
27.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jukomerc trgovina a.d. Kruševac
27.04.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bio - ekološki centar a.d. Zrenjanin
26.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes broker a.d. Beograd
26.04.2007.Uključenje na VBT - Tisa a.d. Mol - TSAM
26.04.2007.Uključenje na VBT - Eco Inos a.d. Kruševac - ECOI
26.04.2007.Uključenje na VBT - JT International a.d. Senta - JTIT
26.04.2007.Uključenje na VBT - Kro a.d. Bezdan - KROB
26.04.2007.Uključenje na VBT - Higijena a.d. Novi Sad - HGNS
26.04.2007.Uključenje na VBT - Union a.d. Sivac - UNIO
26.04.2007.Uključenje na VBT - Aleksandrovo a.d. Bikovo - ALBK
26.04.2007.Uključenje na VBT - Sigma a.d. Subotica - SIGM
26.04.2007.Uključenje na VBT - Proleter a.d. Arilje - PRLA
26.04.2007.Uključenje na VBT - Autoventil a.d. Užice - AVEN
26.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dijamant agrar a.d. Zrenjanin - DJAG
26.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Interkomerc a.d. Beograd - INTK
26.04.2007.Kvartalni izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Soja protein a.d. Bečej
26.04.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. Zrenjanin
26.04.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tri grozda a.d. Beograd
26.04.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Klas Loznica a.d. Loznica
26.04.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Umka a.d. Umka
26.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. Pirot
26.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. Beograd
26.04.2007.Prinudna prodaja akcija - Neimar IGM a.d. Zrenjanin
25.04.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Carnex a.d. Vrbas
25.04.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Yumco a.d. Vranje - YMCO
25.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. Beograd
25.04.2007.Obaveštenje o nameri o ponudi za preuzimanje akcija - Putnik a.d. Beograd
25.04.2007.Saopštenje za medije - Tigar a.d. Pirot
25.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. Valjevo
25.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. Novi Sad
24.04.2007.Uključenje na VBT - Brodogradilište Apatin a.d. Apatin - BGAP
24.04.2007.Uključenje na VBT - Smed Komerc a.d. Smederevo - SMDK
24.04.2007.Uključenje na VBT - BAS a.d. Beograd - BASB
24.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. Beograd
24.04.2007.Uključenje na VBT - Beogradmontaža a.d. Beograd - BGMN
24.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. Beograd
24.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad
24.04.2007.Uključenje na VBT - Informatika a.d. Beograd - INFM
24.04.2007.Uključenje na VBT - Iritel a.d. Beograd - IRTL
24.04.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Jaffa fabrika biskvita a.d. Crvenka
24.04.2007.Uključenje na VBT - Mladost a.d. Aleksandrovac - MLAL
24.04.2007.Uključenje na VBT - EI Autoservis a.d. Niš - EIAS
24.04.2007.Uključenje na VBT - Štamparija Borba a.d. Beograd - SBRB
24.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Termo stan a.d. Bečej - TMST
24.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. Požarevac
24.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. Novi Sad
24.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. Gornji Milanovac
23.04.2007.Uključenje na VBT - Pobeda Svrljig a.d. Svrljig - PDSV
23.04.2007.Uključenje na VBT - Posavina a.d. Obrenovac - PSVN
23.04.2007.Uključenje na VBT - Adriacoop a.d. Beograd - ADRC
23.04.2007.Uključenje na VBT - Vojvodinainvest a.d. Novi Sad - VJIN
23.04.2007.Uključenje na VBT - Dijamant agrar a.d. Zrenjanin - DJAG
23.04.2007.Uključenje na VBT - Sloga a.d. Kula - SLKU
23.04.2007.Uključenje na VBT - Juginus a.d. Beograd - JGUS
23.04.2007.Uključenje na VBT - Sonta a.d. Sonta - SONT
23.04.2007.Uključenje na VBT - Insa a.d. Zemun - INSA
23.04.2007.Uključenje na VBT - Ručni transport a.d. Kula - RTPK
23.04.2007.Uključenje na VBT - Savremena administracija a.d. Beograd - SVRM
23.04.2007.Uključenje na VBT - PP Feketić a.d. Sombor - PFKT
23.04.2007.Uključenje na VBT - Dunavprevoz a.d. Bačka Palanka - DNPR
23.04.2007.Uključenje na VBT - Ostrvica a.d. Rudnik - OSTR
23.04.2007.Uključenje na VBT - Danubius a.d. Novi Sad - DNBS
23.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za zavarivanje a.d. Beograd
23.04.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Inex 29. novembar a.d. Beograd
20.04.2007.Uključenje na VBT - Eltek a.d. Kovačica - ELTK
20.04.2007.Uključenje na VBT - Agrovet a.d. Melenci - AGVT
20.04.2007.Uključenje na VBT - Brodarstvo a.d. Beograd - BRBG
20.04.2007.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Panonska banka a.d. Novi Sad - PABA
20.04.2007.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Mlekoprodukt a.d. Zrenjanin - MLKP
20.04.2007.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Navip a.d. Zemun - NAVP
20.04.2007.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Politika a.d. Beograd - PLTK
20.04.2007.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Agrobačka a.d. Bačka Topola - AGBC
20.04.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Neimar IGM a.d. Zrenjanin
20.04.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jugoelektro a.d. Beograd
20.04.2007.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Gospođinci a.d. Gospođinci
20.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Avala Ada a.d. Beograd
20.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Ghetaldus a.d. Novi Sad
20.04.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za sticanje sopstvenih akcija - Utva silosi a.d. Kovin
20.04.2007.Saopštenje Beogradske berze za izdavaoca Jugoelektro a.d. Beogad
20.04.2007.Petak, 27. april 2007. godine, radni dan Berze
19.04.2007.Uključenje na VBT - Čoka duvanska industrija a.d. Čoka - COKA
19.04.2007.Uključenje na VBT - PKB Inshra a.d. Beograd - PINS
19.04.2007.Uključenje na VBT - Centar za vazduhoplovno modelarstvo a.d. Beograd - CVMB
19.04.2007.Uključenje na VBT - Vršački vinogradi a.d. Vršac - VRVI
19.04.2007.Uključenje na VBT - Sokolica a.d. Despotovac - SKLC
19.04.2007.Uključenje na VBT - Umetnost a.d. Novi Sad - UMTN
19.04.2007.Uključenje na VBT - Radnik a.d. Kikinda - RDKI
19.04.2007.Uključenje na VBT - Sloboda a.d. Novi Pazar - SBNP
19.04.2007.Rekordni broj transakcija na Beogradskoj berzi
19.04.2007.Povlačenje ponude za preuzimanje akcija - Putnik a.d. Beograd
19.04.2007.Uključenje na VBT - Kosmaj a.d. Mladenovac - KSMM
19.04.2007.Uključenje na VBT - Mermer a.d. Žagubica - MRMR
19.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Termoelektro Enel a.d. Beograd
19.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ortopedija a.d. Kragujevac
19.04.2007.Obaveštenje o promeni ponude za preuzimanje akcija - Putnik a.d. Beograd
18.04.2007.Uključenje na VBT - Građevinska knjiga a.d. Beograd - GRKB
18.04.2007.Uključenje na VBT - Fabrika reznog alata a.d. Čačak - FRCA
18.04.2007.Uključenje na VBT - Tamnavaput a.d. Ub - TMNP
18.04.2007.Uključenje na VBT - Privredna banka Pančevo a.d. Pančevo - PBNP
18.04.2007.Uključenje na VBT - Bobija a.d. Ljubovija - BOBJ
18.04.2007.Uključenje na VBT - Centroistok a.d. Bor - CRIS
18.04.2007.Uključenje na VBT - Sinteza a.d. Beograd - STZA
18.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. Šabac
18.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Gornji Milanovac a.d. Gornji Milanovac
18.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Atlas banka a.d. Beograd - ATLSPB
18.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Atlas banka a.d. Beograd - ATLS
18.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
18.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. Novi Bečej
17.04.2007.Uključenje na VBT - Dimničar a.d. Bečej - DIMB
17.04.2007.Uključenje na VBT - Okov a.d. Novi Sad - OKOV
17.04.2007.Uključenje na VBT - Uniprom a.d. Novi Pazar - UNPR
17.04.2007.Uključenje na VBT - Obnova a.d. Ada - OBNA
17.04.2007.Uključenje na VBT - Novi Elind a.d. Valjevo - NVEL
17.04.2007.Uključenje na VBT - Bora Kečić autocentar kiperi pretovar a.d. Obrenovac - BRKC
17.04.2007.Uključenje na VBT - Ikarbus a.d. Zemun - IKRB
17.04.2007.Uključenje na VBT - Kaštel a.d. Ečka - KSTL
17.04.2007.Uključenje na VBT - Pekarska industrija a.d. Pančevo - PKRP
17.04.2007.Uključenje na VBT - Sava a.d. Šabac - SAVA
17.04.2007.Uključenje na VBT - Jugoreklam inženjering a.d. Beograd - JRIN
17.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Atlas banka a.d. Beograd
17.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Delta Generali Reosiguranje a.d. Beograd
17.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. Subotica
17.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatibor gradnja a.d. Beograd
17.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks Niš a.d. Niš
17.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. Bujanovac
17.04.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Agrovojvodina export - import a.d. Novi Sad
17.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Alas - Rakovac a.d. Novi Sad
16.04.2007.Uključenje na VBT - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. Beograd - AMEB
16.04.2007.Uključenje na VBT - Unifarm a.d. Niš - UNFN
16.04.2007.Uključenje na VBT - Kluz Padobrani a.d. Beograd - KLZP
16.04.2007.Uključenje na VBT - Gentleman a.d. Koceljeva - GNTL
16.04.2007.Uključenje na VBT - Dunav a.d. Bezdan - DNBZ
16.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Impaz a.d. Zaječar - IMPZ
16.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Mlekara Zemun a.d Zemun - MLZM
16.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. Vršac
16.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hidrotehnika - beogradgradnja a.d. Beograd - HDBG
16.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sokogradnja a.d. Sokobanja - SKGR
16.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alas holding a.d. Novi Sad
16.04.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Putnik a.d. Beograd
16.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara Leskovac a.d. Leskovac
16.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Minel elektrogradnja DV a.d. Beograd - MNEG
13.04.2007.Uključenje na VBT - Zlatarplast a.d. Nova Varoš - ZLTP
13.04.2007.Uključenje na VBT - Cep a.d. Beograd - CEPB
13.04.2007.Uključenje na VBT - Napredak a.d. Čonoplja - NACN
13.04.2007.Uključenje na VBT - Elektroloznica a.d. Loznica - ELKT
13.04.2007.Uključenje na VBT - Beograd IMK a.d. Beograd - BIMK
13.04.2007.Uključenje na VBT - Vapek članica Lutra Group a.d. Valjevo - VAPK
13.04.2007.Uključenje na VBT - Vapek članica Lutra Group a.d. Valjevo - VAPKPB
13.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zorka nemetali a.d. Šabac
13.04.2007.Bitni dogadjaji - Tigar a.d. Pirot
13.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. Topola
13.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
13.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
13.04.2007.Bitni dogadjaji - Odluka o utvrđivanju dana dividende - Sintelon a.d. Bačka Palanka
13.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granexport a.d. Beograd
13.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. Niš
13.04.2007.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca - Brixol a.d. Vršac - BRIXM
12.04.2007.Rešenje o sticanju statusa člana Berze i izdavanju dozvola za trgovanja na Berzi - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
12.04.2007.Uključenje na VBT - Jugoinspekt a.d. Beograd - JIBG
12.04.2007.Uključenje na VBT - 16. oktobar a.d. Beočin - SKTB
12.04.2007.Uključenje na VBT - Zavarivač a.d. Vranje - ZVRV
12.04.2007.Uključenje na VBT - MineraliCO Nemetali a.d. Vranjska Banja - MNRL
12.04.2007.Uključenje na VBT - Auto kuća Leskovac a.d. Leskovac - AKLE
12.04.2007.Uključenje na VBT - Stan Progres Kalenić a.d. Novi Sad - SPKA
12.04.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Mileševa a.d. Prijepolje
12.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava osiguranje a.d. Beograd
11.04.2007.Uključenje na VBT - Zlatibor gradnja a.d. Novi Sad - ZGNS
11.04.2007.Uključenje na VBT - Jukomerc trgovina a.d. Kruševac - JKMC
11.04.2007.Uključenje na VBT - Hotel Park a.d. Novi Sad - HPNS
11.04.2007.Uključenje na VBT - Ciglana a.d. Titel - CGLT
11.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Deva a.d. Kruševac
11.04.2007.Uključenje na VBT - Jugoprevoz Kruševac a.d. Kruševac - JGPK
11.04.2007.Uključenje na VBT - Jugoenergetik a.d. Beograd - JENG
11.04.2007.Uključenje na VBT - Betonjerka a.d. Čačak - BTNC
11.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. Beograd
11.04.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Prokupac a.d. Prokuplje
11.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Tri grozda a.d. Beograd
11.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Fidelinka agrar a.d. Novi Kneževac
11.04.2007.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Seme Sombor a.d. Sombor - SESO
11.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Centrosrem promet a.d. Stara Pazova
11.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Centrosrem tekstil a.d. Stara Pazova
11.04.2007.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Novi Gvožđar a.d. Kraljevo
11.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Agros a.d. Opovo
11.04.2007.Odluka Skupštine o završnom računu - Belvit a.d. Niš
11.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd
10.04.2007.Uključenje na VBT - Unifarm a.d. Šabac - UNFR
10.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
10.04.2007.Uključenje na VBT - Auto Zvezdara a.d. Beograd - ATZV
10.04.2007.Uključenje na VBT - Prenapregnuti beton a.d. Beograd - PRBT
10.04.2007.Uključenje na VBT - Sloga Konfekcija a.d. Zrenjanin - SLKO
10.04.2007.Uključenje na VBT - Fabrika šećera Zrenjanin a.d. Zrenjanin - FSZR
10.04.2007.Uključenje na VBT - Balkan Brick a.d. Vladičin Han - BLBR
10.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet Com. M. a.d. Beograd
10.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvankoop a.d. Bačka Palanka
05.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Boja a.d. Sombor
05.04.2007.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Kopaonik a.d. Beograd - KOPB
05.04.2007.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama metodom preovladjujuće cene - Teretni transport Bor a.d. Bor - TRTB
05.04.2007.Bitni dogadjaji - Registracija smanjenja osnovnog kapitala društva - Autokomanda a.d. Beograd
05.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. Kragujevac
05.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Confidence a.d. Beograd - CNFD
05.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - 7. juli a.d. Beograd - SJLIPB
05.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - 7. juli a.d. Beograd - SJLI
05.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Uljaricakoop a.d. Beograd
05.04.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja - Elektro industrijska servisna mreža a.d. Beograd - EISM
05.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Zepter banka a.d. Beograd
05.04.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Zepter banka a.d. Beograd
05.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija Vranje, a.d. Vranje
05.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. Pančevo
04.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Ortopedija a.d. Kragujevac
04.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. Pančevo
04.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Dehidrator a.d. Vršac
04.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina a.d. Vršac
04.04.2007.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Mlekara Šabac a.d. Šabac
04.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kulska banka a.d. Novi Sad
04.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. Beograd
04.04.2007.Uključenje na VBT - Somboled a.d. Sombor - SLED
04.04.2007.Uključenje na VBT - Interkomerc a.d. Beograd - INTK
04.04.2007.Uključenje na VBT - Hidrozavod DTD a.d. Novi Sad - HDRZ
04.04.2007.Uključenje na VBT - Centroproizvod a.d. Beograd - CNTP
04.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Meridian Invest a.d. Beograd - OLIT
04.04.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jugoslavija - promet a.d. Beograd - JUPR
04.04.2007.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Termovent SC Livnica čelika a.d. Bačka Topola - LCBT
04.04.2007.Od 10. aprila prva srpska listirana kompanija - Tigar a.d. Pirot
04.04.2007.Ukljucenje HOV na BT - Tigar a.d. Pirot - TIGR
04.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd
04.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ortopedija a.d. Kragujevac
04.04.2007.Zaključak o ispravci Odluke o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i organizovanju nastavka tgovanja akcijama metodom preovlađujuće cene - Sigurnost - Vračar a.d. Beograd
03.04.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Poljopromet a.d. Kraljevo
03.04.2007.Uključenje na VBT - Smederevka a.d. Beograd - SMDR
03.04.2007.Uključenje na VBT - 6. oktobar a.d. Pančevo - SOKB
03.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola a.d. Bačka Topola
02.04.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Napredak a.d. Ratkovo
02.04.2007.Uključenje na VBT - Zmaj a.d. Smederevo - ZMSD
02.04.2007.Uključenje na VBT - Unionelektro a.d. Beograd - UNEL
02.04.2007.Uključenje na VBT - Zavod za unapređenje poslovanja a.d. Beograd - ZUPB
02.04.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Poljopromet a.d. Kraljevo
02.04.2007.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Jasmin a.d. Beograd
02.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. Beograd
02.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. Beograd
02.04.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Putnik a.d. Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost887,66
Promena0,77
% 0,09%
02.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1734
USD/RSD110,8442
Izvor NBS, 02.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 02.10.2023.
423.496.701.778 RSD
3.614.273.391 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
02.10.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda