U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za decembar 2021 godine

31.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Beograd a.d. , Beograd
30.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.12.2021.Odluka o prestanku svojstva javnog društva - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
30.12.2021.Odlukas o povlačenju akcija sa tržišta - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
30.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
29.12.2021.Otkazana Skupština akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
29.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
29.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin - PBZR
29.12.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Koling a.d. , Beograd - KLNG
29.12.2021.Uputstvo o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d. Beograd i postupku komunikacije sa Beogradskom berzom a.d. Beograd u vezi sa uključivanjem i organizovanjem trgovanja hartijama od vrednosti na Berzi
29.12.2021.Odluka o elektronskoj dostavi dokumenata Beogradskoj berzi a.d. Beograd
29.12.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav Re a.d. , Beograd
29.12.2021.Zaključenje ugovora o kupovini sirove nafte - NIS a.d., Novi Sad
28.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Borac a.d. , Šurjan - BRCS
28.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.12.2021.Otkazana Skupština akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
27.12.2021.Odluka Nadzornog odbora od 27.12.2021. godine o isplati dividende - Iritel a.d. , Beograd
27.12.2021.Odbor direktora NIS-a usvojio biznis plan za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
27.12.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16142
27.12.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19183
27.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
27.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
27.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
27.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
27.12.2021.NIS postao strateški partner HIP Petrohemije - NIS a.d., Novi Sad
24.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
24.12.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Inos metalbiro a.d. , Beograd
23.12.2021.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Termika-Beograd a.d. , Beograd
23.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
23.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
22.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
22.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
22.12.2021.Izveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Severtrans Sombor AD
22.12.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
21.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jadran ad Nova Gajdobra
21.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
20.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
20.12.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
17.12.2021.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
17.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ukus a.d. , Pećinci - UKUS
17.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
17.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
17.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
16.12.2021.Ostale informacije - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
16.12.2021.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 16.12.2021.
16.12.2021.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEXline - 16.12.2021.
16.12.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
16.12.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
16.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
16.12.2021.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
16.12.2021.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
16.12.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
16.12.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.12.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
15.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
15.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
15.12.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav Re a.d. , Beograd
15.12.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
14.12.2021.Ažurirani informatori - 14.12.2021
14.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
14.12.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
14.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
14.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
14.12.2021.Obavestenje o isplati VII kupona - Grad, Šabac
14.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
13.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd - JUFZ
13.12.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
10.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
10.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin - PBMT
10.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
10.12.2021.Poslovna vest - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
09.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sava a.d. , Pećinci - SAVA
09.12.2021.Odluka o povlačenju akcija i prestanku svojstva javnog društva - Borac a.d. , Šurjan
09.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
08.12.2021.Informacija o promeni u upravljačkoj strukturi - Komercijalna banka a.d. , Beograd
07.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
07.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
07.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
06.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
06.12.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
06.12.2021.Objava izmena i dopuna Pravilnika o tarifi Beogradske berze
06.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
06.12.2021.Informacija o promeni u upravljačkoj strukturi - Komercijalna banka a.d. , Beograd
06.12.2021.Predlog odluke o izmeni statuta - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
06.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.12.2021.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
03.12.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
03.12.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.12.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
02.12.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
01.12.2021.Odložena Skupština akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.12.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO21200
01.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
01.12.2021.BELEX Monthly Report - November 2021
01.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
01.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
01.12.2021.BELEXsentiment za decembar 2021. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ