U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2008 godine

30.09.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - ŠPIK Sloga a.d., Ivanjica - SLIV
30.09.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Autograna a.d. , Priboj - ATGR
30.09.2008.Inovirani prospekti - 30.09.2008
30.09.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Šidexpres a.d. , Šid - SIEX
30.09.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Centar za primenjeni konsalting a.d. , Beograd - CPKB
30.09.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Autograna a.d. , Priboj - ATGR
30.09.2008.Trodnevni kurs na Berzi - Analiza investicija u hartije od vrednosti
30.09.2008.Sazivanje 34. vanredne Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.09.2008.Izveštaj sa održane 33.vanredne Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.09.2008.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
30.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Šidprojekt a.d. , Šid
30.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Graditelj a.d. , Beograd
30.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Beograd film a.d. , Beograd
30.09.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Standardprojekt a.d. , Subotica
30.09.2008.Rešenje o smanjenju broja akcija primljenih na listing "A" - Prime Market - Metals banka a.d. , Novi Sad
29.09.2008.Inovirani prospekti - 29.09.2008
29.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Medifarm a.d. , Beograd
29.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Tehnopromet Com. M. a.d. , Beograd
29.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Tehnoservis a.d. , Beograd
29.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Hotel Srbija a.d. , Beograd
29.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Inos metalbiro a.d. , Beograd
29.09.2008.Izveštaj o neodržavanju Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
29.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Bačka fabrika šećera a.d. , Vrbas
29.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
29.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Granexport a.d. , Pančevo
29.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Merkur Promet a.d. , Beograd
29.09.2008.Odlaganje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
29.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
29.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
29.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Potens perforacija a.d. , Požega
29.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
29.09.2008.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
29.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
29.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
29.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
29.09.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Rasadnik a.d. , Mladenovac - RASD
29.09.2008.Nagrada Zagrebačkog velesajma za marketinški nastup - Tigar a.d. , Pirot
29.09.2008.Odluka o prestanku privremene obustave trgovanja i promeni dužine trajanja faza trgovanja u okviru pojedinog metoda trgovanja na dan 29.09.2008.godine (vreme početka, trajanja i kraja pojedinih faza u okviru određenog metoda trgovanja)
29.09.2008.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja svim hartijama od vrednosti na berzanskom i vanberzanskom tržištu za berzanski sastanak 29.09.2008.godine
26.09.2008.Uključenje na VBT - Severtrans a.d. , Sombor - SVRT
26.09.2008.Uključenje na VBT - Minmodel a.d. , Niš - MNMD
26.09.2008.Inovirani prospekti - 26.09.2008
26.09.2008.Izvod iz korigovanih finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
26.09.2008.Korigovani finansijski izveštaj za 2007.godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
26.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
26.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Mlinprodukt a.d. , Ada
26.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Gakovo
26.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Vojvodina reklam a.d. , Novi Sad
26.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Plan a.d. , Novi Sad
26.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara održane 13.08.2008.godine- Petrovaradin a.d. , Petrovaradin
26.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara za 13.08.2008.godine- Petrovaradin a.d. , Petrovaradin
26.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Petrovaradin a.d. , Petrovaradin
26.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara od 21.05.2008.godine- Petrovaradin a.d. , Petrovaradin
26.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara za 21.05.2008.godine - Petrovaradin a.d. , Petrovaradin
26.09.2008.Izvod iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2007.godinu - Petrovaradin a.d. , Petrovaradin
26.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Petrovaradin a.d. , Petrovaradin
26.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - 8. Oktobar a.d. , Bečej
26.09.2008.Izvod iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2007.godinu - 8. Oktobar a.d. , Bečej
26.09.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju sa trgovanja, akcija izdavaoca - Srbija a.d. , Kragujevac - SRBK
26.09.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Miro Popara a.d. , Sečanj - MIRO
26.09.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Miro Popara a.d. , Sečanj - MIROM
26.09.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Duvankoop a.d. , Bačka Palanka - DVKP
26.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad
26.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatrosprem a.d. , Beograd
26.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Vatrosprem a.d. , Beograd
25.09.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Mlin a.d. , Bela Crkva - MLBC
25.09.2008.Inovirani prospekti - 25.09.2008
25.09.2008.Izveštaj o bitnom događaju - Metals banka a.d. , Novi Sad
25.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
25.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
25.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Ribar a.d. , Novi Kneževac
25.09.2008.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Betonjerka a.d. , Vladičin Han
25.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Gradina a.d. , Užice
25.09.2008.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Vatrosprem a.d. , Beograd
25.09.2008.Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa - Standardprojekt a.d. , Subotica
25.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Planinka a.d. , Kuršumlija
25.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
25.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
24.09.2008.Uključenje na VBT - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd - DRBC
24.09.2008.Uključenje na VBT - Budućnost a.d. , Bačka Palanka - BDBP
24.09.2008.Inovirani prospekti - 24.09.2008
24.09.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Morava a.d. , Čačak - MRVA
24.09.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Staro sajmište a.d. , Beograd
24.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitomlin a.d., Jagodina
24.09.2008.Izvod iz korigovanih finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Župa a.d. , Kruševac
24.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
23.09.2008.Inovirani prospekti - 23.09.2008
23.09.2008.Intervju Predsednika Izvršnog odbora , gospodina Ananija Pavićevića - Metals banka a.d. , Novi Sad
23.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
23.09.2008.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Vizor enterijeri a.d. , Temerin - VZEN
23.09.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
23.09.2008.Rešenje Trgovinskog suda o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
23.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Halas Jožef a.d. , Ada
23.09.2008.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Mostar UP a.d. , Beograd
23.09.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac - ZPKG
23.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Toplica a.d. , Tulare
23.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
23.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Novi autoput a.d. , Beograd
23.09.2008.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
23.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Balkan auto centar a.d. , Subotica
23.09.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Ribar a.d. , Novi Kneževac
23.09.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Jednota a.d. , Kovačica
23.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Izolir a.d. , Zrenjanin
23.09.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Zvezda a.d. , Leskovac
23.09.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Sloga transport a.d. , Leskovac
23.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Ming kovačnica a.d. , Niš
23.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizan Tekstil a.d. , Čačak
23.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
22.09.2008.Uključenje na VBT - Tehnička knjiga a.d. , Beograd - THKN
22.09.2008.Uključenje na VBT - Industromont a.d. , Valjevo - INDM
22.09.2008.Inovirani prospekti - 22.09.2008
22.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Kazimir VG 4 a.d., Kragujevac
22.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Kazimir VG 4 a.d., Kragujevac
22.09.2008.Izjava o šesomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
22.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Geoinženjering a.d. , Beograd
22.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Koža a.d. , Kragujevac
22.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Koža Co a.d. , Kragujevac
22.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Poslovni objekti a.d. , Beograd
22.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin
19.09.2008.Uključenje na VBT - Strela Trade a.d., Valjevo - STRL
19.09.2008.Uključenje na VBT - MIN Inženjering a.d., Niš - MINN
19.09.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Prvi partizan Emo a.d. , Užice - PPEM
19.09.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Prvi partizan Emo a.d. , Užice - PPEMV
19.09.2008.Inovirani prospekti - 19.09.2008
19.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
19.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
19.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
19.09.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Srbija a.d. , Kragujevac - SRBK
18.09.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Radio Sombor a.d., Sombor - RDSO
18.09.2008.Uključenje na VBT - Zlatibor Standard a.d. , Užice - ZLSTU
18.09.2008.Uključenje na VBT - Duvan a.d. , Subotica - DVSU
18.09.2008.Uključenje na VBT - 7. Juli a.d. , Sirig - JULS
18.09.2008.Inovirani prospekti - 18.09.2008
18.09.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Radio Sombor a.d., Sombor - RDSO
18.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - TP Zvezda a.d. , Zemun
18.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
18.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
18.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Čačanska banka a.d. , Čačak
18.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Kompresor a.d. , Beograd
18.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Zorka Color a.d. , Šabac
18.09.2008.Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Zorka Color a.d. , Šabac
18.09.2008.Odluka Upravnog odbora o isplati dividende - Metalac a.d., Ivanjica
18.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidroinvest a.d., Beograd
18.09.2008.Otkazivanje XVI vanredne i zakazivanje nove vanredne Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
18.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Timas a.d. , Zaječar
18.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.09.2008.Zahtev za prinudnu prodaju akcija - Elektrošumadija a.d. , Mladenovac
18.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Moravica a.d. , Stara Moravica
18.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
18.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
18.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd
18.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin Ozren a.d. , Ražanj
18.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Novi autoput a.d. , Beograd
18.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
17.09.2008.Uključenje na VBT - Min Fam a.d. , Niš - MINF
17.09.2008.Uključenje na VBT - Agro Coning a.d. , Novi Sad - AGCO
17.09.2008.Inovirani prospekti - 17.09.2008
16.09.2008.Uključenje na VBT - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica - SZSU
16.09.2008.Uključenje na VBT - Prosveta a.d. , Čačak - PRSTC
16.09.2008.Uključenje na VBT - Proel a.d. , Požarevac - PRSPO
16.09.2008.Uključenje na VBT - Novi kolektiv a.d., Beograd - NKOL
16.09.2008.Uključenje na VBT - Minom a.d. , Niš - MINM
16.09.2008.Inovirani prospekti - 16.09.2008
16.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
16.09.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Centrounija a.d. , Beograd - CNTU
16.09.2008.Sazivanje XXXIII vanredne Skupštine akcionara - Metals banka a.d. , Novi Sad
16.09.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Voćarcoop a.d. , Beograd - VOCP
16.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Autotransport a.d. , Kraljevo
16.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Palić THU a.d. , Subotica
16.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo
16.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
16.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Nedić agrar a.d. , Bočar
16.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
16.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
16.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrohem a.d. , Novi Sad
16.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Imos a.d. , Šid
16.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Central a.d. , Beograd
16.09.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Pristanište Potisje a.d. , Senta
16.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šidexpres a.d. , Šid
15.09.2008.Uključenje na VBT - Radio Sombor a.d., Sombor - RDSO
15.09.2008.Uključenje na VBT - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac - ZAST
15.09.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Metalac a.d. , Skorenovac - MTSK
15.09.2008.Izveštajo preuzimanju akcija - Žitoprerada a.d. , Novi Bečej
15.09.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Minel Enim - Smederevo a.d. , Smederevo - MNLE
15.09.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Veterinarska stanica a.d., Svilajnac - VSSV
15.09.2008.Inovirani prospekti - 15.09.2008
15.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ratkovo a.d. , Ratkovo
15.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Medela a.d. , Vrbas
15.09.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - FMP a.d. , Beograd - FMPB
15.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
15.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Protours a.d. , Prokuplje
15.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Kulatrans a.d. , Kula
15.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
15.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Napredak a.d. , Čačak
15.09.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih preferencijalnih akcija - Robne kuće Niš a.d. , Niš
15.09.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
15.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Šidprojekt a.d. , Šid
15.09.2008.Odluka Upravnog odbora o isplati dividende i raspodeli bonusa zaposlenima za 2007.godinu - IRC NIC a.d. , Užice
15.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka
15.09.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Napredak a.d. , Apatin
15.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
15.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Gasalarm a.d. , Beograd
15.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - ATP Kraljevo a.d. , Kraljevo
15.09.2008.Odluka Skupštine akcionara o povećanju kapitala - Vojvođanka a.d. , Ruma
15.09.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica a.d., Svilajnac - VSSV
15.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.09.2008.Osvojene dve zlatne i jedna bronzana medalja na 15. sportskim igrama berzi centralne i istocne Evrope
15.09.2008.Odluka Skupštine akcionara o promeni imena preduzeća - Vojvođanka a.d. , Ruma
15.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inos a.d. , Beograd
15.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva
15.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
15.09.2008.Odluka Skupštine akcionara o isplati dividende za 2007. godinu - Žitopromet a.d. , Čačak
15.09.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Aroma a.d. , Futog
15.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ekonomija a.d. , Jarkovac
15.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
15.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
15.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
15.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Jagodina a.d. , Jagodina
15.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Žitopromet Ruma a.d. , Ruma
15.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Žitopromet Ruma a.d. , Ruma
15.09.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija nesaglasnih akcionara - Frizer Stari Grad a.d. , Užice
12.09.2008.Inovirani prospekti - 12.09.2008
11.09.2008.Inovirani prospekti - 11.09.2008
11.09.2008.U nastavku planiranih edukativnih aktivnosti Beogradska berza 24. i 25. septembra organizuje „Osnovni kurs o Berzi“
11.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Apatinska pivara a.d. , Apatin
11.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
11.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
11.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
11.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
11.09.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Projmetal a.d. , Beograd
11.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
11.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
11.09.2008.Konačna izmena ponude za preuzimanje akcija - Novi autoput a.d. , Beograd
11.09.2008.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - TQ Loznica a.d. , Loznica
11.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - TQ Loznica a.d. , Loznica
11.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koža a.d. , Kragujevac
11.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
10.09.2008.Inovirani prospekti - 10.09.2008
10.09.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Rumaguma a.d. , Ruma - RUGMM
10.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Proel a.d. , Požarevac
10.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - 8. Oktobar a.d. , Bečej
10.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Projektni biro a.d. , Kanjiža
10.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
10.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
10.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Remont a.d. , Valjevo
09.09.2008.Uključenje na VBT - Veterinarska stanica a.d., Svilajnac - VSSV
09.09.2008.Uključenje na VBT - Minimel a.d. , Zrenjanin - MMEL
09.09.2008.Uključenje na VBT - Borac H & H a.d. , Kula - BRCK
09.09.2008.Uključenje na VBT - Autokoran a.d., Priboj - ATKR
09.09.2008.Inovirani prospekti - 09.09.2008
09.09.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Beograd a.d. , Beograd - BGBGM
09.09.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Opportunity International a.d. , Novi Sad - OPPT
09.09.2008.Saznajte više o specificnostima fondovske industrije pohadjajuci kurs “Investicioni fondovi” koji ce se održati 18. septembra 2008. godine na Beogradskoj berzi
09.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
09.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
09.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Sloga Čačak a.d. , Čačak
09.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Vršački vinogradi a.d. , Vršac
09.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
09.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
09.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Dekarbonizacija a.d. , Zemun
09.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Dekarbonizacija a.d. , Zemun
09.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrogradnja i erozija a.d. , Požarevac
08.09.2008.Inovirani prospekti - 08.09.2008
08.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
08.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava inženjeringprojekt a.d. , Sombor
08.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Lafarge BFC a.d. , Beočin
08.09.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Mostar UP a.d. , Beograd
08.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
08.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Staklopan a.d. , Beograd
08.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
08.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
08.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
08.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DCP Agro a.d. , Leskovac
08.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
08.09.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - HUP Novi Sad a.d. , Novi Sad - HUNS
08.09.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Gradnja a.d. , Kladovo - GRKL
08.09.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - VIK a.d. , Valjevo - VIKV
04.09.2008.Uključenje na VBT - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd - ACTV
04.09.2008.Prvi ZIF ukljucen u trgovanje na Berzi
04.09.2008.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Granexport a.d. , Pančevo
04.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Elektrošumadija a.d. , Mladenovac
04.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Heroj Pinki a.d. , Novi Sad
04.09.2008.Odluka Upravnog odbora o isplati dividende i utvrđivanju dana dividende - Zastava Promet a.d. , Kragujevac
04.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Niva a.d. , Novi Sad
04.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
04.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - TQ Loznica a.d. , Loznica
04.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - TQ Loznica a.d. , Loznica
04.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
04.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Hoteli Tara a.d. , Bajina Bašta
04.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
04.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezdara Avala a.d., Beograd
04.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Radna žena a.d. , Beograd
04.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niva a.d. , Novi Sad
04.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ema a.d. , Knić
04.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Ema a.d. , Knić
04.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sintelon a.d. , Bačka Palanka
04.09.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju sa trgovanja, akcija izdavaoca - Prosveta a.d. , Čačak - PRST
04.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Inex Company - Ineco a.d. , Beograd
04.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu- Inex Company - Ineco a.d. , Beograd
04.09.2008.Otkazivanje Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
04.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kvarc a.d. , Beograd
04.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Inex Company - Ineco a.d. , Beograd
04.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Inex Company - Ineco a.d. , Beograd
04.09.2008.Odluka Skupštine akcionara o utvrđivanju iznosa i dana dividende - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
04.09.2008.Izveštaj sa Sednice Upravnog odbora - Tigar a.d. , Pirot
03.09.2008.Inovirani prospekti - 03.09.2008
02.09.2008.Inovirani prospekti - 02.09.2008
02.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga Čačak a.d. , Čačak
02.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Radnik a.d. , Bačka Palanka
02.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Radnik a.d. , Bačka Palanka
02.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
02.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - PZP Vranje a.d. , Vranje
02.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
02.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Jastrebac a.d. , Niš
02.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beograd a.d. , Beograd
02.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Merkur Promet a.d. , Beograd
02.09.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Grand a.d. , Krupanj
02.09.2008.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Invest - Import a.d. , Beograd
02.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
02.09.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
02.09.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
02.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Hidrogradnja i erozija a.d. , Požarevac
02.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agrounija a.d. , Inđija
02.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Hempro a.d. , Beograd
02.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Hempro a.d. , Beograd
01.09.2008.Inovirani prospekti - 01.09.2008
01.09.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - ŠPIK Sloga a.d., Ivanjica - SLIV
01.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
01.09.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 30.06.2008. godine - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
01.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac
01.09.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Grand a.d. , Krupanj
01.09.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Zastava Promet a.d. , Kragujevac
01.09.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju sa trgovanja, akcija izdavaoca - Proel a.d. , Požarevac - PRSPM
01.09.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju sa trgovanja, akcija izdavaoca - Proel a.d. , Požarevac - PRSP
01.09.2008.Izveštaj o poslovanju za period januar - jun 2008.godine - Tigar a.d. , Pirot

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost990,17
Promena-0,95
% -0,10%
17.05.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1050
USD/RSD107,8514
Izvor NBS, 17.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR
Vesti sa Berze
09.05.2024.
BELEXsentiment za maj 2024. godine
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
Poslednje vesti
17.05.2024.
Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO24209
17.05.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac