U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za novembar 2021 godine

30.11.2021.Izmena poziva za skupštinu akcionara - Nama a.d. , Beograd
30.11.2021.Izmena poziva za skupštinu akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.11.2021.Sazivanje Vanredna sednica Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
30.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
30.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
30.11.2021.Predlozi odluka za vanrednu Skupštinu akcionara - Severtrans Sombor ad
30.11.2021.Nacrt Odluke o izmeni Statut - Severtrans a.d. , Sombor
29.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
29.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
29.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac - DIBB
29.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Aquatus a.d. , Beograd - AQUA
29.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Prvi partizan Emo a.d. , Užice - PPEMO
29.11.2021.Nacrt izmene i dopune Statuta - Jadran a.d., Nova Gajdobra
29.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
26.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
26.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Severtrans a.d. , Sombor
26.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću pravnog lica - Severtrans a.d. , Sombor
26.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
26.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
26.11.2021.Odluka o dopuni dnevnog reda za vanrednu Skupštinu akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
26.11.2021.Obaveštenje o promeni broja akcija - Dunav osiguranje a.d.o, , Beograd
26.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - predlog odluka Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
25.11.2021.Potpisan sporazum o migraciji Beogradske berze na trgovačku platformu Atinske berze
25.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
25.11.2021.Statut - Alfa plam a.d. , Vranje
25.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
24.11.2021.Ažurirani informatori - 24.11.2021
24.11.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Jugohemija a.d. , Beograd - JGHM
24.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
24.11.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Rudo a.d. , Beograd - RUDO
23.11.2021.Obaveštenje Društva o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
23.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Miteks a.d. , Stara Moravica - MTKS
23.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d., Nova Gajdobra
23.11.2021.Obaveštenje akcionara o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
23.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d., Nova Gajdobra
22.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
22.11.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
22.11.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
22.11.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Rudo a.d. , Beograd
22.11.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
22.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
22.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
22.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
22.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
22.11.2021.Berzanski kalendar za 2022. godinu
19.11.2021.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Predlog Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Predlog Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Vatrosprem a.d. , Beograd - VTRS
19.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
18.11.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin - PBZR
18.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
18.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
17.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
17.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
17.11.2021.Održana CLXXI pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
17.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
16.11.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
16.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
16.11.2021.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
15.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
15.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
15.11.2021.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
15.11.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
10.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
10.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. god. - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.11.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin - PBMT
10.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd - PTNN
10.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fadap a.d. , Vrdnik - FADP
09.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - MD - EX a.d. , Kragujevac - MDEX
09.11.2021.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.11.2021.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
08.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kikindski mlin a.d. , Kikinda - KIML
08.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Spektar invest a.d. , Paraćin - SPIN
08.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
08.11.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
05.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.11.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Miletić a.d. , Sombor
05.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
05.11.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Miletić a.d. , Sombor
05.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
05.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
03.11.2021.Poslovanje NIS-a u 9 meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Ažurirani informatori - 03.11.2021
03.11.2021.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
03.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
03.11.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VIK a.d., Vršac
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
02.11.2021.BELEXsentiment za novembar
02.11.2021.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
02.11.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
02.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Yumco a.d. , Vranje - YUMC
02.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
01.11.2021. BELEX Monthly Report - October 2021- 01.11.2021.
01.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
01.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
01.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
01.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
01.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
01.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ZGOP a.d. , Novi Sad

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd