U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2018 godine

28.09.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
28.09.2018.Redovna revizija indeksa BELEX15 - Dopuna
28.09.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Livnica a.d. , Kikinda - LVNK
28.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.09.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoelektro a.d. , Beograd
27.09.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
27.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
27.09.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
27.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
27.09.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoelektro a.d. , Beograd
27.09.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Betonjerka a.d., Sombor
27.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
26.09.2018.Ažurirani informatori - 26.09.2018
26.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.09.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Tamnavaput a.d. , Ub - TMNP
26.09.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.09.2018.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Natom a.d. , Niš - NTOM
26.09.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.09.2018.Ažurirani informatori - 25.09.2018
25.09.2018.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Odžačar a.d. Vrbas - ODZV
25.09.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.09.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Prime Listing regulisanog tržišta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
25.09.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoelektro a.d. , Beograd
25.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
25.09.2018.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Sloga a.d. , Novi Pazar
24.09.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugoelektro a.d. , Beograd
24.09.2018.Odložena Skupština akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
24.09.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatibor Standard a.d. , Užice
21.09.2018.Ažurirani informatori - 21.09.2018
21.09.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja - BNTC
21.09.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
21.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
21.09.2018.Ostale informacije - Obaveštenje o insajderskoj informaciji - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
21.09.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - skraćeni tekst - Sloga a.d. , Novi Pazar
21.09.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Sloga a.d. , Novi Pazar
21.09.2018.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
21.09.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
21.09.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sremput a.d. , Ruma
21.09.2018.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Podunavlje a.d. , Čelarevo
21.09.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
20.09.2018.Održana CXVI pisana sednica odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
20.09.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
20.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
20.09.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Zlatibor Standard a.d. , Užice
20.09.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Nova Varoš
20.09.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Nova Varoš
20.09.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
20.09.2018.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
20.09.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
20.09.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
20.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
19.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
19.09.2018.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
19.09.2018.Ažurirani informatori - 19.09.2018
19.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Umetnost a.d. , Novi Sad
19.09.2018.Ostale informacije - Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
18.09.2018.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18171
18.09.2018.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Jugozan a.d. , Beograd - JZANM
17.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
17.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
17.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
17.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
17.09.2018.Ažurirani informatori - 17.09.2018
17.09.2018.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.09.2018.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.09.2018.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Milan Blagojević-Intertrans ad Lučani
17.09.2018.Redovna revizija indeksa BELEX15
17.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
13.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
13.09.2018.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
13.09.2018.Ažurirani informatori - 13.09.2018
13.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
13.09.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
13.09.2018.Ostale informacije - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
12.09.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - PIK Vrbas a.d. , Beograd - PIKV
12.09.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Energoprojekt garant a.d. , Beograd - ENGR
12.09.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zmaj a.d. , Smederevo - ZMSD
12.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
12.09.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
12.09.2018.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.09.2018.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
11.09.2018.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - GZP Dom a.d., Beograd
11.09.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
11.09.2018.Ostale informacije - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
11.09.2018.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
11.09.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
10.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
10.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
10.09.2018.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
10.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević- Intertrans a.d. , Lučani
10.09.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Minel export import a.d. , Beograd - MNEI
10.09.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - dopuna - Uniprom a.d. , Novi Pazar
07.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
07.09.2018.Statut predlog izmena i dopuna - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
07.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
07.09.2018.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka - MJVC
06.09.2018.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
06.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
06.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
05.09.2018.Misljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Elektroizgradnja a.d. Bajina Bašta
05.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
05.09.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Koncern a.d. , Beograd
05.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
04.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
04.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
03.09.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
03.09.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
03.09.2018.BELEX Monthly Report - Avgust 2018
03.09.2018.BELEXsentiment za septembar 2018. godine
03.09.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.09.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.09.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ