U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za avgust 2013 godine

30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Madera a.d. , Beograd
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
30.08.2013.Ažurirani informatori - 30.08.2013
30.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.08.2013.konsolidovani polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2013. godine - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2013.godine - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun - FITO
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2013. godine - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun - FITO
30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za period jan-jun 2013.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
30.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Astoria a.d., Beograd
30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
30.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.08.2013.Obaveštenje o isplati prvog dela dividende - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
29.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Luka Dunav a.d. , Pančevo
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - TP Zvezda a.d. , Beograd
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Srpska banka a.d. , Beograd
29.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
29.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zvezda a.d. , Surdulica
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
29.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
29.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnika a.d. , Vršac
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Termomont a.d. , Novi Sad
29.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
29.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Apatin
29.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kolut a.d. , Kolut
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Jedinstvo a.d. , Vlajkovac
29.08.2013.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2013. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
28.08.2013.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
28.08.2013.Ažurirani informatori - 28.08.2013
28.08.2013.Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja 30.8.2013.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Vesti a.d., Užice
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
28.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Niva a.d. , Novi Sad
28.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pivara Niš a.d. , Niš - PNISPB
28.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pivara Niš a.d. , Niš - PNIS
28.08.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kelebija a.d. , Kelebija
28.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Fad a.d. , Beograd
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Žitobanat a.d. , Vršac
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Lipa a.d. , Sombor
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj az 2013. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Projektomontaža a.d. , Beograd
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
28.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
28.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
28.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
28.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
28.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vogel & Noot AgroSrb a.d. , Novi Bečej
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Credy banka a.d. , Kragujevac
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Nama a.d. , Šabac
28.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova - ZMLP
27.08.2013.Ažurirani informatori - 27.08.2013
27.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Morava a.d. , Jagodina
27.08.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Jelen do a.d. , Jelen Do
27.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
27.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
27.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
27.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ključ a.d. , Kladovo
27.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
27.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Energomontaža a.d. , Beograd
27.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
27.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
27.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
27.08.2013.Objavljena Informacija o odlučivanju Komisije za listing - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
27.08.2013.Informacija o odlučivanju Komisije za listing povodom kompanije Tigar a.d. Pirot
26.08.2013.Odložena Skupština akcionara - Optika a.d. , Beograd
26.08.2013.Konsolidovani Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
26.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
26.08.2013.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
26.08.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
26.08.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Alba a.d. , Novi Sad
26.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Alba a.d. , Novi Sad
26.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
26.08.2013.Ažurirani informatori - 26.08.2013
26.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Bambi a.d. , Požarevac
26.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Univerzal banka a.d. , Beograd
26.08.2013.Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za period jan-jun 2013.godine - 30.8.2013. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
23.08.2013.Ažurirani informatori - 23.08.2013
23.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Fap Famos a.d., Beograd
23.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Polet a.d. , Novi Pazar
23.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.08.2013.Statut - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad - BDNS
23.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Čačanska banka a.d. , Čačak
23.08.2013.Obaveštenje o promeni vrednosti akcija - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
23.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
23.08.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
23.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
22.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
22.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
22.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
22.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Ravnica a.d. , Bajmok
22.08.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bambi a.d. , Požarevac
22.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
22.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
22.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
22.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Silos a.d. , Kovin - SILK
22.08.2013.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
21.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - UTP Morava a.d. , Čačak
21.08.2013.Ažurirani informatori - 21.08.2013
21.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar
21.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
21.08.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Polet a.d. , Novi Pazar - PLNP
21.08.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - AMS Osiguranje a.d. , Beograd - AMSOPB
21.08.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad - STNS
21.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Gradina a.d. , Užice
21.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan a.d. , Subotica
21.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Interšped a.d. , Subotica
20.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Progres u restrukturiranju a.d. , Beograd
20.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Progres u restrukturiranju a.d. , Beograd
20.08.2013.Ažurirani informatori - 20.08.2013
20.08.2013.Predlog izmena Statuta - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
20.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Montinvest a.d. , Beograd
20.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Montinvest a.d. , Beograd
20.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - PPT Inženjering a.d. , Beograd
20.08.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Vodoterma a.d. , Beograd - VDTR
20.08.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Montinvest a.d. , Beograd
20.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
20.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
20.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Informatika a.d. , Beograd
20.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Informatika a.d. , Beograd
20.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
20.08.2013.Statut - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad - BDNS
19.08.2013.Ažurirani informatori - 19.08.2013
19.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Progres a.d. , Mladenovac
19.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erozija a.d., Valjevo
19.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Vital a.d. , Vrbas
19.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Vital a.d. , Vrbas
19.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
19.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
19.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dragan Marković u restrukturiranju a.d., Obrenovac
19.08.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
19.08.2013.Obaveštenje o isplati dividende - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
19.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
19.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
19.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
19.08.2013.Izmene i dopune Statuta - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
19.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
19.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik precizni liv a.d. , Mionica
19.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
19.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
16.08.2013.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Galpres a.d. , Leskovac - GLPR
16.08.2013.Ažurirani informatori - 16.08.2013
16.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
16.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
16.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
16.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Silos a.d. , Kovin
15.08.2013.Ažurirani informatori - 15.08.2013
15.08.2013.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2013. godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
15.08.2013.Obaveštenje o dogadjajima od značaja za investicionu javnost – odložen rok za objavu kvartalnog izveštaja - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
15.08.2013.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2013. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
15.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
15.08.2013.Konsolidovani Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
15.08.2013.Konsolidovani Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
15.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
15.08.2013.Dan akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
15.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
15.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
15.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
15.08.2013.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2013. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
15.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Agrovršac a.d., Vršac
15.08.2013.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2013. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
15.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Morava a.d. , Požarevac
15.08.2013.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
15.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
15.08.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Dopuna - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
15.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
14.08.2013.Ažurirani informatori - 14.08.2013
14.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Neostar a.d. , Novi Sad
14.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
14.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
14.08.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
14.08.2013.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
14.08.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
14.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Dunav banka a.d., Beograd
14.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
14.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
14.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
14.08.2013.Predlog Osnivačkog akta - Trešnjica a.d. , Požega
14.08.2013.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Fap Famos a.d., Beograd
14.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
14.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
14.08.2013.Polugodišnji finansijski izveštaj za period januar-jun 2013. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
14.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac
14.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrosavez a.d. , Sombor
13.08.2013.Najava dostavljanja polugodišnjeg finansijskog izveštaja 15.8.2013. godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
13.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Trešnjica a.d. , Požega
13.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Frikom a.d. , Beograd - FRKM
13.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.08.2013.Dopuna sazivanja Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
13.08.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Neoplanta a.d. , Novi Sad
13.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
13.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jedinstvo a.d. , Seleuš - JDSE
13.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Goč a.d. , Trstenik
12.08.2013.Ažurirani informatori - 12.08.2013
12.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
12.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Frikom a.d. , Beograd
12.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vetfarm a.d. , Beograd
12.08.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
12.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoelektro a.d. , Beograd
12.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrovet a.d. , Melenci
12.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovet a.d. , Melenci
12.08.2013.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Nama a.d. , Šabac
12.08.2013.Najava dostavljanja Polugodišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu 15.8.2013. godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
12.08.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja 15.08.2013. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
12.08.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja 15.08.2013. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
09.08.2013.Ažurirani informatori - 09.08.2013
09.08.2013.Najava dostavljanja polugodišnjeg izvestaja - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
09.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autopromet a.d. , Niš
09.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Labudovo okno a.d., Bela Crkva
09.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
09.08.2013.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Budimka a.d. , Požega
09.08.2013.Dopuna dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
09.08.2013.Odložena vanredna Skupština akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
09.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Svrljig a.d. , Svrljig
09.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
09.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd
09.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Astoria a.d., Beograd
09.08.2013.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.08.2013.Dopunjen konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
09.08.2013.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Bioprotein a.d. , Beograd
09.08.2013.Obaveštenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka - Luka Beograd a.d. , Beograd
09.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrotehna a.d. , Niš
09.08.2013.Neodržana Skupština akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
09.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Komgrap a.d. , Beograd - KMBG
09.08.2013.Rešenje APR o upisu postupka stečaja i stečajnog upravnika - Komgrap a.d. , Beograd
09.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
08.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Beograd
08.08.2013.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
08.08.2013.Ažurirani informatori - 08.08.2013
08.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Napred a.d. , Valjevo - NPVA
08.08.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za drugo tromesečje 2013. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
08.08.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Alba a.d. , Novi Sad
08.08.2013.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
08.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
08.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija u restrukturiranju a.d. , Beograd
08.08.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
08.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
08.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
08.08.2013.Odložena vanredna Skupština akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
08.08.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
08.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Obezbeđenje Comerc a.d. , Beograd
08.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
07.08.2013.Konsolidovani polugodišnji finansijski izveštaj - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
07.08.2013.Ažurirani informatori - 07.08.2013
07.08.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Mladi borac a.d. , Sonta
07.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladi borac a.d. , Sonta
07.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
07.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
07.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
07.08.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar
07.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Telefonija a.d. , Beograd
07.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad
07.08.2013.Dopunjen korigovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Telefonija a.d. , Beograd
07.08.2013.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2013. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
07.08.2013.Dopunjen Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
07.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Progres u restrukturiranju a.d. , Beograd
07.08.2013.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
07.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladi borac a.d. , Sonta
07.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radio Sombor a.d., Sombor
06.08.2013.Ažurirani informatori - 06.08.2013
06.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara Plana a.d. , Velika Plana
06.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
06.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Astoria a.d., Beograd
06.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
06.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad
06.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IM Rakovica u restrukturiranju a.d., Beograd
06.08.2013.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
06.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Toza Marković a.d. , Kikinda
06.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrometal a.d. , Beograd
05.08.2013.Ažurirani informatori - 05.08.2013
05.08.2013.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Dunav Grocka a.d. , Grocka - DNVG
05.08.2013.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o produženju privrmene obustave trgovanja - Dunav Grocka a.d. , Grocka
05.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kofeniks hemija a.d. , Kosjerić - KFKS
05.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vez i rublje a.d. , Novi Sad - VEZR
05.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - TE - TO a.d. , Senta
05.08.2013.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Progres a.d. , Mladenovac
05.08.2013.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
05.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
05.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
05.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
05.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezda a.d. , Surdulica
02.08.2013.Ažurirani informatori - 02.08.2013
02.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda a.d. , Surdulica
02.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Voćno lozni rasadnik a.d. , Žabari
02.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlinprodukt a.d. , Ada
02.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
02.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
02.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
02.08.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Kelebija a.d. , Kelebija
02.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
02.08.2013.Poslovna vest - Promena u Nadzornom odboru kompanije - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
02.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
02.08.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2013. godine 7.8.2013. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
01.08.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Komgrap a.d. , Beograd - KMBG
01.08.2013.Ažurirani informatori - 01.08.2013
01.08.2013.Odluka o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Banat a.d. , Banatski Karlovac - BANT
01.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Banat a.d. , Banatski Karlovac
01.08.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
01.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
01.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
01.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Koprodukt a.d. , Novi Sad
01.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Koprodukt a.d. , Novi Sad
01.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
01.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
01.08.2013.Otkazana Skupština akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
01.08.2013.Odložena Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
01.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
01.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopunjen - Kontaktor a.d. , Beograd
01.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
01.08.2013.Rešenje o otvaranju stečajnog postupka - Komgrap a.d. , Beograd
01.08.2013.BELEXsentiment za avgust 2013. godine

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd