U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za avgust 2013 godine

30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Madera a.d. , Beograd
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
30.08.2013.Ažurirani informatori - 30.08.2013
30.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.08.2013.konsolidovani polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2013. godine - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2013.godine - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun - FITO
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2013. godine - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun - FITO
30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za period jan-jun 2013.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
30.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Astoria a.d., Beograd
30.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
30.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
30.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.08.2013.Obaveštenje o isplati prvog dela dividende - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
29.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Luka Dunav a.d. , Pančevo
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - TP Zvezda a.d. , Beograd
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Srpska banka a.d. , Beograd
29.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
29.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zvezda a.d. , Surdulica
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
29.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
29.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnika a.d. , Vršac
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Termomont a.d. , Novi Sad
29.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
29.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Apatin
29.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kolut a.d. , Kolut
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Jedinstvo a.d. , Vlajkovac
29.08.2013.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2013. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
28.08.2013.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
28.08.2013.Ažurirani informatori - 28.08.2013
28.08.2013.Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja 30.8.2013.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Vesti a.d., Užice
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
28.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Niva a.d. , Novi Sad
28.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pivara Niš a.d. , Niš - PNISPB
28.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pivara Niš a.d. , Niš - PNIS
28.08.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kelebija a.d. , Kelebija
28.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Fad a.d. , Beograd
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Žitobanat a.d. , Vršac
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Lipa a.d. , Sombor
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj az 2013. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Projektomontaža a.d. , Beograd
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
28.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
28.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
28.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
28.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
28.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vogel & Noot AgroSrb a.d. , Novi Bečej
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Credy banka a.d. , Kragujevac
28.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Nama a.d. , Šabac
28.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova - ZMLP
27.08.2013.Ažurirani informatori - 27.08.2013
27.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Morava a.d. , Jagodina
27.08.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Jelen do a.d. , Jelen Do
27.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
27.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
27.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
27.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ključ a.d. , Kladovo
27.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
27.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Energomontaža a.d. , Beograd
27.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
27.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
27.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
27.08.2013.Objavljena Informacija o odlučivanju Komisije za listing - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
27.08.2013.Informacija o odlučivanju Komisije za listing povodom kompanije Tigar a.d. Pirot
26.08.2013.Odložena Skupština akcionara - Optika a.d. , Beograd
26.08.2013.Konsolidovani Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
26.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
26.08.2013.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
26.08.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
26.08.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Alba a.d. , Novi Sad
26.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Alba a.d. , Novi Sad
26.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
26.08.2013.Ažurirani informatori - 26.08.2013
26.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Bambi a.d. , Požarevac
26.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Univerzal banka a.d. , Beograd
26.08.2013.Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za period jan-jun 2013.godine - 30.8.2013. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
23.08.2013.Ažurirani informatori - 23.08.2013
23.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Fap Famos a.d., Beograd
23.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Polet a.d. , Novi Pazar
23.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.08.2013.Statut - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad - BDNS
23.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Čačanska banka a.d. , Čačak
23.08.2013.Obaveštenje o promeni vrednosti akcija - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
23.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
23.08.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
23.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
22.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
22.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
22.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
22.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Ravnica a.d. , Bajmok
22.08.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bambi a.d. , Požarevac
22.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
22.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
22.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
22.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Silos a.d. , Kovin - SILK
22.08.2013.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
21.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - UTP Morava a.d. , Čačak
21.08.2013.Ažurirani informatori - 21.08.2013
21.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar
21.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
21.08.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Polet a.d. , Novi Pazar - PLNP
21.08.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - AMS Osiguranje a.d. , Beograd - AMSOPB
21.08.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad - STNS
21.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Gradina a.d. , Užice
21.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan a.d. , Subotica
21.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Interšped a.d. , Subotica
20.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Progres u restrukturiranju a.d. , Beograd
20.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Progres u restrukturiranju a.d. , Beograd
20.08.2013.Ažurirani informatori - 20.08.2013
20.08.2013.Predlog izmena Statuta - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
20.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Montinvest a.d. , Beograd
20.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Montinvest a.d. , Beograd
20.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - PPT Inženjering a.d. , Beograd
20.08.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Vodoterma a.d. , Beograd - VDTR
20.08.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Montinvest a.d. , Beograd
20.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
20.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
20.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Informatika a.d. , Beograd
20.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Informatika a.d. , Beograd
20.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
20.08.2013.Statut - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad - BDNS
19.08.2013.Ažurirani informatori - 19.08.2013
19.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Progres a.d. , Mladenovac
19.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erozija a.d., Valjevo
19.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Vital a.d. , Vrbas
19.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Vital a.d. , Vrbas
19.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
19.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
19.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dragan Marković u restrukturiranju a.d., Obrenovac
19.08.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
19.08.2013.Obaveštenje o isplati dividende - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
19.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
19.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
19.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
19.08.2013.Izmene i dopune Statuta - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
19.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
19.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik precizni liv a.d. , Mionica
19.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
19.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
16.08.2013.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Galpres a.d. , Leskovac - GLPR
16.08.2013.Ažurirani informatori - 16.08.2013
16.08.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
16.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
16.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
16.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Silos a.d. , Kovin
15.08.2013.Ažurirani informatori - 15.08.2013
15.08.2013.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2013. godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
15.08.2013.Obaveštenje o dogadjajima od značaja za investicionu javnost – odložen rok za objavu kvartalnog izveštaja - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
15.08.2013.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2013. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
15.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
15.08.2013.Konsolidovani Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
15.08.2013.Konsolidovani Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
15.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
15.08.2013.Dan akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
15.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
15.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
15.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
15.08.2013.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2013. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
15.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Agrovršac a.d., Vršac
15.08.2013.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2013. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
15.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Morava a.d. , Požarevac
15.08.2013.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
15.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
15.08.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Dopuna - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
15.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
14.08.2013.Ažurirani informatori - 14.08.2013
14.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Neostar a.d. , Novi Sad
14.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
14.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
14.08.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
14.08.2013.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
14.08.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
14.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Dunav banka a.d., Beograd
14.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
14.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
14.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
14.08.2013.Predlog Osnivačkog akta - Trešnjica a.d. , Požega
14.08.2013.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Fap Famos a.d., Beograd
14.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
14.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
14.08.2013.Polugodišnji finansijski izveštaj za period januar-jun 2013. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
14.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac
14.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrosavez a.d. , Sombor
13.08.2013.Najava dostavljanja polugodišnjeg finansijskog izveštaja 15.8.2013. godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
13.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Trešnjica a.d. , Požega
13.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Frikom a.d. , Beograd - FRKM
13.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.08.2013.Dopuna sazivanja Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
13.08.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Neoplanta a.d. , Novi Sad
13.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
13.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jedinstvo a.d. , Seleuš - JDSE
13.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Goč a.d. , Trstenik
12.08.2013.Ažurirani informatori - 12.08.2013
12.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
12.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Frikom a.d. , Beograd
12.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vetfarm a.d. , Beograd
12.08.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
12.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoelektro a.d. , Beograd
12.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrovet a.d. , Melenci
12.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovet a.d. , Melenci
12.08.2013.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Nama a.d. , Šabac
12.08.2013.Najava dostavljanja Polugodišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu 15.8.2013. godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
12.08.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja 15.08.2013. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
12.08.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja 15.08.2013. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
09.08.2013.Ažurirani informatori - 09.08.2013
09.08.2013.Najava dostavljanja polugodišnjeg izvestaja - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
09.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autopromet a.d. , Niš
09.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Labudovo okno a.d., Bela Crkva
09.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
09.08.2013.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Budimka a.d. , Požega
09.08.2013.Dopuna dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
09.08.2013.Odložena vanredna Skupština akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
09.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Svrljig a.d. , Svrljig
09.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
09.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd
09.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Astoria a.d., Beograd
09.08.2013.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.08.2013.Dopunjen konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
09.08.2013.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Bioprotein a.d. , Beograd
09.08.2013.Obaveštenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka - Luka Beograd a.d. , Beograd
09.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrotehna a.d. , Niš
09.08.2013.Neodržana Skupština akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
09.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Komgrap a.d. , Beograd - KMBG
09.08.2013.Rešenje APR o upisu postupka stečaja i stečajnog upravnika - Komgrap a.d. , Beograd
09.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
08.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Beograd
08.08.2013.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
08.08.2013.Ažurirani informatori - 08.08.2013
08.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Napred a.d. , Valjevo - NPVA
08.08.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za drugo tromesečje 2013. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
08.08.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Alba a.d. , Novi Sad
08.08.2013.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
08.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
08.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija u restrukturiranju a.d. , Beograd
08.08.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
08.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
08.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
08.08.2013.Odložena vanredna Skupština akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
08.08.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
08.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Obezbeđenje Comerc a.d. , Beograd
08.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
07.08.2013.Konsolidovani polugodišnji finansijski izveštaj - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
07.08.2013.Ažurirani informatori - 07.08.2013
07.08.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Mladi borac a.d. , Sonta
07.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladi borac a.d. , Sonta
07.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
07.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
07.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
07.08.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar
07.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Telefonija a.d. , Beograd
07.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad
07.08.2013.Dopunjen korigovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Telefonija a.d. , Beograd
07.08.2013.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2013. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
07.08.2013.Dopunjen Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
07.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Progres u restrukturiranju a.d. , Beograd
07.08.2013.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
07.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladi borac a.d. , Sonta
07.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radio Sombor a.d., Sombor
06.08.2013.Ažurirani informatori - 06.08.2013
06.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara Plana a.d. , Velika Plana
06.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopuna - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
06.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Astoria a.d., Beograd
06.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
06.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad
06.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IM Rakovica u restrukturiranju a.d., Beograd
06.08.2013.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
06.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Toza Marković a.d. , Kikinda
06.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrometal a.d. , Beograd
05.08.2013.Ažurirani informatori - 05.08.2013
05.08.2013.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Dunav Grocka a.d. , Grocka - DNVG
05.08.2013.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o produženju privrmene obustave trgovanja - Dunav Grocka a.d. , Grocka
05.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kofeniks hemija a.d. , Kosjerić - KFKS
05.08.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vez i rublje a.d. , Novi Sad - VEZR
05.08.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - TE - TO a.d. , Senta
05.08.2013.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Progres a.d. , Mladenovac
05.08.2013.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
05.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
05.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
05.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
05.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezda a.d. , Surdulica
02.08.2013.Ažurirani informatori - 02.08.2013
02.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda a.d. , Surdulica
02.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Voćno lozni rasadnik a.d. , Žabari
02.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlinprodukt a.d. , Ada
02.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
02.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
02.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
02.08.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Kelebija a.d. , Kelebija
02.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
02.08.2013.Poslovna vest - Promena u Nadzornom odboru kompanije - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
02.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
02.08.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2013. godine 7.8.2013. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
01.08.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Komgrap a.d. , Beograd - KMBG
01.08.2013.Ažurirani informatori - 01.08.2013
01.08.2013.Odluka o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Banat a.d. , Banatski Karlovac - BANT
01.08.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Banat a.d. , Banatski Karlovac
01.08.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
01.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
01.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
01.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Koprodukt a.d. , Novi Sad
01.08.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Koprodukt a.d. , Novi Sad
01.08.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
01.08.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
01.08.2013.Otkazana Skupština akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
01.08.2013.Odložena Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
01.08.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
01.08.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopunjen - Kontaktor a.d. , Beograd
01.08.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
01.08.2013.Rešenje o otvaranju stečajnog postupka - Komgrap a.d. , Beograd
01.08.2013.BELEXsentiment za avgust 2013. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost887,66
Promena0,77
% 0,09%
02.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1734
USD/RSD110,8442
Izvor NBS, 02.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 02.10.2023.
423.496.701.778 RSD
3.614.273.391 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
02.10.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda