U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za 2016. godinu

30.12.2016.Ažurirani informatori - 30.12.2016
30.12.2016.Izveštaj o upisanim akcijama VII emisije - Tigar a.d. , Pirot
30.12.2016.Odluka o izdavanju VII emisije akcija - Tigar a.d. , Pirot
30.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.12.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo - UTMP
30.12.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
30.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
29.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
29.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
29.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
29.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
29.12.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vojvodinaput a.d. , Subotica
29.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
28.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
28.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
28.12.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
28.12.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
28.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
28.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
28.12.2016.Obaveštenje o isplati II kupona - Grad, Šabac
28.12.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Gradac favro a.d. , Kladovo
28.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
28.12.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zmaj a.d. , Zemun
28.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
28.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
28.12.2016.Odluka o isplati preostalog dela dividende - Vojvodinaput a.d. , Subotica
28.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
28.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
27.12.2016.Ažurirani informatori - 27.12.2016
27.12.2016.Obaveštenje o prodaji (otudjenju) sopstvenih akcija - Moravamermer a.d. , Beograd
27.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Moravamermer a.d. , Beograd
27.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
27.12.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Moravamermer a.d. , Beograd
27.12.2016.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Budućnost a.d. , Čurug - BDCG
27.12.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Ibar a.d. , Raška
27.12.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
27.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
26.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
26.12.2016.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Senta - promet a.d. , Senta
26.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Senta - promet a.d. , Senta
26.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
26.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Venac a.d. , Pećinci
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Ukus a.d. , Pećinci
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Fasma a.d. , Beograd
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Borinženjering a.d. , Bor
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
26.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Sava a.d. , Šabac
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Lepenski vir a.d. , Pećinci
26.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mermer a.d. , Žagubica
23.12.2016.Ažurirani informatori - 23.12.2016
23.12.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
23.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Lipa a.d. , Novi Pazar
23.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Lipa a.d. , Novi Pazar
23.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Nedić agrar a.d. , Bočar - NAGR
23.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Žitobanat a.d. , Vršac - ZTBV
23.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
23.12.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Tigar a.d. , Pirot
23.12.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Tigar a.d. , Pirot
23.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
23.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
22.12.2016.Ostale informacije - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
22.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
22.12.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
22.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
22.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
22.12.2016.Odložena Skupština akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
21.12.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Astoria a.d., Beograd
21.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
21.12.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16134
21.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Plima Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja - PLMV
21.12.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - AIK banka a.d. , Beograd - AIKBPB
21.12.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Inex Budućnost a.d. , Požega - INBU
20.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin - VSZR
20.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad - AGKS
20.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak - MHCA
20.12.2016.Dan dividende za 2016. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
20.12.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Izvor a.d. , Paraćin
19.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
19.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
16.12.2016.Ažurirani informatori - 16.12.2016
16.12.2016.Izmena poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
16.12.2016.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
16.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran - PION
16.12.2016.Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
16.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - God a.d. , Đunis - GODD
16.12.2016.Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi
16.12.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
16.12.2016.Produženje ponude za sticanje sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
16.12.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
16.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
16.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
16.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
16.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
15.12.2016.Ažurirani informatori - 15.12.2016
15.12.2016.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
15.12.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Inos sinma a.d. , Sevojno - INOS
15.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Gradnja Zemun a.d. , Beograd - GRAD
15.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
15.12.2016.Dopuna dnevnog reda Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
14.12.2016.Predlog statuta - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
14.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
14.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Cineoptic a.d. , Beograd - CNOP
14.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad - VIGV
14.12.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16140
14.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
14.12.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Vojvodinaput a.d. , Subotica
14.12.2016.Mišljenje Odbora direktora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Gradac favro a.d. , Kladovo
13.12.2016.Jedinstveni prospekt - Evropska banka za obnovu i razvoj, London - EBRD01
13.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
13.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
13.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
13.12.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
13.12.2016.Uključenje na Prime Listing - Evropska banka za obnovu i razvoj, London - EBRD01
13.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Izvor a.d. , Paraćin
13.12.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
13.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stari Grad UP a.d. , Beograd - STGR
12.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
12.12.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
12.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
12.12.2016.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Astoria a.d., Beograd
12.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Astoria a.d., Beograd
12.12.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
12.12.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Elektroporcelan a.d. , Beograd - ELEK
12.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugocentar a.d. , Beograd - JGCN
12.12.2016.Uvedene nove vrsta naloga i koncept statičke zone fluktuacije
09.12.2016.Imenovan novi član Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
09.12.2016.Izveštaj sa održane II vanredne sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
09.12.2016.Obaveštenje o sprovedenom postupku sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
09.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
09.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
09.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
08.12.2016.Ažurirani informatori - 08.12.2016
08.12.2016.Uključenje na Open Market - Budućnost a.d. , Bačka Palanka - BDBP
08.12.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
08.12.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
08.12.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16146
08.12.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
08.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
08.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
07.12.2016.Odluka Nadzornog odbora o isplati dividende 2015. godine - Iritel a.d. , Beograd
07.12.2016.Odbor direktora usvojio biznis plan za 2017. godinu - NIS a.d., Novi Sad
07.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
07.12.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
07.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.12.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
07.12.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
07.12.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci - HPOL
06.12.2016.Ažurirani informatori - 06.12.2016
06.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
06.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
06.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
06.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
06.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
06.12.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Zlatica a.d. , Lazarevo
06.12.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
06.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
06.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
06.12.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Lipa a.d. , Novi Pazar
06.12.2016.Obaveštenje o isplati II kupona - Grad, Šabac
06.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
05.12.2016.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Gradac favro a.d. , Kladovo
05.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Gradac favro a.d. , Kladovo
05.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d., Aleksandrovac
05.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d., Aleksandrovac
05.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
05.12.2016.Ažurirani informatori - 05.12.2016
05.12.2016.Uključenje na Open Market - Takovo a.d. , Gornji Milanovac - TKVO
05.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Vojvodinaput a.d. , Subotica
05.12.2016.Beogradska berza operativno postala deo SEE Link platforme
05.12.2016.Otkazana Skupština akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
05.12.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Ravnica a.d. , Bajmok
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
05.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
05.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
02.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Gradina a.d. , Užice
02.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
02.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
02.12.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
02.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Stoteks a.d. , Novi Sad
02.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
02.12.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Žitopek a.d. , Niš
02.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
02.12.2016.Izvestaj o upisanim akcijama V emisije - Tigar a.d. , Pirot
02.12.2016.Odluka o izdavanju V emisije akcija - Tigar a.d. , Pirot
02.12.2016.Otkazana Skupština akcionara - Ispravka - Niš ekspres a.d., Niš
02.12.2016.Rasknjižavanje društvenog kapitala - Osnova projekt a.d. , Beograd
02.12.2016.Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Beozaštita a.d. Beograd
01.12.2016.Odložena Skupština akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
01.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
01.12.2016.Odluka o isključenju akcija sa organizovanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
01.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
01.12.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
01.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
01.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
01.12.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Senta - promet a.d. , Senta
01.12.2016.BELEXsentiment za decembar 2016. godine
01.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
01.12.2016.Odložena Skupština akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
30.11.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
30.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
30.11.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
29.11.2016.Ostale informacije - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
29.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
29.11.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
29.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Izvor a.d. , Paraćin
29.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Izvor a.d. , Paraćin
29.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica Ljig a.d. , Beograd
29.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
29.11.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.11.2016.Sazivanje Vanredne sednice Skupštine akcionara - Pomoravlje Term a.d. , Niš
29.11.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
28.11.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Astoria a.d., Beograd
28.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
28.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
28.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda- Dimničar a.d. , Beograd
25.11.2016.Ažurirani informatori - 25.11.2016
25.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
25.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
25.11.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
25.11.2016.Obaveštenje o promeni broja akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Lipa a.d. , Novi Pazar
25.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
25.11.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Mlekara Plana a.d. , Velika Plana - MLPL
25.11.2016.Odluka o dužini trajanja faza trgovanja u okviru metode trgovanja hartijama od vrednosti na segmentima regulisanog tržišta i MTP Belex
24.11.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
24.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
24.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
24.11.2016.Odražana LXXIX sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
24.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
24.11.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
24.11.2016.Investiciono društvo CapitalOne a.d. Beograd postaje market mejker za dve akcije
23.11.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd - PSBNPB
23.11.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd - PSBN
23.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
23.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
23.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
22.11.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Kompanija Mišić a.d. , Požarevac - KPNM
22.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
22.11.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
22.11.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
22.11.2016.Odložena Skupština akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
22.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
22.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
22.11.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
22.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
22.11.2016.Ostale informacije - Marfin bank a.d. , Beograd
22.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
21.11.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
21.11.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Radio TV Podrinje a.d., Loznica - RTVP
18.11.2016.Ažurirani informatori - 18.11.2016
18.11.2016.Sazivanje II vanredene sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
18.11.2016.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Proleter Bečej a.d. , Bečej - PRLB
18.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
18.11.2016.Obave[tenje o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
18.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Izvor a.d. , Paraćin
18.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Izvor a.d. , Paraćin
18.11.2016.Ostale informacije - Marfin bank a.d. , Beograd
17.11.2016.Statut - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.11.2016.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
17.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Dimničar a.d. , Beograd
17.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
17.11.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Izvor a.d. , Paraćin
17.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
17.11.2016.Ostale informacije - Bačka a.d., Sivac
17.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
17.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
17.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
17.11.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
17.11.2016.Ostale informacije - Rotor a.d. , Zemun
16.11.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - dopuna - Beozaštita a.d. , Beograd
16.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
16.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
16.11.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pančevac a.d. , Pančevo - PNCE
16.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
16.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - God a.d. , Đunis
16.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
15.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal - Tigar a.d. , Pirot
15.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Reč naroda a.d. , Požarevac
15.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Reč naroda a.d. , Požarevac
15.11.2016.Odluka o raspodeli međudividende za 2016. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvaratal 2016. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
15.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
15.11.2016.Odluka o izmeni odluke o primeni modela zone fluktuacije u trgovanju hartijama od vrednosti
15.11.2016.Odluka o izmeni odluke o uvođenju u upotrebu naloga sa posebnim uslovima izvršenja
15.11.2016.Berzanski kalendar za 2017. godinu
14.11.2016.Ažurirani informatori - 14.11.2016
14.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
14.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
14.11.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
14.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
14.11.2016.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Sloga a.d. , Novi Pazar - SLNP
14.11.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Sloga a.d. , Zrenjanin
14.11.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
14.11.2016.Nacrt odluke o izmeni Osnovačkog akta i Statuta - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
14.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
14.11.2016.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2016. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.11.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
14.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodinaput a.d. , Subotica
14.11.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Varnost Fitep a.d. , Zemun
14.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
14.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
14.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
14.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
14.11.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izvestaja za III kvartal 2016 - Sojaprotein a.d. , Bečej
14.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Reč naroda a.d. , Požarevac
14.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Reč naroda a.d. , Požarevac
14.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Reč naroda a.d. , Požarevac
10.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
10.11.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nedić agrar a.d. , Bočar
10.11.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.11.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
10.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
10.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
10.11.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.11.2016.Odluka o načinu isplate dividende za 2015. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.11.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd - PKVP
10.11.2016.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Zastava automobili a.d. , Kragujevac - ZAKG
10.11.2016.Statut - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
09.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
09.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodinaput a.d. , Subotica
09.11.2016.Otkazana Skupština akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
09.11.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
09.11.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac - PTDR
08.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
08.11.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. - Komercijalna banka a.d. , Beograd
07.11.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16146
07.11.2016.Ažurirani informatori - 07.11.2016
07.11.2016.Statut - Sloga a.d. , Zrenjanin
07.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
07.11.2016.Zbog suženja delatnosti člana Berze SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd – Ugovor o market mejkingu zaključen na hartiji Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica (VZAS), prestaje da važi zaključno sa 07.11.2016. godine.
07.11.2016.Zbog suženja delatnosti člana Berze SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd – Ugovor o market mejkingu zaključen na hartiji Sojaprotein a.d. Bečej (SJPT), prestaje da važi zaključno sa 07.11.2016. godine.
07.11.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
07.11.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vojvodinaput a.d. , Subotica
07.11.2016.Ispravljen tekst - Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
07.11.2016.Ispravka - Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
07.11.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
07.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
07.11.2016.Zaključci 15. Međunarodne konferencije Beogradske berze
04.11.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
04.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
04.11.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
04.11.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
04.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
03.11.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Gradac favro a.d. , Kladovo
03.11.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
03.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
03.11.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
03.11.2016.Ostale informacije - Potisje precizni liv a.d. , Ada
02.11.2016.Ažurirani informatori - 02.11.2016
02.11.2016.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2016. - NIS a.d., Novi Sad
02.11.2016.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
02.11.2016.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
02.11.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
02.11.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - ispravka - Bačka a.d., Sivac
02.11.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
02.11.2016.Statut - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
02.11.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.11.2016.NIS objavio konsolidovane rezultate poslovanja za devet meseci 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
01.11.2016.BELEXsentiment za novembar 2016. godine
01.11.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
01.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
01.11.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
01.11.2016.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
31.10.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
31.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
31.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
31.10.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Madera a.d. , Beograd
28.10.2016.Poziv za Vanrednu Skupštinu akcionara - Bačka a.d., Sivac
28.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
28.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
28.10.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
28.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
28.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.10.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16142
27.10.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Daka servis a.d., Beograd - DAKA
27.10.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Madera a.d. , Beograd
27.10.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
26.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
26.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - God a.d. , Đunis
26.10.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
26.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
26.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
26.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
25.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Užice
25.10.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sloga a.d., Aleksandrovac
24.10.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16145
24.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
24.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
24.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.10.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Plima Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja - PLMV
21.10.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Albus a.d. , Novi Sad - ALBS
21.10.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran - PION
21.10.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Dijamant a.d. , Zrenjanin - DJMN
21.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Timočka 10, Beograd
21.10.2016.Utvrđivanje obrasca informatora BB-PO-L-MFO za izdavaoca - Evropsku banku za obnovu i razvoj
21.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
21.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Interšped a.d. , Subotica
21.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
20.10.2016.Ažurirani informatori - 20.10.2016
20.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
20.10.2016.Poziv za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
20.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
20.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
20.10.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
20.10.2016.Otkazana Skupština akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
20.10.2016.Odluka o uvođenju u upotrebu naloga sa posebnim uslovima izvršenja
20.10.2016.Odluka o primeni modela zone fluktuacije u trgovanju hartijama od vrednosti
19.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Podunavlje a.d. , Čelarevo
19.10.2016.Poslovna vest - Ugovoren novi posao u Rusiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.10.2016.Ostale informacije - Odluka o neusvajanju fin izveštaja za 2015. godinu TE - TO a.d. , Senta
19.10.2016.Odluka o neusvajanju godišnjeg izveštaja - TE - TO a.d. , Senta
19.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
19.10.2016.Ugovor o osnivanju - Halkbank a.d. , Beograd
19.10.2016.Statut - Halkbank a.d. , Beograd
18.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
18.10.2016.Ažurirani informatori - 18.10.2016
18.10.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16134
18.10.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
18.10.2016.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
18.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
17.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
17.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
17.10.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Projmetal a.d. , Beograd - PRMT
17.10.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
14.10.2016.Ažurirani informatori - 14.10.2016
14.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
14.10.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
14.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
13.10.2016.Ažurirani informatori - 13.10.2016
13.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
13.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
13.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
13.10.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
13.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
13.10.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nacional a.d. , Beograd
13.10.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
11.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine sa Odlukom o konverziji potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu Društva - FAP Korporacija ad Priboj
11.10.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Keramika - Holding a.d., Beograd - ZONE
11.10.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Nedić agrar a.d. , Bočar
11.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
10.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
10.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
10.10.2016.Ostale informacije - FAP a.d. , Priboj
10.10.2016.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Fimaks broker a.d. , Beograd
10.10.2016.Ponuda za preuzimanje akcija (osnovni tekst) - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
10.10.2016.Ponuda za preuzimanje akcija (skraćeni tekst) - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
07.10.2016.Ažurirani informatori - 07.10.2016
07.10.2016.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - 7. Juli a.d. , Sirig
07.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
07.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
07.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
07.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
07.10.2016.Izmena poziva za sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
07.10.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Astoria a.d., Beograd
07.10.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
06.10.2016.Ažurirani informatori - 06.10.2016
06.10.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
06.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
06.10.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.10.2016.Ostale informacije - Marfin bank a.d. , Beograd
06.10.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Proleter a.d. , Ivanjica
06.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
05.10.2016.Ažurirani informatori - 05.10.2016
05.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
05.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
05.10.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
05.10.2016.Predlog Statuta - prečišćen tekst - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
05.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.10.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agroseme Panonija a.d. , Subotica - AGPA
04.10.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
04.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
04.10.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
03.10.2016.Izveštaj sa Vanredne Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
03.10.2016.Ažurirani informatori - 03.10.2016
03.10.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Podunavlje a.d. , Čelarevo
03.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.10.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Futurum a.d. , Beograd
03.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun od 30.09.2016.
03.10.2016.BELEXsentiment za oktobar 2016. godine
03.10.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Nedić agrar a.d. , Bočar
03.10.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
30.09.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
30.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Gibnjara a.d. , Kraljevo - SGIB
30.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
29.09.2016.Ažurirani informatori - 29.09.2016
29.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Industrijske nekretnine a.d., Beograd - INNK
29.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Industrijske nekretnine a.d., Beograd - INNKP
29.09.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Telefonkabl a.d. , Beograd
29.09.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Futurum a.d. , Beograd
29.09.2016.Odluka o pokriću gubitka - Futurum a.d. , Beograd
29.09.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Futurum a.d. , Beograd
29.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
29.09.2016.Godišnji Konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo
29.09.2016.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Minel Koncern a.d. , Beograd
28.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
28.09.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Interšped a.d. , Subotica
27.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
27.09.2016.Ažurirani informatori - 27.09.2016
27.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.09.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agro a.d. , Dobanovci - AGRD
27.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Terravita a.d. , Beograd - SJKI
27.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
27.09.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Autoservis a.d. , Čačak
26.09.2016.Ažurirani informatori - 26.09.2016
26.09.2016.Ostale informacije - Razrešenje i imenovanje članova Izvršnog odbora i generalnog direktora - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
26.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
26.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
26.09.2016.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
26.09.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
26.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
23.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
23.09.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija usled poništaja sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
22.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
22.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
22.09.2016.Ostale informacije - Tigar a.d. , Pirot
22.09.2016.Ostale informacije - Nova Peščara a.d. , Deliblato
22.09.2016.Obaveštenje Berze o organizovanju trgovanja na berzanskom sastanku dana 22.9.2016. godine
22.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
22.09.2016.Obaveštenje u vezi sa početkom trgovanja
21.09.2016.Odluka o skraćenju dužine trajanja pojedinih faza trgovanja i postupanju sa nalozima za trgovanje ispostavljenim u BelexFIX na berzanskom sastanku dana 21.9.2016. godine i prestanku privremene obustave trgovanja, te nastavku trgovanja počev od 22.9.2016. godine
21.09.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja hartijama od vrednosti na svim segmentima Regulisanog tržišta i MTP Belex
20.09.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Halkbank a.d. , Beograd - CCNBPF
20.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
20.09.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
20.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
19.09.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Bambi a.d. , Požarevac
19.09.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen revizorskim izveštajem) - TE - TO a.d. , Senta
19.09.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
16.09.2016.Ažurirani informatori - 16.09.2016
16.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
16.09.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Nacional a.d. , Beograd
16.09.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
16.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
16.09.2016.Statut - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
16.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
16.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
16.09.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i nastavku organizovanja trgovanja akcijama izdavaoca novog ISIN broja - Orahovo a.d. , Novo Orahovo - ORHV
15.09.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
15.09.2016.Odložena Skupština akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
15.09.2016.Obaveštenje o isplati dividende za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
15.09.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
15.09.2016.Redovna revizija indeksa BELEX15
13.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
13.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
13.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesgalasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
13.09.2016.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.09.2016.Ažurirani informatori - 12.09.2016
12.09.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16144
12.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
09.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
09.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
09.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
09.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
09.09.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Orahovo a.d. , Novo Orahovo - ORHV
09.09.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac - PTDR
09.09.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Gibnjara a.d. , Kraljevo - SGIB
09.09.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
08.09.2016.Ažurirani informatori - 08.09.2016
08.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
08.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
08.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesgalasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
08.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
07.09.2016.Ažurirani informatori - 07.09.2016
07.09.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
07.09.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Glas Podrinja a.d. , Šabac
07.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
07.09.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
06.09.2016.Obaveštenje o isplati dividende - AIK banka a.d. , Beograd
06.09.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
06.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac - VSKG
06.09.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jagodinska pivara a.d. , Jagodina - JGPI
06.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
06.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica a.d. , Kikinda
06.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
05.09.2016.Ažurirani informatori - 05.09.2016
05.09.2016.Predlog odluke o izmeni Statuta - TE - TO a.d. , Senta
05.09.2016.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
05.09.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
02.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
02.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
02.09.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
02.09.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
02.09.2016.Ostale informacije - Obaveštenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka - TE - TO a.d. , Senta
01.09.2016.Ažurirani informatori - 01.09.2016
01.09.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
01.09.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
01.09.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Cooperativa a.d. , Beograd
01.09.2016.Ostavka izvršnog direktora i kooptacija novog direktora - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
01.09.2016.BELEXsentiment za septembar 2016. godine
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Halkbank a.d. , Beograd
31.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ečka a.d. , Lukino Selo - ECKA
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
31.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
31.08.2016.Polugodišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Bambi a.d. , Požarevac
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - AIK banka a.d. , Beograd
31.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - STUP Vršac a.d. , Vršac
31.08.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - STUP Vršac a.d. , Vršac
31.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
31.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Tigar a.d. , Pirot
31.08.2016.Polugodišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.08.2016.Ažurirani informatori - 30.08.2016
30.08.2016.Polugodišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Lasta a.d. , Beograd
30.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Lasta a.d. , Beograd
30.08.2016.Odražana LXXVI sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
30.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
29.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
29.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - promena datuma održavanja - Cineoptic a.d. , Beograd
29.08.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Velika Plana
29.08.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Cineoptic a.d. , Beograd
29.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
29.08.2016.Odluka o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
29.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.08.2016.Najava dostavljanja polugodišnjeg izveštaja - Alfa plam a.d. , Vranje
29.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Radijator a.d. , Beograd
29.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
29.08.2016.Polugodišnji izveštaj za I polugodište 2016. godine- Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
26.08.2016.Ažurirani informatori - 26.08.2016
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
26.08.2016.Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čokolend a.d. , Paraćin
26.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
26.08.2016.Kons. Polugodišnji izveštaj - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.08.2016.Ažurirani informatori - 25.08.2016
25.08.2016.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
25.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Vital a.d. , Vrbas
25.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj (konsolidovani) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.08.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Mlekara Plana a.d. , Velika Plana - MLPL
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
25.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.08.2016.Predlog o izmeni i dopuni statuta - Daka servis a.d., Beograd
25.08.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Nacional a.d. , Beograd
25.08.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
25.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
25.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Nedić agrar a.d. , Bočar
25.08.2016.Najava dostavljanja konsolidovanog izveštaja za prvo polugodište - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Futurum a.d. , Beograd
25.08.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Nedić agrar a.d. , Bočar
25.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Nedić agrar a.d. , Bočar
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
25.08.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
25.08.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
25.08.2016.Odluka - Raspolaganje imovinom velike vrednosti - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
24.08.2016.Ažurirani informatori - 24.08.2016
24.08.2016.Konsolidovani polugodišnji izveštaj - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
24.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Paraćinka a.d. , Paraćin
24.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
23.08.2016.Ažurirani informatori - 23.08.2016
23.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imlek a.d. , Beograd - IMLKPB
23.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
23.08.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Kopaonik a.d. , Beograd
23.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
22.08.2016.Ažurirani informatori - 22.08.2016
22.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Dunav Re a.d. , Beograd
22.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
22.08.2016.Polugodišnji izveštaj - SU - marketi a.d. , Subotica
22.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
22.08.2016.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
22.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbija Tis a.d. , Zaječar
19.08.2016.Ažurirani informatori - 19.08.2016
19.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Graničar a.d. , Gakovo - GRGA
19.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina - BJNE
19.08.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Proleter Bečej a.d. , Bečej - PRLB
19.08.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac - VSKG
19.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
19.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Dijamant a.d. , Zrenjanin
19.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
19.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
19.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
18.08.2016.Ažurirani informatori - 18.08.2016
18.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Media print a.d. , Kruševac - MDPR
18.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica - ZGTH
18.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
17.08.2016.Ažurirani informatori - 17.08.2016
17.08.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16134
17.08.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Projmetal a.d. , Beograd - PRMT
17.08.2016.Polugodišnji izveštaj - TE - TO a.d. , Senta
17.08.2016.Izveštaji o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.08.2016.Odluka o utvrđivanju dana isplate dividende - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
17.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
17.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bobija a.d. , Ljubovija
17.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.08.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
16.08.2016.Ažurirani informatori - 16.08.2016
16.08.2016.Predlog izmena statuta - Bambi a.d. , Požarevac
16.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
16.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
16.08.2016.Ostale informacije Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja 2015 godine - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
16.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka finansijski izvestaji 2015. - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
16.08.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015. - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
16.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
16.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
16.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
16.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jugoelektro a.d. , Beograd
16.08.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Agroseme Panonija a.d. , Subotica - AGPA
16.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
16.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
16.08.2016.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
16.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Globos osiguranje a.d. , Beograd
16.08.2016.Obavešenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
16.08.2016.Ostale informacije Odluka Skupštine akcionara o usvajanju mišljenja revizora finansijski izveštaji 2015 godine- Sreten Gudurić a.d. , Užice
16.08.2016.Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sreten Gudurić a.d. , Užice
16.08.2016.Odluka Skupstine akcionara o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sreten Gudurić a.d. , Užice
15.08.2016.Ažurirani informatori - 15.08.2016
15.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
15.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kompanija Štamparija Borba a.d. , Beograd
15.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sedišta a.d. , Priboj - SDPR
15.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - PIK 7. juli a.d. , Debrc - PIKD
15.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Valjevo put a.d. , Valjevo - VAPU
15.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. - Alfa plam a.d. , Vranje
15.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo - KFVK
15.08.2016.Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
15.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
15.08.2016.Predlog odluke o izmeni Statuta - AIK banka a.d. , Beograd
15.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
15.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016.godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
15.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kadinjača a.d. , Užice
15.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi dnevni red skupštine AIK banka a.d. , Beograd
15.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2016.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2016. - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
15.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.08.2016.Ažurirani informatori - 12.08.2016
12.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imtel computers a.d. , Beograd - IMTC
12.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej - HBLA
12.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
12.08.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Glas Podrinja a.d. , Šabac
12.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
11.08.2016.Ažurirani informatori - 11.08.2016
11.08.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
11.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
11.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Telefonkabl a.d. , Beograd
11.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
11.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
11.08.2016.Ostale informacije - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
11.08.2016.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
11.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
11.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
11.08.2016.Obaveštenje nakon sticanja sopstvenih akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
11.08.2016.Obaveštenje nakon sticanja sopstvenih akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
11.08.2016.Obaveštenje nakon sticanja sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
11.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.08.2016.Ažurirani informatori - 10.08.2016
10.08.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Zastava automobili a.d. , Kragujevac - ZAKG
10.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016 - Sojaprotein a.d. , Bečej
10.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.08.2016.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
10.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
10.08.2016.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvo polugodište 2016. - NIS a.d., Novi Sad
10.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
10.08.2016.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvo polugodište 2016. - NIS a.d., Novi Sad
10.08.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Timok a.d. , Negotin
10.08.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Timok a.d. , Negotin
10.08.2016.Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju - Napredak a.d. , Požega
10.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Napredak a.d. , Požega
09.08.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
09.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
09.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
08.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja- Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.08.2016.Ostale informacije - Sloga a.d. , Perlez
08.08.2016.Ostale informacije - Sloga a.d. , Perlez
08.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Insa ad Zemun
08.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukom - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
08.08.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - TP Dunav a.d., Vučak
08.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
08.08.2016.Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - Halkbank a.d. , Beograd
08.08.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Halkbank a.d. , Beograd
08.08.2016.Osnivački akt - Halkbank a.d. , Beograd
05.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
05.08.2016.Ažurirani informatori - 05.08.2016
05.08.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i nastavku organizovanja trgovanja akcijama izdavaoca novog ISIN broja - Radijator a.d. , Beograd - RDJZ
05.08.2016.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Keramika - Holding a.d., Beograd
05.08.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
05.08.2016.Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
05.08.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Putnik a.d. , Beograd
04.08.2016.Ažurirani informatori - 04.08.2016
04.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
04.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
04.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
03.08.2016.Ažurirani informatori - 03.08.2016
03.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
03.08.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Erozija a.d., Valjevo
03.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Montinvest a.d. , Beograd - MOIN
03.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Čelik a.d. , Veliko Gradište - CELK
03.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izmena dostavljenog poziva za XXXVII redovnu sednicu skupštine AIK banka a.d. , Beograd
03.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Župljanka a.d. , Aleksandrovac
03.08.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
03.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.08.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Glas Podrinja a.d. , Šabac
02.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Erozija a.d., Valjevo
02.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
02.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
02.08.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu (korigovan i dopunjen) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
02.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
02.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
02.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
02.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
02.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
02.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
02.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.08.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16143
01.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Cer a.d. , Čačak
01.08.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Cer a.d. , Čačak
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Đerdap usluge a.d. , Kladovo - DJUK
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Nissal a.d. , Niš - NSSL
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Poslovni centar Jošanica a.d. , Novi Pazar - PCJS
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - 7. juli Čačak a.d. , Čačak - SJCA
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Spik a.d. , Beograd - SPIK
01.08.2016.BELEXsentiment za avgust 2016. godine
29.07.2016.Ažurirani informatori - 29.07.2016
29.07.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - konsolidovani - Keramika - Holding a.d., Beograd
29.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Keramika - Holding a.d., Beograd
29.07.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Open Market - Radijator a.d. , Beograd - RDJZ
29.07.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu - Terravita a.d. , Beograd
29.07.2016.Otkazana Skupština akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
29.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
29.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
29.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
29.07.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
28.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
27.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Stakloreklam a.d. , Lučani
27.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
27.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
27.07.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
27.07.2016.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Stakloreklam a.d. , Lučani
27.07.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa,novom ukupnom broju akcija sa pravom glasa - Pomoravlje Term a.d. , Niš
27.07.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
27.07.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
27.07.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
26.07.2016.Ažurirani informatori - 26.07.2016
26.07.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - PPT Inženjering a.d. , Beograd
26.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - PPT Inženjering a.d. , Beograd
26.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
26.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
26.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
26.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
25.07.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16142
25.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
25.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
25.07.2016.Izveštaj o stečenim sopstvenim akcijama - Planinka a.d. , Kuršumlija
25.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
25.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac - RDGM
25.07.2016.Obaveštenje o završenom postupku smanjenja i povećanja kapitala - Erozija a.d., Valjevo
25.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću preko 50% - Pomoravlje Term a.d. , Niš
25.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen - Uniprom a.d. , Novi Pazar
22.07.2016.Ažurirani informatori - 22.07.2016
22.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
22.07.2016.Statut - Tigar a.d. , Pirot
22.07.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
22.07.2016.Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
22.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Radijator a.d. , Beograd
22.07.2016.Odluka o usvajanju konsolid.godišnjeg izveštaja - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
22.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d., Aleksandrovac sa odlukama
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Grafopromet a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Grafopromet a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevozturist a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevozturist a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Duvan Čačak a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Duvan Čačak a.d. , Čačak
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
22.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen revizorskim izveštajem) - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
22.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
21.07.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Čelik a.d. , Veliko Gradište - CELK
21.07.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Plima Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja - PLMV
21.07.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Erozija a.d., Valjevo
21.07.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
21.07.2016.Ugovoren novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Oreovica a.d. , Oreovica
21.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.07.2016.Ažurirani informatori - 20.07.2016
20.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.07.2016.Odluka o pokriću gubitka - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bobija a.d. , Ljubovija
20.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imlek a.d. , Beograd
20.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
20.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nissal a.d. , Niš
20.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nissal a.d. , Niš
20.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
20.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
20.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
20.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Simićevo
20.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka Skupštine akcionara o usvajanju Izveštaja Revizora Konsolidovani finansijskih izveštaja za 2015. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka Skupštine akcionara o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka Skupštine akcionara o imenovanju Revizora finansijskih izveštaja za 2016. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka o usvajanji izveštaja Revizora - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
19.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
19.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
19.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
19.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AD Kačarevo Kačarevo
19.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AD Izolir Zrenjanin
19.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
19.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
19.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
19.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
19.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
19.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jugoprevoz Kovin a.d. , Kovin
19.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen) - Žitosrem a.d. , Inđija
19.07.2016.Ostale informacije - Žitko a.d. , Bačka Topola
19.07.2016.Ostale informacije - Žitko a.d. , Bačka Topola
19.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Žitko a.d. , Bačka Topola
19.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Žitko a.d. , Bačka Topola
19.07.2016.Obaveštenje o održanoj redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin dana 24.06.2016.g.
18.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Žitko a.d. , Bačka Topola
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
18.07.2016.Ostale informacije - PIK Pešter a.d. , Sjenica
18.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
18.07.2016.Odluka - sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
18.07.2016.Odluka - sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.07.2016.Ostale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Ostale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Ostale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Ostale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
18.07.2016.Osnivački akt - Halkbank a.d. , Beograd
18.07.2016.Statut - Halkbank a.d. , Beograd
18.07.2016.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
18.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
18.07.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
18.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
18.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupština akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
18.07.2016.Odluke sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
14.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
14.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
14.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ogrev a.d. , Zrenjanin - OGRE
14.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka - PLNK
14.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Partizan Tekstil a.d. , Čačak - PRTT
14.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak - PMCA
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
14.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
14.07.2016.Ostale informacije - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
14.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
14.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d., Preševo
14.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
14.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
14.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
13.07.2016.Ažurirani informatori - 13.07.2016
13.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Enikon a.d. , Loznica - ENKN
13.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
13.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
13.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
13.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
13.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nissal a.d. , Niš
13.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nissal a.d. , Niš
13.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
13.07.2016.Godišnji izveštaj dopunjen izveštajem nezavisnog revizora - Stari Grad UP a.d. , Beograd
13.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hipol a.d. , Odžaci
13.07.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
13.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Interservis a.d. , Futog
13.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Interservis a.d. , Futog
13.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
13.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
13.07.2016.Predlog odluke o izmeni statuta - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
13.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
12.07.2016.Ažurirani informatori - 12.07.2016
12.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
12.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
12.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
12.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Hleb a.d. , Novi Sad
12.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
12.07.2016.Ostale informacije - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.07.2016.Dopuna dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
12.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
12.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
12.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
12.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
12.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - PKB Korporacija a.d., Beograd - PKBK
11.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mostprojekt a.d. , Beograd - MSTP
11.07.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Kadinjača a.d. , Užice
11.07.2016.Ppredlog Odluka za Skupstinu od 3.8.2016 - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
11.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
11.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Hipol a.d. , Odžaci
11.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
11.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Napredak a.d. , Stara Pazova
11.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Napredak a.d. , Stara Pazova
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
11.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Junior a.d. , Brus
11.07.2016.Ispravka Izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
11.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2015. - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
11.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - ISPRAVKA - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
11.07.2016.Predlog o izmeni i dopuni statuta - Radijator a.d. , Beograd
11.07.2016.Dopuna dnevnog reda poziva za skupštinu - Radijator a.d. , Beograd
11.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen revizorskim izveštajem - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
11.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Umetnost a.d. , Novi Sad
08.07.2016.Ažurirani informatori - 08.07.2016
08.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur - RUSK
08.07.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
08.07.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Bambi a.d. , Požarevac
08.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
08.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
08.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
08.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
08.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
08.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
08.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
08.07.2016.Obaveštenje o zavrsenoj ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Moravamermer a.d. , Beograd
07.07.2016.Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora i generalnog direktora - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
07.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
07.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ribarstvo a.d. , Baranda
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribarstvo a.d. , Baranda
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
07.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Koprodukt a.d. , Novi Sad
07.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
07.07.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Livnica Ljig a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bambi a.d. , Požarevac
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bambi a.d. , Požarevac
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odukama - Nikola Tesla a.d. , Beograd
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
07.07.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
07.07.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
07.07.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja 2015. godine - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Dunav a.d. , Pančevo
07.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - HUP Balkan a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Radijator a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Radijator a.d. , Beograd
06.07.2016.Ažurirani informatori - 06.07.2016
06.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
06.07.2016.Razrešenje i imenovanje člana Nadzornog odbora - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
06.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
06.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.07.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak - PMCA
06.07.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Jagodinska pivara a.d. , Jagodina - JGPI
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara-ISPRAVKA - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
06.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PIK Vrbas a.d. , Beograd
06.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PIK Vrbas a.d. , Beograd
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
06.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tekstil a.d. , Leskovac
06.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tekstil a.d. , Leskovac
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
06.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Sacen a.d. , Novi Sad
06.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Putnik a.d. , Beograd
06.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
06.07.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
06.07.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane ponovljene X Skupštine akcionara - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd
05.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Mlava a.d., Vučak
05.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Mlava a.d., Vučak
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dimničar a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.07.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
05.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
05.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
05.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Planum GP a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goč a.d. , Trstenik
05.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - IMK 14. oktobar a.d. - u restrukturiranju, Kruševac - IMKO
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
05.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - BB Trade a.d. , Žitište
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Agrosavez a.d. , Sombor
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
05.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
05.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen Revizorskim izveštajem - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
05.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Fadap a.d. , Vrdnik
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fadap a.d. , Vrdnik
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
05.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
04.07.2016.Ažurirani informatori - 04.07.2016
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ratar a.d. , Pančevo
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ratar a.d. , Pančevo
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
04.07.2016.Ostale informacije - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
04.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - okoncano - Mostprojekt a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti - AIK banka a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - AIK banka a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hleb a.d. , Novi Sad
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Fasma a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Avala a.d. , Požarevac
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Avala a.d. , Požarevac
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
04.07.2016.Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severni Banat a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severni Banat a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Graditelj a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Projektni biro a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Projektni biro a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
04.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
04.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
04.07.2016.Zapisnik sa održane skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TP Dunav a.d., Vučak
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - TP Dunav a.d., Vučak
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
04.07.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Astoria a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Budućnost a.d. , Čurug
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Budućnost a.d. , Čurug
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
04.07.2016.Odluka o usvajanju Izveštja nezavisnog revizora - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o pokriću gubitka - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja - HUP Balkan a.d. , Beograd
04.07.2016.Prinudni otkup akcija- AIK Banka a.d. Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Banovo Brdo a.d., Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Banovo Brdo a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
04.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
04.07.2016.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Ečka a.d. , Lukino Selo
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Imlek a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Imlek a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Imlek a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Taratrans a.d., Bajina Bašta
04.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Terravita a.d. , Beograd
01.07.2016.Ažurirani informatori - 01.07.2016
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SP Laboratorija a.d., Bečej
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SP Laboratorija a.d., Bečej
01.07.2016.Izveštaj sa održane XXVI Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
01.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bag a.d. , Bačko Gradište
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bag a.d. , Bačko Gradište
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putevi a.d. , Čačak
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putevi a.d. , Čačak
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka - Proleter a.d. , Ivanjica
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Proleter a.d. , Ivanjica
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Proleter a.d. , Ivanjica
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit Pek a.d. , Vrbas
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit Pek a.d. , Vrbas
01.07.2016.Odložena Skupština akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
01.07.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama- Goša FSO a.d. , Simićevo
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Dopuna - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
01.07.2016.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
01.07.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka - PLNK
01.07.2016.Javna ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Nova Peščara a.d. , Deliblato
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Sigma a.d. , Subotica
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
01.07.2016.Ostale informacije - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Predstavljen izveštaj o održivom razvoju za 2015. - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2016.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
01.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Terravita a.d. , Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
01.07.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
01.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Nedić agrar a.d. , Bočar
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2016.Odluka o pokriću gubitka - Komgrad a.d. , Subotica
01.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Panonija a.d. , Pančevo
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Panonija a.d. , Pančevo
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja- Valjaonica Bakra Sevojno a.d. Sevojno
01.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu - Komgrad a.d. , Subotica
01.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu - Komgrad a.d. , Subotica
01.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
01.07.2016.Izjava zakonskog zastupnika o Odluci o raspodeli dobiti - Moravamermer a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Moravamermer a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
01.07.2016.BELEXsentiment za jul 2016. godine
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Moravamermer a.d. , Beograd
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
30.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.06.2016.Ažurirani informatori - 30.06.2016
30.06.2016.Ostale informacije - Farmacoop a.d. , Novi Sad
30.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Novi Sad
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
30.06.2016.Poziv za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
30.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Kać
30.06.2016.Odluka o usvajanju fin. izveštaja sa izveštajem revizora i godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Kać
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopuna) - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sava a.d. , Šabac
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Venac a.d. , Pećinci
30.06.2016.Ostale informacije - Venac a.d. , Pećinci
30.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Erozija a.d., Valjevo
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Livnica Ljig a.d. , Beograd
30.06.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2016.Ostale informacije - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila a.d. , Kragujevac
30.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
30.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
30.06.2016.Ostale informacije - Izjava o pokriću gubitka za 2015.godinu - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
30.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog Godišnjeg izveštaja za 2015.god. - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015.god. - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015.god. - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015.god. - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
30.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
30.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
30.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2016.Obaveštenje o održanoj redovnoj skupštini akcionara sa usvojenim odlukama - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen revizorskim izveštajem i odlukama) - Vital a.d. , Vrbas
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015 dopunjen Revizorskim izveštajem - Trivit mlin a.d. , Vrbas
29.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - Izolir a.d. , Zrenjanin
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektrodizalica a.d. , Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektrodizalica a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zimpa a.d. , Ub
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zimpa a.d. , Ub
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
29.06.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16141
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sunce a.d. , Sombor
29.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Lipa a.d. , Novi Pazar
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sunce a.d. , Sombor
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Podunavlje a.d. , Čelarevo
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Podunavlje a.d. , Čelarevo
29.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.06.2016.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
29.06.2016.Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
29.06.2016.Odluka o pokricu gubitka - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
29.06.2016.Ostale informacije - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Rotor a.d. , Zemun
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rotor a.d. , Zemun
29.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rotor a.d. , Zemun
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - GZP Dom a.d., Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora - Žitobanat a.d. , Vršac
29.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Žitobanat a.d. , Vršac
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - GZP Dom a.d., Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Žitobanat a.d. , Vršac
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Gradina a.d. , Užice
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Gradina a.d. , Užice
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - NIS a.d., Novi Sad
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NIS a.d., Novi Sad
29.06.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16134
29.06.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Partizan Tekstil a.d. , Čačak - PRTT
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
29.06.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
29.06.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
29.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
29.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sigma a.d. , Subotica
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sigma a.d. , Subotica
29.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Min Fam a.d. , Niš
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
29.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
29.06.2016.Zaključak o ispravci Odluke o produženju trajanja privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
28.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Novitet a.d. , Novi Sad
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nacional a.d. , Beograd
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - VIK a.d., Vršac
28.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Ikarbus a.d. , Beograd
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
28.06.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
28.06.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SU - marketi a.d. , Subotica
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SU - marketi a.d. , Subotica
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
28.06.2016.Odliuka o isključenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
28.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
28.06.2016.Ispravka obaveštenja akcionarima - Sazivanje Skupštine - Ravnica a.d. , Bajmok
28.06.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - IMK 14. oktobar a.d. - u restrukturiranju, Kruševac - IMKO
28.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hotel Moskva a.d. , Beograd - HMSK
28.06.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Terravita a.d. , Beograd
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.06.2016.Izmena obaveštenja akcionarima - Sazivanje Skupštine - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.06.2016.Obaveštenje akcionarima - Sazivanje Skupštine - Zlatica a.d. , Lazarevo
28.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
28.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Terravita a.d. , Beograd
27.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
27.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.06.2016.Obaveštenje akcionarima - Sazivanje Skupštine - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
27.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.06.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
27.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
27.06.2016.Produženje roka za sticanje sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Borac a.d. , Šurjan
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2015. - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju izvestaja revizora - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Godišnji izveštaj (korigovan i dopunjen) za 2015. - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Borac a.d. , Šurjan
27.06.2016.Odluka o usvajanju izvestaja ravizora o izvrsenoj reviziji godisnjeg izvestaja za 2015. - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Godišnji izveštaj konsolidovani (korigovan i dopunjen) - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Avala a.d. , Požarevac
27.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Kadinjača a.d. , Užice
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. sa odlukama, Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kavim Raška a.d., Raška
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
27.06.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ravnište a.d. , Kruševac
27.06.2016.Ostale informacije - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pomoravlje Term a.d. , Niš
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara- dopuna dnevnog reda - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
27.06.2016.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.06.2016.Prinudni otkup akcija - Imlek a.d. , Beograd
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
24.06.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16140
24.06.2016.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Odluka o ustvajanju izveštaja revizora - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Statut - prečišćen tekst - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16138
24.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Spekta a.d. , Beograd - SPKT
24.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Public Consulting a.d., Beograd - PBCN
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti finansijski izvestaj 2015 - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2015 - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 18062016 - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2015.god. - Tehnika a.d. , Vršac
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti za 2015.god. - Tehnika a.d. , Vršac
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015.god. - Tehnika a.d. , Vršac
24.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom godišnjom skupštinom akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
24.06.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
24.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlava a.d., Vučak
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - BAS a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - BAS a.d. , Beograd
24.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - Kačarevo a.d., Kačarevo
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
24.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
24.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
23.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
23.06.2016.IZJAVA o Odluci o pokriću gubitka - Cineoptic a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoterm a.d., Merošina
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Izveštaj Redovne sednice Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Rudnap Group a.d. , Beograd
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pomoravlje Term a.d. , Niš
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 16.06.2016. godine - Pomoravlje Term a.d. , Niš
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2015 - Pomoravlje Term a.d. , Niš
23.06.2016.Novi Generalni direktor - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kaštel a.d. , Ečka
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kaštel a.d. , Ečka
23.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
23.06.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
23.06.2016.Razrešenje i imenovanje članova NO - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Alfa plam a.d. , Vranje
23.06.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ribarstvo a.d. , Baranda
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Zmaj a.d. , Zemun
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
23.06.2016.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun od 22.06.2016.
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Imos a.d. , Šid
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Imos a.d. , Šid
22.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
22.06.2016.Ažurirani informatori - 22.06.2016
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
22.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
22.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
22.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jubmes banka a.d. , Beograd
22.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jubmes banka a.d. , Beograd
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
22.06.2016.Otkazana Skupština akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
22.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Recreatours a.d. , Kraljevo - RECT
22.06.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji godišnjih fin. izveštaja - Cineoptic a.d. , Beograd
22.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Cineoptic a.d. , Beograd
22.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Cineoptic a.d. , Beograd
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
22.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
22.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Gradina a.d. , Užice
22.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
22.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vojvodina a.d., Srbobran
22.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
21.06.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Spekta a.d. , Beograd - SPKT
21.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sloboda a.d. , Zrenjanin - SLNK
21.06.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina - BJNE
21.06.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Graničar a.d. , Gakovo - GRGA
21.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
21.06.2016.Izjava o pokriću gubitka - Rudo a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015.god. - Rudo a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2015.god. - Rudo ad Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015.god. - Rudo ad Beograd
21.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom Skupštinom akcionara - Rudo a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Senta - promet a.d. , Senta
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Senta - promet a.d. , Senta
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
21.06.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
21.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
21.06.2016.Izjava zastupnika o pokriću gubitka - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2016.Statut - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok - ISPRAVLJEN
21.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
21.06.2016.Obaveštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara sa usvojenim odlukama- Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
20.06.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16139
20.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
20.06.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16131
20.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - TQ Loznica a.d. , Loznica - TLZN
20.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Banini a.d. , Kikinda - BNNI
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd sa odlukama
20.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
20.06.2016.Obaveštenje o povećanju kapitala, novom broju akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
20.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
20.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
20.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.06.2016.Odluka o usvajanju redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
20.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
20.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
20.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Madera a.d. , Beograd
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
20.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
20.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
17.06.2016.Ažurirani informatori - 17.06.2016
17.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
17.06.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
17.06.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
17.06.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo - KFVK
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
17.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - PGM Budućnost a.d., Preševo
17.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - GZP Dom a.d., Beograd
17.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Madera a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Madera a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti iz 2015. godine - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.06.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2015. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015 - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
17.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Dinara a.d. , Beograd
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
17.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
17.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finans. izveštaja za 2015. god - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Dopunjen Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog revizorskog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Ažurirani informatori - 16.06.2016
16.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Terravita a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i usvojene odluke - Ciglana a.d. , Titel
16.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
16.06.2016.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Standard Listing - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
16.06.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tamnavaput a.d. , Ub
16.06.2016.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
16.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora o fin. izveštaju za 2015. god. - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Betonjerka a.d., Sombor
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
16.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
15.06.2016.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
15.06.2016.Ažurirani informatori - 15.06.2016
15.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj a.d. , Odžaci
15.06.2016.Ostale informacije - Paraćinka a.d. , Paraćin
15.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
15.06.2016.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
15.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
15.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara a.d. , Bela Crkva
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
15.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
15.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rapid a.d. , Beograd
15.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
15.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlin a.d. , Bela Crkva
15.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
15.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
15.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
14.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica Ljig a.d. , Beograd
14.06.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
14.06.2016.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
14.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
14.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
14.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
14.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
14.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
14.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
14.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
14.06.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
14.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
13.06.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16138
13.06.2016.Statut - Dimničar a.d. , Beograd - predlog odluke
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
13.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
13.06.2016.Obaveštenje o isplati dividende za 2015. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
13.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
13.06.2016.Ostale informacije - Impol Seval a.d. , Sevojno
13.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Novi Pazar
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
13.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Novi Pazar
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
13.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
13.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d., Novi Sad
13.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vojvodina a.d., Novi Sad
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
13.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Zlatica a.d. , Lazarevo
13.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Zlatica a.d. , Lazarevo
13.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Podunavlje a.d. , Beočin
13.06.2016.Odložena Skupština akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
13.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Ogrev a.d. , Zrenjanin
10.06.2016.Ažurirani informatori - 10.06.2016
10.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
10.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Dimničar a.d. , Beograd
10.06.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
10.06.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Gibnjara a.d. , Kraljevo - SGIB
10.06.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac - PTDR
10.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
10.06.2016.Dopuna dnevnog reda - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Pančevac a.d. , Pančevo
10.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
10.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
10.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Ravnica a.d. , Bajmok
10.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
10.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Hotel Prag a.d. , Beograd
10.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hotel Prag a.d. , Beograd
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
10.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica dopuna dnevnog reda
10.06.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.06.2016.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
10.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Gradac favro a.d. , Kladovo
10.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Beograd
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
09.06.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
09.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
09.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
09.06.2016.Ostale informacije - izjava o pokriću gubitka za redovan finansijski izveštaj - FAP a.d. , Priboj
09.06.2016.Ostale informacije - izjava o pokriću gubitka za vanredni finansijski izveštaj - FAP a.d. , Priboj
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
09.06.2016.Odluka o isplati međudividende za 2015. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i utvrđivanju rezultata poslovanja za 2015. - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
09.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
09.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
09.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
09.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
09.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
09.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
09.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Sojaprotein a.d. , Bečej
09.06.2016.BELEX15 - Vanredna revizija - 09.06.2016.
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Public Consulting a.d., Beograd
09.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
08.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Voćar a.d. , Svilajnac
08.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Zrenjanin
08.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Zrenjanin
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
08.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
08.06.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2016.Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
08.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ispravka - Dimničar a.d. , Beograd
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
08.06.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje- Ribarstvo ad Baranda
08.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novitet a.d. , Novi Sad
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
08.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
08.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015 - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
08.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
08.06.2016.Najava dostavljanja godišnjih konsolidovanih izveštaja za 2015. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PD Zaječar a.d. , Zaječar
08.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PD Zaječar a.d. , Zaječar
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
08.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niskogradnja a.d. , Smederevo
07.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
07.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
07.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Mostprojekt a.d. , Beograd
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnika a.d. , Vršac
07.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
07.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
07.06.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu - Ogrev a.d. , Zrenjanin
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
06.06.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
06.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
06.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
06.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mostprojekt a.d. , Beograd
06.06.2016.Ponuda za otkup akcija - Gradina a.d. , Užice
06.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Progres a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
06.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
06.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
06.06.2016.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Terravita a.d. , Beograd
06.06.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Terravita a.d. , Beograd
06.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
06.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - dopuna- Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
06.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
06.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
06.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
06.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
06.06.2016.Ostale informacije - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.06.2016.Ostale informacije - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
06.06.2016.Ostale informacije - Dinara Servis a.d. , Beograd
06.06.2016.Ostale informacije - Dinara Servis a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
06.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
06.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
06.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
03.06.2016.Ažurirani informatori - 03.06.2016
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj a.d. , Odžaci
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
03.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
03.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Gradina a.d. , Užice
03.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015. - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
03.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
03.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
03.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
03.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
03.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
02.06.2016.Statut - Elektroporcelan a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Beograd
02.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
02.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
02.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Vital a.d. , Vrbas
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2013. i 2014. godinu - Tehnika - a.d.,Vršac
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.06.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - TQ Loznica a.d. , Loznica - TLZN
02.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izmena poziva - Marfin bank a.d. , Beograd
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
02.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sreten Gudurić a.d. , Užice
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.06.2016.Odluka o dopuni dnevnog reda redovne Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
02.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
02.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
02.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - FAP a.d. Priboj
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatibor Mermer a.d. , Užice
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komgrad a.d. , Subotica
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Excelsior a.d. , Beograd
01.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - HUTP Balkan a.d. , Beograd - HBLK
01.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Brđani a.d. , Valjevo - BRDJ
01.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jadran a.d. , Beograd - JADR
01.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Niš ekspres a.d., Niš
01.06.2016.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Moravamermer a.d. , Beograd
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ečka a.d. , Lukino Selo
01.06.2016.BELEXsentiment za jun 2016. godine
01.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
01.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mostprojekt a.d. , Beograd
01.06.2016.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
01.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
01.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijatransport a.d. , Beograd
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
01.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
01.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
01.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
01.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
31.05.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16137
31.05.2016.Ažurirani informatori - 31.05.2016
31.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
31.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
31.05.2016.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
31.05.2016.Obaveštenje o neodržanoj Vanrednoj Skupština akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasil a.d. , Arilje
31.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
31.05.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
31.05.2016.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd
31.05.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sremput a.d. , Ruma
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Simpo a.d. , Vranje
31.05.2016.Obaveštenje o promeni CFI koda - Globos osiguranje a.d. , Beograd
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
31.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
31.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interservis a.d. , Futog
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrosavez a.d. , Sombor
31.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Trade a.d. , Žitište
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
31.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
31.05.2016.Obavestenje o smanjenju osnovnog kapitala - Globos osiguranje a.d. , Beograd
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
31.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
31.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
31.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Inženjering a.d. , Beograd
30.05.2016.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
30.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
30.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
30.05.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Ribarstvo a.d. , Baranda
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.05.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Keramika - Holding a.d., Beograd
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.05.2016.Ažurirani informatori - 30.05.2016
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
30.05.2016.Predlog dodatne tačke dnevnog reda za Skupštinu akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lasta a.d. , Beograd
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
30.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
30.05.2016.Odražana LXIX sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bambi a.d. , Požarevac
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
30.05.2016.Novi dnevni red - Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Keramika - Holding a.d., Beograd
30.05.2016.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Erozija a.d., Valjevo
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
30.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Beograd
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aleksa Šantić a.d., Aleksa Šantić
30.05.2016.Ispravka poziva za sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
30.05.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Impol Seval a.d. , Sevojno
30.05.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Impol Seval a.d. , Sevojno
30.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Impol Seval a.d. , Sevojno
30.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Radulaška a.d. , Beograd
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
30.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
30.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
30.05.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Junior a.d. , Brus
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Junior a.d. , Brus
30.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nacional a.d. , Beograd
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
30.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
30.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
30.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
30.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
30.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
30.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
27.05.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Medela a.d. , Vrbas - MDLA
27.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
27.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
27.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Subotica
27.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
27.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
27.05.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Energomontaža a.d. , Beograd - EGMN
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
27.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
27.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
27.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
27.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
27.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
27.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnog akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
27.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
27.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd
27.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
27.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
27.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Beozaštita a.d. , Beograd
27.05.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tekstil a.d. , Leskovac
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
27.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
27.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Aleksa Šantić a.d., Aleksa Šantić
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradac favro a.d. , Kladovo
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
27.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Livnica Ljig a.d. , Beograd
27.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
27.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.05.2016.Ažurirani informatori - 26.05.2016
26.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Poljopromet a.d. , Ruma
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
26.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka a.d., Sivac
26.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erozija a.d., Valjevo
26.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
26.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Woksal a.d. , Užice
26.05.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Woksal a.d. , Užice
26.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
26.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
26.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
26.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
26.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lipa a.d. , Novi Pazar
26.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Agrosavez a.d. , Sombor
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FSO ad Simićevo
26.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš ad Pančevo
26.05.2016.Izveštaj o sprovedenom prinudnom otkupu akcija - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
26.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Radijator a.d. , Beograd
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
26.05.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2015. godinu - Niskogradnja a.d. , Smederevo
26.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
26.05.2016.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izvestaja za 2015. godinu - Niskogradnja a.d. , Smederevo
26.05.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Niskogradnja a.d. , Smederevo
26.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Niskogradnja a.d. , Smederevo
26.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
26.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nama a.d. , Šabac
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
26.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
26.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.05.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Imlek a.d. , Beograd
25.05.2016.Ažurirani informatori - 25.05.2016
25.05.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Feromont oprema a.d. , Pančevo - FRMN
25.05.2016.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Public Consulting a.d., Beograd
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
25.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
25.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
25.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tigar a.d. , Pirot
25.05.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Terravita a.d. , Beograd
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrodizalica a.d. , Beograd
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Beograd
25.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Central a.d. , Vrbas
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodinaput a.d. , Subotica
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - 7. Juli a.d. , Sirig
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnap Group a.d. , Beograd
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sunce a.d. , Sombor
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - FAP Korporacija ad Priboj
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Brđani a.d. , Valjevo
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
25.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasma a.d. , Beograd
25.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Komercijalna banka a.d. Beograd
25.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - God a.d. , Đunis
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter Bečej a.d. , Bečej
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Zrenjanin
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
24.05.2016.Ažurirani informatori - 24.05.2016
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d. , Čurug
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interšped a.d. , Subotica
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - FKL a.d. , Temerin
24.05.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
24.05.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jubmes banka a.d. , Beograd
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Subotica
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica
24.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
24.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans a.d. , Sombor
24.05.2016.Predlog Statuta - Tigar a.d. , Pirot
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
24.05.2016.Ostale informacije - Unior Components a.d. , Kragujevac
24.05.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Unior Components a.d. , Kragujevac
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Betonjerka a.d., Sombor
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Zrenjanin
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
24.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
24.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloboda a.d. , Zrenjanin
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
23.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Novi Sad
23.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Reč naroda a.d. , Požarevac
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
23.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (Dopuna) - Kačarevo a.d., Kačarevo
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
23.05.2016.Predlog Odluke o izmeni i dopuni Statuta - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
23.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
23.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
23.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
23.05.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Central a.d. , Vrbas
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
23.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
23.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
23.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Peščara a.d. , Subotica
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
23.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
23.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pinki a.d. , Zemun
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
23.05.2016.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Potisje precizni liv a.d. , Ada
23.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
23.05.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
23.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
23.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
23.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen) - Graditelj a.d. , Beograd
23.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - FAP a.d. , Priboj
23.05.2016.Obveznice RS na Berzi
23.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
23.05.2016.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
23.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Putevi a.d. , Užice
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
23.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Irmovo a.d. , Kisač
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
23.05.2016.Poziv za skupstinu - Autotehna a.d. , Topola
23.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
23.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vagar a.d. , Novi Sad
23.05.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vagar a.d. , Novi Sad
23.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
20.05.2016.Ažurirani informatori - 20.05.2016
20.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Radijator a.d. , Beograd
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
20.05.2016.Odluka o usvajanju mišljenja revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2015. godinu - FKL a.d. , Temerin
20.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
20.05.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanih fin. izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2015. godinu- FKL a.d. , Temerin
20.05.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - FKL a.d. , Temerin
20.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Informatika a.d. , Beograd
20.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti - FKL a.d. , Temerin
20.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Informatika a.d. , Beograd
20.05.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja za 2015.godinu - FKL a.d. , Temerin
20.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
20.05.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Livnica Ljig a.d. , Beograd
20.05.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Livnica Ljig a.d. , Beograd
20.05.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Livnica Ljig a.d. , Beograd
20.05.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Livnica Ljig a.d. , Beograd
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
20.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Gradnja a.d. , Beograd
20.05.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Obnova a.d. , Ada - OBNA
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
20.05.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj - Jedinstvo a.d. , Sevojno
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
20.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
20.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
20.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
20.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bioprotein a.d. , Beograd
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
20.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Rotor a.d. , Zemun
20.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Prag a.d. , Beograd
20.05.2016.Predlog Statuta - Fasil a.d. , Arilje
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
20.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.05.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. godinu - FKL a.d. , Temerin - FINAL
20.05.2016.Izmena poziva za Skupštinu akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
20.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Banovo Brdo a.d., Beograd
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
20.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitko a.d. , Bačka Topola
20.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Senta - promet a.d. , Senta
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
20.05.2016.Ispravka Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Požega
20.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
20.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
19.05.2016.Ažurirani informatori - 19.05.2016
19.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
19.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
19.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Higijena a.d. , Novi Sad
19.05.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
19.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
19.05.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
19.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
19.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
19.05.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Izoprogres a.d. , Beograd
19.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
19.05.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Bačka a.d., Sivac
19.05.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Ribarstvo a.d. , Baranda
19.05.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Ribarstvo a.d. , Baranda
19.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
19.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
19.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
19.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu, ispravka - Revnost a.d. , Novi Sad
19.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Impol Seval a.d. , Sevojno
19.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Varnost Fitep a.d. , Zemun
19.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Medela a.d. , Vrbas
19.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
19.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
19.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Somborske novine a.d. , Sombor
19.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugocentar a.d. , Beograd
19.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac H & H a.d. , Kula
19.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Vital a.d. , Vrbas
19.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
19.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
19.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planinka a.d. , Kuršumlija
19.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
19.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
19.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putevi a.d. , Čačak
19.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
19.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Autotransport a.d. , Beograd 2015
19.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
19.05.2016.Misljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Keramika - Holding a.d., Beograd
19.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
19.05.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. godinu - FKL a.d. , Temerin
19.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
19.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Simpo a.d. , Vranje
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
18.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - TIZ a.d. , Zemun
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
18.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ispravka - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Žabari
18.05.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport ad Zrenjanin
18.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rotor a.d. , Zemun
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PD Zaječar a.d. , Zaječar
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
18.05.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija usled poništaja sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Montinvest a.d. , Beograd
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
18.05.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ribarstvo a.d. , Baranda
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kadinjača a.d. , Užice
18.05.2016.Obaveštenje o poslednjem trgovačkom danu za obveznice Republike Srbije serije A2016.
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
18.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sremput a.d. , Ruma
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
18.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda a.d. , Ljig
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
18.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Apatin
18.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tamnavaput a.d. , Ub
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
18.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
18.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
17.05.2016.Dopuna Predloga Izmena i dopuna Statuta - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.05.2016.Ažurirani informatori - 17.05.2016
17.05.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Projmetal a.d. , Beograd - PRMT
17.05.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Livnica Ljig a.d. , Beograd
17.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
17.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
17.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnište a.d. , Kruševac
17.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sloga a.d. , Nova Varoš
17.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
17.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
17.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
17.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
16.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
16.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nissal a.d. , Niš
16.05.2016.Otkazivanje i Sazivanje nove Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
16.05.2016.Godišnji Konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
16.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
16.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
16.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
16.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
16.05.2016.Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara - Ciglana ad Titel
16.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ciglana a.d. , Titel
16.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hempro a.d., Beograd
16.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Koncern a.d. , Beograd
16.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
16.05.2016.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Pomoravlje Term a.d. , Niš
16.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
16.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
16.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
16.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje
16.05.2016.Kodeks korporativnog upravljanja - Alfa plam a.d. , Vranje
16.05.2016.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016 - Komercijalna banka a.d. , Beograd
16.05.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Agroseme Panonija a.d. , Subotica - AGPA
16.05.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - HUTP Balkan a.d. , Beograd - HBLK
16.05.2016.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
16.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
16.05.2016.Predlog Statuta - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
16.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
16.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
16.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
16.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
16.05.2016.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
16.05.2016.Poziv za ponovljenu Vanrednu Skupštinu akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
16.05.2016.Obaveštenje o neodržanoj Vanrednoj Skupštini akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
16.05.2016.Saziv XII redovne sednice Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
16.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
16.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
16.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatica a.d. , Lazarevo
16.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
16.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
16.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
16.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
16.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
13.05.2016.Ažurirani informatori - 13.05.2016
13.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
13.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Stara Pazova
13.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Budućnost a.d. , Požega
13.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
13.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
13.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ratar a.d. , Pančevo
13.05.2016.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.05.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Elektroprodukt a.d. , Niš - ELPR
13.05.2016.Ispravka Godišnjeg izveštaja za 2015.godinu - Stari Tamiš ad Pančevo
13.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
13.05.2016.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016. godine - Tigar a.d. , Pirot
13.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Velika Plana
13.05.2016.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara 2016 - Magistrala a.d. , Beograd
13.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
13.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
13.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Spektar invest a.d. , Paraćin
13.05.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2016. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
13.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
13.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
13.05.2016.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
13.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Megal a.d. , Bujanovac
13.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
13.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnica a.d. , Bajmok
13.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
13.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
13.05.2016.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
13.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Cineoptic a.d. , Beograd
13.05.2016.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
13.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
12.05.2016.Ažurirani informatori - 12.05.2016
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZGOP a.d. , Novi Sad
12.05.2016.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin - VSZR
12.05.2016.Dopuna godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2015 - FAP Korporacija ad Priboj
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SU - marketi a.d. , Subotica
12.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ogrev a.d. , Zrenjanin
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarstvo a.d. , Baranda
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
12.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Chemos a.d. , Palić
12.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dijamant a.d. , Zrenjanin
12.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
12.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
12.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
12.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
12.05.2016.Dopuna dnevnog reda za Skupštinu akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
12.05.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
12.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
12.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
12.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
12.05.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2016. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
12.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
12.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
12.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tamnavaput a.d. , Ub
12.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen) - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
12.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pinki a.d. , Zemun
12.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
12.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Napredak a.d. , Velika Plana
12.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
12.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Moravamermer a.d. , Beograd
12.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Podunavlje a.d. , Čelarevo
12.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
12.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
12.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
12.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
12.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
11.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Nedić agrar a.d. , Bočar
11.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
11.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
11.05.2016.NIS objavio konsolidovane rezultate poslovanja za prvi kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Novi Sad
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
11.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tabak a.d. , Niš
11.05.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
11.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
11.05.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Institut Kirilo Savić a.d., Beograd - INKS
11.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
11.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ečka a.d. , Lukino Selo
11.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Budućnost a.d., Preševo
11.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tamnavaput a.d. , Ub
11.05.2016.Predlog Osnivačkog akta - Halkbank a.d. , Beograd
11.05.2016.Predlog Statuta - Halkbank a.d. , Beograd
11.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tamnavaput a.d. , Ub
11.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rimex a.d. , Beograd
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
11.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
11.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
11.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d. , Sombor
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Miletić a.d. , Sombor
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Građevinar a.d. , Debeljača
11.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
11.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
11.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
11.05.2016.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2016.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za I kvartal 2016 - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2016.Periodični sažeti finansijski izveštaji za I kvartal 2016 - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hempro a.d. , Beograd
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac a.d. , Šurjan
11.05.2016.Održana LXVIII pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2016.Predlog odluke o izmeni Statuta - FAP Korporacija ad Priboj
11.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
11.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
11.05.2016.Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
11.05.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaj za I kvartal - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Pirot
11.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
11.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
10.05.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Open Market - Banini a.d. , Kikinda - BNNI
10.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Dunav a.d. , Apatin
10.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
10.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
10.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
10.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
10.05.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Keramika - Holding a.d., Beograd
10.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brđani a.d. , Valjevo
10.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijaput a.d. , Beograd
10.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Apatin
10.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
10.05.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
10.05.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
10.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
10.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Feromont oprema a.d. , Pančevo
10.05.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2016. - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termika a.d. , Beograd
10.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
10.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Miroč a.d. , Kladovo
10.05.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izvestaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid
10.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
10.05.2016.Najava Kvartalnog izveštaja I-III 2016.god. - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
10.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
10.05.2016.Ostale informacije - Planinka a.d. , Kuršumlija
10.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
10.05.2016.Statut - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
10.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
10.05.2016.Dopuna dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionra - PTK Panonija a.d. , Panonija
10.05.2016.Dopuna dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionra - PP Pobeda a.d. , Pobeda
10.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
10.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
10.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
10.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
10.05.2016.BELEXsentiment za maj 2016. godine
09.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
09.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
09.05.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
09.05.2016.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
09.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
09.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geomašina a.d. , Beograd
09.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
09.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
09.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
09.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
09.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Zrenjanin
09.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
09.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
09.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
09.05.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
09.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Politika a.d. , Beograd
09.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
09.05.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
09.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda-Žitopek a.d. , Niš
09.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
09.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
09.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
06.05.2016.Ažurirani informatori - 06.05.2016
06.05.2016.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Globos osiguranje a.d. , Beograd
06.05.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Nacional a.d. , Beograd
06.05.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Nišauto holding a.d. , Niš
06.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
06.05.2016.Odbor direktora NIS-a usvojio predlog odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti - NIS a.d., Novi Sad
06.05.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu- PIK Pešter a.d. , Sjenica
06.05.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
06.05.2016.Godišnji izveštaj (konsolidovani) za 2015. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
06.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
06.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Put a.d. , Zaječar
06.05.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - 7. Juli a.d. , Sirig
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Brđani a.d. , Valjevo
06.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
06.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
06.05.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - God a.d. , Đunis
06.05.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
06.05.2016.Dopuna godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Đerdap turist a.d. , Kladovo
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Livnica a.d. , Kikinda
06.05.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. - Centroslavija a.d., Novi Sad
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ibar a.d. , Raška
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mladost a.d., Požega
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Metaloplastika a.d. , Trstenik
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnoservis a.d. , Beograd
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Inos metalbiro a.d. , Beograd
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Medifarm a.d. , Beograd
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Sava a.d. , Šabac
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Lepenski vir a.d. , Pećinci
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Venac a.d. , Pećinci
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Minel Koncern a.d. , Beograd
06.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
05.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
05.05.2016.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
05.05.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
05.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
05.05.2016.Ažurirani informatori - 05.05.2016
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
05.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Jugoelektro a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Zmaj a.d. , Smederevo
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Urbisinvest a.d. , Novi Sad
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Paraćinka a.d. , Paraćin
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Oreovica a.d. , Oreovica
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Građevinar a.d. , Debeljača
05.05.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
05.05.2016.Kodeks korporativnog upravljanja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015.godinu - Fasma a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Interservis a.d. , Futog
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Neoplanta a.d. , Novi Sad
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Energomontaža a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Podunavlje a.d. , Čelarevo
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Geomašina a.d. , Beograd
05.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
05.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dunav Re a.d. , Beograd
05.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Cer a.d. , Čačak
05.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
05.05.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Crveni signal a.d. , Beograd
05.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
05.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
05.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Oreovica a.d. , Oreovica
05.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
05.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
05.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - God a.d. , Đunis
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
05.05.2016.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Novitet a.d. , Novi Sad
05.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - God a.d. , Đunis
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - BB Trade a.d. , Žitište
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Komgrad a.d. , Subotica
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Napredak a.d. , Stara Pazova
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
05.05.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - God a.d. , Đunis
05.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - God a.d. , Đunis
05.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Cer a.d. , Čačak
05.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geomašina a.d. , Beograd
05.05.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geomašina a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015.godinu - Pomoravlje Term a.d. , Niš
05.05.2016.Godišnji izveštaj 2015. godine - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Autoservis a.d. , Čačak
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godine- Kopaonik a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Rapid a.d. , Beograd - RAPD
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Elektroporcelan a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
05.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sloga a.d. , Užice
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Duvan a.d. , Subotica
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Banovo Brdo a.d., Beograd
05.05.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu konsolidovani- Tigar a.d. , Pirot
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Tigar a.d. , Pirot
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Galeb GTE a.d. , Beograd
05.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Nafta a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jadar a.d. , Loznica
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Inex Radulaška a.d. , Beograd
05.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Budućnost a.d. , Čurug
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
05.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godina - Dinara Servis a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Teretni transport Bor a.d. , Bor
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Nissal a.d. , Niš
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Župljanka a.d. , Aleksandrovac
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Politika a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Rapid a.d. , Apatin
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
05.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
05.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Unior Components a.d. , Kragujevac
05.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
05.05.2016.Ostale informacije - Unior Components a.d. , Kragujevac
05.05.2016.Sazivanje Vanredne Sedince Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - SP Laboratorija a.d., Bečej
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zlatibor Mermer a.d. , Užice
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
05.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
05.05.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Ribarstvo a.d. , Baranda
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Napredak a.d. , Apatin
05.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Grafopromet a.d. , Čačak
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Astoria a.d., Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Stari grad a.d. , Čačak
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Hemijska industrija a.d. , Vranje
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
05.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
05.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
05.05.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Ogrev a.d. , Zrenjanin
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
05.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
04.05.2016.Ažurirani informatori - 04.05.2016
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
04.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Junior a.d. , Brus
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Goč a.d. , Trstenik
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Banini a.d. , Kikinda
04.05.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Simpo a.d. , Vranje
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Krušik plastika a.d. , Osečina
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- TIZ a.d. , Zemun
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
04.05.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Utva silosi a.d. , Kovin
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Projektni biro a.d. , Kikinda
04.05.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Kompresor a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lipa a.d. , Novi Pazar
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Minel export import a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Dunav a.d. , Apatin
04.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sreten Gudurić a.d. , Užice
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mlava a.d., Vučak
04.05.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ogrev a.d. , Zrenjanin
04.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - TP Dunav a.d., Vučak
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - FKL a.d. , Temerin
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
04.05.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - FAP a.d. , Priboj
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Erozija a.d., Valjevo
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
04.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015.godinu - Jadran a.d. , Beograd
04.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
04.05.2016.Ostale informacije-mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Livnica Ljig a.d. , Beograd
04.05.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
04.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sigma a.d. , Subotica
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
04.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
04.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
04.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Arilje
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Proleter Bečej a.d. , Bečej
04.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nedić agrar a.d. , Bočar
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Hotel Moskva a.d. , Beograd - HMSK
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Reč naroda a.d. , Požarevac
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Metalotehna Trade a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Halkbank a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Apos a.d. , Apatin
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Bambi a.d. , Požarevac
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Livnica Ljig a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Univerzal a.d. , Kanjiža
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mermer a.d. , Žagubica
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Jugoterm a.d., Merošina
04.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
04.05.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari grad a.d. , Čačak
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Zimpa a.d. , Ub
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Hleb a.d. , Novi Sad
04.05.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroexport proizvodnja i promet a.d. , Beograd
04.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Borac H & H a.d. , Kula
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Imos a.d. , Šid
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Agroexport proizvodnja i promet a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - TE - TO a.d. , Senta
04.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Jubmes banka a.d. , Beograd
04.05.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Borac a.d. , Šurjan
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Žitko a.d. , Bačka Topola
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Politika a.d. , Beograd
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Luka Dunav a.d. , Pančevo
04.05.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
28.04.2016.Ažurirani informatori - 28.04.2016
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.04.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
28.04.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Jugocentar a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Imlek a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Mlin a.d. , Bela Crkva
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Pekara a.d. , Bela Crkva
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zmaj a.d. , Zemun 2015
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Agrosavez a.d. , Sombor
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Rubin a.d. , Kruševac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.04.2016.Upitnik i praksi korporativnog upravljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Alfa plam a.d. , Vranje
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Aleksa Šantić a.d., Aleksa Šantić
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- PP Miletić a.d. , Sombor
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Stari Grad UP a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Budućnost a.d., Preševo
28.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Veterinarska stanica Leskovac a.d. , Leskovac - VSLE
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
28.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agrobačka a.d. , Bač - ABAC
28.04.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - IMK 14. oktobar a.d. - u restrukturiranju, Kruševac - IMKO
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu- Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica konsolidovani
28.04.2016.Napomena u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica pojedinačni
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
28.04.2016.Godišnji izveštaj 2015. - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Napredak a.d. , Požega
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Juhortrans a.d. , Jagodina
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.04.2016.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Trgopromet a.d. , Kraljevo
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Varnost Fitep a.d. , Zemun
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet a.d. , Hrtkovci
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Kaštel a.d. , Ečka
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Polet a.d. , Hrtkovci
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
28.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
28.04.2016.Obaveštenje o utvrđivanju cene za nesaglasne akcionare - Jugocentar a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Marfin bank a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TP Dunav a.d., Vučak
28.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. - Planinka a.d. , Kuršumlija
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnika a.d. Vršac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Autoventil a.d. , Užice
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sloga a.d. , Perlez
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
28.04.2016.Nove berze u SEE Link projektu
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Duvan Čačak a.d. , Čačak
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Terravita a.d. , Ratkovo
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Autotehna a.d. , Topola
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Standard a.d. , Leskovac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Rudnap Group a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Niskogradnja a.d. , Smederevo
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2016.Godišnji izveštaj 2015. - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
27.04.2016.Ažurirani informatori - 27.04.2016
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Bigz Publishing a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - 7. Juli a.d. , Sirig
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Keramika - Holding a.d., Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Moravamermer a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Peščara a.d. , Subotica
27.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Progres a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Progres a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
27.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Čelik a.d. , Bački Jarak
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Inex Budućnost a.d. , Požega
27.04.2016.Godišnji izveštaj 2015. - Iritel a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Luka Dunav a.d. , Pančevo
27.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - PZP Beograd a.d. , Beograd - PZPB
27.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fontana u restrukturiranju a.d. , Vrnjačka Banja - FNTN
27.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac - NVBD
27.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac - NVBDPB
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
27.04.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Zlatica a.d. , Lazarevo
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Gradina a.d. , Užice
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Luka Beograd a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godine- Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Stakloreklam a.d. , Lučani
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
27.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godine - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Neostar a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Sazivanje ponovljene Redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Odložena Redovna Skupština akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Duga a.d. , Beograd
27.04.2016.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende za 2015. godinu - Termika a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Zastava promet a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Termika a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Leskovački sajam a.d. , Leskovac
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - PPT Inženjering a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mostprojekt a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Srbijaput a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
27.04.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. - Srbijaput a.d. , Beograd
27.04.2016.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
27.04.2016.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
27.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. - Montinvest a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - AD Izolir Zrenjanin
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Montinvest a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Bačka a.d., Sivac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Graditelj a.d. , Kikinda
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 26.04.2016 - Iritel a.d. , Beograd
27.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Bioprotein a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Proleter a.d. , Arilje
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
27.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Niš ekspres a.d., Niš
27.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Trivit mlin a.d. , Vrbas
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
27.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Panonija a.d. , Pančevo
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - HUP Balkan a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ciglana a.d. , Titel
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Recreatours a.d. , Kraljevo
27.04.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015 godinu- Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
27.04.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. - FAM ad Kruševac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Sloboda a.d. , Zrenjanin
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vojvodina a.d. , Sombor
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Revnost a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Betonjerka a.d., Sombor
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Metaloplastika a.d. , Čajetina
27.04.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015 godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
27.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Ikarbus a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Putevi a.d. , Čačak
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Uniprom a.d. , Novi Pazar
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Autoprevozturist a.d. , Čačak
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
26.04.2016.Ažurirani informatori - 26.04.2016
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - PKB Korporacija a.d., Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - FAM ad Kruševac
26.04.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Imlek a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Sunce a.d. , Sombor
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - IM Rakovica a.d., Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Žitobanat a.d. , Vršac
26.04.2016.Najava dostavljenja godišnjeg izveštaja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2015 - Alfa-Plam a.d., Vranje
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Central a.d. , Vrbas
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - FAP Korporacija ad Priboj
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
26.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Obaveštenje o izmeni i dopuni materijala za sednicu Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SP Laboratorija a.d., Bečej
26.04.2016.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
26.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Pančevac a.d. , Pančevo
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- Žitosrem a.d. , Inđija
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
26.04.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Unior Components a.d. , Kragujevac
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.god. - Kompanija Štamparija Borba ad Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Odžačar a.d. , Sombor
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Interšped a.d. , Subotica
25.04.2016.Ažurirani informatori - 25.04.2016
25.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. - Informatika a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Informatika a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.god. - AD Kačarevo Kačarevo
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
25.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niš ekspres a.d., Niš
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Enikon a.d. , Loznica
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Chemos a.d. Palić
25.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sinter a.d. , Užice - SINTU
25.04.2016.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2016.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja - AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
25.04.2016.Najava dostavljanja godisnjeg izvestaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
25.04.2016.Odložena Skupština akcionara - Elektroporcelan a.d. , Beograd
25.04.2016.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju - Sojaprotein a.d. , Bečej
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
25.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
25.04.2016.BELEX15 - Vanredna revizija
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Poslovni objekti a.d. , Beograd
25.04.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kaštel a.d. , Ečka
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
25.04.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
25.04.2016.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Sojaprotein a.d. , Bečej
25.04.2016.Predlog Izmena i dopuna Statuta - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Mladost a.d. , Aleksandrovac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
25.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alatnica a.d. , Bujanovac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Nama a.d. , Šabac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.godinu - Loznicaelektro a.d. , Loznica
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Daka servis a.d., Beograd
25.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudo a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
25.04.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Fasil a.d. , Arilje
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vojvodinaput a.d. , Subotica
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Centroprom a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - SU - marketi a.d. , Subotica
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
22.04.2016.Ažurirani informatori - 22.04.2016
22.04.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.04.2016.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja i Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2015. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
22.04.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
22.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
22.04.2016.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.04.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kaštel a.d. , Ečka
22.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kaštel a.d. , Ečka
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.godinu - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
22.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
22.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
22.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pančevac a.d. , Pančevo
22.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
22.04.2016.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.04.2016.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.04.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - TE - TO a.d. , Senta
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
22.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Woksal a.d. , Užice
22.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Gradnja a.d. , Beograd
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - PTK Panonija a.d. , Panonija
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Madera a.d. , Beograd
21.04.2016.Ažurirani informatori - 21.04.2016
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Sloga a.d. , Zrenjanin
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
21.04.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Montinvest a.d. , Beograd - MOIN
21.04.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
21.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Autotransport a.d. , Kraljevo - ATKV
21.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Livnica Ljig a.d. , Beograd
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
21.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
21.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
21.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
21.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Proel a.d. , Beograd
21.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
21.04.2016.Otkazana Skupština akcionara - Recreatours a.d. , Kraljevo
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
21.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
20.04.2016.Ažurirani informatori - 20.04.2016
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Rimex a.d. , Beograd
20.04.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
20.04.2016.Otkazana Skupština akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
20.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Izvor a.d. , Paraćin
20.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Veterinarska stanica Vladimirci a.d., Vladimirci - VSVL
20.04.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Obnova a.d. , Ada - OBNA
20.04.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Elektroprodukt a.d. , Niš - ELPR
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Graditelj a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. god. - Rudo ad Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Dedinje a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Hajdučica a.d. , Hajdučica
20.04.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - 7. Juli a.d. , Sirig
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vagar a.d. , Novi Sad
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
20.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Marfin bank a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Izoprogres a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Insa a.d. , Zemun
20.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AIK banka a.d. , Beograd
20.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
20.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
20.04.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.04.2016.Obaveštenje o promeni termina održavnja sednice Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Izoprogres a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Kadinjača a.d. , Užice
20.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
20.04.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Zrenjanin
19.04.2016.Ažurirani informatori - 19.04.2016
19.04.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
19.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
19.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
19.04.2016.Ugovoren novi posao u Ruandi- Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.04.2016.Ugovoren novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Pančevac a.d. , Pančevo
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - TIZ a.d. , Zemun
18.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
18.04.2016.Ažurirani informatori - 18.04.2016
18.04.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo - KFVK
18.04.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Autotransport a.d. , Kraljevo - ATKV
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Ravnica a.d. , Bajmok
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
18.04.2016.Statut - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.04.2016.Osnivački akt - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.04.2016.Kodeks korporativnog upravljanja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Hotel Prag a.d. , Beograd
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Cineoptic a.d. , Beograd
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Napredak a.d. , Pirot
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - BAS a.d. , Beograd
15.04.2016.Ažurirani informatori - 15.04.2016
15.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sloga a.d. , Kać
15.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
15.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
15.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
15.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
15.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
14.04.2016.Ažurirani informatori - 14.04.2016
14.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
14.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
14.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
14.04.2016.Mišljenje Uprave Društva o ponudi za preuzimanje - Ogrev a.d. , Zrenjanin
14.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Ogrev a.d. , Zrenjanin
14.04.2016.Predlog Statuta - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.04.2016.Predlog Statuta - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
14.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
14.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
14.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.04.2016.Ažurirani informatori - 13.04.2016
13.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kosmaj a.d. , Mladenovac
13.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
13.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
13.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Radio TV Podrinje a.d., Loznica
13.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
12.04.2016.Ažurirani informatori - 12.04.2016
12.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
12.04.2016.Odluka o otuđenju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
12.04.2016.Predlog Statuta - Hempro a.d. , Beograd
12.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
12.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Višnjica dućani a.d. , Beograd - VISD
12.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Neoprojekt a.d. , Beograd
11.04.2016.Ažurirani informatori - 11.04.2016
11.04.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara (dopunjen dnevni red) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
11.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
11.04.2016.Obaveštenje izdavaoca o primljenom obaveštenju o značajnom učešću - Ribarstvo a.d. , Baranda
11.04.2016.Obaveštenje izdavaoca o primljenom obaveštenju o značajnom učešću - Ribarstvo a.d. , Baranda
11.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
11.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
11.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PKB Korporacija a.d., Beograd
11.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jabuka a.d., Pančevo - JBKP
11.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Perlez
11.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
11.04.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
11.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
11.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
11.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
11.04.2016.ISPRAVKA - Ponuda za preuzimanje akcija - Skraćeni tekst - 7. Juli a.d. , Sirig
11.04.2016.ISPRAVKA - Ponuda za preuzimanje akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
08.04.2016.Ažurirani informatori - 08.04.2016
08.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - KBM banka a.d. , Kragujevac - CYBN
08.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Dunav Grocka a.d. , Grocka
08.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
08.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Skraćeni tekst - 7. Juli a.d. , Sirig
08.04.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
08.04.2016.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
07.04.2016.Ažurirani informatori - 07.04.2016
07.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
07.04.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
07.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
07.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ispravka - Sloga a.d. , Novi Pazar
07.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komercijalna banka a.d. , Beograd
07.04.2016.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Ogrev a.d. , Zrenjanin
06.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
06.04.2016.Ažurirani informatori - 06.04.2016
06.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Ogrev a.d. , Zrenjanin
06.04.2016.Izjava o neaktivnosti - Sloga a.d., Aleksandrovac
06.04.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak - PMCA
06.04.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Jagodinska pivara a.d. , Jagodina - JGPI
06.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Proleter a.d. , Arilje
06.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - KBM banka a.d. , Kragujevac
06.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015 - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
06.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
06.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Brđani a.d. , Valjevo
06.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
05.04.2016.Ažurirani informatori - 05.04.2016
05.04.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
05.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
05.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
05.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
05.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
05.04.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
05.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Ming kovačnica a.d. , Niš
05.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
05.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
05.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
04.04.2016.Ažurirani informatori - 04.04.2016
04.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
04.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
04.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
04.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
04.04.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.04.2016.Ažurirani informatori - 01.04.2016
01.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - KBM banka a.d. , Kragujevac
01.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd - THOL
01.04.2016.Obaveštenje o usvojenoj odluci o smanjenju osnovnog kapitala poništajem sopstvenih akcija- Bambi a.d. , Požarevac
01.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
01.04.2016.Održana 66. pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
01.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Enikon a.d. , Loznica
01.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
01.04.2016.BELEXsentiment za april 2016. godine
01.04.2016.Ostale informacije - Upitnik o praksi korporativnog upravljanja- Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.04.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
01.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
01.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
31.03.2016.Ažurirani informatori - 31.03.2016
31.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
31.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
31.03.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
31.03.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - TE - TO a.d. , Senta
31.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Unifarm a.d. , Niš - UNFN
31.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac - ZPKG
31.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
31.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
31.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
31.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Pančevac a.d. , Pančevo
30.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
30.03.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16136
30.03.2016.Ažurirani informatori - 30.03.2016
30.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Livnica Ljig a.d. , Beograd
30.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Livnica Ljig a.d. , Beograd
30.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
30.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
30.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Jadran a.d. , Beograd
30.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
30.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
30.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Livnica Ljig a.d. , Beograd
30.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.03.2016. Prinudni otkup akcija - Jadran a.d. , Beograd
29.03.2016.Ažurirani informatori - 29.03.2016
29.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
29.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
29.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Univerzal a.d. , Kanjiža
29.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
29.03.2016.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
29.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
29.03.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
29.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
29.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
29.03.2016.Otkazana Skupština akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
29.03.2016.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.03.2016.Ažurirani informatori - 28.03.2016
28.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.03.2016.Ugovoren novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ind.skroba Jabuka ad Pančevo
28.03.2016.Najava dostavljanja ažuriranog informatora - NIS a.d. Novi Sad
28.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
28.03.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - PZP Beograd a.d. , Beograd
28.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
28.03.2016.Najava objavljivanja informatora - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
28.03.2016.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Alfa plam a.d. , Vranje
28.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
25.03.2016.Ažurirani informatori - 25.03.2016
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
25.03.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Agrobačka a.d. , Bač - ABAC
25.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - C market a.d. , Beograd - CMAR
25.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Termos a.d. , Zrenjanin - TEMS
25.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mladi borac a.d., Sonta - MLBO
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.03.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Hempro a.d. , Beograd
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
25.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - 7. Juli a.d. , Sirig
25.03.2016.Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na Open market - Energomontaža a.d. , Beograd - EGMN
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet a.d. , Hrtkovci
25.03.2016.Rešene o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Energomontaža a.d. , Beograd
25.03.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
24.03.2016.Ažurirani informatori - 24.03.2016
24.03.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16135
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
24.03.2016.Obaveštenje Emitenta o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.03.2016.Izmene i dopune Statuta - Dunav Re a.d. , Beograd
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.03.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - AIK banka a.d. , Beograd
24.03.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
24.03.2016.Odluka o promeni poslovnog imena - Alas holding a.d. , Beograd
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Beočin
24.03.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
23.03.2016.Ažurirani informatori - 23.03.2016
23.03.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Sinter a.d. , Užice - SINTU
23.03.2016.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.03.2016.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Oreovica a.d. , Oreovica
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
23.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
23.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
23.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
22.03.2016.Ažurirani informatori - 22.03.2016
22.03.2016.Predlog o izmeni i dopuni Statuta - Radijator a.d. , Beograd
22.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
22.03.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
22.03.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
22.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
22.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
22.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
22.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Izvor a.d. , Paraćin
21.03.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina - BJNE
21.03.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Graničar a.d. , Gakovo - GRGA
21.03.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Institut Kirilo Savić a.d., Beograd - INKS
21.03.2016.Ažurirani informatori - 21.03.2016
21.03.2016.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
21.03.2016.Najava dostavljanja ažuriranog informatora - Sojaprotein a.d. Bečej
21.03.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
21.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
21.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara, dnevni red - Enikon a.d. , Loznica
21.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
21.03.2016.Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
21.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradnja a.d. , Beograd
21.03.2016.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
21.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
18.03.2016.Ažurirani informatori - 18.03.2016
18.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Budimka a.d. , Požega - BDMK
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
18.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - BIP a.d. , Beograd - BIPB
18.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Naras group a.d. , Surdulica
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
18.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Alas holding a.d. , Beograd
18.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Alas holding a.d. , Beograd
18.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Alas holding a.d. , Beograd
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
18.03.2016.Sazivanje Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd
17.03.2016.Mišljenje u vezi ponude za preuzimanje akcija - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
17.03.2016.Ažurirani informatori - 17.03.2016
17.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Recreatours a.d. , Kraljevo
17.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vojvodina a.d. , Starčevo - VJDS
17.03.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Unifarm a.d. , Niš - UNFN
17.03.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
17.03.2016.Ugovoren novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Recreatours a.d. , Kraljevo
16.03.2016.Ažurirani informatori - 16.03.2016
16.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - TE - TO a.d. , Senta
16.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
16.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Leskovac
16.03.2016.Novi dnevni red zakazane XXXV vanredne sednice skupštine akcionara izdavaoca - AIK banka a.d. , Beograd
16.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
16.03.2016.Ostale informacije - Sloboda a.d. , Zrenjanin
16.03.2016.Osnivački akt - Sloboda a.d. , Zrenjanin
16.03.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd
16.03.2016.SEE link sastanak u Beogradu
15.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Zrenjanin
15.03.2016.Ažurirani informatori - 15.03.2016
15.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
15.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
15.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
15.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
15.03.2016.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
15.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
15.03.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija Sloga a.d. , Zrenjanin
14.03.2016.Ažurirani informatori - 14.03.2016
14.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
14.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
14.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
14.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
14.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Dunav a.d., Vučak
14.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
14.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Dunav a.d., Vučak
14.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
14.03.2016.Izmena najave dostavljanja ažuriranog informatora - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.03.2016.Objava izmena i dopuna Statuta Beogradske berze
11.03.2016.Ažurirani informatori - 11.03.2016
11.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Žitoprodukt a.d. , Zrenjanin - ZTPZ
11.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mlava a.d. , Žagubica - MLVA
11.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo - VPPAN
11.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
11.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
11.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Najava dostavljanja ažuriranog informatora - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.03.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
10.03.2016.Ažurirani informatori - 10.03.2016
10.03.2016.Skraćeni tekst ponude - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
10.03.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
10.03.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
10.03.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
10.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
10.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
10.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
10.03.2016.Odložena Skupština akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
10.03.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Univerzal a.d. , Kanjiža
10.03.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - AIK banka a.d. , Beograd
10.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
09.03.2016.Ažurirani informatori - 09.03.2016
09.03.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
09.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
09.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ogrev a.d. , Zrenjanin
08.03.2016.Ažurirani informatori - 08.03.2016
08.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
08.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
08.03.2016.Predlog Statuta - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
08.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
07.03.2016.Uključenje na Open Market - Halkbank a.d. , Beograd - CCNBPF
07.03.2016.Ažurirani informatori - 07.03.2016
07.03.2016.Prospekt za uključenje preferencijalnih akcija na Open Market - Halkbank a.d. , Beograd - CCNBPF
07.03.2016.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PIK Pešter a.d. , Sjenica
07.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
07.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
07.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
07.03.2016.Predlog odluke o izmeni statuta - Tržnica a.d. , Subotica
07.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
07.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
07.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
07.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Dragan Marković a.d., Obrenovac - DRMA
07.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - PZP Požarevac a.d. , Požarevac - PZPP
07.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Crna trava a.d. , Vlasotince - CRNT
07.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kopex min liv a.d. , Niš - KMLN
07.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kopex min a.d. , Niš - KMIN
07.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
04.03.2016.Ažurirani informatori - 04.03.2016
04.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
04.03.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rumaplast a.d. , Ruma - RUPL
04.03.2016.Konsolidovani finansijski izveštaj za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
04.03.2016.Finansijski izveštaj za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
04.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
04.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica u restrukturiranju a.d. , Omoljica
04.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
04.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
04.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
04.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
03.03.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Alas holding a.d. , Beograd
03.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
03.03.2016.Najava dostavljanja informatora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
03.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
02.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
02.03.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jadran a.d. , Beograd
02.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
02.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
02.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
02.03.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
02.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradnja a.d. , Beograd
01.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
01.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
01.03.2016.BELEXsentiment za mart 2016. godine
29.02.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Izvor a.d. , Paraćin
29.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.02.2016.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
29.02.2016.Odluka o prinudnom otkupu akcija i utvrđivanju cene akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
29.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
29.02.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
29.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
29.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
29.02.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
29.02.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
29.02.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
29.02.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija -Ispravka- VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
26.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
26.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.02.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - AIK banka a.d. , Beograd
26.02.2016.Poslovna vest - ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
26.02.2016.Odluka o Sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
26.02.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
25.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
25.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
25.02.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Sedišta a.d. , Priboj - SDPR
25.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
25.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
25.02.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
25.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
25.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
24.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
24.02.2016.NIS objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
24.02.2016.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
24.02.2016.Dopuna dnevnog reda za Vanrednu skupstinu 29.02.2016 - Alas holding a.d. , Beograd
24.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
24.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
24.02.2016.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Jabuka a.d., Pančevo
24.02.2016.Predlog Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta - Jabuka a.d., Pančevo
24.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
23.02.2016.Ažurirani informatori - 23.02.2016
23.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
23.02.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Montinvest a.d. , Beograd
23.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
22.02.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16134
22.02.2016.Poslovna vest - ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. Beograd
22.02.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Fontana u restrukturiranju a.d. , Vrnjačka Banja - FNTN
22.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Putevi a.d. , Sremska Mitrovica - PTSMT
22.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd - MINT
22.02.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Luka Dunav a.d. , Pančevo - LKDN
22.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
22.02.2016.Beogradska berza se pridružuje SEE-Link projektu
22.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
19.02.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16133
19.02.2016.Ažurirani informatori - 19.02.2016
19.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Građevinarprojekt a.d. , Niš - GPRN
19.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vršački vinogradi a.d., Vršac - VRVI
19.02.2016.Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
19.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
18.02.2016.Ostale informacije - Ugovoreni novi poslovi u Kataru, UAE i Omanu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
18.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
18.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
18.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
18.02.2016.Izmene i dopune Statut - Mostprojekt a.d. , Beograd
18.02.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
17.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mika Alas a.d. , Beograd - MKAL
17.02.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - BIP a.d. , Beograd - BIPB
17.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
17.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - AIK banka a.d. , Beograd
17.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
17.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
17.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Loznicaelektro a.d. , Loznica
17.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
17.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
12.02.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - PIK 7. juli a.d. , Debrc - PIKD
12.02.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica Leskovac a.d. , Leskovac - VSLE
12.02.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
12.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Dunav a.d., Vučak
12.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
12.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
12.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energomontaža a.d. , Beograd
11.02.2016.Odluka Odbora direktora o Sazivanju Vanredne Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
10.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
10.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
10.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
10.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
10.02.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Žitoprodukt a.d. , Zrenjanin - ZTPZ
10.02.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Budimka a.d. , Požega - BDMK
10.02.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
09.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
09.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
09.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
09.02.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
09.02.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
09.02.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
08.02.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd