U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za maj 2023 godine

31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
31.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
31.05.2023.Predlog izmena Statuta - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
31.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
31.05.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - tehnička korekcija - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
30.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.05.2023.Predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.05.2023.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.05.2023.Obaveštenje i Odluka Odbora direktora o sazivanju Redovne Skuopštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
30.05.2023.Poziv za XV redovnu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207
30.05.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Beopan a.d. , Pančevo - BPNP
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
29.05.2023.Ažurirani informatori - 29.05.2023
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
29.05.2023.Izveštaj sa održane četvrte vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
29.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Woksal a.d. , Užice
29.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Woksal a.d. , Užice
29.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
29.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
29.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
26.05.2023.Odbor direktora NIS-а utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2023.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu XV redovne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
26.05.2023.Odložena Skupština akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
25.05.2023.Mišljenje uprave društva o ponudi za preuzimanje akcija Metalotehna Trade a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
25.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Beogradmontaža a.d. , Beograd
25.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
24.05.2023.Ostale informacije - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
24.05.2023.Najava konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
24.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
24.05.2023.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
24.05.2023.Statut - Rudo a.d. , Beograd - predlog izmena
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd - Odluka
23.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
23.05.2023.Skraćeni tekst izmenjene ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
23.05.2023.Ostale informacije - Predlog izmena Statuta Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
22.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
19.05.2023.Predlog izmene statuta - Utva silosi a.d. , Kovin
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
19.05.2023.Obaveštenje javnog društva o značajnim učešćima - Woksal a.d. , Užice
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
19.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
19.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
19.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
19.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
19.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
18.05.2023.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
18.05.2023.Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
18.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
18.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
18.05.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
18.05.2023.Podrška NIS-a projektima Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite - NIS a.d., Novi Sad
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
17.05.2023.Ažurirani informatori - 17.05.2023
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
17.05.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
17.05.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
17.05.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
17.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
17.05.2023.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
16.05.2023.Skraćeni tekst izmenjene ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
16.05.2023.Ažurirani informatori - 16.05.2023
16.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
15.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
15.05.2023.Ažurirani informatori - 15.05.2023
15.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
15.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
15.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
12.05.2023.Ažurirani informatori - 12.05.2023
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
12.05.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Savremena administracija a.d. , Beograd - SVRME
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
12.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
12.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
11.05.2023.Ažurirani informatori - 11.05.2023
11.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
11.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
11.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
10.05.2023.Ažurirani informatori - 10.05.2023
10.05.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Žitopek a.d. , Niš
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
10.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
09.05.2023.Odluka o izmenama Statuta - Severtrans a.d. , Sombor
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
09.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija-skraćeni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
09.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
09.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
09.05.2023.Ažurirani informatori - 09.05.2023
09.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
09.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Progres a.d. , Beograd
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Putevi a.d. , Užice
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
08.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
08.05.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
08.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
08.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grza turist a.d. , Paraćin
08.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
08.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Progres a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fasil a.d. , Arilje
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bačka a.d., Sivac
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - VIK a.d., Vršac
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Putevi a.d. , Požega
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sloga a.d. , Kać
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Planum GP a.d. Beograd
08.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Interservis a.d. , Futog
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
08.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rapid a.d. , Apatin
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Cer a.d. u stečaju, Čačak
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatar a.d. , Nova Varoš
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
05.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
05.05.2023.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sigma a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac - 2022.godina
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zimpa a.d. , Ub - 2022. godina
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu- Insa a.d. , Zemun
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022 godinu - Insa a.d. , Zemun
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022 godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnička ispravka - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.05.2023.Ažurirani informatori - 04.05.2023
04.05.2023.Poziv za Četvrtu vanrednu Skupštinu akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.05.2023.Obaveštenje i Odluka Odbora direktora o sazivanju Četvrte vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rapid a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Politika a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022 godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Savatransport a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sremput a.d. , Ruma
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Transport Voždovac a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Magistrala a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
04.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
04.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
04.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ciglana a.d. , Titel
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - konsolidovani - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Chemos a.d. , Palić
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Graditelj a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Woksal a.d. , Užice
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godine - Homolje a.d. , Žagubica
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
04.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
04.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
04.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Apos a.d. , Apatin
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - BAS a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Apos a.d. , Apatin
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
03.05.2023.Ažurirani informatori - 03.05.2023
03.05.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.05.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.05.2023.BELEXsentiment za maj 2023. godine
03.05.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
03.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
03.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
03.05.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207
03.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
03.05.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
03.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
03.05.2023. BELEX Monthly Report - April 2023.

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ