U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2014 godine

30.09.2014.Ispravka sazivanja Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
30.09.2014.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
30.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
30.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
30.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.09.2014.Ažurirani informatori - 30.09.2014
30.09.2014.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
30.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
30.09.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Progres a.d. , Mladenovac
30.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
29.09.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
29.09.2014.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
29.09.2014.Ažurirani informatori - 29.09.2014
29.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
29.09.2014.dluka o isplati dividende - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
29.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Alas - Rakovac a.d. , Ledinci
29.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
29.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
29.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
29.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
29.09.2014.Obaveštenje o promeni vrednosti akcija i osnovnog kapitala - Potisje precizni liv a.d. , Ada
29.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Neoplanta a.d. , Novi Sad
29.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
29.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
29.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Lepenski vir a.d. , Pećinci
29.09.2014.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2013, godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
29.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
26.09.2014.Predlog Statuta - Dimničar a.d. , Beograd
26.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
26.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
26.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
26.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
26.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
26.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
26.09.2014.Ažurirani informatori - 26.09.2014
26.09.2014.Dopunjen godišnji izveštaj za 2013. godinu - Tabak a.d. , Niš
26.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d. u restrukturiranju, Sivac
25.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IRC NIC a.d. , Užice
25.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
25.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
25.09.2014.Ažurirani informatori - 25.09.2014
25.09.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Župa turističko preduzeće a.d. , Kruševac - ZUPK
25.09.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Informativni centar a.d. , Priboj - INFC
25.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
25.09.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
25.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.09.2014.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
25.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
25.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
25.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
25.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
24.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Simpo a.d. , Vranje
24.09.2014.Ažurirani informatori - 24.09.2014
24.09.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
24.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
24.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
24.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Loris a.d. , Beograd
24.09.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Nissal a.d. , Niš
24.09.2014.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
24.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovet a.d. , Melenci
24.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
24.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
23.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
23.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
23.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
23.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
23.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik precizni liv a.d. , Mionica
23.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
22.09.2014.Ažurirani informatori - 22.09.2014
22.09.2014.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - God a.d. , Đunis - GODD
22.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PD Zaječar a.d. , Zaječar
22.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ključ a.d. , Kladovo
22.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Ravnaja u restrukturiranju a.d., Mali Zvornik
22.09.2014.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Komgrap a.d. , Beograd - KMBGR
22.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
22.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
22.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jelen do a.d. , Jelen Do
19.09.2014.Ažurirani informatori - 19.09.2014
19.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
19.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
19.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
19.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
19.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rumaplast a.d. , Ruma
19.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
19.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
18.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
18.09.2014.Odluka o dopuni Odluke o Informatoru o izdavaocu
18.09.2014.Ažurirani informatori - 18.09.2014
18.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
18.09.2014.Godišnji izveštaj za 2013. - Inex Loris a.d. , Beograd
18.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
18.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
18.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
18.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
18.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
17.09.2014.Ažurirani informatori - 17.09.2014
17.09.2014.Odložena Skupština akcionara i ponovno sazivanje - Jugoelektro a.d. , Beograd
17.09.2014.Godišnji izveštaj za 2013. - Hidrogradnja a.d. , Vršac
17.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
16.09.2014.Ažurirani informatori - 16.09.2014
16.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Delta Ring a.d., Beograd
16.09.2014.Sazivanje Vanredne skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
16.09.2014.Rešenje o uključenju akcija na MTP Belex - Marfin bank a.d. , Beograd
15.09.2014.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.09.2014.Promena u rukovodstvu Kompanije - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
15.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Agrovršac a.d., Vršac
15.09.2014.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
15.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
15.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
15.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
15.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
15.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
15.09.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Over Atlantic Holding a.d., Beograd - TELT
12.09.2014.Ažurirani informatori - 12.09.2014
12.09.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agros a.d. , Opovo - AROP
12.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
12.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
12.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
12.09.2014.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
12.09.2014.Rešenje o promeni broja akcija - Niška mlekara a.d. , Niš
12.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
12.09.2014.Godišnji izveštaj za 2013. - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
12.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
12.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin
12.09.2014.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
12.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
12.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
12.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
11.09.2014.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Agrovršac a.d., Vršac - AGVR
11.09.2014.Ažurirani informatori - 11.09.2014
11.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
11.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
11.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Vagonka a.d. , Niš
11.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
11.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Simpo a.d. , Vranje
11.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Simpo a.d. , Vranje
11.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
11.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo - MRVPL
11.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
11.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Planinka a.d. , Kuršumlija
10.09.2014.Obaveštenje o sticanju akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
10.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
10.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
10.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
10.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
10.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.09.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Jedinstvo a.d. , Vlajkovac
10.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
10.09.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. , Bačka Palanka
10.09.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - FKL a.d. , Temerin
09.09.2014.Ažurirani informatori - 09.09.2014
09.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Napredak a.d. , Pirot
09.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
09.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
09.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
09.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
09.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
09.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
09.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
09.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugošped a.d. , Beograd
09.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
09.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju i vrednosti akcija - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
09.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
08.09.2014.Ažurirani informatori - 08.09.2014
08.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Izoprogres a.d. , Beograd
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
08.09.2014.Objavljen izveštaj sa sednice Odbora direktora održane 5.9.2014.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
08.09.2014.Obaveštenje o ponudi za otkup sopstvenih akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
08.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica a.d. , Kikinda
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
05.09.2014.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
05.09.2014.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hotel Prag a.d. , Beograd - PRAG
05.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
05.09.2014.Ažurirani informatori - 05.09.2014
05.09.2014.Dopuna konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za prvo polugodište 2014.godine - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
05.09.2014.Korigovan polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
05.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
05.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
05.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
05.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
05.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
05.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
05.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
04.09.2014.Ažurirani informatori - 04.09.2014
04.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
04.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
04.09.2014.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Delta Ring a.d., Beograd
04.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
04.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
04.09.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitopek a.d. , Niš
04.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Proel a.d. , Požarevac - PRSPO
04.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Elektrotehna a.d. , Niš
04.09.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugošped a.d. , Beograd
03.09.2014.Ažurirani informatori - 03.09.2014
03.09.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jasen a.d., Kraljevo - JSKR
03.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Min Div a.d. , Svrljig
03.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Over Atlantic Holding a.d., Beograd
03.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Progres u restrukturiranju a.d. , Beograd
02.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.09.2014.Ažurirani informatori - 02.09.2014
02.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
02.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Srpska banka a.d. , Beograd
02.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Čačanska banka a.d. , Čačak
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Energomontaža a.d. , Beograd
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Žitopek a.d. , Niš
02.09.2014.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Revnost a.d. , Novi Sad
02.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
02.09.2014.Odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala - Izoprogres a.d. , Beograd
02.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Autoprevoz a.d. , Čačak
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Betonjerka a.d. , Čačak
02.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
01.09.2014.Ažurirani informatori - 01.09.2014
01.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
01.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
01.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
01.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
01.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Lasta a.d. , Beograd
01.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Tigar a.d. , Pirot
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Tigar a.d. , Pirot
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Lasta a.d. , Beograd
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Radijator a.d. , Zrenjanin
01.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
01.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Dijamant a.d. , Zemun
01.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
01.09.2014.BELEXsentiment za septembar 2014. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ