U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2013 godine

30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.09.2013.Korigovani konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.09.2013.Korigovani konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.09.2013.Ažurirani informatori - 30.09.2013
30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
30.09.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Pomoravlje a.d. , Beograd
30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Beograd
30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
30.09.2013.Predlog Statuta - FKL a.d. , Temerin
30.09.2013.Dopunjen polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
30.09.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
30.09.2013.Dopunjen godišnji izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
30.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
30.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
30.09.2013.Dopunjen Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
30.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
27.09.2013.Ažurirani informatori - 27.09.2013
27.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
27.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
27.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
27.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
27.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
27.09.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Tisa a.d. , Senta
27.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
27.09.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Polet a.d. , Hrtkovci
26.09.2013.Ažurirani informatori - 26.09.2013
26.09.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
26.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
26.09.2013.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
26.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alba a.d. , Novi Sad
26.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
26.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac - TKOSM
26.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.09.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
25.09.2013.Ažurirani informatori - 25.09.2013
25.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
25.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
25.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Citadel Investments a.d., Beograd
25.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d., Sremska Mitrovica
25.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
25.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
25.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
25.09.2013.Dopuna sazivanja Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
25.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
25.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
25.09.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stokoimpeks a.d. , Niš - STIM
25.09.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Prosveta GP a.d. , Žabalj - PRZA
24.09.2013.Ažurirani informatori - 24.09.2013
24.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kikinda
24.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
24.09.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
24.09.2013.Dopunjen Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
23.09.2013.Ažurirani informatori - 23.09.2013
23.09.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Dragan Marković u restrukturiranju a.d., Obrenovac - DRMA
23.09.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Tehnika a.d. , Vršac - THNK
23.09.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Aquatus a.d. , Beograd - AQUA
23.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizan MMIP a.d. , Beograd
23.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
23.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
23.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
23.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Naša škola a.d. , Obrenovac
23.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Beograd
20.09.2013.Ažurirani informatori - 20.09.2013
20.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
20.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
20.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
20.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
20.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
20.09.2013.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi a.d. , Požarevac
20.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trešnjica a.d. , Požega
20.09.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jelen do a.d. , Jelen Do
20.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Banini a.d. , Kikinda
20.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
20.09.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
20.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
20.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
19.09.2013.Ažurirani informatori - 19.09.2013
19.09.2013.Poslovna vest - Sklopljen novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.09.2013.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Stokoimpeks a.d. , Niš - STIM
19.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
19.09.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
19.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
19.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
19.09.2013.Dopunjen Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Autoprevoz a.d. , Čačak
19.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Beograd
19.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Betonjerka a.d. , Čačak
19.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
18.09.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Voćno lozni rasadnik a.d. , Žabari - VLRA
18.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
18.09.2013.Ažurirani informatori - 18.09.2013
18.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
18.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
18.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
18.09.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
18.09.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - David Pajić Daka a.d., Beograd
18.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Jugohemija a.d. , Beograd
17.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
17.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Ečka a.d. , Lukino Selo
17.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
16.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
16.09.2013.Konsolidovani Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac
16.09.2013.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
16.09.2013.Redovna revizija indeksa BELEX15
16.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Radijator a.d. , Zrenjanin
16.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Kelebija a.d. , Kelebija
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - IMT a.d. , Beograd
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
13.09.2013.Ažurirani informatori - 13.09.2013
13.09.2013.Odložena Skupština akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
13.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
13.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bambi a.d. , Požarevac
13.09.2013.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.09.2013.Odložena Skupština akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.09.2013.Obaveštenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Žitobanat a.d. , Vršac
13.09.2013.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Labudovo okno a.d., Bela Crkva - LBDO
13.09.2013.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Labudovo okno a.d., Bela Crkva
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
13.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
12.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Keramika a.d. , Mladenovac
12.09.2013.Rešenje Privrednog suda - Keramika a.d. , Mladenovac
12.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Simpo a.d. , Vranje
12.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Simpo a.d. , Vranje
12.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
12.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
11.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
11.09.2013.Ažurirani informatori - 11.09.2013
11.09.2013.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
11.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - IGM Ruma a.d. , Ruma
11.09.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
11.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
11.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
11.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
11.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
11.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
11.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
11.09.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jabuka a.d., Pančevo
11.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
10.09.2013.Ažurirani informatori - 10.09.2013
10.09.2013.Prečišćen tekst Ugovora o osnivanju - Credy banka a.d. , Kragujevac
10.09.2013.Prečišćen tekst Statuta - Credy banka a.d. , Kragujevac
10.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
10.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
10.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
10.09.2013.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.09.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Palilula a.d., Beograd - PALL
10.09.2013.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
10.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.09.2013.Ažurirani informatori - 09.09.2013
09.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Voćar a.d. , Svilajnac
09.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu- Žitopek a.d. , Niš
09.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
09.09.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo - STTM
06.09.2013.Ažurirani informatori - 06.09.2013
06.09.2013.Rešenje o utvrđivanju datuma i indikativne cene za prvo trgovanje akcijama na Open Marketu - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
06.09.2013.Sazivanje Vanredne skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
06.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
06.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Tekstil a.d. , Leskovac
06.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
06.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
06.09.2013.Isključenje akcija sa LISTINGA i uključenje akcija na OPEN MARKET - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
06.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
06.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
05.09.2013.Odluka o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Dunav Grocka a.d. , Grocka - DNVG
05.09.2013.Ažurirani informatori - 05.09.2013
05.09.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
05.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
05.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
05.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Elektrotehna a.d. , Niš
05.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
05.09.2013.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
05.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
04.09.2013.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Ac - broker a.d. , Beograd
04.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Kavim Raška a.d., Raška
04.09.2013.Promena poslovnog imena banke - Credy banka a.d. , Kragujevac
04.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
04.09.2013.Obaveštenje o isplati međudividende - Niva a.d. , Novi Sad
04.09.2013.Ažurirani informatori - 04.09.2013
04.09.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jelen do a.d. , Jelen Do
04.09.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Srbijaprojekt a.d. , Beograd - SRPJ
04.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Obezbeđenje Comerc a.d. , Beograd
04.09.2013.Obaveštenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Dunav Grocka a.d. , Grocka
03.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
03.09.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zanat a.d., Šabac - ZNTS
03.09.2013.Mišljenje Odbora direktora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
03.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
03.09.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - UTP Morava a.d. , Čačak
03.09.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Feršped a.d. , Beograd - FERS
03.09.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Harder Digital Sova a.d. , Niš - HDSV
03.09.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
03.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Dunav Grocka a.d. , Grocka
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Radijator a.d. , Zrenjanin
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Niška mlekara a.d. , Niš
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac
03.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
03.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
03.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Dimničar a.d. , Beograd
03.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
03.09.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
03.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
03.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Tehnika a.d. , Vršac
02.09.2013.Ažurirani informatori - 02.09.2013
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Galeb GTE a.d. , Beograd
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Galeb GTE a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Autoprevoz a.d. , Čačak
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Stari grad a.d. , Čačak
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
02.09.2013.BELEXsentiment za septembar 2013. godine
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Morava prom a.d. , Lapovo
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Dimničar a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
02.09.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Harder Digital Sova a.d. , Niš
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Lasta a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Lasta a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.09.2013.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
02.09.2013.Konsolidovani Polugodišnji izveštaj za 2013. - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
02.09.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Telefonija a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Diva trade a.d., Valjevo
02.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
02.09.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
02.09.2013.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
02.09.2013.Polugodišnji izveštaj za 2013. - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ