U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jul 2016 godine

29.07.2016.Ažurirani informatori - 29.07.2016
29.07.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - konsolidovani - Keramika - Holding a.d., Beograd
29.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Keramika - Holding a.d., Beograd
29.07.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Open Market - Radijator a.d. , Beograd - RDJZ
29.07.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu - Terravita a.d. , Beograd
29.07.2016.Otkazana Skupština akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
29.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
29.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
29.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
29.07.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
28.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
27.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Stakloreklam a.d. , Lučani
27.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
27.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
27.07.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
27.07.2016.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Stakloreklam a.d. , Lučani
27.07.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa,novom ukupnom broju akcija sa pravom glasa - Pomoravlje Term a.d. , Niš
27.07.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
27.07.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
27.07.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
26.07.2016.Ažurirani informatori - 26.07.2016
26.07.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - PPT Inženjering a.d. , Beograd
26.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - PPT Inženjering a.d. , Beograd
26.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
26.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
26.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
26.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
25.07.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16142
25.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
25.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
25.07.2016.Izveštaj o stečenim sopstvenim akcijama - Planinka a.d. , Kuršumlija
25.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
25.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac - RDGM
25.07.2016.Obaveštenje o završenom postupku smanjenja i povećanja kapitala - Erozija a.d., Valjevo
25.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću preko 50% - Pomoravlje Term a.d. , Niš
25.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen - Uniprom a.d. , Novi Pazar
22.07.2016.Ažurirani informatori - 22.07.2016
22.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
22.07.2016.Statut - Tigar a.d. , Pirot
22.07.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
22.07.2016.Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
22.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Radijator a.d. , Beograd
22.07.2016.Odluka o usvajanju konsolid.godišnjeg izveštaja - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
22.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d., Aleksandrovac sa odlukama
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Grafopromet a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Grafopromet a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevozturist a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevozturist a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Duvan Čačak a.d. , Čačak
22.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Duvan Čačak a.d. , Čačak
22.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
22.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen revizorskim izveštajem) - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
22.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
21.07.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Čelik a.d. , Veliko Gradište - CELK
21.07.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Plima Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja - PLMV
21.07.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Erozija a.d., Valjevo
21.07.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
21.07.2016.Ugovoren novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Oreovica a.d. , Oreovica
21.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.07.2016.Ažurirani informatori - 20.07.2016
20.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.07.2016.Odluka o pokriću gubitka - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bobija a.d. , Ljubovija
20.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imlek a.d. , Beograd
20.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
20.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nissal a.d. , Niš
20.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nissal a.d. , Niš
20.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
20.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
20.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
20.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Simićevo
20.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka Skupštine akcionara o usvajanju Izveštaja Revizora Konsolidovani finansijskih izveštaja za 2015. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka Skupštine akcionara o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka Skupštine akcionara o imenovanju Revizora finansijskih izveštaja za 2016. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka o usvajanji izveštaja Revizora - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
19.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
19.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
19.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
19.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AD Kačarevo Kačarevo
19.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AD Izolir Zrenjanin
19.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
19.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
19.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
19.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
19.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
19.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jugoprevoz Kovin a.d. , Kovin
19.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen) - Žitosrem a.d. , Inđija
19.07.2016.Ostale informacije - Žitko a.d. , Bačka Topola
19.07.2016.Ostale informacije - Žitko a.d. , Bačka Topola
19.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Žitko a.d. , Bačka Topola
19.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Žitko a.d. , Bačka Topola
19.07.2016.Obaveštenje o održanoj redovnoj (godišnjoj) Skupštini akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin dana 24.06.2016.g.
18.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Žitko a.d. , Bačka Topola
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
18.07.2016.Ostale informacije - PIK Pešter a.d. , Sjenica
18.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
18.07.2016.Odluka - sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
18.07.2016.Odluka - sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.07.2016.Ostale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Ostale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Ostale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Ostale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
18.07.2016.Osnivački akt - Halkbank a.d. , Beograd
18.07.2016.Statut - Halkbank a.d. , Beograd
18.07.2016.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
18.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
18.07.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
18.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
18.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupština akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
18.07.2016.Odluke sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
18.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
14.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
14.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
14.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ogrev a.d. , Zrenjanin - OGRE
14.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka - PLNK
14.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Partizan Tekstil a.d. , Čačak - PRTT
14.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak - PMCA
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
14.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
14.07.2016.Ostale informacije - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
14.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
14.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d., Preševo
14.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
14.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
14.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
14.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
13.07.2016.Ažurirani informatori - 13.07.2016
13.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Enikon a.d. , Loznica - ENKN
13.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
13.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
13.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
13.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
13.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nissal a.d. , Niš
13.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nissal a.d. , Niš
13.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
13.07.2016.Godišnji izveštaj dopunjen izveštajem nezavisnog revizora - Stari Grad UP a.d. , Beograd
13.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hipol a.d. , Odžaci
13.07.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
13.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Interservis a.d. , Futog
13.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Interservis a.d. , Futog
13.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
13.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
13.07.2016.Predlog odluke o izmeni statuta - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
13.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
12.07.2016.Ažurirani informatori - 12.07.2016
12.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
12.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
12.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
12.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Hleb a.d. , Novi Sad
12.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
12.07.2016.Ostale informacije - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.07.2016.Dopuna dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
12.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
12.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
12.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
12.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
12.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - PKB Korporacija a.d., Beograd - PKBK
11.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mostprojekt a.d. , Beograd - MSTP
11.07.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Kadinjača a.d. , Užice
11.07.2016.Ppredlog Odluka za Skupstinu od 3.8.2016 - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
11.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
11.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Hipol a.d. , Odžaci
11.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
11.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Napredak a.d. , Stara Pazova
11.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Napredak a.d. , Stara Pazova
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
11.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Junior a.d. , Brus
11.07.2016.Ispravka Izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
11.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2015. - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
11.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - ISPRAVKA - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
11.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
11.07.2016.Predlog o izmeni i dopuni statuta - Radijator a.d. , Beograd
11.07.2016.Dopuna dnevnog reda poziva za skupštinu - Radijator a.d. , Beograd
11.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen revizorskim izveštajem - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
11.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Umetnost a.d. , Novi Sad
08.07.2016.Ažurirani informatori - 08.07.2016
08.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur - RUSK
08.07.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
08.07.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Bambi a.d. , Požarevac
08.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
08.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
08.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
08.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
08.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
08.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
08.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
08.07.2016.Obaveštenje o zavrsenoj ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Moravamermer a.d. , Beograd
07.07.2016.Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora i generalnog direktora - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
07.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
07.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ribarstvo a.d. , Baranda
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribarstvo a.d. , Baranda
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
07.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Koprodukt a.d. , Novi Sad
07.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
07.07.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Livnica Ljig a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bambi a.d. , Požarevac
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bambi a.d. , Požarevac
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odukama - Nikola Tesla a.d. , Beograd
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
07.07.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
07.07.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
07.07.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja 2015. godine - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Dunav a.d. , Pančevo
07.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - HUP Balkan a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Radijator a.d. , Beograd
07.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Radijator a.d. , Beograd
06.07.2016.Ažurirani informatori - 06.07.2016
06.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
06.07.2016.Razrešenje i imenovanje člana Nadzornog odbora - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
06.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
06.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.07.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak - PMCA
06.07.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Jagodinska pivara a.d. , Jagodina - JGPI
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara-ISPRAVKA - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
06.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PIK Vrbas a.d. , Beograd
06.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PIK Vrbas a.d. , Beograd
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
06.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tekstil a.d. , Leskovac
06.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tekstil a.d. , Leskovac
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
06.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Sacen a.d. , Novi Sad
06.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Putnik a.d. , Beograd
06.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
06.07.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
06.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
06.07.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane ponovljene X Skupštine akcionara - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd
05.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Mlava a.d., Vučak
05.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Mlava a.d., Vučak
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dimničar a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.07.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
05.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
05.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
05.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Planum GP a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
05.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goč a.d. , Trstenik
05.07.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - IMK 14. oktobar a.d. - u restrukturiranju, Kruševac - IMKO
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
05.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - BB Trade a.d. , Žitište
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
05.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Agrosavez a.d. , Sombor
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
05.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
05.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen Revizorskim izveštajem - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
05.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Fadap a.d. , Vrdnik
05.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fadap a.d. , Vrdnik
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
05.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
04.07.2016.Ažurirani informatori - 04.07.2016
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ratar a.d. , Pančevo
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ratar a.d. , Pančevo
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
04.07.2016.Ostale informacije - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
04.07.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - okoncano - Mostprojekt a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti - AIK banka a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - AIK banka a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hleb a.d. , Novi Sad
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Fasma a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Avala a.d. , Požarevac
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Avala a.d. , Požarevac
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
04.07.2016.Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severni Banat a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severni Banat a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Graditelj a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Graditelj a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Projektni biro a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Projektni biro a.d. , Kikinda
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
04.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
04.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
04.07.2016.Zapisnik sa održane skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TP Dunav a.d., Vučak
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - TP Dunav a.d., Vučak
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
04.07.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Astoria a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Budućnost a.d. , Čurug
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Budućnost a.d. , Čurug
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
04.07.2016.Odluka o usvajanju Izveštja nezavisnog revizora - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o pokriću gubitka - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja - HUP Balkan a.d. , Beograd
04.07.2016.Prinudni otkup akcija- AIK Banka a.d. Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Banovo Brdo a.d., Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Banovo Brdo a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
04.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
04.07.2016.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Ečka a.d. , Lukino Selo
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Imlek a.d. , Beograd
04.07.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Imlek a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Imlek a.d. , Beograd
04.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Taratrans a.d., Bajina Bašta
04.07.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Terravita a.d. , Beograd
01.07.2016.Ažurirani informatori - 01.07.2016
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SP Laboratorija a.d., Bečej
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SP Laboratorija a.d., Bečej
01.07.2016.Izveštaj sa održane XXVI Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
01.07.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bag a.d. , Bačko Gradište
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bag a.d. , Bačko Gradište
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putevi a.d. , Čačak
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putevi a.d. , Čačak
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka - Proleter a.d. , Ivanjica
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Proleter a.d. , Ivanjica
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Proleter a.d. , Ivanjica
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit Pek a.d. , Vrbas
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit Pek a.d. , Vrbas
01.07.2016.Odložena Skupština akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
01.07.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama- Goša FSO a.d. , Simićevo
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Dopuna - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
01.07.2016.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
01.07.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka - PLNK
01.07.2016.Javna ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Nova Peščara a.d. , Deliblato
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Sigma a.d. , Subotica
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
01.07.2016.Ostale informacije - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Predstavljen izveštaj o održivom razvoju za 2015. - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2016.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
01.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Terravita a.d. , Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
01.07.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
01.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Nedić agrar a.d. , Bočar
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroporcelan a.d. , Beograd
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2016.Odluka o pokriću gubitka - Komgrad a.d. , Subotica
01.07.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Panonija a.d. , Pančevo
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Panonija a.d. , Pančevo
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - 7. Juli a.d. , Sirig
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
01.07.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja- Valjaonica Bakra Sevojno a.d. Sevojno
01.07.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
01.07.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
01.07.2016.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu - Komgrad a.d. , Subotica
01.07.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu - Komgrad a.d. , Subotica
01.07.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
01.07.2016.Izjava zakonskog zastupnika o Odluci o raspodeli dobiti - Moravamermer a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
01.07.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Moravamermer a.d. , Beograd
01.07.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
01.07.2016.BELEXsentiment za jul 2016. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ