U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za mart 2020 godine

31.03.2020.Ažurirani informatori - 31.03.2020
31.03.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
31.03.2020.Sazivanje redovne skupštine akcionara - Inex Budućnost a.d. , Požega
31.03.2020.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Erste bank a.d. , Novi Sad
31.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
30.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.03.2020.Ažurirani informatori - 30.03.2020
30.03.2020.PRIVREMENA ORGANIZACIJA POSLOVANJA BERZE - 30.03.2020.
30.03.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
30.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.03.2020.Ažurirani informatori - 27.03.2020
27.03.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.03.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
27.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
26.03.2020.Ažurirani informatori - 26.03.2020
26.03.2020.Rešenje o produženju privremenih obustava trgovanja hartijama od vrednosti koje ističu za vreme trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji
26.03.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - PD Zaječar a.d. , Zaječar
26.03.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - PD Zaječar a.d. , Zaječar
26.03.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
25.03.2020.Ažurirani informatori - 25.03.2020
25.03.2020.Odložena Skupština akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
25.03.2020.Poziv za 44. vanrednu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
25.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
24.03.2020.Ažurirani informatori - 24.03.2020
24.03.2020.Odluka o suspenziji odredbi Ugovora o market-mejkingu - Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
24.03.2020.Odluka o suspenziji odredbi Ugovora o market-mejkingu- Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
24.03.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
24.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.03.2020.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Zidar a.d. , Bečej - ZIDB
24.03.2020.Otkazana Skupština akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
24.03.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
23.03.2020.Ažurirani informatori - 23.03.2020
23.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
23.03.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
23.03.2020.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva - BLCR
23.03.2020.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Simpo a.d. , Vranje - SMPOV
23.03.2020.Odlaganje sednice Skupštine akcionara usled uvođenja Vanrednog stanja - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
23.03.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
20.03.2020.Ažurirani informatori - 20.03.2020
20.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
20.03.2020.Sazivanje II vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
20.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
20.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
20.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
19.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
19.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
19.03.2020.Ažurirani informatori - 19.03.2020
19.03.2020.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
19.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
18.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
18.03.2020.Odluka o suspenziji dela odredbi Ugovora o market-mejkingu- Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
18.03.2020.Odluka o suspenziji dela odredbi Ugovora o market-mejkingu- Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
18.03.2020.Odluka o dužini trajanja faza trgovanja u okviru metode trgovanja hartijama od vrednosti na segmentima regulisanog tržišta i MTP Belex-SA PRIMENOM OD 20.MARTA 2020.GODINE
18.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
18.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
18.03.2020.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu 44. vanredne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
18.03.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
18.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
18.03.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
17.03.2020.Redovna revizija indeksa BELEXline
17.03.2020.Redovna revizija indeksa BELEX15
17.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
17.03.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.03.2020.Najava dostavljanja Informatora - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
16.03.2020.Odložena Skupština akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
16.03.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
16.03.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20238
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20237
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20226
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20225
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20214
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20213
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20202
16.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
16.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
16.03.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
16.03.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
13.03.2020.Ažurirani informatori - 13.03.2020
13.03.2020.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
13.03.2020.Sazivanje vanrredne Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
12.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
12.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
12.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
12.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
12.03.2020.Ažurirani informatori - 12.03.2020
12.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
12.03.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
12.03.2020.Privremeno - Prijem i distribucija pošte
11.03.2020.Ažurirani informatori - 11.03.2020
11.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
11.03.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
11.03.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
11.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
10.03.2020.Ažurirani informatori - 10.03.2020
10.03.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica - TRGOM
10.03.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara sa Odlukom - Geomašina a.d. , Beograd
09.03.2020.Ažurirani informatori - 09.03.2020
09.03.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kaštel a.d. , Ečka
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
09.03.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
06.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20194
06.03.2020.Ažurirani informatori - 06.03.2020
06.03.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Central a.d. , Vrbas - CTVB
06.03.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
06.03.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
06.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
06.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
06.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
05.03.2020.Najava dostavljanja informatora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
04.03.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
04.03.2020.Ažurirani informatori - 04.03.2020
04.03.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
04.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
03.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
03.03.2020.BELEX Monthly Report - February 2020
03.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
03.03.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
02.03.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
02.03.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tržnica ad Subotica
02.03.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac - BRKC
02.03.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
02.03.2020.Izveštaj sa održane varedne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ