U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za april 2008 godine

30.04.2008.Uključenje na VBT - Sigma a.d. , Subotica - SIGMA
30.04.2008.Uključenje na VBT - Kosovsko Metohijska banka a.d., Zvečan - KMBZ
30.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova
30.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova
30.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jinpros a.d. , Beograd
30.04.2008.Izjava o šetomesečnom planu poslovanja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
30.04.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju - Telefonija a.d. , Beograd
30.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ghetaldus a.d. , Novi Sad
30.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Frikom a.d. , Beograd
30.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Ghetaldus a.d. , Novi Sad
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
30.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Čelik a.d. , Beograd
30.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Centroproizvod a.d. , Beograd
30.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
30.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Elan a.d. , Izbište
30.04.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
30.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Budućnost slp a.d. , Beograd
30.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Omnikomerc a.d. , Beograd
30.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Autobanat a.d. , Zrenjanin
30.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarstvo a.d. , Kraljevo
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Seme produkt a.d. , Čačak
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda a.d. , Bajina Bašta
29.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Mala Bosna a.d. , Mala Bosna - MBSN
29.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Morava a.d. , Krušce - MRVK
29.04.2008. Inovirani prospekti - 29.04.2008
29.04.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovladjujuće cene - Kompresor a.d. , Ćuprija - KMPR
29.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
29.04.2008.Bitni dogadjaji - Fima a.d. , Mionica
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
29.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
29.04.2008.Bitni dogadjaji - Tigar a.d. , Pirot
29.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Halas Jožef a.d. , Ada
29.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Halas Jožef a.d. , Ada
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
29.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Duvanska industrija Vranje a.d., Vranje
29.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Agroseme a.d. , Kikinda
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal - holding a.d. , Beograd
29.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Galad a.d. , Kikinda
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina - mašinoalat a.d. , Novi Sad
29.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
29.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Tehnopromet Com. M. a.d. , Beograd
29.04.2008. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Inos metalbiro a.d. , Beograd
29.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Tehnoservis a.d. , Beograd
29.04.2008. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Hotel Srbija a.d. , Beograd
29.04.2008. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Medifarm a.d. , Beograd
29.04.2008. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
24.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Banat a.d. , Kikinda
24.04.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - AMC Zvezda a.d. , Pančevo
24.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
24.04.2008. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine- Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
24.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
24.04.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Špik Napredak a.d. , Ivanjica
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
24.04.2008.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Vetprom hemikalije a.d. , Beograd
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
24.04.2008.Uključenje na VBT - KTK Promet a.d. , Zaječar - KTKZ
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. , Beograd
24.04.2008.Saopštenje za medije - Soja protein a.d. , Bečej
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Topola Livar a.d. , Topola
24.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jukomerc trgovina a.d. , Kruševac
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Jukomerc trgovina a.d. , Kruševac
24.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
24.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
24.04.2008.Izmena ponude za preuzimanje akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
24.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2008. Inovirani prospekti- 24.04.2008
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
24.04.2008.Ponuda za sticanje sopstvenuh akcija - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Impol Seval a.d. , Sevojno
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Ćele kula a.d. , Niš
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Savremena administracija a.d. , Beograd
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Srbijateks a.d. , Beograd
24.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
24.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hemik a.d. , Kikinda - HMKI
23.04.2008.Uključenje na VBT - VF Holding a.d. , Beograd - VFHL
23.04.2008.Uključenje na VBT - MIN Lokomotiva a.d., Niš - MLKM
23.04.2008.Uključenje na VBT - Borići a.d. , Sjenica - BRCI
23.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Kultura a.d. , Beograd - KLTR
23.04.2008. Inovirani prospekti - 23.04.2008
23.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Vatrosprem a.d. , Beograd
23.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Informatika a.d. , Beograd
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatska Dubica a.d. , Banatska Dubica
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Ogrev a.d. , Zrenjanin
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Termika a.d. , Zrenjanin
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Neimar IGM a.d. , Zrenjanin
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Neimar IGM a.d.Zrenjanin
23.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava a.d. , Čačak
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Gradex a.d. , Čačak
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradex a.d. , Čačak
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvankoop a.d. , Bačka Palanka
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribar a.d. , Novi Kneževac
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Put a.d. , Zaječar
23.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizanski put a.d. , Beograd
22.04.2008.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - KBC broker a.d. , Beograd
22.04.2008.Odluka o raspodeli dobiti - Globos osiguranje a.d. , Beograd
22.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Robne kuće Niš a.d. , Niš
22.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Senta DTD a.d. , Senta
22.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Minel dinamo a.d. , Beograd - MNLD
22.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektromedicina a.d. , Niš - ELMD
22.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Beopetrol a.d. , Beograd
22.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - HTP Srbija a.d. , Vršac - HTSR
22.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
22.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
22.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
22.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Zrenjanin
22.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
22.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
22.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
21.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
21.04.2008.Objava javnog poziva sa skraćenim prospektom za upis i uplatu VIII emisije akcija - Soja protein a.d. , Bečej
21.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Univerzal banka a.d.Beograd
21.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Špik Napredak a.d. , Ivanjica
21.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zvezda fabrika ogledala a.d. , Beograd
21.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Špik Morava a.d. , Ivanjica
21.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
21.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja u prvom polugodištu 2008.godine - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
21.04.2008.Javni poziv i ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd
21.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
21.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
21.04.2008.Odluka o utvrđivanju datuma liste akcionara za održavanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
21.04.2008.SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE AKCIJA SA JAVNIM POZIVOM ZA UPIS I UPLATU - Soja protein a.d. , Bečej
21.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
21.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina mehanizacija a.d. , Novi Sad
21.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.04.2008.Odluka o odobrenju plaćanja dividende - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
21.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
21.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Antilop a.d. , Feketić - ANTL
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Higijena a.d. , Zemun
18.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Garant a.d. , Futog
18.04.2008.Odluka o utvrđivanju datuma liste akcionara za održavanje Skupštine akcionara - Uzor a.d. , Novi Sad
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Uzor a.d. , Novi Sad
18.04.2008.Odluka o utvrđivanju datuma liste akcionara za održavanje Skupštine akcionara - Mlintest a.d. , Šid
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlintest a.d. , Šid
18.04.2008.Odluka o utvrđivanju datuma liste akcionara za održavanje Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Antilop a.d. , Feketić - ANTL
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tamnavaput a.d. , Ub
17.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Dimitrije Davidović a.d. , Beograd - DIDA
17.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Beograd
17.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
17.04.2008.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Feriti a.d. , Beograd
17.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Feriti a.d. , Beograd
17.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
17.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
17.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Company - Ineco a.d. , Beograd
17.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
17.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Apatinska pivara a.d. , Apatin
17.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
17.04.2008.Odluka o utvrđivanju Dana dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
17.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
17.04.2008.Odluka o datumu za određivanje sastava Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
17.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
17.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika kablova Zaječar a.d. , Zaječar
16.04.2008.Uključenje na VBT - Voždovac a.d., Beograd - VOZD
16.04.2008.Inoviranje prospekata - 16.04.2008
16.04.2008.Uključenje na VBT - Jasen a.d., Kraljevo - JSKR
16.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Trivit mlin a.d. , Vrbas
16.04.2008.Uključenje na VBT - Tekstil a.d., Sremska Mitrovica - TKSM
16.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
16.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Banat fabrika ulja a.d. Nova Crnja
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan a.d. , Ljubovija
16.04.2008.Odlaganje Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
16.04.2008.Obaveštenje nesaglasnim akcionarima o prinudnoj prodaji akcija - Zorka Color a.d. , Šabac
16.04.2008.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Agros a.d. , Opovo
16.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Radnik a.d. , Bačka Palanka
16.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Jelova Gora a.d. , Užice - JGUE
16.04.2008.Odluka o određivanju Dana dividende - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
16.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Krovar a.d. , Petrovaradin
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Mačkatica a.d. , Surdulica
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
16.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Zorka Pharma a.d. , Šabac
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Standardprojekt a.d. , Subotica
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
15.04.2008.Odluka o kupoprodaji nepokretnosti - Hempro a.d. , Beograd
15.04.2008.Usvajanje zapisnika sa IV Skupštine - Hempro a.d. , Beograd
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Betratrans a.d. , Zemun
15.04.2008.Odluka Upravnog odbora - Građamont GMB a.d. , Mali Iđoš
15.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Vetprom a.d. , Beograd
15.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Mašinokomerc a.d. , Beograd
15.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Belvit a.d. , Niš
15.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Špik Iverica a.d. , Ivanjica
15.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
15.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
15.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Graditelj a.d. , Beograd
15.04.2008.Izveštaj o uspešnosti izdavanja III emisije akcija - Robne kuće Niš a.d. , Niš
15.04.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovladjujuće cene - Marina a.d. , Bačka Palanka - MARN
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija Vranje a.d., Vranje
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Petrovsky mlyn a.d. , Bački Petrovac
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Petrovec a.d. , Bački Petrovac
15.04.2008.Obaveštenje o isplati dividende - Građamont GMB a.d. , Mali Iđoš
15.04.2008.Odluka o danu dividende - PZP Niš a.d. , Niš
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Niš a.d. , Niš
15.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Špik Morava a.d. , Ivanjica
15.04.2008.Bitan dogadjaj - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
15.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Špik Napredak a.d. , Ivanjica
15.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alltech - Fermin a.d. , Senta
14.04.2008. Inovirani prospekti - 14.04.2008
14.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Riboteks a.d. , Ljubovija
14.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ortopedija a.d. , Kragujevac
14.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Biro Plus a.d. , Vršac
14.04.2008.Odbijena promena naziva - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac
11.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Gradina - D.M.R. a.d. Užice
11.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Ukus a.d. Kovačica
11.04.2008.Okončavanje postupka spajanja - Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica
11.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. Beograd
11.04.2008.Izjava o planu poslovanja za prvo polugodište 2008- Energoprojekt holding a.d. Beograd
11.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. Velika Plana
11.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrounija a.d. Inđija
11.04.2008.Poslovne vesti- Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd
11.04.2008.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
11.04.2008.Odluka o odobrenju dividende - Takovo a.d. Gornji Milanovac
11.04.2008.Isplata dividende - Takovo a.d. Gornji Milanovac
11.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo a.d. Gornji Milanovac
11.04.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Agropromet a.d. Kruševac
11.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Umka a.d.Umka
11.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaautoput a.d. Beograd
11.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Bane a.d. Sombor
11.04.2008.Odluka o pništavanju stečenih sopstvenih akcija - Hotel Srbija a.d. Beograd
11.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. Kruševac
11.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. Valjevo
11.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Lilly drogerie a.d. Beograd - LILY
11.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Ukus a.d. Kovačica - UKSK
11.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Gradina - D.M.R. a.d. Užice - GRDN
11.04.2008.Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sazivanju Skupštine akcionara - BIP a.d. Beograd
11.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Avala Ada a.d.Beograd
11.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Investprojekt a.d. Niš
11.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Poljopromet a.d. Kraljevo
10.04.2008.Odluka o prodaji sopstvenih akcija - Biro Plus a.d. Vršac
10.04.2008.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Zelengora a.d. Sutjeska - ZLNG
10.04.2008.Dopuna Odluke o Sazivanju Skupštine akcionara - Alas - Rakovac a.d. Novi Sad
10.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Alas - Rakovac a.d. Novi Sad
10.04.2008.Dopuna Odluke o Sazivanju Skupštine akcionara - Alas holding a.d. Novi Sad
10.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Alas holding a.d. Novi Sad
10.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ostrvica a.d. Rudnik
10.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Agropromet a.d. Kruševac
10.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Žitomlin a.d. Beograd
10.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Poljopromet a.d. Kraljevo - PLJP
10.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Pakta a.d. Beograd - PKTA
10.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroseme a.d. Kikinda
10.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizan Tekstil a.d. Čačak
10.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Agrooprema Svilajnac a.d. Svilajnac
10.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Jugoelektro a.d. Beograd
10.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. Zrenjanin
10.04.2008.Poziv za redovnu Sednicu Skupštine akcionara - Ečka a.d. Lukino Selo
10.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ečka a.d. Lukino Selo
10.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Holcim Srbija a.d.Popovac
10.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Danilo Bošković a.d. Grdelica
10.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Holcim Srbija a.d.Popovac
10.04.2008.Godišnji izveštaj o pslovanju - Holcim Srbija a.d.Popovac
10.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Holcim Srbija a.d. Popovac
10.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Sandžaktrans Autoremont servis a.d.Novi Pazar
10.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Centroistok a.d. Bor
10.04.2008.Puštanje u rad novog sistema Beogradske berze zasnovanog na FIX protokolu
09.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Centroistok a.d. Bor - CRIS
09.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Danilo Bošković a.d. Grdelica
09.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Auto kuća Šumadija a.d. Beograd
09.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Javor mpk a.d. Beograd
09.04.2008.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Autokomanda a.d. Beograd
09.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
09.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Partizanski put a.d.Beograd
09.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Venčac a.d. Aranđelovac
09.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. Velika Plana
09.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
09.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
09.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Union inženjering a.d. Beograd
08.04.2008.Uključenje na VBT - Veterinarska stanica Ruma a.d. Ruma - VTRU
08.04.2008.Uključenje na VBT - Vesti a.d. Užice - VSTI
08.04.2008.Uključenje na VBT - Jasenovo a.d. Nova Varoš - JSNV
08.04.2008.Uključenje na VBT - Belim a.d. Beograd - BELM
08.04.2008.Uključenje na VBT - Bačka a.d. Žabalj - BACK
08.04.2008.Sticanje sopstvenih akcija - Fima a.d. Mionica
08.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. Beograd
08.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Kovačica
08.04.2008.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Savezni centar za mehanizaciju a.d. Čenej - SCMH
08.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. Čačak
08.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zemun a.d. Zemun
08.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Novosadski sajam a.d. Novi Sad
08.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. Novi Sad
08.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - UTP Morava a.d. Čačak
07.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Šidtrans a.d. Šid
07.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Kompresor a.d. Ćuprija
07.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Mala Bosna a.d. Mala Bosna
07.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Timok a.d. Knjaževac
07.04.2008.Prinudna prodaja akcija - Višnjica UP a.d. Beograd
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Vemus transport i remont a.d. Beograd
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. Beograd
07.04.2008.Saopštenje - Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. Kragujevac
07.04.2008.Ponuda o sticanju sopstvenih akcija- Elektrotehna a.d. Niš
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka fabrika šećera a.d. Vrbas
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Donji Srem a.d. Pećinci
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Beopetrol a.d. Beograd
07.04.2008.Obaveštenje o sticanju akcija - Javor mpk a.d. Beograd
07.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Javor mpk a.d. Beograd
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Etilen a.d. Beograd
07.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kulatrans a.d. Kula
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. Sevojno
07.04.2008.Odluka Skupštine akcionara o izmeni Ugovora o organizaciji preduzeća - Nissal a.d. Niš
07.04.2008.Odluka Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
07.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
04.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Prosveta a.d. Čačak - PRST
04.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Obuća a.d. Beograd
04.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. Beograd
04.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Stjenik a.d. Čačak
04.04.2008.Sazivanje redovne skupštine Beogradske berze
04.04.2008.Objava izmena i dopuna Pravila poslovanja Beogradske berze
03.04.2008.Uključenje na VBT - Imlek a.d. Beograd - IMLKPB
03.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Mala Bosna a.d. Mala Bosna
03.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Institut za transfer tehnologije a.d. Beograd
03.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - TIZ a.d.Zemun
03.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd
03.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TIZ a.d. Zemun
03.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. Beograd
03.04.2008.Odluka o dužini trajanja faza trgovanja
03.04.2008.Odluka o puštanju u rad sistema za daljinsko trgovanje - BELEXFIX
03.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elite a.d. Požarevac - ELIT
03.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Izvor a.d. Paraćin
03.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. Niš
03.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - BIP a.d. Beograd
03.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika kablova Zaječar a.d. Zaječar
03.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Antikor a.d. Beograd
03.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Obuća a.d. Beograd
03.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. Kragujevac
03.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HTP Srbija a.d. Vršac
03.04.2008.Poslovne vesti - Energoprojekt Entel a.d. Beograd
03.04.2008.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
02.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Fabrika izolacionih materijala a.d. Kanjiža - FIMK
02.04.2008.Ispravka poziva za Skupštinu akcionara - Dunav osiguranje a.d. Beograd
02.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hotel Union a.d. Beograd - HUNI
02.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Telefonija a.d.Beograd
02.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Raketa a.d. Sevojno
02.04.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - PZP Kragujevac a.d. Kragujevac
01.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Slovo Beograd a.d. Beograd - SLVO
01.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Luka Beograd a.d. Beograd
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. Veliko Gradište
01.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Savremena administracija a.d. Beograd - SVRM
01.04.2008.Uključenje na VBT - Tarolit a.d. Beograd - TRLT
01.04.2008.Uključenje na VBT - Vetfarm a.d. Beograd - VETFPB
01.04.2008.Uključenje na VBT - Vetfarm a.d. Beograd - VETF
01.04.2008.Uključenje na VBT - Napredak a.d. Kovin - NPKO
01.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. Beograd
01.04.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
01.04.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inex Radulaška a.d. Beograd
01.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Staro sajmište a.d. Beograd
01.04.2008.Saopštenje za javnost - Tigar a.d. Pirot
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik nemetala a.d. Valjevo
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. Bač
01.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. Kruševac
01.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medifarm a.d. Beograd
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. Novi Sad
01.04.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Guča a.d. Guča
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Beograd - Koop a.d. Beograd
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. Dobanovci
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. Vrbas

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ