U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za april 2008 godine

30.04.2008.Uključenje na VBT - Sigma a.d. , Subotica - SIGMA
30.04.2008.Uključenje na VBT - Kosovsko Metohijska banka a.d., Zvečan - KMBZ
30.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova
30.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova
30.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jinpros a.d. , Beograd
30.04.2008.Izjava o šetomesečnom planu poslovanja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
30.04.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju - Telefonija a.d. , Beograd
30.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ghetaldus a.d. , Novi Sad
30.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Frikom a.d. , Beograd
30.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Ghetaldus a.d. , Novi Sad
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
30.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Čelik a.d. , Beograd
30.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Centroproizvod a.d. , Beograd
30.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
30.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Elan a.d. , Izbište
30.04.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
30.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Budućnost slp a.d. , Beograd
30.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Omnikomerc a.d. , Beograd
30.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Autobanat a.d. , Zrenjanin
30.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarstvo a.d. , Kraljevo
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Seme produkt a.d. , Čačak
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
30.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda a.d. , Bajina Bašta
29.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Mala Bosna a.d. , Mala Bosna - MBSN
29.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Morava a.d. , Krušce - MRVK
29.04.2008. Inovirani prospekti - 29.04.2008
29.04.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovladjujuće cene - Kompresor a.d. , Ćuprija - KMPR
29.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
29.04.2008.Bitni dogadjaji - Fima a.d. , Mionica
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
29.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
29.04.2008.Bitni dogadjaji - Tigar a.d. , Pirot
29.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Halas Jožef a.d. , Ada
29.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Halas Jožef a.d. , Ada
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
29.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Duvanska industrija Vranje a.d., Vranje
29.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Agroseme a.d. , Kikinda
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal - holding a.d. , Beograd
29.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Galad a.d. , Kikinda
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina - mašinoalat a.d. , Novi Sad
29.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
29.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Tehnopromet Com. M. a.d. , Beograd
29.04.2008. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Inos metalbiro a.d. , Beograd
29.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Tehnoservis a.d. , Beograd
29.04.2008. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Hotel Srbija a.d. , Beograd
29.04.2008. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Medifarm a.d. , Beograd
29.04.2008. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
24.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Banat a.d. , Kikinda
24.04.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - AMC Zvezda a.d. , Pančevo
24.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
24.04.2008. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine- Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
24.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
24.04.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Špik Napredak a.d. , Ivanjica
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
24.04.2008.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Vetprom hemikalije a.d. , Beograd
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
24.04.2008.Uključenje na VBT - KTK Promet a.d. , Zaječar - KTKZ
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. , Beograd
24.04.2008.Saopštenje za medije - Soja protein a.d. , Bečej
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Topola Livar a.d. , Topola
24.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jukomerc trgovina a.d. , Kruševac
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Jukomerc trgovina a.d. , Kruševac
24.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
24.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
24.04.2008.Izmena ponude za preuzimanje akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
24.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2008. Inovirani prospekti- 24.04.2008
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
24.04.2008.Ponuda za sticanje sopstvenuh akcija - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Impol Seval a.d. , Sevojno
24.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Ćele kula a.d. , Niš
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Savremena administracija a.d. , Beograd
24.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Srbijateks a.d. , Beograd
24.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
24.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hemik a.d. , Kikinda - HMKI
23.04.2008.Uključenje na VBT - VF Holding a.d. , Beograd - VFHL
23.04.2008.Uključenje na VBT - MIN Lokomotiva a.d., Niš - MLKM
23.04.2008.Uključenje na VBT - Borići a.d. , Sjenica - BRCI
23.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Kultura a.d. , Beograd - KLTR
23.04.2008. Inovirani prospekti - 23.04.2008
23.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Vatrosprem a.d. , Beograd
23.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Informatika a.d. , Beograd
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatska Dubica a.d. , Banatska Dubica
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Ogrev a.d. , Zrenjanin
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Termika a.d. , Zrenjanin
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Neimar IGM a.d. , Zrenjanin
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Neimar IGM a.d.Zrenjanin
23.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava a.d. , Čačak
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Gradex a.d. , Čačak
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradex a.d. , Čačak
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvankoop a.d. , Bačka Palanka
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribar a.d. , Novi Kneževac
23.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Put a.d. , Zaječar
23.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
23.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizanski put a.d. , Beograd
22.04.2008.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - KBC broker a.d. , Beograd
22.04.2008.Odluka o raspodeli dobiti - Globos osiguranje a.d. , Beograd
22.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Robne kuće Niš a.d. , Niš
22.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Senta DTD a.d. , Senta
22.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Minel dinamo a.d. , Beograd - MNLD
22.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektromedicina a.d. , Niš - ELMD
22.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Beopetrol a.d. , Beograd
22.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - HTP Srbija a.d. , Vršac - HTSR
22.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
22.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
22.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
22.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Zrenjanin
22.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
22.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
22.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
21.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
21.04.2008.Objava javnog poziva sa skraćenim prospektom za upis i uplatu VIII emisije akcija - Soja protein a.d. , Bečej
21.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Univerzal banka a.d.Beograd
21.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Špik Napredak a.d. , Ivanjica
21.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zvezda fabrika ogledala a.d. , Beograd
21.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Špik Morava a.d. , Ivanjica
21.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
21.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja u prvom polugodištu 2008.godine - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
21.04.2008.Javni poziv i ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd
21.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
21.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
21.04.2008.Odluka o utvrđivanju datuma liste akcionara za održavanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
21.04.2008.SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE AKCIJA SA JAVNIM POZIVOM ZA UPIS I UPLATU - Soja protein a.d. , Bečej
21.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
21.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina mehanizacija a.d. , Novi Sad
21.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.04.2008.Odluka o odobrenju plaćanja dividende - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
21.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
21.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Antilop a.d. , Feketić - ANTL
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Higijena a.d. , Zemun
18.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Garant a.d. , Futog
18.04.2008.Odluka o utvrđivanju datuma liste akcionara za održavanje Skupštine akcionara - Uzor a.d. , Novi Sad
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Uzor a.d. , Novi Sad
18.04.2008.Odluka o utvrđivanju datuma liste akcionara za održavanje Skupštine akcionara - Mlintest a.d. , Šid
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlintest a.d. , Šid
18.04.2008.Odluka o utvrđivanju datuma liste akcionara za održavanje Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Antilop a.d. , Feketić - ANTL
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
18.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tamnavaput a.d. , Ub
17.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Dimitrije Davidović a.d. , Beograd - DIDA
17.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Beograd
17.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
17.04.2008.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Feriti a.d. , Beograd
17.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Feriti a.d. , Beograd
17.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
17.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
17.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Company - Ineco a.d. , Beograd
17.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
17.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Apatinska pivara a.d. , Apatin
17.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
17.04.2008.Odluka o utvrđivanju Dana dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
17.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
17.04.2008.Odluka o datumu za određivanje sastava Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
17.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
17.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika kablova Zaječar a.d. , Zaječar
16.04.2008.Uključenje na VBT - Voždovac a.d., Beograd - VOZD
16.04.2008.Inoviranje prospekata - 16.04.2008
16.04.2008.Uključenje na VBT - Jasen a.d., Kraljevo - JSKR
16.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Trivit mlin a.d. , Vrbas
16.04.2008.Uključenje na VBT - Tekstil a.d., Sremska Mitrovica - TKSM
16.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
16.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Banat fabrika ulja a.d. Nova Crnja
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan a.d. , Ljubovija
16.04.2008.Odlaganje Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
16.04.2008.Obaveštenje nesaglasnim akcionarima o prinudnoj prodaji akcija - Zorka Color a.d. , Šabac
16.04.2008.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Agros a.d. , Opovo
16.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Radnik a.d. , Bačka Palanka
16.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Jelova Gora a.d. , Užice - JGUE
16.04.2008.Odluka o određivanju Dana dividende - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
16.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Krovar a.d. , Petrovaradin
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Mačkatica a.d. , Surdulica
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
16.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Zorka Pharma a.d. , Šabac
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Standardprojekt a.d. , Subotica
16.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
15.04.2008.Odluka o kupoprodaji nepokretnosti - Hempro a.d. , Beograd
15.04.2008.Usvajanje zapisnika sa IV Skupštine - Hempro a.d. , Beograd
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Betratrans a.d. , Zemun
15.04.2008.Odluka Upravnog odbora - Građamont GMB a.d. , Mali Iđoš
15.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Vetprom a.d. , Beograd
15.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Mašinokomerc a.d. , Beograd
15.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Belvit a.d. , Niš
15.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Špik Iverica a.d. , Ivanjica
15.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
15.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
15.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Graditelj a.d. , Beograd
15.04.2008.Izveštaj o uspešnosti izdavanja III emisije akcija - Robne kuće Niš a.d. , Niš
15.04.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovladjujuće cene - Marina a.d. , Bačka Palanka - MARN
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija Vranje a.d., Vranje
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Petrovsky mlyn a.d. , Bački Petrovac
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Petrovec a.d. , Bački Petrovac
15.04.2008.Obaveštenje o isplati dividende - Građamont GMB a.d. , Mali Iđoš
15.04.2008.Odluka o danu dividende - PZP Niš a.d. , Niš
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Niš a.d. , Niš
15.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Špik Morava a.d. , Ivanjica
15.04.2008.Bitan dogadjaj - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
15.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
15.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Špik Napredak a.d. , Ivanjica
15.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alltech - Fermin a.d. , Senta
14.04.2008. Inovirani prospekti - 14.04.2008
14.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Riboteks a.d. , Ljubovija
14.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ortopedija a.d. , Kragujevac
14.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Biro Plus a.d. , Vršac
14.04.2008.Odbijena promena naziva - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac
11.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Gradina - D.M.R. a.d. Užice
11.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Ukus a.d. Kovačica
11.04.2008.Okončavanje postupka spajanja - Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica
11.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. Beograd
11.04.2008.Izjava o planu poslovanja za prvo polugodište 2008- Energoprojekt holding a.d. Beograd
11.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. Velika Plana
11.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrounija a.d. Inđija
11.04.2008.Poslovne vesti- Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd
11.04.2008.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
11.04.2008.Odluka o odobrenju dividende - Takovo a.d. Gornji Milanovac
11.04.2008.Isplata dividende - Takovo a.d. Gornji Milanovac
11.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo a.d. Gornji Milanovac
11.04.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Agropromet a.d. Kruševac
11.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Umka a.d.Umka
11.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaautoput a.d. Beograd
11.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Bane a.d. Sombor
11.04.2008.Odluka o pništavanju stečenih sopstvenih akcija - Hotel Srbija a.d. Beograd
11.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. Kruševac
11.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. Valjevo
11.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Lilly drogerie a.d. Beograd - LILY
11.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Ukus a.d. Kovačica - UKSK
11.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Gradina - D.M.R. a.d. Užice - GRDN
11.04.2008.Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sazivanju Skupštine akcionara - BIP a.d. Beograd
11.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Avala Ada a.d.Beograd
11.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Investprojekt a.d. Niš
11.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Poljopromet a.d. Kraljevo
10.04.2008.Odluka o prodaji sopstvenih akcija - Biro Plus a.d. Vršac
10.04.2008.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Zelengora a.d. Sutjeska - ZLNG
10.04.2008.Dopuna Odluke o Sazivanju Skupštine akcionara - Alas - Rakovac a.d. Novi Sad
10.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Alas - Rakovac a.d. Novi Sad
10.04.2008.Dopuna Odluke o Sazivanju Skupštine akcionara - Alas holding a.d. Novi Sad
10.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Alas holding a.d. Novi Sad
10.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ostrvica a.d. Rudnik
10.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Agropromet a.d. Kruševac
10.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Žitomlin a.d. Beograd
10.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Poljopromet a.d. Kraljevo - PLJP
10.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Pakta a.d. Beograd - PKTA
10.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroseme a.d. Kikinda
10.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizan Tekstil a.d. Čačak
10.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Agrooprema Svilajnac a.d. Svilajnac
10.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Jugoelektro a.d. Beograd
10.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. Zrenjanin
10.04.2008.Poziv za redovnu Sednicu Skupštine akcionara - Ečka a.d. Lukino Selo
10.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ečka a.d. Lukino Selo
10.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Holcim Srbija a.d.Popovac
10.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Danilo Bošković a.d. Grdelica
10.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Holcim Srbija a.d.Popovac
10.04.2008.Godišnji izveštaj o pslovanju - Holcim Srbija a.d.Popovac
10.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Holcim Srbija a.d. Popovac
10.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Sandžaktrans Autoremont servis a.d.Novi Pazar
10.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Centroistok a.d. Bor
10.04.2008.Puštanje u rad novog sistema Beogradske berze zasnovanog na FIX protokolu
09.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Centroistok a.d. Bor - CRIS
09.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Danilo Bošković a.d. Grdelica
09.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Auto kuća Šumadija a.d. Beograd
09.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Javor mpk a.d. Beograd
09.04.2008.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Autokomanda a.d. Beograd
09.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
09.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008.godine - Partizanski put a.d.Beograd
09.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Venčac a.d. Aranđelovac
09.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. Velika Plana
09.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
09.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
09.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Union inženjering a.d. Beograd
08.04.2008.Uključenje na VBT - Veterinarska stanica Ruma a.d. Ruma - VTRU
08.04.2008.Uključenje na VBT - Vesti a.d. Užice - VSTI
08.04.2008.Uključenje na VBT - Jasenovo a.d. Nova Varoš - JSNV
08.04.2008.Uključenje na VBT - Belim a.d. Beograd - BELM
08.04.2008.Uključenje na VBT - Bačka a.d. Žabalj - BACK
08.04.2008.Sticanje sopstvenih akcija - Fima a.d. Mionica
08.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. Beograd
08.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Kovačica
08.04.2008.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Savezni centar za mehanizaciju a.d. Čenej - SCMH
08.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. Čačak
08.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zemun a.d. Zemun
08.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Novosadski sajam a.d. Novi Sad
08.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. Novi Sad
08.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - UTP Morava a.d. Čačak
07.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Šidtrans a.d. Šid
07.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Kompresor a.d. Ćuprija
07.04.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Mala Bosna a.d. Mala Bosna
07.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Timok a.d. Knjaževac
07.04.2008.Prinudna prodaja akcija - Višnjica UP a.d. Beograd
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Vemus transport i remont a.d. Beograd
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. Beograd
07.04.2008.Saopštenje - Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. Kragujevac
07.04.2008.Ponuda o sticanju sopstvenih akcija- Elektrotehna a.d. Niš
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka fabrika šećera a.d. Vrbas
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Donji Srem a.d. Pećinci
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Beopetrol a.d. Beograd
07.04.2008.Obaveštenje o sticanju akcija - Javor mpk a.d. Beograd
07.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Javor mpk a.d. Beograd
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Etilen a.d. Beograd
07.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kulatrans a.d. Kula
07.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. Sevojno
07.04.2008.Odluka Skupštine akcionara o izmeni Ugovora o organizaciji preduzeća - Nissal a.d. Niš
07.04.2008.Odluka Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
07.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
04.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Prosveta a.d. Čačak - PRST
04.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Obuća a.d. Beograd
04.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. Beograd
04.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Stjenik a.d. Čačak
04.04.2008.Sazivanje redovne skupštine Beogradske berze
04.04.2008.Objava izmena i dopuna Pravila poslovanja Beogradske berze
03.04.2008.Uključenje na VBT - Imlek a.d. Beograd - IMLKPB
03.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Mala Bosna a.d. Mala Bosna
03.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Institut za transfer tehnologije a.d. Beograd
03.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - TIZ a.d.Zemun
03.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd
03.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TIZ a.d. Zemun
03.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. Beograd
03.04.2008.Odluka o dužini trajanja faza trgovanja
03.04.2008.Odluka o puštanju u rad sistema za daljinsko trgovanje - BELEXFIX
03.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elite a.d. Požarevac - ELIT
03.04.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Izvor a.d. Paraćin
03.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. Niš
03.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - BIP a.d. Beograd
03.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika kablova Zaječar a.d. Zaječar
03.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Antikor a.d. Beograd
03.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Obuća a.d. Beograd
03.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. Kragujevac
03.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HTP Srbija a.d. Vršac
03.04.2008.Poslovne vesti - Energoprojekt Entel a.d. Beograd
03.04.2008.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
02.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Fabrika izolacionih materijala a.d. Kanjiža - FIMK
02.04.2008.Ispravka poziva za Skupštinu akcionara - Dunav osiguranje a.d. Beograd
02.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hotel Union a.d. Beograd - HUNI
02.04.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Telefonija a.d.Beograd
02.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Raketa a.d. Sevojno
02.04.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - PZP Kragujevac a.d. Kragujevac
01.04.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Slovo Beograd a.d. Beograd - SLVO
01.04.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Luka Beograd a.d. Beograd
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. Veliko Gradište
01.04.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Savremena administracija a.d. Beograd - SVRM
01.04.2008.Uključenje na VBT - Tarolit a.d. Beograd - TRLT
01.04.2008.Uključenje na VBT - Vetfarm a.d. Beograd - VETFPB
01.04.2008.Uključenje na VBT - Vetfarm a.d. Beograd - VETF
01.04.2008.Uključenje na VBT - Napredak a.d. Kovin - NPKO
01.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. Beograd
01.04.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
01.04.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inex Radulaška a.d. Beograd
01.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Staro sajmište a.d. Beograd
01.04.2008.Saopštenje za javnost - Tigar a.d. Pirot
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik nemetala a.d. Valjevo
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. Bač
01.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. Kruševac
01.04.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medifarm a.d. Beograd
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. Novi Sad
01.04.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Guča a.d. Guča
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Beograd - Koop a.d. Beograd
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. Dobanovci
01.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. Vrbas

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd