U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za oktobar 2011 godine

31.10.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
31.10.2011.Inovirani prospekti - 31.10.2011
31.10.2011.Obaveštenje o realizaciji VII emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
31.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Rumatrans a.d. , Ruma
31.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Rumatrans a.d. , Ruma
31.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Rumatrans a.d. , Ruma
31.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Rumatrans a.d. , Ruma
31.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
31.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sistem-FTO Zaštita a.d., Beograd
31.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
31.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Spekta a.d. , Beograd
31.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Hotel Prag a.d. , Beograd
31.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
31.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - SPIK Serija a.d. , Beograd
31.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bečej prevoz a.d. , Bečej
31.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
31.10.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
28.10.2011.Inovirani prospekti - 28.10.2011
28.10.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Jedinstvo a.d. , Kovačica
28.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Podrinje a.d. , Šabac
28.10.2011.Izvestaj o preuzimanju akcija - Elan a.d. , Izbište
28.10.2011.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.10.2011.Odlaganje vanredne sednice Skupštine akcionara - PZP Beograd a.d. , Beograd
28.10.2011.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - PZP Beograd a.d. , Beograd
28.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
28.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Takovo transport a.d. , Beograd
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Standard a.d. , Leskovac
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
28.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Medifarm a.d. , Beograd
28.10.2011.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Agro a.d. , Dobanovci
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Izoprogres a.d. , Beograd
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vatrosprem a.d. , Beograd
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vesti a.d., Užice
28.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
28.10.2011.Obrazloženje dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za 28.10.2011. godine - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.10.2011.Inovirani prospekti - 27.10.2011
27.10.2011.Rezultati poslovanja NIS-a za prvih devet meseci 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
27.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
27.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Višnjica dućani a.d. , Beograd
27.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
27.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Lipa a.d. , Novi Pazar
27.10.2011.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
27.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
27.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Peščara a.d. , Subotica
27.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Motins a.d. , Novi Sad
27.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Motins a.d. , Novi Sad
27.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Motins a.d. , Novi Sad
27.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
27.10.2011.Izveštaj o bitnom događaju - Promena poslovnog imena - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
27.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
27.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
26.10.2011.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - La ferme a.d. , Beograd - LFRM
26.10.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Trgopromet a.d. , Prokuplje - TRPP
26.10.2011.Inovirani prospekti - 26.10.2011
26.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jedinstvo a.d. , Kovačica
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vital a.d. , Vrbas
26.10.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Standard a.d. , Valjevo
26.10.2011.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Bečej prevoz a.d. , Bečej
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Zvezda fabrika ogledala a.d. , Beograd
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Heba a.d., Bujanovac
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Ishrana a.d. , Smederevo
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vogel & Noot AgroSrb a.d. , Novi Bečej
26.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Kadinjača a.d. , Užice
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
26.10.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Remont a.d. , Bečej - REBC
26.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Zastava automobili u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Azma a.d. , Kragujevac
26.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Aroma a.d. , Futog
26.10.2011.Odluka o uslovima otuđenja 45.727 komada sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
25.10.2011.Inovirani prospekti - 25.10.2011
25.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
25.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Alas holding a.d. , Novi Sad
25.10.2011.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Mlekara a.d. , Subotica
25.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Planum GP a.d. , Beograd
25.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. , Beograd
25.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Coca Cola HBC-Srbija a.d. , Beograd
25.10.2011.Isplata drugog dela dividende - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
24.10.2011.Uključenje na VBT - Unisoft a.d., Kanjiža - UNSF
24.10.2011.Uključenje na VBT - Industrijske nekretnine a.d., Beograd - INNKP
24.10.2011.Uključenje na VBT - Industrijske nekretnine a.d., Beograd - INNK
24.10.2011.Odlaganje i ponovno sazivanje XXXV skupštine akcionara za 3.11.2011. godine - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
24.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
24.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Šidprojekt a.d. , Šid
24.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Centroprom a.d. , Beograd
24.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
24.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - PP Feketić a.d. , Sombor
24.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Beoplan a.d. , Beograd
24.10.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
24.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
24.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
24.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
24.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava auto promet a.d., Novi Sad
24.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
24.10.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hrastovača a.d. , Požarevac
21.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
21.10.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
21.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Zmaj a.d. , Smederevo
21.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
21.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Rudnik a.d. , Rudnik
21.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Projmetal a.d. , Beograd
21.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Novitet a.d. , Novi Sad
21.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
21.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
21.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran - u restrukturiranju a.d., Nova Gajdobra
21.10.2011.Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa - Energomontaža a.d. , Beograd
21.10.2011.Obaveštenje o realizaciji VI emisije kratkoročnih obveznica bez javne ponude - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
20.10.2011.Inovirani prospekti - 20.10.2011
20.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Žitosrem a.d. , Inđija
20.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Čačanska banka a.d. , Čačak
20.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Bačka a.d. , Sivac
20.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
20.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Gumins a.d. , Novi Sad
20.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz a.d. , Čačak
19.10.2011.Inovirani prospekti - 19.10.2011
19.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Voćar a.d. , Beograd
19.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Voćar a.d. , Beograd
19.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Beograd
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Ratar a.d. , Pančevo
19.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
19.10.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Uljaricakoop a.d. , Beograd
19.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Uljaricakoop a.d. , Beograd
19.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Koling a.d. , Beograd
19.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Koling a.d. , Beograd
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
19.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vršački ritovi a.d. , Vršac
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Dubrava a.d., Sombor
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Graditelj a.d. , Beograd
19.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Somborske novine a.d. , Sombor
19.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
19.10.2011.Izveštaj o bitnom događaju - Luka Beograd a.d. , Beograd
18.10.2011.Inovirani prospekti - 18.10.2011
18.10.2011.Premašen promet iz 2010.godine
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
18.10.2011.Poslovna vest - Međunarodna potvrda NIS-u na unapređenju zdravlja i bezbednosti na radu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
18.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
18.10.2011.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Stokoimpeks a.d. , Niš
18.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Magistrala a.d. , Beograd
17.10.2011.Inovirani prospekti - 17.10.2011
17.10.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Galad a.d. , Kikinda - GALD
17.10.2011.Početak geoloških istrživanja nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
17.10.2011.Predstavljeni planovi razvoja poslovnih aktivnosti NIS-a u Rumuniji - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
17.10.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Mlintest a.d. , Šid - MLNT
17.10.2011.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Želvoz a.d. , Smederevo
17.10.2011.Izvod iz finansijsih izveštaja za 2010. godinu - Želvoz a.d. , Smederevo
17.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Želvoz a.d. , Smederevo
17.10.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - M - industry a.d. , Niš
17.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Central a.d. , Vrbas
17.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
17.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
17.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija izdavaoca - Bazar a.d. , Novi Sad
17.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
17.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
17.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - STUP Vršac a.d. , Vršac
17.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova
17.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Zvezda a.d. , Surdulica
17.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Integral - inženjering a.d. , Subotica
17.10.2011.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - TDK Broker a.d. Čačak
14.10.2011.Inovirani prospekti - 14.10.2011
14.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
14.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
14.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
14.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Autokomanda a.d. , Beograd
14.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova
14.10.2011.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
13.10.2011.Inovirani prospekti - 13.10.2011
13.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Borac H & H a.d. , Kula
13.10.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Borac H & H a.d. , Kula
13.10.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Vetprom Sombor a.d. , Sombor - VTSO
13.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
13.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
13.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
13.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Minel Elvo a.d. , Beograd
13.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
13.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
13.10.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Graditelj a.d. , Kikinda - GRKI
13.10.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Posavina a.d. , Obrenovac - PSVN
13.10.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Moderna kuća a.d. , Šabac - MDKC
13.10.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Venac a.d. , Crvenka - VNCR
13.10.2011.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Sloga Čačak a.d. , Čačak - SLCA
13.10.2011.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Agrobogojevo a.d. , Bogojevo - AGBO
12.10.2011.Inovirani prospekti - 12.10.2011
12.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Napred GP a.d. , Beograd
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Sloboda a.d. , Novi Pazar
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Deva a.d. , Kruševac
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Ravnište a.d. , Kruševac
12.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Podunavlje a.d. , Apatin
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Tehnoservis a.d. , Beograd
12.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Medifarm a.d. , Beograd
12.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Umka a.d. , Umka
12.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
11.10.2011.Inovirani prospekti - 11.10.2011
11.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - M - industry a.d. , Niš
11.10.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Agrounija a.d. , Inđija
11.10.2011.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
11.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
11.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Sila a.d. , Stara Moravica
11.10.2011.Izvod iz finansisjkih izveštaja za 2010. godinu - Nissal a.d. , Niš
11.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Nissal a.d. , Niš
11.10.2011.Bitan Događaj - Isplata dividende - Centroproizvod a.d. , Beograd
11.10.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Tisa a.d. , Temerin
11.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
11.10.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Belan a.d. , Belanovica
10.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
10.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
10.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Trafo a.d. , Mladenovac
10.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
10.10.2011.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija (pro-rata) - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
10.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Kovačica
10.10.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Kontaktor a.d. , Beograd
10.10.2011.Inovirani prospekti - 10.10.2011
10.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Trafo a.d. , Mladenovac
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel inženjering a.d. , Beograd
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
10.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
10.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
10.10.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Medifarm a.d. , Beograd
10.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Međunarodni transport a.d. , Beograd
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stokoimpeks a.d. , Niš
10.10.2011.Zahtev za prinudnu prodaju akcija - Elvod a.d. , Kragujevac
10.10.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Gasalarm a.d. , Beograd
10.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
10.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
10.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - 7. juli Čačak a.d. , Čačak
10.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Dunav film a.d., Beograd
10.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Deva a.d. , Kruševac
10.10.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Veterinarska stanica Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac - VSGM
10.10.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Šidtrans a.d. , Šid - SITR
07.10.2011.Inovirani prospekti - 07.10.2011
07.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Požarevac
07.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
07.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
07.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
07.10.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Termika a.d. , Zrenjanin
07.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agrounija a.d. , Inđija
07.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Miteks a.d. , Stara Moravica
07.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Miteks a.d. , Stara Moravica
07.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
07.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
07.10.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Moravica a.d. , Stara Moravica - MRVC
07.10.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - TP Krupanj a.d. , Krupanj
07.10.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Galad a.d. , Kikinda - GALD
06.10.2011.Inovirani prospekti - 06.10.2011
06.10.2011.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Integral - inženjering a.d. , Subotica - INTI
06.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
06.10.2011.Obaveštenje o primljenom obaveštenju o posedovanju akcija s pravom glasa - Agroseme a.d. , Kikinda
06.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Poslovni objekti a.d. , Beograd
06.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
06.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Azma a.d. , Kragujevac
06.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
06.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Azma a.d. , Kragujevac
06.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Astoria a.d., Beograd
05.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
05.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Alltech Serbia a.d. , Senta
05.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
05.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Elan a.d. , Izbište
05.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Rimex a.d. , Beograd
05.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Integral - inženjering a.d. , Subotica
05.10.2011.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Agro a.d. , Dobanovci
05.10.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
05.10.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Elvod a.d. , Kragujevac
05.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sistem-FTO Zaštita a.d., Beograd
05.10.2011.Sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
05.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Komgrad a.d. , Subotica
05.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
05.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Autokomanda a.d. , Beograd
05.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
05.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Integral - inženjering a.d. , Subotica
05.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
05.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
05.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ishrana a.d. , Smederevo
05.10.2011.Sazivanje XXXV vanredne sednice Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
05.10.2011.Otuđenje sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
04.10.2011.Inovirani prospekti - 04.10.2011
04.10.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Prostor a.d., Ada
04.10.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija izdavaoca - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
04.10.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Medifarm a.d. , Beograd
04.10.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Komgrad a.d. , Subotica
04.10.2011.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Emissio broker a.d. Beograd
04.10.2011.Dan dividende - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
04.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
04.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Komgrad a.d. , Subotica
04.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
04.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
04.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
04.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
04.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
03.10.2011.Inovirani prospekti - 03.10.2011
03.10.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Vladičin Han a.d. , Vladičin Han - VLDH
03.10.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Mladost a.d. , Beograd - MLCU
03.10.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
03.10.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Iritel a.d. , Beograd
03.10.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Motins a.d. , Novi Sad
03.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
03.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
03.10.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
03.10.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Pro - ing a.d. , Novi Sad - PRNG
03.10.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd - DRBC
03.10.2011.Vrednost BELEXsentiment-a za oktobar 2011.godine iznosi 87,96 poena.

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ