U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jun 2019 godine

28.06.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hidrogradnja a.d. , Vršac - HDGR
28.06.2019.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - Dopuna
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
28.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu (korigovan) - Minos a.d. , Gornji Milanovac
28.06.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PIK Pešter a.d. , Sjenica
28.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka za 2018. godinu - Stanservis a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Stanservis a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
28.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
28.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2019.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica konsolid.
28.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
28.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijkog izveštaja za 2018. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
28.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
28.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
28.06.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
28.06.2019.Osluka o izmeni i dopuni Statuta Društva - Fasil a.d. , Arilje
28.06.2019.Odluka o konstatovanju gubitka za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
28.06.2019.Statut Društva (prečišćen tekst) - Fasil a.d. , Arilje
28.06.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Avala a.d. , Požarevac
28.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Vojvodina a.d., Srbobran
28.06.2019.Odluka o pokriću gubitka - Vojvodina a.d., Srbobran
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
28.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Duga a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Duga a.d. , Beograd
28.06.2019.Mišljenje Uprave ciljnog društva u vezi sa ponudom za preuzimanje
28.06.2019.Mišljenje Odbora direktora u vezi sa Ponudom za preuzimanje
28.06.2019.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - PD Erozija ad Valjevo
28.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - PD Erozija ad Valjevo
27.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
27.06.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Rudnap Group a.d. , Beograd - RDNP
27.06.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Beočin a.d., Beočin - BCNB
27.06.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Aktiva Fitep a.d. , Beograd - VRFT
27.06.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ikarbus a.d. , Beograd - IKRB
27.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
27.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
27.06.2019.Odluke o usvajanju konsolidovanih izveštaja za 2018. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
27.06.2019.Odluke o usvajanju izveštaja za 2018. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
27.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Hempro a.d. , Beograd
27.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Hempro a.d. , Beograd
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
27.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.06.2019.Izjava o pokriću gubitka za 2018. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
27.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
27.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
27.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin
26.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
26.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
26.06.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i pokriću gubitka za 2018. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
26.06.2019.Statut Društva - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o izmenama Statuta - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
26.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
26.06.2019.Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
26.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
26.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
26.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
26.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
26.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2018. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
26.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.06.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19185
25.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
25.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
25.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja, Finansijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji za 2018. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
25.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
25.06.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa odlukama - Albus a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
25.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.06.2019.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg i Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg i Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.06.2019.Zapisnik sa održane redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
25.06.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Pirot
25.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Tabak a.d. , Niš
25.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Tabak a.d. , Niš
25.06.2019.Zapisnik sa održane redovne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
25.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Utva silosi a.d. , Kovin
25.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
25.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeih izveštaja za 2018. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
25.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih izveštaja za 2018. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
25.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
25.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
25.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog i Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
25.06.2019.Odluka o pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Kać
25.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
25.06.2019.Izjava Društva o odluci o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ćele kula a.d. , Niš
25.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
25.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
25.06.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji - Luka Senta a.d. , Senta
25.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog i Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
25.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Luka Senta a.d. , Senta
24.06.2019.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Agrobačka a.d. , Bačka Topola - AGBC
24.06.2019.Odluka o pokriću gubitka iz 2018. godine - Inex Radulaška a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Inex Radulaška a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog i izveštaja o reviziji za 2018. godinu - BAS a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - BAS a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
24.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - BB Trade a.d. , Žitište
24.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
24.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
24.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja i Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu- Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
24.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
24.06.2019.Izjava o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Sloga a.d. , Kać
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijkog izveštaja za 2018. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
24.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg i Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Sloga a.d. , Kać
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
24.06.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
24.06.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o utvrđenom gubitku za 2018. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.06.2019.Zapisnik sa održane redovne Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.06.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji - Imos a.d. , Šid
24.06.2019.Odluka o pokriću gubitka - Imos a.d. , Šid
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
24.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
24.06.2019.Zapisnik sa održane redovne Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
24.06.2019.Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
24.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
24.06.2019.Odluka o pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog i godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
21.06.2019.Uključenje na MTP - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd - NVSTB
21.06.2019.Ažurirani informatori - 21.06.2019
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
21.06.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
21.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
21.06.2019.Ostale informacije - Obaveštenje o nedostatku kvoruma za redovnu skupštinu i ponovljenoj sednici - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
21.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
21.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
21.06.2019.Statut - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
21.06.2019.Obaveštenje korisnicima internet stranice Beogradske berze - 22.06.2019.
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
21.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
21.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autotehna a.d. , Topola
21.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autotehna a.d. , Topola
21.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Cer a.d. , Čačak
21.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geomašina a.d. , Beograd
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
21.06.2019.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
20.06.2019.Ostale informacije ispravka tehničke greške - Rimex a.d. , Beograd
20.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
20.06.2019.Informacija o redovnoj skupštini Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.06.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Ikarbus a.d. , Beograd
20.06.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
20.06.2019.Ažurirani informatori - 20.06.2019
20.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
20.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
20.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
20.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
20.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.06.2019.Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
20.06.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19184
20.06.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
20.06.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd - CERO
20.06.2019.Sazivanje ponovljene sednice Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
19.06.2019.Ažurirani informatori - 19.06.2019
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
19.06.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd - MSPK
19.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Vojvodina a.d., Novi Sad
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
19.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d., Novi Sad
19.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vojvodina a.d., Novi Sad
19.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
19.06.2019.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Beozaštita a.d. , Beograd
19.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Beozaštita a.d. , Beograd
19.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Beozaštita a.d. , Beograd
19.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Beozaštita a.d. , Beograd
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
19.06.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
19.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Koncern a.d. , Beograd
19.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
19.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
19.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
19.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jadar a.d. , Loznica
19.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
19.06.2019.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
19.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
19.06.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
18.06.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
18.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
18.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
18.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
18.06.2019.Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
18.06.2019.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Dil broker a.d. , Beograd
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Goč a.d. , Trstenik
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Magistrala a.d. , Beograd
18.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
18.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
18.06.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji - Fadap a.d. , Vrdnik
18.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Interservis a.d. , Futog
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Fadap a.d. , Vrdnik
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fadap a.d. , Vrdnik
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Interservis a.d. , Futog
18.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Interservis a.d. , Futog
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Mlava a.d., Vučak
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
18.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
18.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog i godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
18.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
17.06.2019.Ispravka Izveštaja sa redovne Skupštine sa odlukama - Trivit Pek ad Vrbas
17.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - GZP Dom a.d., Beograd
17.06.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
17.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
17.06.2019.Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
17.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
17.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
17.06.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
17.06.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
17.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. , Beograd
17.06.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
17.06.2019.Izveštaj sa održane Skupština akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit Pek ad Vrbas
17.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
14.06.2019.Poslovna informacija - Objavljen Javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za učešće u postupku prodaje akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
14.06.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
14.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
14.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
14.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog i konsolidovanog finsijskog izveštaja za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bag ad Bačko Gradište
14.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
14.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
14.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Glas Podrinja a.d. , Šabac
14.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
14.06.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Duga a.d. , Beograd
14.06.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Duga a.d. , Beograd
14.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
14.06.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Napredak a.d. , Stara Pazova
14.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - GZP Dom a.d., Beograd
14.06.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
14.06.2019.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 14.06.2019.
13.06.2019.Izveštaj sa Skupštine akcionara sa odlukama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
13.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Simićevo
13.06.2019.Dopuna dnevnog reda redovne Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
13.06.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
13.06.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara i Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Erozija a.d. , Vladičin Han
13.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - HUP Balkan a.d. , Beograd
13.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskogizveštaja za 2018. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
13.06.2019.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
13.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
13.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
12.06.2019.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.06.2019.Tehnička korekcija Obaveštenja o sazivanju redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
12.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
12.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
12.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
12.06.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
12.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Erozija a.d. , Vladičin Han
12.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
12.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštajaza 2018. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
12.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
12.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Subotica
12.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Koncern a.d. , Beograd
12.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
12.06.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
11.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Srbija Tis a.d. , Zaječar
11.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SU - marketi a.d. , Subotica
11.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Srbija Tis a.d. , Zaječar
11.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SU - marketi a.d. , Subotica
11.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
11.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
11.06.2019.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
11.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
11.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
11.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
11.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
11.06.2019.Otkazana Skupština akcionara 11.06.2019. godine zbog nedostatka kvoruma - Progres a.d. , Beograd
11.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
11.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Galeb GTE a.d. , Beograd
11.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Zimpa a.d. , Ub
11.06.2019.Ostale informacije - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
10.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
10.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
10.06.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
10.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
10.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
10.06.2019.Ostale informacije Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
10.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
10.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2018. godine - Srbijatransport a.d. , Beograd
10.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
10.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
10.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
10.06.2019.Izmena poziva za Skupštinu akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
10.06.2019.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
07.06.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Simpo a.d. , Vranje - SMPO
07.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
07.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
07.06.2019.Izveštaj sa pisane sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
06.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
06.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar - Izdavaoc
06.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara (dopuna dnevnog reda) - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
05.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
05.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Alfa plam a.d. , Vranje
05.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
05.06.2019.BELEX Monthly Report - May 2019
05.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
05.06.2019.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
05.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
05.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
05.06.2019.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO15102
05.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
05.06.2019.Ispravka tehničke greške u izveštaju o sazivanju Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
05.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
05.06.2019.BELEXsentiment za jun 2019. godine
04.06.2019.Ažurirani informatori - 04.06.2019
04.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
04.06.2019.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.06.2019.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.06.2019.Sazivanje XXXI sednice Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
04.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
04.06.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
04.06.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Zastava auto promet a.d., Novi Sad - ZSAP
04.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Budućnost a.d. , Požega
04.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj a.d. , Odžaci
04.06.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Rad a.d. , Beograd
04.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
04.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
04.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
04.06.2019.Obaveštenje o isplati dividende za 2018. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
04.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
03.06.2019.Rešenje o izmeni odluke o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Novopak a.d. , Beograd - NVPK
03.06.2019.Ažurirani informatori - 03.06.2019
03.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rudo a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Rudo a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Rudo a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Rudo a.d. , Beograd
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
03.06.2019.Odluka o izmeni i dopuni Statuta - Jubmes banka a.d. , Beograd
03.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
03.06.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Okov a.d. , Novi Sad - OKOV
03.06.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Timas a.d. , Zaječar - TMSZ
03.06.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Gradnja a.d. , Dimitrovgrad - GRDI
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
03.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.06.2019.Statut - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.06.2019.Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Centroprom ad, Beograd
03.06.2019.Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja, izveštaja revizora i Izveštaja o poslovanju - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.06.2019.Statut - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
03.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d., Požega

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost977,13
Promena-13,04
% -1,32%
20.05.2024. 11:45:52Detaljnije
EUR/RSD117,1131
USD/RSD107,6110
Izvor NBS, 20.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR
Vesti sa Berze
09.05.2024.
BELEXsentiment za maj 2024. godine
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
Poslednje vesti
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd