U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za novembar 2020 godine

30.11.2020.Ažurirani informatori - 30.11.2020
30.11.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
30.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
30.11.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Utva silosi a.d. , Kovin - UTSI
30.11.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
30.11.2020.Odložena Skupština akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
30.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.11.2020.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda - PARH
27.11.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.11.2020.Obaveštenje o isplati dividende za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
26.11.2020.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Projektni biro a.d. , Kikinda - PBKI
24.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
24.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
24.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
24.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
24.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
24.11.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Utva silosi a.d. , Kovin
23.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
23.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
20.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
20.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Slavica Parafarm a.d. , Subotica
20.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
19.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
19.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
19.11.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
19.11.2020.Svečano pušteno u rad novo postrojenje u Rafineriji nafte Pančevo - NIS a.d., Novi Sad
18.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
18.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
18.11.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
18.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
18.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
18.11.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
18.11.2020.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
17.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
17.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
17.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
17.11.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
17.11.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
17.11.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. Vranje
17.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
17.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
16.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
16.11.2020.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
16.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
16.11.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad
16.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
16.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
13.11.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
13.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
13.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
13.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d., Beograd
13.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.11.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.11.2020.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.11.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
12.11.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
12.11.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
12.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
12.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
11.11.2020.Godišnja konferencija Beogradske berze
10.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
10.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
10.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću fizičkog lica - Dimničar a.d. , Beograd
10.11.2020.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Diork a.d. , Kragujevac - DIOR
10.11.2020.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Euro Frigo a.d., Pirot - EFRG
10.11.2020.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Obnova promet Malešev a.d. , Odžaci - OBNO
10.11.2020.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Metalotehna Trade a.d. , Beograd - MTTR
10.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
10.11.2020.Odluka o odlaganju održavanja Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
10.11.2020.Obaveštenje o sazivanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
10.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
09.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
09.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.11.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
09.11.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.11.2020.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
06.11.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
06.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
05.11.2020.Ažurirani informatori - 05.11.2020
05.11.2020.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Neostar a.d. , Novi Sad - ZVNS
05.11.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Velprom a.d. , Aleksinac - VLPM
05.11.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
04.11.2020.Ažurirani informatori - 04.11.2020
04.11.2020.Rezultati NIS grupe za 9 meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2020.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2020.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2020.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2020. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
03.11.2020.Ostale informacije - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
03.11.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
02.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
02.11.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
02.11.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Globos osiguranje a.d. , Beograd
02.11.2020.BELEX Monthly Report - October 2020
02.11.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - RTC Šabac a.d., Šabac
02.11.2020.BELEXsentiment za novembar 2020. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ