U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za oktobar 2014 godine

31.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
31.10.2014. Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2014. godine 5.11.2014. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
31.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
31.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
31.10.2014.Predlog izmena Osnivačkog akta - Niva a.d. , Žabalj
31.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Niva a.d. , Žabalj
31.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Radijator a.d. , Zrenjanin
30.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
30.10.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
30.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
30.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
30.10.2014.Statut - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
30.10.2014.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
30.10.2014.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
29.10.2014.Ažurirani informatori - 29.10.2014
29.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
29.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
29.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
29.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
29.10.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
28.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
28.10.2014.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Građevinarprojekt a.d. , Niš - GPRN
28.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
28.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
28.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Naš stan a.d. , Beograd
28.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
28.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Naš stan a.d. , Beograd
28.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
27.10.2014.Ažurirani informatori - 27.10.2014
27.10.2014.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
27.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
27.10.2014.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Sreten Gudurić a.d. , Užice
27.10.2014.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
27.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
27.10.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
27.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
27.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
27.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Luka Dunav a.d. , Pančevo
27.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Progres a.d. , Mladenovac
27.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
27.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
27.10.2014.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
27.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
24.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
24.10.2014.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
24.10.2014.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Sab Monet a.d. , Beograd
24.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
24.10.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Bones Nacional a.d. , Beograd - BNSN
24.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
24.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
24.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
24.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
23.10.2014.Ažurirani informatori - 23.10.2014
23.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
23.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
23.10.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budimka a.d. , Požega
22.10.2014.Ažurirani informatori - 22.10.2014
22.10.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Minel export import a.d. , Beograd
22.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
22.10.2014.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Alas - Rakovac a.d. , Ledinci - ALAS
22.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
22.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Tekstil a.d. , Leskovac
22.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Interšped a.d. , Subotica
22.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Interšped a.d. , Subotica
21.10.2014.Ažurirani informatori - 21.10.2014
21.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
21.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
21.10.2014. Obaveštenje o povećanju osnovnog kapitala - FKL a.d. , Temerin
21.10.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - FKL a.d. , Temerin - FKLT
21.10.2014.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd - EPVI
21.10.2014.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Elektrotehna a.d. , Niš - ELTN
21.10.2014.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka - COKA
20.10.2014.Ažurirani informatori - 20.10.2014
20.10.2014.Odluka Nadzornog Odbora Mlekara a.d. Subotica - Usvajanje nacrta Ugovora o pripajanju Imlek a.d. Beograd - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
20.10.2014.Nacrt Ugovora o statusnoj promeni - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
20.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
20.10.2014.Odluka Nadzornog Odbora - Usvajanje nacrta Ugovora o pripajanju Imlek a.d. Beograd - Mlekara a.d. , Subotica
20.10.2014.Nacrt Ugovora o statusnoj promeni - Mlekara a.d. , Subotica
20.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nissal a.d. , Niš
20.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
20.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Morava prom a.d. , Lapovo
20.10.2014.Izveštaj o povećanju kapitala - Morava prom a.d. , Lapovo
20.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
20.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
20.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
20.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
20.10.2014.Izmene i dopune Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera
17.10.2014.Ažurirani informatori - 17.10.2014
17.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugošped a.d. , Beograd
17.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Ključ a.d. , Kladovo
17.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
17.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
17.10.2014.Obaveštenje za javnost - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
17.10.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
16.10.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Telefonija a.d. , Beograd - TLFN
16.10.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hotel Narvik a.d. , Kikinda - HNRV
16.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
16.10.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Morava prom a.d. , Lapovo
16.10.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
16.10.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
15.10.2014.Ažurirani informatori - 15.10.2014
15.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
15.10.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
15.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
15.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
15.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
15.10.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlin a.d. , Bela Crkva
15.10.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara a.d. , Bela Crkva
14.10.2014.Ažurirani informatori - 14.10.2014
14.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
14.10.2014.Poslovna vest - Tigar a.d. , Pirot
14.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Intersilver a.d. , Zemun
14.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
14.10.2014.Godišnji izveštaj - Jugoelektro a.d. , Beograd - JGELM
13.10.2014.Ažurirani informatori - 13.10.2014
13.10.2014.Nacrt Ugovora o pripajanju AD Mlekara Subotica - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
13.10.2014.Odluka o statusnoj promeni pripajanja AD Mlekara Subotica - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
13.10.2014.Nacrt Ugovora o pripajanju - Mlekara a.d. , Subotica
13.10.2014.Odluka o usvajanju Ugovora o statusnoj promeni pripajanja - Mlekara a.d. , Subotica - MLSU
13.10.2014.Obaveštenje o danu isplate dividende - Unior Components a.d. , Kragujevac
13.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
13.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
13.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Vior Velika Morava a.d. , Beograd
13.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
10.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
10.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte u restrukturiranju a.d. , Beograd
10.10.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
10.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
10.10.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zmaj a.d. , Smederevo
10.10.2014.Dopunjen godišnji izveštaj za 2013. godinu - Megalit Šumnik a.d. , Raška
10.10.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
10.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
10.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Luka Dunav a.d. , Pančevo
09.10.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Ključ a.d. , Kladovo
09.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
09.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
09.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Progres a.d. , Mladenovac
08.10.2014.Ažurirani informatori - 08.10.2014
08.10.2014.Predlog izmena Statuta - Dimničar a.d. , Beograd
08.10.2014.Dopuna dnevnog reda - Sazivanja Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
08.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
08.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
08.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
08.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
08.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
08.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
08.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
08.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
08.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo - MRVPL
08.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. , Bačka Palanka
07.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
07.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
07.10.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
06.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Umetnost a.d. , Novi Sad
06.10.2014.Ažurirani informatori - 06.10.2014
06.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
06.10.2014.Dopunjen Konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
06.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
06.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
06.10.2014.Obaveštenje o ponudi za otkup sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
06.10.2014.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Jugošped a.d. , Beograd
06.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
06.10.2014.Korigovani konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. godinu - FAP a.d. , Priboj
06.10.2014.Korigovani godišnji izveštaj za 2013. godinu - Fap Famos a.d., Beograd
06.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Revnost a.d. , Novi Sad
06.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
06.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
06.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
06.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
06.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
06.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Gasalarm a.d. , Beograd
06.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz a.d. , Čačak
06.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
06.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
03.10.2014.Ažurirani informatori - 03.10.2014
03.10.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
03.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Pekara a.d. , Bela Crkva
03.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Mlin a.d. , Bela Crkva
03.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
03.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
03.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
03.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lepenski vir a.d. , Pećinci
03.10.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Proel a.d. , Požarevac
03.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
02.10.2014.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Telefonija a.d. , Beograd - TLFN
02.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
02.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
02.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
02.10.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
02.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugošped a.d. , Beograd
02.10.2014.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Optika a.d. , Beograd - OPTK
02.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
02.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
02.10.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Dunav a.d. , Pančevo
02.10.2014.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. godinu - Nišauto holding a.d. , Niš
02.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Nišauto holding a.d. , Niš
02.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
02.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
01.10.2014.Ažurirani informatori - 01.10.2014
01.10.2014.Korigovani konsolidovani Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.10.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
01.10.2014.Korigovani Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
01.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
01.10.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
01.10.2014.Konoslidovani godišnji izveštaj za 2013. godinu - Telefonija a.d. , Beograd
01.10.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Telefonija a.d. , Beograd
01.10.2014.Obaveštenje o isplati dividende - Unior Components a.d. , Kragujevac
01.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
01.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
01.10.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas - SKVB
01.10.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
01.10.2014.BELEXsentiment za oktobar 2014. godine
01.10.2014.Ukidanje SMS servisa

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost887,66
Promena0,77
% 0,09%
02.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1734
USD/RSD110,8442
Izvor NBS, 02.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 02.10.2023.
423.496.701.778 RSD
3.614.273.391 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
02.10.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda