U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za januar 2016 godine

29.01.2016.Ažurirani informatori - 29.01.2016
29.01.2016.Sazivanje Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd
29.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
29.01.2016.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Naša škola a.d. , Obrenovac
29.01.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
28.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
28.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Junior a.d. , Brus
28.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
28.01.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Beoštampa a.d. , Beograd - BEOS
28.01.2016.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
27.01.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - AIK banka a.d. , Beograd
27.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
27.01.2016.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
27.01.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16130
27.01.2016.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Mladi borac a.d., Sonta - MLBO
27.01.2016.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej - HBLA
27.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
26.01.2016.Ažurirani informatori - 26.01.2016
26.01.2016.Ostale informacije - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
26.01.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Grupa Univerexport - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
26.01.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Higlo hladnjača a.d., Horgoš - HGLO
26.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
26.01.2016.Ostale informacije - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
26.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
26.01.2016.Rešene o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - TE - TO a.d. , Senta
26.01.2016.Jedinstveni prospekt za uključenje preferencijalnih akcija na MTP - TE - TO a.d. , Senta - TETOP
26.01.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - AIK banka a.d. , Beograd
26.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
25.01.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - AIK banka a.d. , Beograd
25.01.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Univerzal a.d. , Kanjiža
25.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
25.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
25.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
25.01.2016.Obaveštenje o objavljivanju Prospekta za uključenje preferencijalnih akcija na MTP - Halkbank a.d. , Beograd
25.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
25.01.2016.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.01.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.01.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
22.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bezdan a.d. Bezdan
22.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
22.01.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Višnjica dućani a.d. , Beograd
22.01.2016.Obaveštenje o objavljivanju Prospekta za uključenje preferencijalnih akcija na MTP - TE - TO a.d. , Senta
22.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
22.01.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Jadran a.d. , Beograd
21.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
21.01.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Radio Sombor a.d., Sombor - RDSO
21.01.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Nevena a.d., Leskovac - NVNA
21.01.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - IMT a.d. , Beograd - IMTB
21.01.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zvezdara a.d. , Beograd - ZVBG
21.01.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Planum GP a.d. , Beograd - PLNM
21.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
21.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
21.01.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
21.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
21.01.2016.Dopuna dnevnog reda skupštine - Energomontaža a.d. , Beograd
21.01.2016.Predlog statuta - Energomontaža a.d. , Beograd
21.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
21.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
21.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
20.01.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Energomontaža a.d. Beograd
19.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
19.01.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Recreatours a.d. , Kraljevo
19.01.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoelektro a.d. , Beograd
19.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
19.01.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Zrenjanin
19.01.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Univerzal a.d. , Kanjiža
19.01.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d. , Beograd
19.01.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
19.01.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
18.01.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Jadran a.d. , Beograd
18.01.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo - KFVK
18.01.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Autotransport a.d. , Kraljevo - ATKV
18.01.2016.Ostale informacije - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
15.01.2016.Ažurirani informatori - 15.01.2016
15.01.2016.Ostale informacije - Sloboda a.d. , Zrenjanin
15.01.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rade Končar a.d. , Beograd
15.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
15.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
15.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
15.01.2016.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
15.01.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
14.01.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Recreatours a.d. , Kraljevo - RECT
14.01.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd - PTNN
14.01.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Inos metalbiro a.d. , Beograd - IMBZ
14.01.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Inicijal a.d. , Beograd - INCL
14.01.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Galpres a.d. , Leskovac - GLPR
14.01.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Elan a.d. , Prijepolje - ELAN
14.01.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Hotel Prag a.d. , Beograd - PRAG
14.01.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Žitopromet a.d. , Zaječar - ZTZA
14.01.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Žitopromet a.d. , Niš - ZPNI
14.01.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Trgocentar a.d. , Leskovac - TRGC
14.01.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Simpo a.d. , Vranje - SMPO
14.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
14.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
14.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
14.01.2016.Obaveštenje Izdavaoca o značajnim učešćima - Mostprojekt a.d. , Beograd
14.01.2016.Ostale informacije - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
14.01.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
14.01.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
13.01.2016.Ažurirani informatori - 13.01.2016
13.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
13.01.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
13.01.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mala Bosna a.d. , Mala Bosna - MBSN
13.01.2016.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - IMT a.d. , Beograd - IMTB
13.01.2016.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica Vladimirci a.d., Vladimirci - VSVL
13.01.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
13.01.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
13.01.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Energomontaža a.d. , Beograd
13.01.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
13.01.2016.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Valjevo put a.d. , Valjevo - VAPU
13.01.2016.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Higlo hladnjača a.d., Horgoš - HGLO
12.01.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
12.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
12.01.2016.Statut - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
12.01.2016.Ažurirani informatori - 12.01.2016
12.01.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Višnjica dućani a.d. , Beograd
11.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
11.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
11.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
11.01.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Petar Drapšin a.d. u restrukturiranju, Novi Sad - PDNS
11.01.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Avala a.d. , Požarevac
11.01.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
11.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
11.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
11.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
08.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
08.01.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Energomontaža a.d. , Beograd
06.01.2016.Sazivanje vanaredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
05.01.2016.Ostale informacije - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
05.01.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Vojvodina a.d. , Starčevo - VJDS
05.01.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Dolovo a.d., Dolovo - DLVO
05.01.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd - MINT
05.01.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
05.01.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Recreatours a.d. , Kraljevo
05.01.2016.Odluka o isplati drugog dela dividende - Vojvodinaput a.d. , Subotica
05.01.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
04.01.2016.Dan akcionara za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
04.01.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
04.01.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - RGP Inpos a.d., Knjaževac - RGPI
04.01.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hidrotehnika a.d., Beograd - HRTH
04.01.2016.BELEXsentiment za januar 2016. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ