U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za februar 2021 godine

26.02.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
26.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
26.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
26.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
26.02.2021.Sazivanje vanrredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
26.02.2021.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Jorgić broker a.d. , Beograd
26.02.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
26.02.2021.Rezultati NIS grupe u 2020. godini pod uticajem pandemije - NIS a.d., Novi Sad
25.02.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
25.02.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Dijamant a.d. , Zrenjanin
25.02.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
24.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
24.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
24.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
24.02.2021.Ključni nerevidirani finansijski podaci za 2020. KB i KB Grupa - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.02.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
23.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - MPP Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.02.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd - CERO
22.02.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - STUP Vršac a.d. , Vršac
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Predlog Statuta - Rapid a.d. , Apatin
22.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
19.02.2021.Ažurirani informatori - 19.02.2021
19.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
19.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Rapid a.d. , Apatin
18.02.2021.Ažurirani informatori - 18.02.2021
18.02.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
18.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
18.02.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd - HDRT
18.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
17.02.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
17.02.2021.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.02.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.02.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.02.2021.Obaveštenje Društva o primljenom obaveštenju o značajnom učešću - PP Miletić a.d. , Sombor
12.02.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Betonjerka a.d., Sombor - BTSO
12.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
11.02.2021.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
11.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Rapid a.d. , Apatin
11.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
11.02.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.02.2021.Ažurirani informatori - 10.02.2021
10.02.2021.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - OTP banka Srbija a.d., Beograd
10.02.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
10.02.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.02.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
10.02.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rapid ad Apatin
10.02.2021.Otkazana Vanredna Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
09.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
09.02.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
09.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Lepenski vir a.d. , Pećinci
09.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
08.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.02.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - PP Miletić a.d. , Sombor
05.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
05.02.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Lepenski vir a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
04.02.2021.Izveštaj sa održane CLVII pisane sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
04.02.2021.Poslovna informacija - Novi menadžment dobio saglasnost NBS - Komercijalna banka a.d. , Beograd
04.02.2021.Obaveštenje o informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Vojvodina a.d. , Sombor
04.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
03.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
03.02.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - Betonjerka a.d., Sombor
03.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
03.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
03.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
02.02.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.02.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.02.2021.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
02.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
01.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
01.02.2021.BELEX Monthly Report - January 2021
01.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
01.02.2021.BELEXsentiment za februar 2021. godine
01.02.2021.Poslovna informacija u vezi sa održanom vanrednom Skupštinom akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.02.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
01.02.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost977,43
Promena-12,74
% -1,29%
20.05.2024. 12:34:23Detaljnije
EUR/RSD117,1131
USD/RSD107,6110
Izvor NBS, 20.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR
Vesti sa Berze
09.05.2024.
BELEXsentiment za maj 2024. godine
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
Poslednje vesti
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd