U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jun 2023 godine

30.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. , Beograd
30.06.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
30.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
30.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2023.Misljenje u vezi ponude za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Bačka a.d., Sivac
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fintel energija a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ćele kula a.d. , Niš
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnopromet a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnopromet a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
29.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Sremput a.d. , Ruma - SPRU
29.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2023.Mišljenje sindikalne organizacije o ponudi za preuzimanje - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Mišljenje uprave društva o ponudi za preuzimaje- Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
29.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Tehnička ispravka Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.06.2023.Tehnička ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Odluke sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
28.06.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
28.06.2023.Izjava direktira o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autotehna a.d. , Topola
28.06.2023.Odluka o smanjenju kapitala radi pokrića gubitka - Simpo a.d. , Vranje
28.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
28.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu (izmenjen) - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.06.2023.Obaveštenje o isplati dividende za 2022.godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.06.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - PP Feketić a.d. , Sombor - PFKT
27.06.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Vojvodina a.d. , Sombor - VJSO
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
27.06.2023.Ažurirani informatori - 27.06.2023
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
27.06.2023.Ostale informacije - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - SU - marketi a.d. , Bačka Topola - SMRK
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Rudo a.d. , Beograd
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Rudo a.d. , Beograd
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
27.06.2023.Izjava direktora - Omoljica a.d. , Omoljica
27.06.2023.Izveštaj sa neodržane redovne sednice Skupština akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
27.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Sazivanje vanredene Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
27.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
26.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Statut - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godine - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem o poslovanju za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
26.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
26.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Omoljica a.d. , Omoljica
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
23.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvestaja za 2022.god. - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2023.Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja za 2022.god. - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2023.odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
23.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
23.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
23.06.2023.Zapisnik sa održane skupštine - Čokolend a.d. , Paraćin
23.06.2023.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
23.06.2023.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja društva za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja javnog društva za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Obaveštenje o održanoj Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022. godinu - Trayal Korporacija ad Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizije (konsolidovani) za 2022. godinu - Trayal Korporacija ad Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizije za 2022. godinu - Trayal Korporacija ad Kruševac
22.06.2023.Ažurirani informatori - 22.06.2023
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
22.06.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
22.06.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
22.06.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
22.06.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o usvajanju konsolid. godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o naknadama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
21.06.2023.Ažurirani informatori - 21.06.2023
21.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
21.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - BAS a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
21.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
21.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Proel a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2023.Odluka o pokriću gubitka - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja (konsolidovani) - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
20.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Poziv za ponovljenu sednicu skupštine - Ming kovačnica a.d. , Niš
19.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
19.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
19.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Magistrala a.d. , Beograd
19.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Magistrala a.d. , Beograd
19.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
16.06.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
16.06.2023.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
16.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
15.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Sloga a.d. , Kać
15.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Sloga a.d. , Kać
15.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
15.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
15.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
15.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
14.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
14.06.2023.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
14.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
13.06.2023.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
13.06.2023.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Open Market - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek - FBCM
13.06.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
13.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Centroslavija a.d., Novi Sad
13.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
13.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
13.06.2023.Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
12.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
12.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
12.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.06.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
12.06.2023.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
09.06.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Grza turist a.d. , Paraćin - GRZA
09.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Đuro Salaj a.d. , Beograd
09.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd
09.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
09.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
09.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
09.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
08.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara (Dopuna dnevnog reda) - Lasta a.d. , Beograd
08.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Savatransport a.d. , Beograd
07.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
07.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nova Peščara a.d. , Deliblato
07.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dedinje a.d. , Beograd
07.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dedinje a.d. , Beograd
07.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
07.06.2023.MUO - Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
07.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Iritel a.d. , Beograd
07.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Iritel a.d. , Beograd
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
06.06.2023.Ažurirani informatori - 06.06.2023
06.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
06.06.2023.Odložena Skupština akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Budućnost a.d., Preševo
06.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Budućnost a.d., Preševo
06.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
06.06.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ming kovačnica a.d. , Niš
05.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
05.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dinara a.d. , Beograd
05.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
05.06.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
02.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
02.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
02.06.2023.Član berze - Tezoro broker a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 05. juna 2023. godine
02.06.2023.BELEXsentiment za jun 2023. godine
02.06.2023.BELEX Monthly Report - May 2023.
01.06.2023.Poslovna vest - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.06.2023.Ažurirani informatori - 01.06.2023
01.06.2023.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2022. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o izmeni Statuta - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
01.06.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Progres a.d. , Beograd
01.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ