U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za mart 2022 godine

31.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
31.03.2022.Napomena u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
31.03.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
31.03.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
31.03.2022.Korekcija obaveštenja o nameri preuzimanja - Granit Peščar a.d. , Ljig
31.03.2022.Ažurirani informatori - 31.03.2022
31.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
31.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
31.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
30.03.2022.Ažurirani informatori - 30.03.2022
30.03.2022.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
30.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
30.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
29.03.2022.Ažurirani informatori - 29.03.2022
29.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
29.03.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.03.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Rudo a.d. , Beograd
29.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
28.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.03.2022.Ažurirani informatori - 28.03.2022
28.03.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
28.03.2022.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
28.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. Bačka Palanka
28.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
28.03.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
28.03.2022.Nacrt izmene Statuta - Tržnica a.d. , Subotica
28.03.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
28.03.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Luka Beograd a.d. , Beograd
28.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.03.2022.Ažurirani informatori - 25.03.2022
25.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
25.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
25.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
25.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
25.03.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
25.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
24.03.2022.Ažurirani informatori - 24.03.2022
24.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
24.03.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
24.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
24.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
24.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
23.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
23.03.2022.Ažurirani informatori - 23.03.2022
23.03.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd
23.03.2022.Predlog Odluke o izmenama Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju - Komercijalna banka a.d. , Beograd
23.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Revnost a.d. , Novi Sad
23.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
22.03.2022.Ažurirani informatori - 22.03.2022
22.03.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.03.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kavim Raška a.d., Raška - KVIM
22.03.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
22.03.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
21.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
21.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
21.03.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Proleter a.d. , Arilje - PRLA
21.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
21.03.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
18.03.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
18.03.2022.Odluka o izmeni Odluke o Informatoru o izdavaocu
18.03.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
18.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
18.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
17.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
16.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
15.03.2022.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.03.2022.Redovna revizija indeksa BELEXline
15.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
15.03.2022.Izjava Uprave - Luka Beograd a.d. , Beograd
15.03.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Beograd a.d. , Beograd
15.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
15.03.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Beograd a.d. , Beograd
15.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
14.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
11.03.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO22204
11.03.2022.Statut - Dunav Re a.d. , Beograd
11.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
11.03.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
11.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
11.03.2022.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
11.03.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
10.03.2022.Ostale informacije zapisnik sa održane sednice - Min Div a.d. , Svrljig
10.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
09.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.03.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
09.03.2022.Predlog odluke o promeni pravne forme - Imos a.d. , Šid
09.03.2022.Osnivački akt - Imos a.d. , Šid
09.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
09.03.2022.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Revnost a.d. , Novi Sad
08.03.2022.Obaveštenje u vezi sa sazivanjem Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
08.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
08.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
07.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
07.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
04.03.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pupin Telecom a.d. , Beograd - PTLK
04.03.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Graditelj a.d. , Beograd
04.03.2022.Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost
04.03.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - ZGOP a.d. , Novi Sad - ZGOP
04.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Krušik plastika a.d. , Osečina
04.03.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
03.03.2022.Ažurirani informatori - 03.03.2022
03.03.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.03.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.03.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2022.Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
03.03.2022.Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na Open Market- Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
03.03.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
03.03.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
03.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Revnost a.d. , Novi Sad
03.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Revnost a.d. , Novi Sad
03.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
02.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
02.03.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
02.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara Obaveštenje - Informatika a.d. , Beograd
02.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
02.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
02.03.2022.BELEX Monthly Report - February 2022
01.03.2022.Predlog izmena Statuta - Rudo a.d. , Beograd
01.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
01.03.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
01.03.2022.BELEXsentiment za mart 2022. godine

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost985,48
Promena-6,70
% -0,68%
14.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0802
USD/RSD109,0132
Izvor NBS, 14.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 14.06.2024.
448.203.893.284 RSD
3.828.178.405 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
14.06.2024.
Ažurirani informatori - 14.06.2024
14.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
13.06.2024.
Obaveštenje promenama u značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar