U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za mart 2022 godine

31.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
31.03.2022.Napomena u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
31.03.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
31.03.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
31.03.2022.Korekcija obaveštenja o nameri preuzimanja - Granit Peščar a.d. , Ljig
31.03.2022.Ažurirani informatori - 31.03.2022
31.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
31.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
31.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
30.03.2022.Ažurirani informatori - 30.03.2022
30.03.2022.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
30.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
30.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
29.03.2022.Ažurirani informatori - 29.03.2022
29.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
29.03.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.03.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Rudo a.d. , Beograd
29.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
28.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.03.2022.Ažurirani informatori - 28.03.2022
28.03.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
28.03.2022.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
28.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. Bačka Palanka
28.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
28.03.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
28.03.2022.Nacrt izmene Statuta - Tržnica a.d. , Subotica
28.03.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
28.03.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Luka Beograd a.d. , Beograd
28.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.03.2022.Ažurirani informatori - 25.03.2022
25.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
25.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
25.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
25.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
25.03.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
25.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
24.03.2022.Ažurirani informatori - 24.03.2022
24.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
24.03.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
24.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
24.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
24.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
23.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
23.03.2022.Ažurirani informatori - 23.03.2022
23.03.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd
23.03.2022.Predlog Odluke o izmenama Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju - Komercijalna banka a.d. , Beograd
23.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Revnost a.d. , Novi Sad
23.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
22.03.2022.Ažurirani informatori - 22.03.2022
22.03.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.03.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kavim Raška a.d., Raška - KVIM
22.03.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
22.03.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
21.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
21.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
21.03.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Proleter a.d. , Arilje - PRLA
21.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
21.03.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
18.03.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
18.03.2022.Odluka o izmeni Odluke o Informatoru o izdavaocu
18.03.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
18.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
18.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
17.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
16.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
15.03.2022.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.03.2022.Redovna revizija indeksa BELEXline
15.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
15.03.2022.Izjava Uprave - Luka Beograd a.d. , Beograd
15.03.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Beograd a.d. , Beograd
15.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
15.03.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Beograd a.d. , Beograd
15.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
14.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
11.03.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO22204
11.03.2022.Statut - Dunav Re a.d. , Beograd
11.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
11.03.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
11.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
11.03.2022.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
11.03.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
10.03.2022.Ostale informacije zapisnik sa održane sednice - Min Div a.d. , Svrljig
10.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
09.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.03.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
09.03.2022.Predlog odluke o promeni pravne forme - Imos a.d. , Šid
09.03.2022.Osnivački akt - Imos a.d. , Šid
09.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
09.03.2022.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Revnost a.d. , Novi Sad
08.03.2022.Obaveštenje u vezi sa sazivanjem Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
08.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
08.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
07.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
07.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
04.03.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pupin Telecom a.d. , Beograd - PTLK
04.03.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Graditelj a.d. , Beograd
04.03.2022.Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost
04.03.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - ZGOP a.d. , Novi Sad - ZGOP
04.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Krušik plastika a.d. , Osečina
04.03.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
03.03.2022.Ažurirani informatori - 03.03.2022
03.03.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.03.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.03.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2022.Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
03.03.2022.Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na Open Market- Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
03.03.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
03.03.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
03.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Revnost a.d. , Novi Sad
03.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Revnost a.d. , Novi Sad
03.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
02.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
02.03.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
02.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara Obaveštenje - Informatika a.d. , Beograd
02.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
02.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
02.03.2022.BELEX Monthly Report - February 2022
01.03.2022.Predlog izmena Statuta - Rudo a.d. , Beograd
01.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
01.03.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
01.03.2022.BELEXsentiment za mart 2022. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost887,66
Promena0,77
% 0,09%
02.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1734
USD/RSD110,8442
Izvor NBS, 02.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 02.10.2023.
423.496.701.778 RSD
3.614.273.391 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
02.10.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda