U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za 2022. godinu

30.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
30.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
29.12.2022.Statut Beogradske berze
29.12.2022.Pravilnik o tarifi
29.12.2022.Pravilnik o listingu
29.12.2022.Pravila poslovanja Beogradske berze
29.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
29.12.2022.Rešenje o ukidanju rešenja o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex - Lasta a.d. , Beograd - LSTA
29.12.2022.Odluka o razvrstavanju hartija od vrednosti na segmente regulisanog tržišta i MTP Belex
29.12.2022.Objava opštih akata Beogradske berze a.d. Beograd
29.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
29.12.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.12.2022.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
29.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.12.2022.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
29.12.2022.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
29.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad-tehnička ispravka
29.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Minos a.d. , Gornji Milanovac - MNOS
28.12.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
28.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
28.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vagar a.d. , Futog
28.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
28.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
28.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
28.12.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
28.12.2022.Radno vreme Berze u danima uoči praznika
27.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vagar a.d. , Futog
27.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
27.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
27.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.12.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
26.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
26.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
26.12.2022.Odbor direktora NIS-a usvojio biznis plan za 2023. godinu - NIS a.d., Novi Sad
23.12.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Feketić a.d. , Sombor
23.12.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Feketić a.d. , Sombor
23.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
22.12.2022.Izmena ponude za preuzimanje akcija-skraceni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
22.12.2022.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
22.12.2022.Odložena Skupština akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
22.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
22.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
21.12.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Ostale informacije - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Ostale informacije - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Koprodukt a.d. , Novi Sad - KPRD
21.12.2022.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Lasta a.d. , Beograd - LSTA
21.12.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
21.12.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
21.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
20.12.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
20.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.12.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok - INBB
19.12.2022.Rešenje o utvrđivanju datuma i indikativne cene za prvo trgovanje akcijama izdavaoca na Open Market - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.12.2022.Rešenje o isključenju akcija sa Prime Listinga i uključenje akcija na Open Market - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Polet IGK a.d. , Novi Bečej - PLTNN
16.12.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Severni Banat a.d. , Kikinda
16.12.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Severni Banat a.d. , Kikinda
16.12.2022.Odluka Nadzornog odbora o danu isplate dividende za 2021. godinu - Iritel a.d. , Beograd
15.12.2022.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
15.12.2022.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
15.12.2022.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEXline - 15.12.2022.
15.12.2022.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 15.12.2022.
13.12.2022.Ažurirani informatori - 13.12.2022
13.12.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac - TRAY
13.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd - ELVPR
13.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Lepenski vir a.d. , Pećinci - LPNS
12.12.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
12.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stari Grad GP a.d. , Beograd - STRG
12.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Uniprom a.d. , Novi Pazar - UNPR
12.12.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
12.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
12.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
12.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
09.12.2022.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
09.12.2022.Mišljenje Izvršnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
09.12.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
09.12.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
08.12.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
07.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Evropa a.d. , Surdulica
06.12.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
06.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pomoravlje a.d. , Niš - PMNI
06.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
05.12.2022.BELEX Monthly Report - November 2022
05.12.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.12.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021 godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.12.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021 godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
02.12.2022.Ažurirani informatori - 02.12.2022
02.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
02.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
02.12.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
02.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
02.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
02.12.2022. Izmena Statuta - Alfa plam a.d. , Vranje
02.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
02.12.2022.Informacija o odlučivanju Komisije za Listing povodom zahteva izdavaoca - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
02.12.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Ikarbus a.d. , Beograd - IKRBG
02.12.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
01.12.2022.Odluka o isplati dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.12.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
01.12.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
01.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
01.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
01.12.2022.BELEXsentiment za decembar 2022. godine
30.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
30.11.2022.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
29.11.2022.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
29.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.11.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
28.11.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
28.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
28.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
28.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.11.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.11.2022.Ažurirani informatori - 28.11.2022
28.11.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok - INBB
28.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
28.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
28.11.2022.Ostale informacije - Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
28.11.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
28.11.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
25.11.2022.Izveštaj o odlukama sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
25.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
25.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
25.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
25.11.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
23.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
23.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
23.11.2022.Odluka NO o isključenju sa listinga i uključenju na Open Market - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
22.11.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
22.11.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Ikarbus a.d. , Beograd
21.11.2022.Izveštaj sa neodržane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
21.11.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
18.11.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
18.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
17.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
16.11.2022.Obaveštenje javnog društva o primljenom obaveštenja o značajnom učešću - PP Feketić a.d. , Sombor
16.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.11.2022.Ostale informacije - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
16.11.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - PP Feketić a.d. , Sombor
16.11.2022.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Alfa plam a.d. , Vranje
16.11.2022.Mišljenje Uprave društva u vezi sa ponudom za preuzimanje - Alfa plam a.d. , Vranje
16.11.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PP Feketić a.d. , Sombor
16.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
15.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
15.11.2022.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2022.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.11.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
14.11.2022.Odluka Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.11.2022.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.11.2022.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
10.11.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Jedinstvo a.d. , Vlajkovac - JDVL
10.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna dnevnog reda - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
09.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
09.11.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
09.11.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.11.2022.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
08.11.2022.Ažurirani informatori - 08.11.2022
08.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
08.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
08.11.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
08.11.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
08.11.2022.Odluka o produženju roka za sticanje sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
08.11.2022.Odluka o produženju roka za sticanje sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
08.11.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Potisje precizni liv a.d. , Ada - PPLA
07.11.2022.Ažurirani informatori - 07.11.2022
07.11.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
07.11.2022.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
07.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
07.11.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Albus a.d. , Novi Sad - ALBS
04.11.2022.Ažurirani informatori - 04.11.2022
04.11.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
04.11.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
04.11.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
04.11.2022.Rezultati NIS-a u periodu januar-septembar 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.11.2022.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
04.11.2022.BELEX Monthly Report - October 2022
04.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
03.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
03.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
02.11.2022.Berzanski kalendar za 2023. godinu
01.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
01.11.2022.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
01.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.11.2022.BELEXsentiment za novembar 2022. godine
01.11.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Severni Banat a.d. , Kikinda
01.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
31.10.2022.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.10.2022.Sazivanje ponovljene redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
31.10.2022.Odložena redovna Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
31.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
28.10.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Progres a.d. , Beograd
28.10.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
28.10.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Progres a.d. , Beograd
28.10.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
28.10.2022.Obaveštenje akcionarima o utvrđenim vrednostima akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.10.2022.Obaveštenje o pravima akcionarima - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.10.2022.Statut - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
27.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
27.10.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
26.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
26.10.2022.Statut - Vojvodina a.d. , Sombor
26.10.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
26.10.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.10.2022.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - PP Feketić a.d. , Sombor
26.10.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
26.10.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.10.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
25.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
25.10.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
25.10.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
25.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
24.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
24.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Feroks a.d. , Niš
24.10.2022.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
24.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
21.10.2022.Održana CXCII pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
21.10.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
20.10.2022.Ostale informacije - Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
19.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
19.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
18.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
17.10.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Srbijaput a.d. , Beograd
17.10.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
17.10.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
17.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
14.10.2022.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.10.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
14.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Srbijaput a.d. , Beograd
14.10.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
13.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
13.10.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
13.10.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - ALTA banka a.d. , Beograd
12.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
12.10.2022.Odložena Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
12.10.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Minos a.d. , Gornji Milanovac - MNOS
11.10.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
11.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
11.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
11.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
11.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
10.10.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Uniprom a.d. , Novi Pazar
10.10.2022.Ažurirani informatori - 10.10.2022
10.10.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Elkok a.d. , Kosjerić - ELKK
10.10.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
10.10.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
07.10.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agroexport a.d. , Beograd - AGRX
07.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
07.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
07.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Beogradmontaža a.d. , Beograd
07.10.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
05.10.2022.Ažurirani informatori - 05.10.2022
05.10.2022.Rešenju o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR
05.10.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.10.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
04.10.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd - GSKO
04.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
04.10.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
04.10.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
03.10.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
03.10.2022.BELEX Monthly Report - September 2022
03.10.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
03.10.2022.BELEXsentiment za oktobar 2022. godine
30.09.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
30.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
30.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
30.09.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
30.09.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
30.09.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
30.09.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
29.09.2022.Izveštaj sa održane III vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.09.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Stari Grad GP a.d. , Beograd - STRG
29.09.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
29.09.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
29.09.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
29.09.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pomoravlje a.d. , Niš
28.09.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Utva silosi a.d. , Kovin
28.09.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
28.09.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Koprodukt a.d. , Novi Sad - KPRD
28.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
28.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
27.09.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
27.09.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
27.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
26.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
26.09.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.09.2022.Ostale informacije - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
23.09.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
23.09.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Utva silosi a.d. , Kovin
23.09.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Veterinarska stanica Topola a.d. , Topola - VSTP
23.09.2022.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - Poslovni objekti a.d. , Beograd
23.09.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
22.09.2022.Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Poslovni objekti a.d. , Beograd
21.09.2022.Ažurirani informatori - 21.09.2022
21.09.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
21.09.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Utva silosi a.d. , Kovin - UTSI
20.09.2022.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.09.2022.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.09.2022.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
20.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
20.09.2022.Sazivanje venredne sednice Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
19.09.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stari Tamiš a.d. , Pančevo - STTM
16.09.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.09.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.09.2022.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.09.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.09.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin - THGRZ
16.09.2022.Redovna revizija indeksa BELEXline
16.09.2022.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.09.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
15.09.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
15.09.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
15.09.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
15.09.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
14.09.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Krušik plastika a.d. , Osečina
14.09.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
12.09.2022.Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
09.09.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
08.09.2022.Ažurirani informatori - 08.09.2022
08.09.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
08.09.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Pekarska industrija a.d. , Pančevo - PKRP
08.09.2022.Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
08.09.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
08.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
08.09.2022.Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
07.09.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
07.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
07.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
07.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
07.09.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
07.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
07.09.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
06.09.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
06.09.2022.Obaveštenje i odluka Odbora direktora o sazivanju treće vanredne skupšine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
06.09.2022.BELEX Monthly Report - August 2022
05.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
05.09.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
02.09.2022.Izveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
02.09.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
02.09.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.09.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goša montaža a.d. , Beograd
02.09.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goša montaža a.d. , Beograd
02.09.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
01.09.2022.Ažurirani informatori - 01.09.2022
01.09.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.09.2022.Isključenje akcija sa Standard Listing - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
01.09.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBNPB
01.09.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Utva silosi a.d. , Kovin
01.09.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
01.09.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
01.09.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Utva silosi a.d. , Kovin
01.09.2022.BELEXsentiment za septembar 2022. godine
31.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
31.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
31.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
31.08.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
31.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
31.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.08.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vital a.d. , Vrbas - VITL
30.08.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Atelje a.d. , Novi Sad - ATLJM
30.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
30.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
29.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
29.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.08.2022.Polugodišnji pojedinačni izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
29.08.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Pomoravlje a.d. , Niš
29.08.2022.Mišljenje Predstavnika zaposlenih o ponudi za preuzimanje - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.08.2022.Mišljenje Uprave društva u vezi sa ponudom za preuzimanje - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.08.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
29.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
26.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
26.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
25.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
25.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
25.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.08.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Alfa plam a.d. , Vranje
24.08.2022.Najava dostavljanja i objave Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
23.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
23.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.08.2022.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
23.08.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
23.08.2022.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
23.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
23.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
22.08.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ikarbus a.d. , Beograd
22.08.2022.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
22.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
22.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
19.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
19.08.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Krušik plastika a.d. , Osečina
19.08.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Krušik plastika a.d. , Osečina
19.08.2022.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.08.2022.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.08.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Pomoravlje a.d. , Niš
19.08.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Pomoravlje a.d. , Niš
19.08.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
19.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.08.2022.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.08.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.08.2022.Obaveštenje o isplati dividende za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
18.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
18.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu (korigovan) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
17.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.08.2022.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
17.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
16.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
15.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.08.2022.Polugodisnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
12.08.2022.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.08.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine Beogradske berze
11.08.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnopromet a.d. , Beograd
11.08.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad - VJSP
10.08.2022.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.08.2022.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
10.08.2022.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022.godine - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
09.08.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
09.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.08.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
09.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
09.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
08.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
08.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
08.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
08.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
08.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.08.2022.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
08.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.08.2022.Odložena Skupština akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
05.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
05.08.2022.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd
05.08.2022.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd
04.08.2022.Ažurirani informatori - 04.08.2022
04.08.2022.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd - GSKO
04.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
04.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
04.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.08.2022.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
03.08.2022.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
02.08.2022.Izveštaj sa neodržane sednice Skupština akcionara - Sloga a.d. , Kać
02.08.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
02.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
02.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
01.08.2022.BELEXsentiment za avgust 2022. godine
01.08.2022. BELEX Monthly Report - July 2022
01.08.2022.Invitation for the Extraordinary General Meeting - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.08.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.08.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.08.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Inex Velepromet a.d. , Vučak
01.08.2022.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
01.08.2022.Poslovanje NIS grupe u prvom polugodištu 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
01.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.08.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Jugoinspekt a.d. , Beograd
01.08.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad osnovni tekst
01.08.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad skraćeni tekst
29.07.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj (korigovan) za 2021.godinu - Lasta a.d. , Beograd
29.07.2022.Godišnji izveštaj (Korigovan) za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
29.07.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
29.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Granit Peščar a.d. , Ljig
29.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
29.07.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
27.07.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
27.07.2022.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - PP Feketić a.d. , Sombor
27.07.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj (korigovan) za 2021 godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.07.2022.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
26.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.07.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka - CRFS
26.07.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj - SJKS
25.07.2022.Ažurirani informatori - 25.07.2022
25.07.2022.Obaveštenje o promeni broja akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.07.2022.Obaveštenje o promeni broja akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
25.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
25.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
25.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
25.07.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - PP Feketić a.d. , Sombor
22.07.2022.Ažurirani informatori - 22.07.2022
22.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
22.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
22.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
22.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
22.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
22.07.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - BB Trade a.d. , Žitište
21.07.2022.Ažurirani informatori - 21.07.2022
21.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
20.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ćele kula a.d. , Niš
20.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Savremena administracija a.d. , Beograd
20.07.2022.Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.07.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
20.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.07.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
20.07.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Veterinarska stanica Topola a.d. , Topola - VSTP
20.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
20.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
20.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
19.07.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
19.07.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Trade a.d. , Žitište
19.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
18.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Simpo a.d. , Vranje
18.07.2022.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin - THGRZ
18.07.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Žitopromet a.d. , Niš - ZPNI
18.07.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Tisa a.d. , Mol - TSAM
18.07.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Napredak a.d. , Apatin - NPRA
18.07.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mermer a.d. , Žagubica - MRMR
18.07.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agroindustrija a.d. , Novi Sad - AGIN
18.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.07.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
18.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - RTC Šabac a.d., Šabac
15.07.2022.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.07.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
15.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
15.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
15.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
15.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
14.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
14.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
14.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
13.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
13.07.2022.Ažurirani informatori - 13.07.2022
13.07.2022.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Galeb GTE a.d. , Beograd
13.07.2022.Izveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
13.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbija Tis a.d. , Zaječar
13.07.2022.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja obveznicama izdavaoca - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20238
12.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
12.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
12.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
12.07.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja obveznicama izdavaoca - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20238
11.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sremput a.d. , Ruma
11.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
11.07.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.07.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
11.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
11.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
08.07.2022.Ažurirani informatori - 08.07.2022
08.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
08.07.2022.Ostale informacije - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
08.07.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - LTH Shipons a.d. , Novi Sad - SPNS
08.07.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Odžačar a.d., Vrbas - ODZV
08.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
08.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
08.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
07.07.2022.Obaveštenje o promeni sedišta - Fintel energija a.d. , Beograd
07.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
07.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa tekstom Odluka - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.07.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Kolut a.d. , Kolut
07.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Transport Voždovac a.d. , Beograd
07.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja‚za 2021. godinu - Transport Voždovac a.d. , Beograd
07.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
06.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
06.07.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
06.07.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Severtrans a.d. , Sombor
06.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
06.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.07.2022.Odluka o usvajanju finansijskih zveštaja za 2021 godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021 godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.07.2022.Ažurirani informatori - 05.07.2022
05.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
05.07.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu izmenjen - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Rapid a.d. , Beograd
05.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Rapid a.d. , Beograd
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
05.07.2022.Odluka o pokriću gubitka - Severni Banat a.d. , Kikinda
05.07.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
05.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
04.07.2022.Odluka o izmenama i dopunama Statuta sa sednice Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
04.07.2022.Otkazana Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2022.Odložena redovna Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2022.Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
04.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Rapid a.d. , Apatin
04.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Rapid a.d. , Apatin
04.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
04.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
04.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
04.07.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
04.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
04.07.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Autotehna a.d. , Topola
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pratećim Odlukama - Štamparija Borba a.d. , Beograd
04.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o pokriću gubitka - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.07.2022.Odluka o pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
01.07.2022.Sazivanje ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
01.07.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
01.07.2022.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na Open Market - akcije - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBNPB
01.07.2022.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na Standard Listing - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
01.07.2022.BELEX Monthly Report - June 2022
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.07.2022.BELEXsentiment za jul 2022. godine
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Duga a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Duga a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
01.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interservis a.d. , Futog
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2022.Odložena Skupština akcionara - Lasta a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2022.Odložena Skupština akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
01.07.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
01.07.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
01.07.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Konsollidovani godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.07.2022.Održana XIV redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Duga a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Iritel a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Iritel a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
01.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2022. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 30.04.2022. godine - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o prihvatanju informacija i dostavljanju podataka shodno čl. 77. i 78. ZoB - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o prinudnom otkupu akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
30.06.2022.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Interservis a.d. , Futog
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Interservis a.d. , Futog
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i usvojene odluke - Fasma a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Pomoravlje a.d. , Niš
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
30.06.2022.Izjava o pokriću gubitka - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2022.Poziv za ponovljenu redovnu Skupštinu akcioanra - Severtrans a.d. , Sombor
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2022.Obaveštenje o neodržavanju Skupština - Severtrans a.d. , Sombor
30.06.2022.Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2022.Statut - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2022.Izjava o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hemofluid a.d., Kruševac
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
30.06.2022.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
30.06.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Mlava a.d., Vučak
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Goč a.d. , Trstenik
29.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Goč a.d. , Trstenik
29.06.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Centroistok a.d. , Bor - CRIS
29.06.2022.Otkazana Skupština akcionara 29.06.2022. godine - Progres a.d. , Beograd
29.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.06.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
29.06.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju pojedinačnog i konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
28.06.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Lukoil Srbija a.d. , Beograd - LOIL
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021.godinu sa Izveštajem revizora - Zmaj a.d. , Zemun
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
28.06.2022.Izveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
28.06.2022.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Atelje a.d. , Novi Sad
28.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Atelje a.d. , Novi Sad
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Atelje a.d. , Novi Sad
28.06.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Atelje a.d. , Novi Sad
28.06.2022.Odluke sa redovne Skupštine - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.06.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
28.06.2022.Ostale informacije - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2022.Odluka o statusnoj promeni - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021.godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
28.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
27.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
27.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bag a.d. , Bačko Gradište
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
27.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tekstil a.d. , Leskovac
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
27.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
24.06.2022.Ažurirani informatori - 24.06.2022
24.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.06.2022.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2021. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.06.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
23.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2022.Zapisnik sa održane redovne Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
23.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
23.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja (konsolidovanog) - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
23.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
23.06.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
23.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
23.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
23.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - BAS a.d. , Beograd
23.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
23.06.2022.Odluka o danu isplate dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
23.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bačka a.d., Sivac
23.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
22.06.2022.Odložena Skupština akcionara 22.06.2022. godine- Iritel a.d. , Beograd
22.06.2022.Ostale informacije - promena člana Nadzornog odbora - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
22.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
22.06.2022.Ažurirani informatori - 22.06.2022
22.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
22.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
22.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
22.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
22.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.06.2022.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Polet IGK a.d. , Novi Bečej - PLTNN
22.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
22.06.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu (dopunjen odlukama) - Trivit mlin a.d. , Vrbas
22.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
22.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d. , Sombor
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
21.06.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
21.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2022.Neodržana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu (izmenjen) - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu (izmenjen) - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.06.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i pokriću gubitka za 2021. godinu - Tabak a.d. , Niš
21.06.2022.Izveštaj sab redovne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.06.2022.Otkazana Skupština akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Budućnost a.d. , Požega
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2021. godine - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2022.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Severtrans a.d. , Sombor
21.06.2022.Odluka o isplati dividende za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2022.Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
20.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
20.06.2022.Odluka o isplati dividende - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Odluka o izmeni Statuta - RTC Šabac a.d., Šabac
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
20.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
20.06.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Standard Listing - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
20.06.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
20.06.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara usled nedostatka kvoruma - Ming kovačnica a.d. , Niš
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
20.06.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za poslovnu 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
20.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
20.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.06.2022.Dopuna Poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izveštajima za 2021. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.06.2022.Ostale informacije - Dopuna dnevnog reda za redovnu Skupštinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
17.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Budućnost a.d., Preševo
17.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Budućnost a.d., Preševo
17.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
17.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
17.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Magistrala a.d. , Beograd
17.06.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hotel Park a.d. , Novi Sad - HPNS
17.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
17.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
17.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
17.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
16.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
16.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2022.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEXline - 16.06.2022.
16.06.2022.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 16.02.2022.
16.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Invest - Import a.d. , Beograd
16.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Invest - Import a.d. , Beograd
16.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Invest - Import a.d. , Beograd
16.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
16.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
16.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
16.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
16.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
16.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Granit Peščar a.d. , Ljig
16.06.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Open Market - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBNPB
16.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
16.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
15.06.2022.Tehnička ispravka datuma odluke - Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Beograd
15.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
15.06.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
15.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
15.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
15.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
15.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
15.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
15.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
15.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
15.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
15.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine sa pripadajućim odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
15.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
15.06.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Goša montaža a.d. , Beograd
14.06.2022.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2022.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2022.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
14.06.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
14.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
14.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
14.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
14.06.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.06.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.06.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imos a.d. , Šid - IMOS
14.06.2022.Izveštaj BDO o proceni vrednosti običnih i preferencijalnih akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
14.06.2022.Izveštaj o svim okolnostima i metodologijama primenjenim u postupku određivanja otkupne cene preferencijalnih akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
13.06.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
13.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
13.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
13.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
13.06.2022.Odluka o odlaganju sednice skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
13.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
13.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godnu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
13.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
10.06.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
10.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
10.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
10.06.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Severtrans a.d. , Sombor
10.06.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Severtrans a.d. , Sombor
10.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
10.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
10.06.2022.Obaveštenje akcionarima o načinu utvrđivanja cene i iznosu utvrđene cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.06.2022.Predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.06.2022.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
09.06.2022.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
08.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
08.06.2022.Ažurirani informatori - 08.06.2022
08.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
07.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
07.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
07.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NBB Nekretnine a.d., Beograd
07.06.2022.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
07.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
07.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
07.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - AD Tržnica Subotica
07.06.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.06.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
06.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
06.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
06.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
06.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
06.06.2022.Predlog odluke o izmeni Statuta - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.06.2022.Ostale informacije - Dimničar a.d. , Beograd
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
03.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara ponovljena sednica - Srbijatransport a.d. , Beograd
03.06.2022.Odložena Skupština akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
02.06.2022.BELEX Monthly Report - May 2022
02.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
02.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
02.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
02.06.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
01.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rad a.d. , Beograd
01.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
01.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Sloga a.d. , Kać
01.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Sloga a.d. , Kać
01.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
01.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
01.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
01.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
01.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
01.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.06.2022.BELEXsentiment za jun 2022. godine
01.06.2022.Predlog odluka za redovnu Skupštinu akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.06.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
01.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
31.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Chemos a.d. , Palić
31.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
31.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
31.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Reč naroda a.d. , Požarevac
31.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
31.05.2022.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
31.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
30.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
30.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
30.05.2022.Odbor direktora utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
30.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
30.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.05.2022.Dopuna dnevnog reda skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.05.2022.Odluka o izboru revizora za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Poziv za XIV redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2022.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu XIV redovne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2022.Predlog odluke o izmeni Statuta - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
30.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2021. godinu - Progres a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
30.05.2022.Odluka odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021. godine - Beozaštita a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
27.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrodizalica a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
27.05.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
27.05.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
27.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021. godine - Štamparija Borba a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
27.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Beopan a.d. , Pančevo
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
27.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
27.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
27.05.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
27.05.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Omoljica a.d. , Omoljica
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
27.05.2022.Najava dostave konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.05.2022.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
26.05.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac - KOKT
26.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
26.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara (tehnička korekcija) - Fasma a.d. , Beograd
26.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
26.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
26.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
26.05.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
26.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
26.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
26.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
26.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
26.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
26.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
25.05.2022.Ažurirani informatori - 25.05.2022
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
25.05.2022.Obaveštenje o bitnom događaju - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
25.05.2022.Predlog izmena i dopuna Statuta - Jadran a.d., Nova Gajdobra
25.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
25.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
25.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
25.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.05.2022.Odluka o pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021 godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
24.05.2022.Ažurirani informatori - 24.05.2022
24.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
24.05.2022.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.05.2022.Statut - Tigar a.d. , Pirot
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
24.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasma a.d. , Beograd
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
24.05.2022.Obaveštenje o isplati dividende za 2021 godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
24.05.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Standard Listing regulisanog tržišta - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
24.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
24.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
23.05.2022.Ažurirani informatori - 23.05.2022
23.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
23.05.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
23.05.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22204
23.05.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Bigz Publishing a.d. , Beograd - BGZP
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
23.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
23.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
23.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
23.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
23.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
23.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
23.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
20.05.2022.Ažurirani informatori - 20.05.2022
20.05.2022.Imenovan novi član Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Apos a.d. , Apatin
20.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Apos a.d. , Apatin
20.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Apos a.d. , Apatin
20.05.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.05.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
20.05.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Autoventil a.d. , Užice
20.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Autoventil a.d. , Užice
20.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
20.05.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.05.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fintel energija a.d. , Beograd
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
19.05.2022.Ažurirani informatori - 19.05.2022
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Ivanjica
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
19.05.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
19.05.2022.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka - CRFS
19.05.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vatrosprem a.d. , Beograd - VTRS
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
19.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proel a.d. , Beograd
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Miroč a.d. , Kladovo
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Centroistok a.d. , Bor
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
19.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
19.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d. , Sombor
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021 - Bigz Publishing a.d. , Beograd
18.05.2022.Ažurirani informatori - 18.05.2022
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Beograd
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Severni Banat a.d. , Kikinda
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
18.05.2022.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj - SJKS
18.05.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Bigz Publishing a.d. , Beograd
18.05.2022.Predlog izmene i dopune Statuta - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
18.05.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Granit Peščar a.d. , Ljig
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
18.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
18.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
17.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pomoravlje a.d. , Niš
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
17.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Impol Seval a.d. , Sevojno
17.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Centroistok a.d. , Bor
17.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroistok a.d. , Bor
17.05.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
17.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
17.05.2022.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021- Woksal a.d. , Užice
16.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
16.05.2022.Ažurirani informatori - 16.05.2022
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Inex-Uzor a.d., Negotin
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
16.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.05.2022.Ostale informacije - Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Fintel energija a.d. , Beograd
16.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021-2022 - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
16.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Transport Voždovac a.d. , Beograd
16.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
16.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid
13.05.2022.Rezultati NIS grupe u prvom tromesečju 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ratar a.d. , Pančevo
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
13.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
12.05.2022.Ažurirani informatori - 12.05.2022
12.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
12.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
12.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Pomoravlje a.d. , Niš
12.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
12.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
12.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Utva silosi a.d. , Kovin
11.05.2022.Ažurirani informatori - 11.05.2022
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemofluid a.d., Kruševac
11.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021-2022 - Srbijatransport a.d. , Beograd
11.05.2022.Obaveštenje izdavaoca u vezi promena u značajnom učešću (Gazprom Neft) - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Obaveštenje izdavaoca u vezi promena u značajnom učešću (Gazprom) - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
11.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
11.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
11.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
11.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
11.05.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad - VJSP
11.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Miroč a.d. , Kladovo
11.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Miroč a.d. , Kladovo
11.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
11.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
11.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
11.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
11.05.2022.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
11.05.2022.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
11.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
11.05.2022.Najava dostavljanja i objave kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
11.05.2022.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
11.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću Gazprom - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću Gazprom Neft - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termika-Beograd a.d. , Beograd
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Irmovo a.d. , Kisač
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Kać
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
10.05.2022.Ažurirani informatori - 10.05.2022
10.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
10.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Krušik plastika a.d. , Osečina
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad
10.05.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje
10.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Raketa a.d. , Sevojno
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
10.05.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
10.05.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
09.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
09.05.2022.Ažurirani informatori - 09.05.2022
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
09.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.05.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.05.2022.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
09.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
09.05.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
09.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
09.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
09.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
09.05.2022.Obaveštenje o donetom Rešenju Komisije za hartije od vrednosti br. 6/0-17-2842/133-17 od 20.04.2022. godine - Kopaonik a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Duga a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sjaj u tami a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
06.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans Sombor ad
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Transport Voždovac a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Politika a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Autotehna a.d. , Topola
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.05.2022.KONSOLIDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2021.GODINU - IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
06.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu- Simpo a.d. , Vranje
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Simpo a.d. , Vranje
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021.godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj 2021 godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Sloga a.d. , Kać
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Putevi a.d. , Užice
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ciglana a.d. , Titel
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dinara a.d. , Beograd
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Medifarm a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
06.05.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Severtrans a.d. , Sombor
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
06.05.2022.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Granit Peščar a.d. , Ljig
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Goč a.d. , Trstenik
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu (dopunjen) - Vojvodina a.d. , Sombor
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
05.05.2022.Ažurirani informatori - 05.05.2022
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Insa a.d. , Zemun
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ciglana a.d. , Titel
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
05.05.2022.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Insa a.d. , Zemun
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Elektrodizalica a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Žitopek a.d. , Niš
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - IO Beograd a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Ratar a.d. , Pančevo
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godine - Osnova projekt a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Bačka a.d., Sivac
05.05.2022.Ostale informacije - Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Fintel energija a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Rapid a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
05.05.2022. BELEX Monthly Report - April 2022- 05.05.2022.
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Informatika a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Informatika a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Sigma a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - VIK a.d., Vršac
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnobran a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Somborske novine a.d. , Sombor
05.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka a.d., Sivac
05.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
05.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
05.05.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - PP Miletić a.d. , Sombor - PMLT
05.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
05.05.2022.Izveštaj o korporativnom upravljanju za 2021. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
05.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
05.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
05.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
05.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj 2021. godinu- Fasil a.d. , Arilje
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vital a.d. , Vrbas
05.05.2022.Izjava vezano za konsolidovane fin. izveštaje za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.05.2022.Ažurirani informatori - 04.05.2022
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
04.05.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.05.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd - GSKO
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
04.05.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
04.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
04.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
04.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Potisje precizni liv ad Ada
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Nova Peščara a.d. , Deliblato
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
04.05.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu (dopuna) - BAS a.d. , Beograd
04.05.2022.BELEXsentiment za maj 2022. godine
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hemijska industrija ad Vranje
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Fintel energija a.d. , Beograd
04.05.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - pojedinačni
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
04.05.2022.Pojedinačni Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
04.05.2022.Godišnji izveštaj 2021. godinu - Beogradmontaža a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Interservis a.d. , Futog
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sremput a.d. , Ruma
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Srbija Tis a.d. , Zaječar
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021.godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Trivit Pek ad Vrbas
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Rapid a.d. , Apatin
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - BAS a.d. , Beograd
04.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
29.04.2022.Ažurirani informatori - 29.04.2022
29.04.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2022.Obaveštenje o bitnom događaju - okončan proces integracije - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2022.Godišnji izveštaj (dopunjen) za 2021. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.04.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Vojvodina a.d. , Sombor - VJSO
29.04.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Inos metalbiro a.d. , Beograd - IMBZ
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Centroistok a.d. , Bor
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
29.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
29.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
29.04.2022.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Chemos a.d. , Palić
29.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.04.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
28.04.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
28.04.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Hajdučica ad Hajdučica
28.04.2022.Ažurirani informatori - 28.04.2022
28.04.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Progres a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Progres a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Putevi a.d. , Požega
28.04.2022.Godišnji izveštaj 2021. godine - Woksal a.d. , Užice
28.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
28.04.2022.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
28.04.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
28.04.2022.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.04.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica ad Hajdučica
28.04.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Graditelj a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vagar a.d. , Futog
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.04.2022.Ažurirani informatori - 27.04.2022
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zimpa a.d. , Ub
27.04.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
27.04.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Tržnica a.d. , Subotica
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.04.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Cer a.d. , Čačak
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
27.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
27.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
27.04.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sloga a.d. , Užice
26.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja i Informatora o izdavaocu za 2021. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
26.04.2022.Ažurirani informatori - 26.04.2022
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
26.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
26.04.2022.Godišnji izveštaj 2021. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
26.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Apos a.d. , Apatin
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
26.04.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav Re a.d. , Beograd
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
26.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
26.04.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
26.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
26.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.04.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
26.04.2022.Održana CLXXXII pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
26.04.2022.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
26.04.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
21.04.2022.Ažurirani informatori - 21.04.2022
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
21.04.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
21.04.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Granit Peščar a.d. , Ljig
21.04.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Granit Peščar a.d. , Ljig
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroexport a.d. , Beograd
21.04.2022.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
21.04.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
21.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
21.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
21.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
21.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2021. - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.04.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
21.04.2022.Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende - Mladost a.d. , Aleksandrovac
21.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.04.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
21.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
21.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elkok a.d. , Kosjerić
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Informatika a.d. , Beograd
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Imos a.d. , Šid
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fasma a.d. , Beograd
20.04.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
20.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.04.2022.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.04.2022.Ažurirani informatori - 20.04.2022
20.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
20.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
20.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
20.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2021. godinu - Iritel a.d. , Beograd
20.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
19.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Nama a.d. , Beograd
19.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
19.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
19.04.2022.Ažurirani informatori - 19.04.2022
19.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Tisa a.d. , Mol - TSAM
19.04.2022.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2021.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.04.2022.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.04.2022.Odluka o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
19.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.04.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2021. godinu - Autoventil a.d. , Užice
19.04.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
19.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
19.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
19.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
18.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
18.04.2022.Ažurirani informatori - 18.04.2022
18.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
18.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Mermer a.d. , Žagubica - MRMR
18.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Napredak a.d. , Apatin - NPRA
18.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Agroindustrija a.d. , Novi Sad - AGIN
18.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Žitopromet a.d. , Niš - ZPNI
18.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin - THGRZ
18.04.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
18.04.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
18.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudo a.d. , Beograd
18.04.2022.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
18.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
18.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
18.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
18.04.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
18.04.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
18.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Autoventil a.d. , Užice
18.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
15.04.2022.Ažurirani informatori - 15.04.2022
15.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
15.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
15.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
15.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
15.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Budućnost a.d., Preševo
15.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
15.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
15.04.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Jadran a.d., Nova Gajdobra
15.04.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
14.04.2022.Ažurirani informatori - 14.04.2022
14.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
14.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
13.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
13.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
13.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
13.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
13.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tabak a.d. , Niš
13.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijaput a.d. , Beograd
13.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
13.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
12.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
12.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
12.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
12.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - LTH Shipons a.d. , Novi Sad - SPNS
12.04.2022.Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija - Rudo a.d. , Beograd
12.04.2022.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
12.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
12.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
11.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VIK a.d., Vršac
11.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
11.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
11.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
11.04.2022.Ažurirani informatori - 11.04.2022
11.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
11.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
11.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
11.04.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Venac a.d. , Pećinci
11.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
11.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tabak a.d. , Niš
11.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
11.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
11.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
08.04.2022.Ažurirani informatori - 08.04.2022
08.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
08.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
08.04.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
08.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
08.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
07.04.2022.Ažurirani informatori - 07.04.2022
07.04.2022.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
07.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
07.04.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
07.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
07.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
06.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
06.04.2022.Ažurirani informatori - 06.04.2022
06.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
06.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Iritel a.d. , Beograd
05.04.2022.Ažurirani informatori - 05.04.2022
05.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
05.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
05.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
05.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Putevi a.d. , Užice
05.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
05.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Putevi a.d. , Užice
05.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
05.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
04.04.2022.Ažurirani informatori - 04.04.2022
04.04.2022.BELEX Monthly Report - March 2022
04.04.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
04.04.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
04.04.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Informatika a.d. , Beograd
04.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
04.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
04.04.2022.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Standard a.d. , Leskovac
04.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
01.04.2022.Ažurirani informatori - 01.04.2022
01.04.2022.BELEXsentiment za april 2022. godine
01.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
01.04.2022.Izmena poziva za skupstinu akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
01.04.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Rudo a.d. , Beograd
01.04.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Rudo a.d. , Beograd
01.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
31.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
31.03.2022.Napomena u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
31.03.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
31.03.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
31.03.2022.Korekcija obaveštenja o nameri preuzimanja - Granit Peščar a.d. , Ljig
31.03.2022.Ažurirani informatori - 31.03.2022
31.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
31.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
31.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
30.03.2022.Ažurirani informatori - 30.03.2022
30.03.2022.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
30.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
30.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
29.03.2022.Ažurirani informatori - 29.03.2022
29.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
29.03.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.03.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Rudo a.d. , Beograd
29.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
28.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.03.2022.Ažurirani informatori - 28.03.2022
28.03.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
28.03.2022.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
28.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. Bačka Palanka
28.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
28.03.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
28.03.2022.Nacrt izmene Statuta - Tržnica a.d. , Subotica
28.03.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
28.03.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Luka Beograd a.d. , Beograd
28.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.03.2022.Ažurirani informatori - 25.03.2022
25.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
25.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
25.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
25.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
25.03.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
25.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
24.03.2022.Ažurirani informatori - 24.03.2022
24.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
24.03.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
24.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
24.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
24.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
23.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
23.03.2022.Ažurirani informatori - 23.03.2022
23.03.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd
23.03.2022.Predlog Odluke o izmenama Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju - Komercijalna banka a.d. , Beograd
23.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Revnost a.d. , Novi Sad
23.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
22.03.2022.Ažurirani informatori - 22.03.2022
22.03.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.03.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kavim Raška a.d., Raška - KVIM
22.03.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
22.03.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
21.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
21.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
21.03.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Proleter a.d. , Arilje - PRLA
21.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
21.03.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
18.03.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
18.03.2022.Odluka o izmeni Odluke o Informatoru o izdavaocu
18.03.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
18.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
18.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
17.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
16.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
15.03.2022.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.03.2022.Redovna revizija indeksa BELEXline
15.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
15.03.2022.Izjava Uprave - Luka Beograd a.d. , Beograd
15.03.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Beograd a.d. , Beograd
15.03.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
15.03.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Beograd a.d. , Beograd
15.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
14.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
14.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
11.03.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO22204
11.03.2022.Statut - Dunav Re a.d. , Beograd
11.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
11.03.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
11.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
11.03.2022.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
11.03.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
10.03.2022.Ostale informacije zapisnik sa održane sednice - Min Div a.d. , Svrljig
10.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
09.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.03.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
09.03.2022.Predlog odluke o promeni pravne forme - Imos a.d. , Šid
09.03.2022.Osnivački akt - Imos a.d. , Šid
09.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
09.03.2022.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Revnost a.d. , Novi Sad
08.03.2022.Obaveštenje u vezi sa sazivanjem Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
08.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
08.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
07.03.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
07.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
04.03.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pupin Telecom a.d. , Beograd - PTLK
04.03.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Graditelj a.d. , Beograd
04.03.2022.Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost
04.03.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - ZGOP a.d. , Novi Sad - ZGOP
04.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Krušik plastika a.d. , Osečina
04.03.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
03.03.2022.Ažurirani informatori - 03.03.2022
03.03.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.03.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.03.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2022.Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
03.03.2022.Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na Open Market- Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
03.03.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
03.03.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
03.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Revnost a.d. , Novi Sad
03.03.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Revnost a.d. , Novi Sad
03.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
02.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
02.03.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
02.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara Obaveštenje - Informatika a.d. , Beograd
02.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
02.03.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
02.03.2022.BELEX Monthly Report - February 2022
01.03.2022.Predlog izmena Statuta - Rudo a.d. , Beograd
01.03.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
01.03.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
01.03.2022.BELEXsentiment za mart 2022. godine
28.02.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vino župa ad Aleksandrovac
28.02.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.02.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
25.02.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
25.02.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
25.02.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Beograd
25.02.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
25.02.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
25.02.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
25.02.2022.Odluka o prestanku svojstva javnog društva - VIK a.d., Vršac
25.02.2022.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta - VIK a.d., Vršac
25.02.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
24.02.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
24.02.2022.Ostale informacije - Min Div a.d. , Svrljig
24.02.2022.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
23.02.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugohemija a.d. , Beograd - JGHM
23.02.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
21.02.2022.NIS grupa u 2021. godini značajno unapredila rezultate poslovanja - NIS a.d., Novi Sad
21.02.2022.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2021. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
21.02.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - GP Izgradnja a.d. , Valjevo - IZGR
18.02.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
18.02.2022.Izveštaj Komisije za utvrđivanje kvoruma na XIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
18.02.2022.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
18.02.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
18.02.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
18.02.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Revnost ad Novi Sad
17.02.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
17.02.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
17.02.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
17.02.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
17.02.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Granit Peščar a.d. , Ljig
14.02.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Granit Peščar a.d. , Ljig
14.02.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Granit Peščar a.d. , Ljig
14.02.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Granit Peščar a.d. , Ljig
14.02.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Granit Peščar a.d. , Ljig
14.02.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
11.02.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
11.02.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
11.02.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
11.02.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
11.02.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
11.02.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
10.02.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
10.02.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
10.02.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Osnova projekt a.d. , Beograd
09.02.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
08.02.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.02.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
04.02.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
04.02.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
04.02.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
02.02.2022.Odluka o danu isplate dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
01.02.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO22202
01.02.2022.BELEXsentiment za februar 2022. godine
01.02.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Koling a.d. , Beograd - KLNG
01.02.2022.BELEX Monthly Report - January 2022
01.02.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
31.01.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
28.01.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Minel Koncern a.d. , Beograd - MNHL
27.01.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
27.01.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
26.01.2022.Ažurirani informatori - 26.01.2022
25.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO22201
25.01.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
25.01.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES05A2027
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES05A2026
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES05A2025
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES05A2024
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES05A2023
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES10A2032
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES10A2031
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES10A2030
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES10A2029
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES10A2028
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES10A2027
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES10A2026
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES10A2025
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES10A2024
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES10A2023
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES12A2034
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES12A2033
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES12A2032
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES12A2031
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES12A2030
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES12A2029
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES12A2028
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES12A2027
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES12A2025
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES12A2026
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES12A2024
24.01.2022.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSRES12A2023
24.01.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jadran ad Nova Gajdobra
21.01.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
21.01.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
20.01.2022.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Proleter a.d. , Arilje - PRLA
19.01.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
19.01.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
19.01.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
19.01.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
18.01.2022.Odluka o povlačenju akcija i prestanku svojstva javnog društva - Imos a.d. , Šid
18.01.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
18.01.2022.Ostale informacije - Vojvodina a.d. , Sombor
17.01.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
17.01.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
17.01.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Inles Komerc a.d. , Novi Sad - INLS
17.01.2022.Obaveštenje javnog društva o primljenom O-ZU - Inos metalbiro a.d. , Beograd
14.01.2022.Predlog Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.01.2022.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
13.01.2022.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16142
12.01.2022.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju - Komercijalna banka a.d. , Beograd
12.01.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
12.01.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
12.01.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
12.01.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
11.01.2022.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
11.01.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
11.01.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Podunavlje a.d. , Beočin
11.01.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Podunavlje a.d. , Beočin
11.01.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Podunavlje a.d. , Beočin
11.01.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Podunavlje a.d. , Beočin
11.01.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Podunavlje a.d. , Beočin
11.01.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Podunavlje a.d. , Beočin
10.01.2022.Ažurirani informatori - 10.01.2022
10.01.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
10.01.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Inles Komerc a.d. , Novi Sad - INLS
10.01.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
10.01.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
10.01.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
06.01.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
06.01.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
05.01.2022.BELEX Monthly Report - December 2021
05.01.2022.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Pupin Telecom a.d. , Beograd - PTLK
04.01.2022.Ažurirani informatori - 04.01.2022
04.01.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.01.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Beograd a.d. , Beograd
04.01.2022.Odluka o danu akcionara i isplati dividende u 2022. godini - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
04.01.2022.BELEXsentiment za januar 2022. godine
04.01.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
04.01.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Luka Beograd a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ