U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za decembar 2018 godine

31.12.2018.Odluka o izmeni i dopuni Statuta - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
31.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
31.12.2018.Izveštaj sa 46 vanredne sednice Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
31.12.2018.Ostale informacije - Đerdap turist a.d. , Kladovo
31.12.2018.Ostale informacije - Đerdap turist a.d. , Kladovo
31.12.2018.Izveštaj o otuđenju sopstvenih preferencijalnih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
28.12.2018.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
28.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
28.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
28.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
28.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Dunav a.d., Vučak
28.12.2018.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - Dopuna
28.12.2018.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.12.2018.Obaveštenje sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
28.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
28.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.12.2018.Informacija o isplati dividende akcionarima - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
27.12.2018.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Betonjerka a.d., Sombor
27.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću pravnog lica MEGA INVEST 2013 - Dunav a.d., Vučak
27.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću pravnog lica Trgovina Napred d.o.o. - Dunav a.d., Vučak
27.12.2018.Izveštaj o ishodu javne ponude za vlasničke HoV - Žitopek a.d., Niš
27.12.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Timok a.d. , Negotin
27.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
27.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
27.12.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - PD Erozija ad Valjevo
26.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.12.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
26.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
26.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Paraćinka a.d. , Paraćin - PARP
26.12.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav a.d., Vučak
26.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.12.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
25.12.2018.Dan dividende za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
25.12.2018.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16134
25.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
25.12.2018.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Izveštaj informacija - Zlatibor Standard a.d. , Užice
25.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.12.2018.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Zlatibor Standard a.d. , Užice
25.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
25.12.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
25.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
24.12.2018.Ažurirani informatori - 24.12.2018
24.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
24.12.2018.Obaveštenje o isplati kupona municipalnih obveznica - Grad, Šabac
24.12.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin - RDKV
24.12.2018.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
24.12.2018.Statut - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
24.12.2018.Odluka o usvajanju Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
24.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
24.12.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun
21.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
21.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
21.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Beotrans a.d. , Beograd - BEOT
21.12.2018.Odluka o pokretanju postupka likvidacije ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
21.12.2018.Zapisnik sa X vanredne skupštine akcionara- ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
21.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
21.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoservis a.d. , Čačak
21.12.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
21.12.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.12.2018.Ostale informacije - Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
20.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
20.12.2018.Obaveštenje - municipalne obveznice - Grad, Šabac
20.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sremput a.d. , Ruma
20.12.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - GZP Dom a.d., Beograd
20.12.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
20.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sremput a.d. , Ruma (MD DOO)
20.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sremput a.d. , Ruma (Kamen Desetka DOO)
19.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Polet a.d. , Hrtkovci - PLTH
19.12.2018.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
18.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
18.12.2018.Berzanski kalendar za 2019. godinu
18.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Timok a.d. , Negotin
18.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Timok a.d. , Negotin
18.12.2018.Odluka o izmeni statuta - Energoprojekt oprema a.d., Beograd
18.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
18.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Zemun
18.12.2018.Obaveštenje akcionarima o izdavanju običnih akcija VII emisije - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
17.12.2018.Odbor direktora usvojio Biznis plan za 2019. godinu - NIS a.d., Novi Sad
17.12.2018.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Betonjerka a.d., Sombor
17.12.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Betonjerka a.d., Sombor
17.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - AIK banka a.d. , Beograd - AIKBPC
17.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - AIK banka a.d. , Beograd - AIKBPB
17.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - AIK banka a.d. , Beograd - AIKB
17.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
14.12.2018.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
14.12.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
14.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
14.12.2018.Mišljenje sindikalne organizacije o ponudi za preuzimanje Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
14.12.2018.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
14.12.2018.Misljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
14.12.2018.Mišljenje uprave o ponudi za preuzimanje - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
14.12.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.12.2018.Obaveštenje o isplati dividende - Luka Senta a.d. , Senta
13.12.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
12.12.2018.Ostale informacije - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.12.2018.Poziv za sednicu skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
12.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
12.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola - TPLU
12.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d., Čelarevo
11.12.2018.Ažurirani informatori - 11.12.2018
11.12.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Politika a.d. , Beograd
10.12.2018.Odluka o dopuni dnevnog reda za skupštinu akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
10.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Peščara a.d. , Subotica - PSSU
10.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
07.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
07.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
07.12.2018.Poziv za skupštinu akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.12.2018.Izmene i dopune Pravilnika o tarifi
07.12.2018.Izmene i dopune Pravila poslovanja
07.12.2018.Statut - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
07.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
07.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
06.12.2018.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
06.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
06.12.2018.Ažurirani informatori - 06.12.2018
06.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Šumadija transport a.d. , Čačak - STOC
06.12.2018.Ugovoren novi posao u Peruu vredan 4,3 miliona EUR - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.12.2018.Ugovoren novi posao u Peruu vredan 8,9 miliona EUR - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.12.2018.Javni poziv i ponuda za kupovinu sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
05.12.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
05.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
05.12.2018.Ostale informacije - Obaveštenje o neodržavanju ponovljene skupštine zbog nedostatka kvoruma - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
05.12.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Peščara a.d. , Subotica
05.12.2018. Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - GZP Dom a.d., Beograd
05.12.2018.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
05.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
05.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Centar GD a.d. , Beograd - CNTA
05.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Loznicaelektro a.d. , Loznica - LOEL
04.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Unionelektro a.d. , Beograd - UNELB
04.12.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Unioninvest termomontaža a.d. , Beograd - UNTE
04.12.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
04.12.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
04.12.2018.Odložena Skupština akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
04.12.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
03.12.2018.Ažurirani informatori - 03.12.2018
03.12.2018.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.12.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.12.2018.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
03.12.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
03.12.2018.BELEXsentiment za decembar 2018. godine
03.12.2018.Monthly Report - Novembar 2018
03.12.2018.Video materijali sa prvog trgovanja akcijama Fintel energije a.d.

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd