U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za oktobar 2019 godine

31.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - HUP Balkan a.d. , Beograd - HTBL
31.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Sojaprotein a.d. , Bečej - SJPT
31.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
31.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
31.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
30.10.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
30.10.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19184
30.10.2019.Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za vanrednu Skupštinu akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
30.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
30.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.10.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
30.10.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
29.10.2019.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Luka Senta a.d. , Senta
28.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - HUP Balkan a.d. , Beograd - HTBL
28.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imtel RTV a.d. , Beograd - IMRT
28.10.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hempro a.d. , Beograd
28.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
25.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
25.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
24.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
24.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
24.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.10.2019.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
24.10.2019.Otkazana Skupština akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
24.10.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
23.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
22.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
22.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
22.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
21.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
21.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
21.10.2019.Ostale informacije - Goša montaža a.d. , Beograd
21.10.2019.Statut - Goša montaža a.d. , Beograd
18.10.2019.Ažurirani informatori - 18.10.2019
18.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
18.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
18.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
18.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
18.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
18.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
18.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
18.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
17.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
17.10.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
17.10.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
17.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
16.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Centar za puteve Vojvodine a.d. , Novi Sad - CZPV
16.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
16.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
16.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
16.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
16.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
15.10.2019.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO19189
15.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
15.10.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Niš ekspres a.d., Niš
15.10.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
15.10.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
15.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Čiker a.d. , Čantavir - CIKR
15.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Centar za puteve Vojvodine a.d. , Novi Sad - CZPV
15.10.2019.Ostale informacije - Termika-Beograd a.d. , Beograd
15.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Trivit Pek a.d. , Vrbas - TRVP
15.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Trivit Pek a.d. , Vrbas - TRVP
14.10.2019.Ažurirani informatori - 14.10.2019
14.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zastava auto promet a.d., Novi Sad - ZSAP
14.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - S&A Capital Investments a.d., Beograd - SACI
14.10.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex -Trivit Pek a.d. , Vrbas - TRVP
14.10.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19183
14.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
14.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
11.10.2019.Ažurirani informatori - 11.10.2019
11.10.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Betonjerka a.d., Sombor - BTSO
11.10.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Jadar a.d. , Loznica - JDAR
11.10.2019.Obaveštenje akcionarima o uvidu u materijal - Sojaprotein a.d. , Bečej
11.10.2019.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Sojaprotein a.d. , Bečej
11.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
11.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
11.10.2019.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
11.10.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Trivit Pek a.d. , Vrbas
11.10.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Hempro a.d. , Beograd
10.10.2019.Ažurirani informatori - 10.10.2019
10.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
10.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
10.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
10.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
10.10.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
10.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd - POBD
10.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Urbisinvest a.d. , Novi Sad - UINS
10.10.2019.Vanredna revizija indeksa Belexline
10.10.2019.Vanredna revizija indeksa Belex15
10.10.2019.Obaveštenje o isplati dividende - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
10.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
10.10.2019.Obaveštenje izdavaoca o prijemu obaveštenja o značajnom učešću - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
09.10.2019.Uključenje na MTP - Velprom a.d. , Aleksinac - VLPM
09.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
09.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
09.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
08.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
08.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
08.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad - URBSM
08.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
08.10.2019.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
08.10.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Betonjerka a.d., Sombor
08.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
08.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
08.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
08.10.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Erozija a.d., Valjevo
07.10.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kompresor a.d. , Beograd
07.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
07.10.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dunav a.d., Smederevo
07.10.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
04.10.2019.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
03.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
03.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
03.10.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Hempro a.d. , Beograd
03.10.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Hempro a.d. , Beograd
03.10.2019.Izveštaj sa održane IV vanredne sednice Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
02.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
02.10.2019.BELEX Monthly Report - Septembar 2019
02.10.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad - URBSM
02.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
02.10.2019.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
02.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd - MINK
01.10.2019.BELEXsentiment za oktobar 2019. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ