U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za mart 2023 godine

31.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
31.03.2023.Izmena poziva za skupštinu akcionara - Sremput a.d. , Ruma
31.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
30.03.2023.Ažurirani informatori - 30.03.2023
30.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
30.03.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.03.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
30.03.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
30.03.2023.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.03.2023.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
29.03.2023.Ažurirani informatori - 29.03.2023
29.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
29.03.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207
29.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
29.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
28.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.03.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
28.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.03.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
27.03.2023.Ažurirani informatori - 27.03.2023
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Grza turist a.d. , Paraćin
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
27.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
27.03.2023.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
27.03.2023.Obaveštenje o odluci o sazivanju Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
24.03.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
24.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
23.03.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
22.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
22.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
21.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
21.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
21.03.2023.Neodržana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
21.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
17.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
17.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
17.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
17.03.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
16.03.2023.Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
16.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
16.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
15.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
15.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
15.03.2023.Redovna revizija indeksa BELEXline
15.03.2023.Redovna revizija indeksa BELEX15
14.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
14.03.2023.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
14.03.2023.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
13.03.2023.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
13.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
13.03.2023.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
13.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.03.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - ALTA banka a.d. , Beograd
13.03.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
13.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
13.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
10.03.2023.Ažurirani informatori - 10.03.2023
10.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
10.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
10.03.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Osnova projekt a.d. , Beograd
10.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
09.03.2023.Ažurirani informatori - 09.03.2023
09.03.2023.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PP Feketić a.d. , Sombor
09.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
09.03.2023.Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac - TRAY
09.03.2023.Odluka o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16142
09.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
08.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
07.03.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka - VPDU
07.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
07.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
07.03.2023.Odložena Skupština akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
06.03.2023.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
06.03.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Tehnobran a.d. , Beograd - NAMA
06.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
06.03.2023.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Osnova projekt a.d. , Beograd
06.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
03.03.2023.Ažurirani informatori - 03.03.2023
03.03.2023.Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Severtrans a.d. , Sombor - SVRT
03.03.2023.Sazivanje vanredne skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
03.03.2023.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Osnova projekt a.d. , Beograd
03.03.2023.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Osnova projekt a.d. , Beograd
03.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
02.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
02.03.2023.BELEXsentiment za mart 2023. godine
02.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
01.03.2023.Odložena Skupština akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
01.03.2023. BELEX Monthly Report - February 2023.

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ