U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za decembar 2020 godine

31.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
31.12.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
31.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
31.12.2020.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Rapid a.d. , Apatin
31.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
31.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
31.12.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
30.12.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.12.2020.Ostale informacije - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
30.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.12.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
30.12.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.12.2020.Poslovna vest u vezi sa realizacijom kupoprodaje akcija od strane Nove Ljubljanske banke d.d. - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
30.12.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
30.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
30.12.2020.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statut - Betonjerka a.d., Sombor
30.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
30.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.12.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Slavica Parafarm a.d. , Subotica - SPRFS
30.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Aquatus a.d. , Beograd
30.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
30.12.2020.Izuveštaj o ishodu javne ponude dužničkih hartija od vrednosti - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.12.2020.Odluka Nadzornog odbora o utvrdjivanju dana dividende - Iritel a.d. Beograd
28.12.2020.Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL01
28.12.2020.Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Sava a.d. , Šabac
25.12.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
25.12.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda - PARH
25.12.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Projektni biro a.d. , Kikinda - PBKI
25.12.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Excelsior a.d. , Beograd
25.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
25.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Termika-Beograd a.d. , Beograd
25.12.2020.Obavestenje o isplati VI kupona - Grad, Šabac
25.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Svetlost a.d. , Beograd
24.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Sava a.d. , Šabac
24.12.2020.Obavestenje o isplati VI kupona - Grad, Šabac
24.12.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Svetlost a.d. , Beograd
24.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Svetlost a.d. , Beograd
24.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
23.12.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Rapid a.d. , Apatin
23.12.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Rapid a.d. , Apatin
23.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
22.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
22.12.2020.Odluka o otkazivanju vanredne sednice Skupština akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
22.12.2020.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - RGP Vrdnik a.d., Vrdnik - RGPV
22.12.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Makovica a.d. , Mladenovac - MKVC
22.12.2020.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica - MITRS
22.12.2020.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
22.12.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
22.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
22.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - MPP Jedinstvo ad Sevojno
22.12.2020.Predlog odluke o izmeni Statuta - Savremena administracija a.d. , Beograd
22.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
22.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
21.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
21.12.2020.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
21.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
18.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
17.12.2020.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Madera a.d. , Beograd - MDRA
17.12.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Auto kuća Zemun a.d., Zemun - AKZM
17.12.2020.Predlog odluke o izmeni statuta - Senta - promet a.d. , Senta
17.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
17.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.12.2020.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - RGP Vrdnik a.d., Vrdnik - RGPV
17.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
17.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
17.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
17.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
17.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
17.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
16.12.2020.Odbor direktora NIS-a usvojio biznis plan za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
16.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
16.12.2020.Obavestenje o isplati VI kupona - Grad, Šabac
15.12.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
15.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
15.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
15.12.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
15.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
15.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
15.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
15.12.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
14.12.2020.Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
14.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
14.12.2020.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Kadinjača a.d. , Užice - KDNC
14.12.2020.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
11.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
11.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
11.12.2020. Kontakt / Beogradska berza - 11.12.2020.
10.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
10.12.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - PK Sombor Holding CO a.d. , Novi Sad - PKSO
10.12.2020.Obaveštenje Društva o značajnom učešću - Vojvodina a.d. , Sombor - sopstvene
10.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
10.12.2020.Otkazana Vanredna Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
10.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
09.12.2020.Predlog Odluke o izmeni i dopuni Statuta - Dimničar a.d. , Beograd
09.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
09.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
09.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
09.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
09.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
08.12.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Svetlost a.d. , Beograd
08.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
08.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
07.12.2020.Ažurirani informatori - 07.12.2020
07.12.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
07.12.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
07.12.2020.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd - HDRT
07.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
07.12.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
07.12.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Dijamant a.d. , Zrenjanin
07.12.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
07.12.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.12.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.12.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget ad
04.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Slavica Parafarm a.d. , Subotica
03.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
03.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
03.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
03.12.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
02.12.2020.Ažurirani informatori - 02.12.2020
02.12.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
01.12.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Svetlost a.d. , Beograd
01.12.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Svetlost a.d. , Beograd
01.12.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
01.12.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
01.12.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rubin a.d. , Kruševac - RUBN
01.12.2020.BELEX Monthly Report - November 2020
01.12.2020.BELEXsentiment za decembar 2020. godine
01.12.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Termika-Beograd a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ