U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2023 godine

22.09.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ
22.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
21.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
20.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
19.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
19.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
19.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin,
19.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.09.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - ALTA banka a.d. , Beograd - JMBN
19.09.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd - GSFD
19.09.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tabak a.d. , Niš
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rudo a.d. , Beograd
18.09.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
18.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
18.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
18.09.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Venac a.d. , Pećinci
18.09.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Venac a.d. , Pećinci
15.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
14.09.2023.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
14.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
14.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Sloga a.d. , Užice
14.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
13.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
13.09.2023.Izveštaj sa održane pete vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
12.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
11.09.2023.Ostale usvojene odluke - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za poslovnu 2021. i 2022. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. i 2022. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Odluka o pokriću gubitka iz poslovne 2021. i 2022. godine - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
11.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
11.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Inex Velepromet a.d. , Vučak
11.09.2023.Kodeks korporativnog upravljanja - Mladost a.d. , Aleksandrovac
11.09.2023.Rešenje privrednog suda u Novom Sadu br. 8.P.74/2023 od 7.7.2023. godine - Irmovo a.d. , Kisač
11.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
07.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
07.09.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
07.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
06.09.2023.Obaveštenje o insajderskoj informaciji - Philip Morris Operations a.d. , Niš
06.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Standard a.d. , Leskovac
05.09.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
05.09.2023.Ažurirani informatori - 05.09.2023
05.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
05.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
05.09.2023.Rešenje privrednog suda u Subotici posl. br. 4.P.634/2023 - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
05.09.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd - EISV
05.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
05.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.09.2023.BELEXsentiment za septembar 2023. godine
04.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - BAS a.d. , Beograd
04.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
04.09.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Fabrika bakarnih cevi a.d. u prinudnoj likvidaciji, Majdanpek - FBCM
04.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
04.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
01.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
01.09.2023.BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ