U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za januar 2009 godine

30.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Remont a.d. , Kragujevac - RMKG
30.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - ATB Sever a.d. , Subotica - ATBS
30.01.2009.Inovirani prospekti - 30.01.2009
30.01.2009.Izveštaj sa održanog nastavka (drugog dela) 34.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
30.01.2009.Obaveštenje o isplati dividende - Centroproizvod a.d. , Beograd
30.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Remont a.d. , Kragujevac
30.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
30.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.01.2009.Obaveštenje o izdavanju preferencijalnih akcija IV emisije - Robne kuće Niš a.d. , Niš
30.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lala Stanković a.d. , Bogatić
30.01.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Duropack a.d. , Kruševac
30.01.2009.Održana Osnivačka sednica akcionarskog društva - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
30.01.2009.Odluka Upravnog odbora o odlaganju II vanredne sednice Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.01.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Liming a.d. , Beograd - LMNG
29.01.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Dunav a.d. , Bezdan - DNBZ
29.01.2009.Inovirani prospekti - 29.01.2009
29.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Liming a.d. , Beograd - LMNG
29.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Dunav a.d. , Bezdan - DNBZ
29.01.2009.Obaveštenje akcionarima o prinudnoj prodaji akcija - Xella Srbija a.d. , Vreoci
29.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Razvitak a.d. , Aleksandrovac
29.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
29.01.2009.Odluka o promeni pravne forme - Inos papir servis a.d. , Beograd
29.01.2009.Ispravka u Odluci o sazivanju Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
29.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Kraljevo
29.01.2009.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Danube Securities a.d. , Novi Sad
29.01.2009.Rešenje o prestanku statusa člana Berze -Holder broker a.d. ,Beograd
29.01.2009.Odluka Upravnog odbora o obimu i sadržini podataka javnog društva koji se objavljuju na internet stranici Berze
28.01.2009.Uključenje na VBT - Birostroj a.d., Subotica - BRST
28.01.2009.Inovirani prospekti - 28.01.2009
28.01.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Imos a.d. , Šid - IMOS
28.01.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Boško Marinković a.d. , Lipolist - BOMA
28.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Boško Marinković a.d. , Lipolist - BOMA
28.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Imos a.d. , Šid - IMOS
28.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac - FAMK
28.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - PKB Imes a.d. , Padinska Skela - PIMS
28.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dimničar - Maki a.d. , Sremska Mitrovica - DMMK
28.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ratkovo a.d. , Ratkovo
28.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
28.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
28.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Udarnik a.d. , Senta
28.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
28.01.2009.Izveštaj o uspešnosti 15. emisije običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala - Marfin bank a.d. , Beograd
28.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Litopapir a.d. , Čačak
28.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. , Subotica
27.01.2009.Inovirani prospekti - 27.01.2009
27.01.2009.Izveštaj o ishodu javne ponude - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija
27.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Balkan a.d. , Dimitrovgrad
27.01.2009.Zakazivanje nastavka (drugog dela) 34. vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.01.2009.Uključenje na VBT - Centroproizvod a.d. , Beograd - CNTPB
26.01.2009.Inovirani prospekti - 26.01.2009
26.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hempro a.d. , Šid
26.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Sajam a.d. , Novi Sad - SJNS
26.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
26.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
26.01.2009.Finansijski izveštaj na dan statusne promene spajanja uz pripajanje 30.09.2008. godine- NLB banka a.d. , Novi Sad
26.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
26.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
26.01.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
26.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Grafos a.d. , Aleksandrovac
23.01.2009.Inovirani prospekti - 23.01.2009
23.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Sajam a.d. , Novi Sad - SJNS
23.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mlin Ozren a.d. , Ražanj
23.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neimar IGM a.d. , Zrenjanin
23.01.2009.Sazivanje sa održane Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
23.01.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Interprojekt a.d. , Beograd
23.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
23.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
23.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
22.01.2009.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Građa a.d. , Beograd - GRDA
22.01.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Šumadijalek a.d., Čačak - SMLK
22.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
22.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Rotor a.d. , Subotica - ROTS
22.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ekonomski institut a.d. , Beograd - EIBG
22.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Igma a.d. , Uljma - IGMU
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zorka Color a.d. , Šabac
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Subotica
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Heroj Pinki a.d. , Novi Sad
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrohem a.d. , Novi Sad
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zemun a.d. , Zemun
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
22.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Agroprogres a.d. , Beograd
22.01.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Agroprogres a.d. , Beograd
22.01.2009.Obaveštenje o realizovanoj prinudnoj prodaji akcija - Jugofund a.d. , Beograd
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
22.01.2009.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Zastava Elektro a.d. , Rača
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
21.01.2009.Inovirani prospekti - 21.01.2009
21.01.2009.Uključenje na VBT - Hidrobiro a.d. , Novi Sad - HIDB
21.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Megal a.d. , Bujanovac - MGAL
21.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dumača a.d. , Šabac - DMCA
21.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Strela - Ub a.d. , Ub - STUB
21.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - 7. juli a.d. , Beograd
20.01.2009.Uključenje na VBT - Prokupac a.d. , Beograd - PRKB
20.01.2009.Inovirani prospekti - 20.01.2009
20.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Auto - Coop a.d. , Novi Sad - AUTC
20.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Jelova Gora a.d. , Užice - JGUE
20.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Centroproizvod a.d. , Beograd - CNTP
20.01.2009.Odluka Upravnog odbopra o raspodeli dobiti i o utvrđivanju dana dividende - Inos sinma a.d. , Sevojno
20.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sandžaktrans Autoremont servis a.d. , Novi Pazar
20.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nafta a.d. , Beograd
20.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
20.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bigz a.d. , Beograd
20.01.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Madera a.d. , Beograd
20.01.2009.Unapređenje metodologije izračunavanja BELEXsentimenta i uvođenje nove grupe učesnika u proces glasanja - Beogradska berza a.d. , Beograd
19.01.2009.Oglas o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara - Soja protein a.d. , Bečej
19.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, akcijama izdavaoca - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac - FAMK
19.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, akcijama izdavaoca - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
19.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Vitojevac M a.d. , Vrnjačka Banja
19.01.2009.Obaveštenje o isplati dividende - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
19.01.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Petefi a.d. , Temerin
19.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
16.01.2009.Uključenje na VBT - Boško Marinković a.d. , Lipolist - BOMA
16.01.2009.Inovirani prospekti - 16.01.2009
16.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Bora Kečić specijalni transporti a.d. , Beograd - BKST
16.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sirovina a.d. , Bačka Palanka - SRVN
16.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - NLB LHB banka a.d. , Beograd - LHBN
16.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Industromont a.d. , Valjevo
16.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žito Bačka a.d. , Kula
16.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Travel Travel ATP Morava a.d. , Vrnjačka Banja
15.01.2009.Izveštaj sa Sednice Upravnog odbora - Tigar a.d. , Pirot
15.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Agrovojvodina - Tehnohemija a.d. , Novi Sad - AVTH
15.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
15.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Beograd
15.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
15.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Solidnost a.d. , Kraljevo
15.01.2009.Odluka o prestanku privremene obustave trgovanja i promeni dužine trajanja faza trgovanja u okviru pojedinog metoda trgovanja na dan 15.01.2009.godine (vreme početka, trajanja i kraja pojedinih faza u okviru određenog metoda trgovanja)
15.01.2009.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja svim hartijama od vrednosti na berzanskom i vanberzanskom tržištu za berzanski sastanak 15.01.2009.godine
14.01.2009.Inovirani prospekti - 14.01.2009
14.01.2009.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Neobus a.d. , Novi Sad - NBUS
14.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zastava Elektro a.d. , Rača
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Balkan a.d. , Dimitrovgrad
14.01.2009.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Agrostroj a.d. , Čačak
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Kraljevo
14.01.2009.Obaveštenje akcionarima o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Centrokoteks a.d. , Beograd
14.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
14.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Lala Stanković a.d. , Bogatić
14.01.2009.Ponovno sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Zemun
14.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jukomerc trgovina a.d. , Kruševac
14.01.2009.BILTEN – SPECIJALNI PRILOG – Sedma medjunarodna Konferencija
13.01.2009.Inovirani prospekti - 13.01.2009
13.01.2009.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Beteks a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ATB Sever a.d. , Subotica
13.01.2009.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Inženjering Automatika a.d. , Beograd
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Inženjering Automatika a.d. , Beograd
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Izvor a.d. , Aranđelovac
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beteks a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
13.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Centrokoteks a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Vrbas
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rasadnik a.d., Kikinda
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
13.01.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Podrinje a.d. , Šabac - PDRN
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
12.01.2009.Inovirani prospekti - 12.01.2009
12.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Podrinje a.d. , Šabac - PDRN
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
12.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnooprema inženjering a.d. , Beograd
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanat a.d. , Plandište
12.01.2009.Izveštaj o uspešno realizovanoj prinudnoj prodaji akcija - Srbijaautoput a.d. , Beograd
12.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Elektrotehna a.d. , Niš
12.01.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Napredak a.d. , Stara Pazova
12.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić autocentar kiperi pretovar a.d. , Obrenovac
12.01.2009.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Grafos a.d. , Aleksandrovac
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Strela - Ub a.d. , Ub
12.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jugotehna Export Import a.d., Beograd - JGTH
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo
09.01.2009.Uključenje na VBT - Jedinstvo a.d. , Seleuš - JDSE
09.01.2009.Uključenje na VBT - Alltech - Fermin a.d. , Senta - ALTES
09.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
09.01.2009.Inovirani prospekti - 09.01.2009
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
09.01.2009.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradšped a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mačkatica a.d. , Surdulica
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatrosprem, Kumodraška 240 a.d., Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugotehna Export Import a.d., Beograd
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
09.01.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Grafos a.d. , Aleksandrovac
09.01.2009.Izveštaj o ishodu javne ponude - Eurofoil a.d. , Bor
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
09.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - ATP Vojvodina a.d. , Novi Sad - ATPV
09.01.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Senta
09.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zlatibor gradnja a.d. , Užice
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Lager usluge a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Apatin
09.01.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Kumane
09.01.2009.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Senta
09.01.2009.Sticanje sopstvenih akcija - Napred GP a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - First Global Brokers a.d. , Beograd
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
09.01.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007. godinu - Remont a.d. , Kragujevac
09.01.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija nesaglasnih akcionara - Halas Jožef a.d. , Ada
09.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Potens perforacija a.d. , Požega
09.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugofund a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Xella Srbija a.d. , Vreoci
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standardprojekt a.d. , Subotica
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Danubius a.d. , Novi Sad
08.01.2009.Uključenje na VBT - Bor a.d. , Bor - BBOR
08.01.2009.Uključenje na VBT - Eko prop a.d. , Novi Sad - EKPR
08.01.2009.Uključenje na VBT - Asv Drina a.d. , Bajina Bašta - ASVD
08.01.2009.Inovirani prospekti - 08.01.2009
08.01.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bora Kečić autocentar kiperi pretovar a.d. , Obrenovac
08.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Strela - Ub a.d. , Ub
08.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Progres a.d. , Kruševac - PRKS
06.01.2009.Inovirani prospekti - 06.01.2009
06.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Hotel Srbija a.d. , Beograd - HSRB
05.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zobnatica a.d. , Bačka Topola - ZBNT
05.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Ortopedija a.d. , Kragujevac - ORTO
05.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zanus a.d. , Valjevo - ZNUS
05.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Savremena administracija a.d. , Beograd - SVRMB

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd