U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za januar 2009 godine

30.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Remont a.d. , Kragujevac - RMKG
30.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - ATB Sever a.d. , Subotica - ATBS
30.01.2009.Inovirani prospekti - 30.01.2009
30.01.2009.Izveštaj sa održanog nastavka (drugog dela) 34.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
30.01.2009.Obaveštenje o isplati dividende - Centroproizvod a.d. , Beograd
30.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Remont a.d. , Kragujevac
30.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
30.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.01.2009.Obaveštenje o izdavanju preferencijalnih akcija IV emisije - Robne kuće Niš a.d. , Niš
30.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lala Stanković a.d. , Bogatić
30.01.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Duropack a.d. , Kruševac
30.01.2009.Održana Osnivačka sednica akcionarskog društva - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
30.01.2009.Odluka Upravnog odbora o odlaganju II vanredne sednice Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.01.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Liming a.d. , Beograd - LMNG
29.01.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Dunav a.d. , Bezdan - DNBZ
29.01.2009.Inovirani prospekti - 29.01.2009
29.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Liming a.d. , Beograd - LMNG
29.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Dunav a.d. , Bezdan - DNBZ
29.01.2009.Obaveštenje akcionarima o prinudnoj prodaji akcija - Xella Srbija a.d. , Vreoci
29.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Razvitak a.d. , Aleksandrovac
29.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
29.01.2009.Odluka o promeni pravne forme - Inos papir servis a.d. , Beograd
29.01.2009.Ispravka u Odluci o sazivanju Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
29.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Kraljevo
29.01.2009.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Danube Securities a.d. , Novi Sad
29.01.2009.Rešenje o prestanku statusa člana Berze -Holder broker a.d. ,Beograd
29.01.2009.Odluka Upravnog odbora o obimu i sadržini podataka javnog društva koji se objavljuju na internet stranici Berze
28.01.2009.Uključenje na VBT - Birostroj a.d., Subotica - BRST
28.01.2009.Inovirani prospekti - 28.01.2009
28.01.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Imos a.d. , Šid - IMOS
28.01.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Boško Marinković a.d. , Lipolist - BOMA
28.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Boško Marinković a.d. , Lipolist - BOMA
28.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Imos a.d. , Šid - IMOS
28.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac - FAMK
28.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - PKB Imes a.d. , Padinska Skela - PIMS
28.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dimničar - Maki a.d. , Sremska Mitrovica - DMMK
28.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ratkovo a.d. , Ratkovo
28.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
28.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
28.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Udarnik a.d. , Senta
28.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
28.01.2009.Izveštaj o uspešnosti 15. emisije običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala - Marfin bank a.d. , Beograd
28.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Litopapir a.d. , Čačak
28.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. , Subotica
27.01.2009.Inovirani prospekti - 27.01.2009
27.01.2009.Izveštaj o ishodu javne ponude - Vojvodinaprodukt a.d. , Inđija
27.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Balkan a.d. , Dimitrovgrad
27.01.2009.Zakazivanje nastavka (drugog dela) 34. vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.01.2009.Uključenje na VBT - Centroproizvod a.d. , Beograd - CNTPB
26.01.2009.Inovirani prospekti - 26.01.2009
26.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hempro a.d. , Šid
26.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Sajam a.d. , Novi Sad - SJNS
26.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
26.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
26.01.2009.Finansijski izveštaj na dan statusne promene spajanja uz pripajanje 30.09.2008. godine- NLB banka a.d. , Novi Sad
26.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
26.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
26.01.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
26.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Grafos a.d. , Aleksandrovac
23.01.2009.Inovirani prospekti - 23.01.2009
23.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Sajam a.d. , Novi Sad - SJNS
23.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mlin Ozren a.d. , Ražanj
23.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neimar IGM a.d. , Zrenjanin
23.01.2009.Sazivanje sa održane Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
23.01.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Interprojekt a.d. , Beograd
23.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
23.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
23.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
22.01.2009.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Građa a.d. , Beograd - GRDA
22.01.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Šumadijalek a.d., Čačak - SMLK
22.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
22.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Rotor a.d. , Subotica - ROTS
22.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ekonomski institut a.d. , Beograd - EIBG
22.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Igma a.d. , Uljma - IGMU
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zorka Color a.d. , Šabac
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Subotica
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Heroj Pinki a.d. , Novi Sad
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrohem a.d. , Novi Sad
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zemun a.d. , Zemun
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
22.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Agroprogres a.d. , Beograd
22.01.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Agroprogres a.d. , Beograd
22.01.2009.Obaveštenje o realizovanoj prinudnoj prodaji akcija - Jugofund a.d. , Beograd
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
22.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
22.01.2009.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Zastava Elektro a.d. , Rača
22.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
21.01.2009.Inovirani prospekti - 21.01.2009
21.01.2009.Uključenje na VBT - Hidrobiro a.d. , Novi Sad - HIDB
21.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Megal a.d. , Bujanovac - MGAL
21.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dumača a.d. , Šabac - DMCA
21.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Strela - Ub a.d. , Ub - STUB
21.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - 7. juli a.d. , Beograd
20.01.2009.Uključenje na VBT - Prokupac a.d. , Beograd - PRKB
20.01.2009.Inovirani prospekti - 20.01.2009
20.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Auto - Coop a.d. , Novi Sad - AUTC
20.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Jelova Gora a.d. , Užice - JGUE
20.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Centroproizvod a.d. , Beograd - CNTP
20.01.2009.Odluka Upravnog odbopra o raspodeli dobiti i o utvrđivanju dana dividende - Inos sinma a.d. , Sevojno
20.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sandžaktrans Autoremont servis a.d. , Novi Pazar
20.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nafta a.d. , Beograd
20.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
20.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bigz a.d. , Beograd
20.01.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Madera a.d. , Beograd
20.01.2009.Unapređenje metodologije izračunavanja BELEXsentimenta i uvođenje nove grupe učesnika u proces glasanja - Beogradska berza a.d. , Beograd
19.01.2009.Oglas o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara - Soja protein a.d. , Bečej
19.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, akcijama izdavaoca - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac - FAMK
19.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, akcijama izdavaoca - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
19.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Vitojevac M a.d. , Vrnjačka Banja
19.01.2009.Obaveštenje o isplati dividende - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
19.01.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Petefi a.d. , Temerin
19.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
16.01.2009.Uključenje na VBT - Boško Marinković a.d. , Lipolist - BOMA
16.01.2009.Inovirani prospekti - 16.01.2009
16.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Bora Kečić specijalni transporti a.d. , Beograd - BKST
16.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sirovina a.d. , Bačka Palanka - SRVN
16.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - NLB LHB banka a.d. , Beograd - LHBN
16.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Industromont a.d. , Valjevo
16.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žito Bačka a.d. , Kula
16.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Travel Travel ATP Morava a.d. , Vrnjačka Banja
15.01.2009.Izveštaj sa Sednice Upravnog odbora - Tigar a.d. , Pirot
15.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Agrovojvodina - Tehnohemija a.d. , Novi Sad - AVTH
15.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
15.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Beograd
15.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
15.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Solidnost a.d. , Kraljevo
15.01.2009.Odluka o prestanku privremene obustave trgovanja i promeni dužine trajanja faza trgovanja u okviru pojedinog metoda trgovanja na dan 15.01.2009.godine (vreme početka, trajanja i kraja pojedinih faza u okviru određenog metoda trgovanja)
15.01.2009.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja svim hartijama od vrednosti na berzanskom i vanberzanskom tržištu za berzanski sastanak 15.01.2009.godine
14.01.2009.Inovirani prospekti - 14.01.2009
14.01.2009.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Neobus a.d. , Novi Sad - NBUS
14.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zastava Elektro a.d. , Rača
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Balkan a.d. , Dimitrovgrad
14.01.2009.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Agrostroj a.d. , Čačak
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Kraljevo
14.01.2009.Obaveštenje akcionarima o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Centrokoteks a.d. , Beograd
14.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
14.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Lala Stanković a.d. , Bogatić
14.01.2009.Ponovno sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
14.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Zemun
14.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jukomerc trgovina a.d. , Kruševac
14.01.2009.BILTEN – SPECIJALNI PRILOG – Sedma medjunarodna Konferencija
13.01.2009.Inovirani prospekti - 13.01.2009
13.01.2009.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Beteks a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ATB Sever a.d. , Subotica
13.01.2009.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Inženjering Automatika a.d. , Beograd
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Inženjering Automatika a.d. , Beograd
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Izvor a.d. , Aranđelovac
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beteks a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
13.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Centrokoteks a.d. , Beograd
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Vrbas
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rasadnik a.d., Kikinda
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
13.01.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Podrinje a.d. , Šabac - PDRN
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
13.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
13.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
12.01.2009.Inovirani prospekti - 12.01.2009
12.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Podrinje a.d. , Šabac - PDRN
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
12.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnooprema inženjering a.d. , Beograd
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanat a.d. , Plandište
12.01.2009.Izveštaj o uspešno realizovanoj prinudnoj prodaji akcija - Srbijaautoput a.d. , Beograd
12.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Elektrotehna a.d. , Niš
12.01.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Napredak a.d. , Stara Pazova
12.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić autocentar kiperi pretovar a.d. , Obrenovac
12.01.2009.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Grafos a.d. , Aleksandrovac
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Strela - Ub a.d. , Ub
12.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jugotehna Export Import a.d., Beograd - JGTH
12.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo
09.01.2009.Uključenje na VBT - Jedinstvo a.d. , Seleuš - JDSE
09.01.2009.Uključenje na VBT - Alltech - Fermin a.d. , Senta - ALTES
09.01.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
09.01.2009.Inovirani prospekti - 09.01.2009
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
09.01.2009.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradšped a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mačkatica a.d. , Surdulica
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatrosprem, Kumodraška 240 a.d., Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugotehna Export Import a.d., Beograd
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
09.01.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Grafos a.d. , Aleksandrovac
09.01.2009.Izveštaj o ishodu javne ponude - Eurofoil a.d. , Bor
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
09.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - ATP Vojvodina a.d. , Novi Sad - ATPV
09.01.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Senta
09.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zlatibor gradnja a.d. , Užice
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Lager usluge a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Apatin
09.01.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Kumane
09.01.2009.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Senta
09.01.2009.Sticanje sopstvenih akcija - Napred GP a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - First Global Brokers a.d. , Beograd
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
09.01.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007. godinu - Remont a.d. , Kragujevac
09.01.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija nesaglasnih akcionara - Halas Jožef a.d. , Ada
09.01.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Potens perforacija a.d. , Požega
09.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugofund a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Xella Srbija a.d. , Vreoci
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standardprojekt a.d. , Subotica
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd
09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
09.01.2009.Bitan dogadjaj - Danubius a.d. , Novi Sad
08.01.2009.Uključenje na VBT - Bor a.d. , Bor - BBOR
08.01.2009.Uključenje na VBT - Eko prop a.d. , Novi Sad - EKPR
08.01.2009.Uključenje na VBT - Asv Drina a.d. , Bajina Bašta - ASVD
08.01.2009.Inovirani prospekti - 08.01.2009
08.01.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bora Kečić autocentar kiperi pretovar a.d. , Obrenovac
08.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Strela - Ub a.d. , Ub
08.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Progres a.d. , Kruševac - PRKS
06.01.2009.Inovirani prospekti - 06.01.2009
06.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Hotel Srbija a.d. , Beograd - HSRB
05.01.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zobnatica a.d. , Bačka Topola - ZBNT
05.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Ortopedija a.d. , Kragujevac - ORTO
05.01.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zanus a.d. , Valjevo - ZNUS
05.01.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Savremena administracija a.d. , Beograd - SVRMB

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost887,66
Promena0,77
% 0,09%
02.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1734
USD/RSD110,8442
Izvor NBS, 02.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 02.10.2023.
423.496.701.778 RSD
3.614.273.391 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
02.10.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda