U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za januar 2010 godine

29.01.2010.Inovirani prospekti - 29.01.2010
29.01.2010.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Confidence a.d. , Beograd
29.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Centroistok a.d. , Bor - CRIS
29.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Univerzal a.d. , Bečej - UNVB
29.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Poljooprema a.d. , Vrbas - POOP
29.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
29.01.2010.Obaveštenje o zahtevu za prinudnu prodaju akcija - Poliester a.d. , Priboj
29.01.2010.sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
29.01.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
29.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
29.01.2010.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Univerzal a.d. , Majdanpek - UNMJ
28.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Univerzal a.d. , Majdanpek - UNMJ
27.01.2010.Mišljenje Upravnog odbora u vezi ponude za preuzimanje akcija - Aeroklima a.d. , Beograd
27.01.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Alpine Dolomit a.d. , Petrovac na Mlavi
27.01.2010.Sazivanje prve vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
27.01.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Fima a.d. , Mionica
26.01.2010.Uključenje na VBT - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin - THGRZ
26.01.2010.Uključenje na VBT - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac - FAMKR
26.01.2010.Inovirani prospekti - 26.01.2010
26.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica a.d., Svilajnac - VSSV
26.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ukras a.d. , Smederevska Palanka - UKRS
26.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ravnica a.d. , Ada - RVAD
26.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
26.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
26.01.2010.BELEX FIX API modul
25.01.2010.Član berze - Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 26.januara 2010.godine
25.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Eko prop a.d. , Novi Sad
25.01.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
25.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
25.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
25.01.2010.Izveštaj o odlaganju i sazivanju nove vanredne sednice Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
25.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Termovent a.d. , Beograd
25.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
25.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
25.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
25.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija akcija - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
25.01.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
25.01.2010.Član berze - Sinteza Invest Group a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Western Balkan broker a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Tandem financial a.d. , Novi Sad - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Ac - broker a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Metals banka a.d. , Novi Sad - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Energo broker a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - KBC securities a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - M&V Investments a.d. , Novi Sad - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Intercity broker a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Synergy Capital a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Raiffeisenbank a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Komercijalna banka a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - InterCapital Securities a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Ilirika investments a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Fima International a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
22.01.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Koža a.d. , Kragujevac
22.01.2010.Odlaganje i sazivanje nove vanredne Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
22.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
21.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
21.01.2010.Izveštaj o realizaciji odluke Skupštine akcionara o izdavanju XXI emisije preferencijalnih akcija koje se mogu pretvoriti u obične akcije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
21.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Agroservis a.d. , Koceljeva - ASRV
21.01.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
21.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Hladnjača a.d. , Čačak
21.01.2010.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
20.01.2010.Inovirani prospekti - 20.01.2010
20.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
20.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
20.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Ljig
20.01.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Aeroklima a.d. , Beograd
19.01.2010.Uključenje na VBT - Hrastovača a.d. , Požarevac - HRST
19.01.2010.Uključenje na VBT - Fagrem a.d. , Donji Adrovac - FGRM
19.01.2010.Inovirani prospekti - 19.01.2010
19.01.2010.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Vitamin a.d. , Horgoš
19.01.2010.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Alltech - Fermin a.d. , Senta
19.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Agroservis a.d. , Koceljeva - ASRV
19.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Mašinoremont a.d. , Senta - MSNR
19.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Derby a.d. , Senta - DRBY
19.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Apatinska pivara a.d. , Apatin - APTP
19.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Stil a.d. , Kraljevo - STIL
19.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Geosonda istražno bušenje a.d. , Beograd
19.01.2010.Izvod iz usvojenih finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Partizanski put a.d. , Beograd
19.01.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Partizanski put a.d. , Beograd
19.01.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Partizanski put a.d. , Beograd
19.01.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Fap Famos a.d., Beograd
19.01.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Kamendin a.d. , Sirig
19.01.2010.Izmena poziva za vanrednu Skupštinu akcionara - Sloga a.d. , Kać
19.01.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
18.01.2010.Odluka Upravnog odbora o poništavanju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala - Fima a.d. , Mionica
18.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sintelon a.d. , Bačka Palanka - SNTLM
18.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Uzor a.d. , Novi Sad
18.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
15.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
15.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
15.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Blagojević Nacional a.d., Arilje
15.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Drvna industrija a.d. , Čantavir
15.01.2010.Odluka o utvrđivanju broja naloga za trgovanje ispostavljenih u jedinici vremena - Beogradska berza a.d. , Beograd
15.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
14.01.2010.Uključenje na VBT - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd - PTNN
14.01.2010.Pravilnik o tarifi Beogradske berze a.d. Beograd
14.01.2010.Rešenje Trgovinskog suda o odlaganju X sednice Skupštine akcionara - Srbolek a.d. , Beograd
14.01.2010.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Radnik a.d., Beograd - RDBG
14.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
14.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
14.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.01.2010.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Imlek a.d. , Beograd
14.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
14.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šumadija a.d. , Beograd
14.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Špik Napredak a.d. , Ivanjica - SPNP
14.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Špik Morava a.d. , Ivanjica - SPMR
14.01.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Avala - guma a.d. , Beograd
14.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Hotel Sirmium a.d. , Sremska Mitrovica
14.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Poliester a.d. , Priboj
14.01.2010.Obaveštenje o sticanju akcija s pravom glasa - Poliester a.d. , Priboj
14.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Pro - ing a.d. , Novi Sad
14.01.2010.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Žitosrem a.d. , Inđija
14.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
14.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
13.01.2010.Inovirani prospekti - 13.01.2010
13.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Radnik a.d., Beograd - RDBG
13.01.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
13.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Banat seme a.d. , Zrenjanin
13.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Stan Progres Kalenić a.d. , Novi Sad - SPKA
13.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Telefonservis a.d. , Beograd - TLSR
13.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dolina a.d. , Padina - DLNA
13.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektrocentar a.d., Beograd - ELCT
13.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Veterinarska stanica a.d., Užice - VSUZ
13.01.2010.Obaveštenje o rezultatima ponude za sticanje sopstvenih akcija - Aleva a.d. , Novi Kneževac
13.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
12.01.2010.Uključenje na VBT - Kolubara Univerzal a.d. , Veliki Crljeni - KLUN
12.01.2010.Uključenje na VBT - Budimka a.d. , Požega - BDMK
12.01.2010.Inovirani prospekti - 12.01.2010
12.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
12.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
12.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - PKB Inshra a.d. , Beograd
12.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
11.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
11.01.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Bazar a.d. , Novi Sad
11.01.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Signal a.d., Zrenjanin
11.01.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
11.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beograd film a.d. , Beograd
11.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
11.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Podrinje a.d. , Šabac
06.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac - FAMKS
06.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin - THGR
06.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda - MSKK
06.01.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Žitosrem a.d. , Inđija
06.01.2010.Inovirani prospekti - 06.01.2010
05.01.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Vitamin a.d. , Horgoš
05.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
05.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
05.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
05.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
05.01.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
05.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Slobodna zona a.d., Šabac
05.01.2010.Obaveštenje o ishodu javne ponude - Sremput a.d. , Ruma
04.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
04.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
04.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
04.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Apatinska pivara a.d. , Apatin
04.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Termoelektro a.d. , Beograd - TREL
04.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrovojvodina - autouniverzal a.d. , Novi Sad - AUNS

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost887,66
Promena0,77
% 0,09%
02.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1734
USD/RSD110,8442
Izvor NBS, 02.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 02.10.2023.
423.496.701.778 RSD
3.614.273.391 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
02.10.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda