U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za novembar 2018 godine

30.11.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
30.11.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
29.11.2018.Predlog Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.11.2018.Sazivanje 24. vanredne sednice Skupstine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.11.2018.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.11.2018.Snimak Konferencije Upgrade in Belgrade 2018
29.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
29.11.2018.Obaveštenje o isplati međudividende u 2018. godini - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.11.2018.Prečišćen tekst izmenjene odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i pokriću gubitka za 2017. godinu - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
29.11.2018.Odluka o izmeni odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju društva i utvrđivanju rezultata poslovanja za 2017. godinu - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
29.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
28.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
28.11.2018.Ostale informacije - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
28.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
27.11.2018.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - GZP Dom a.d., Beograd
27.11.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - GZP Dom a.d., Beograd
27.11.2018.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih preferencijalnih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
27.11.2018.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih običnih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
27.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
27.11.2018.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16134
27.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
27.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
27.11.2018.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva - Peščara a.d. , Subotica
27.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
27.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
27.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
27.11.2018.Održana CXX pisana sednica odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
27.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoservis a.d. , Čačak
26.11.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Natom a.d. , Niš - NTOM
26.11.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
26.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
23.11.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
23.11.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
23.11.2018.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
21.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
21.11.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
20.11.2018.Ažurirani informatori - 20.11.2018
20.11.2018.Prvo trgovanje akcijama Fintel energije a.d. na Beogradskoj berzi
20.11.2018.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Stoteks a.d. , Novi Sad - STOTN
20.11.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
20.11.2018.Ostale informacije - Jadar a.d. , Loznica
20.11.2018.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
19.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
19.11.2018.M&V Investments a.d. Beograd postaje market mejker na akcijama Fintel energija a.d. Beograd (FINT)
19.11.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.11.2018.Održana međunarodna Konferencija Upgrade in Belgrade 2018
16.11.2018.Ažurirani informatori - 16.11.2018
16.11.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.11.2018.Statut - AIK banka a.d. , Beograd
16.11.2018.Osnivački akt - AIK banka a.d. , Beograd
16.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
16.11.2018.Izmena Odluke o postupku i načinu isplate dividende za 2017. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
16.11.2018.Obaveštenje o isplati dividende - Proel a.d. , Beograd
16.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
16.11.2018.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
16.11.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatibor Standard a.d. , Užice
15.11.2018.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2018. godine - Jedinstvo a.d., Sevojno
15.11.2018.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2018. god. - Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd
15.11.2018.NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za devet meseci 2018. godine - NIS a.d. Novi Sad
15.11.2018.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaj za prvih 9 meseci 2018. godine - NIS a.d. Novi Sad
15.11.2018.Periodični sažeti finansijski izveštaj za prvih 9 meseci 2018. godine - NIS a.d. Novi Sad
14.11.2018.Odluka o isplati medjudividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
14.11.2018.Odluka o isplati dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
14.11.2018.Ažurirani informatori - 14.11.2018
14.11.2018.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
14.11.2018.Prvi trgovački dan akcijama Fintel energije a.d.
14.11.2018.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2018. godine. - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
14.11.2018.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2018. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.11.2018.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2018. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.11.2018.Ostale informacije - Predlog izmena Statuta PD Zaječar a.d. , Zaječar
13.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
13.11.2018.Prospekt - Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
13.11.2018.Uključenje na Prime Listing - Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
13.11.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija - VDPC
13.11.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
13.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
13.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
09.11.2018.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin - VPZR
09.11.2018.Ostale informacije - Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
09.11.2018.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2018. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.11.2018.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2018. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
08.11.2018.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2018. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.11.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - HUP Evropa a.d. , Surdulica - EVRP
08.11.2018.Ažurirani informatori - 08.11.2018
08.11.2018.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
08.11.2018.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2018. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
08.11.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
08.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
08.11.2018.Odluka o isplati dividende - Proel a.d. , Beograd
08.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
07.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
07.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
07.11.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka - MJVC
07.11.2018.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2018. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
06.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
06.11.2018.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
06.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
06.11.2018.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
06.11.2018.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
06.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
05.11.2018.Odluka o postupku i načinu isplate dividende za 2017. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
05.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
05.11.2018.Obaveštenje o neodržavanju vanredne skupštine zbog nedostatka kvoruma - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
05.11.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
05.11.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
02.11.2018.Ažurirani informatori - 02.11.2018
02.11.2018.BELEX Monthly Report - Oktobar 2018
01.11.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - GZP Dom a.d., Beograd
01.11.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sremput a.d. , Ruma
01.11.2018.BELEXsentiment za novembar 2018. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ