U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za avgust 2018 godine

31.08.2018.Ažurirani informatori - 31.08.2018
31.08.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
31.08.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Jugoelektro a.d. , Beograd
31.08.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugobanka - Jugbanka a.d. , Kosovska Mitrovica - JBKM
31.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Lasta a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Lasta a.d. , Beograd
31.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Rad Labud a.d. , Prijepolje
31.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
31.08.2018.Korigovan Polugodišnji konsolidovan izveštaj za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
30.08.2018.Ažurirani informatori - 30.08.2018
30.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
29.08.2018.Zapisnik sa IX vanredne skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
29.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
29.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
29.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Zemun
29.08.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
29.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.08.2018.Ažurirani informatori - 28.08.2018
28.08.2018.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
28.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
28.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
28.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
28.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
28.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
28.08.2018.Odluka o povlačenju akcija sa Berze - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
28.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
28.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.08.2018.Beogradska berza se pridružila Inicijativi Ujedinjenih nacija za održivi razvoj tržišta kapitala
28.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
28.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
28.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
28.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Rimex a.d. , Beograd
28.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
28.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
27.08.2018.Ažurirani informatori - 27.08.2018
27.08.2018.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Invest broker a.d. , Beograd
27.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
27.08.2018.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
27.08.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
24.08.2018.Ažurirani informatori - 24.08.2018
24.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
24.08.2018.Najava dostavljanja polugodišnjeg kosolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
24.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
24.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
24.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
24.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
23.08.2018.Obaveštenje o neodržavanju vanredne skupštine zbog nedostatka kvoruma - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
23.08.2018.Obaveštenje o isplati dividende - NIS a.d., Novi Sad
23.08.2018.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.08.2018.Statut - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Rad Labud a.d. , Prijepolje
22.08.2018.Ažurirani informatori - 22.08.2018
22.08.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
21.08.2018.Ažurirani informatori - 21.08.2018
21.08.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
21.08.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Neoplanta a.d. , Novi Sad - NEOP
21.08.2018.Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Budućnost a.d. , Požega
20.08.2018.Ažurirani informatori - 20.08.2018
20.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Budućnost a.d. , Požega
20.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Rimex a.d. , Beograd
20.08.2018.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.08.2018.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18171
17.08.2018.Ažurirani informatori - 17.08.2018
17.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
17.08.2018.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionarasa sa pripadajućim odlukama - Nikola Tesla a.d. , Beograd
17.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
17.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
17.08.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nikola Tesla a.d. , Beograd
17.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
16.08.2018.Ažurirani informatori - 16.08.2018
16.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
15.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
15.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
15.08.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Tehnika a.d. , Vršac - THNK
15.08.2018.Odluka o izmenama Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.08.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
15.08.2018.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2018. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.08.2018.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2018. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.08.2018.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
15.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2018.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2018. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2018.Obaveštenje o isplati dividende - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.08.2018.Prestanak privremene obustave trgovanja i nastavak trgovanja
14.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.08.2018.Najava objavljivanja konsolidovanog kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
14.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
14.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
14.08.2018.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2018 - Komercijalna banka a.d. , Beograd
14.08.2018.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja hartijama od vrednosti na svim segmentima Regulisanog tržišta i MTP Belex
13.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
13.08.2018.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2018. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
13.08.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex-Uzor a.d., Negotin
10.08.2018.Ažurirani informatori - 10.08.2018
10.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
10.08.2018.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
10.08.2018.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.08.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
10.08.2018.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.08.2018.Ažurirani informatori - 09.08.2018
09.08.2018.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.08.2018.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.08.2018.Ažurirani informatori - 08.08.2018
08.08.2018.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Jadran a.d., Nova Gajdobra
08.08.2018.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
08.08.2018.Najava objavljivanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
08.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
08.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
07.08.2018.Ažurirani informatori - 07.08.2018
07.08.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac - HGLB
07.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
06.08.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
06.08.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
06.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
06.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
06.08.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planum GP a.d. , Beograd
03.08.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Sunce a.d. , Sombor - SNCE
03.08.2018.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
03.08.2018.Finansijski izveštaji za prvo polugodište 2018. godine - ZGOP a.d. , Novi Sad
03.08.2018.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Beograd
02.08.2018.Prospekt za javnu ponudu akcija i uključenje na Regulisano tržište na engleskom jeziku - Fintel energija a.d. Beograd
02.08.2018.BELEX Monthly Report - jul 2018
02.08.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stari grad a.d. , Čačak - SGCA
02.08.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
01.08.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Planum GP a.d. , Beograd
01.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
01.08.2018.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.08.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanino
01.08.2018.Obaveštenje o isplati dividende - STUP Vršac a.d. , Vršac
01.08.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
01.08.2018.BELEXsentiment za avgust 2018. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ