U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za januar 2013 godine

31.01.2013.Ažurirani informatori - 31.01.2013
31.01.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - FKL a.d. , Temerin - FKLT
31.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
31.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
31.01.2013.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
31.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
31.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
31.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
31.01.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
31.01.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
31.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
31.01.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
31.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
31.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
30.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alas holding a.d. , Novi Sad
30.01.2013.Bitne informacije - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
30.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
30.01.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Angropromet a.d., Niš - ANPN
30.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
30.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Palilula a.d., Beograd
29.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
29.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
29.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
29.01.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
29.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Ćuprija
28.01.2013.Ažurirani informatori - 28.01.2013
28.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
28.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodogradnja a.d. , Zaječar
28.01.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Uljaricakoop a.d. , Beograd
28.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
28.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
28.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
28.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumatrans a.d. , Ruma
28.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
28.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
28.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
25.01.2013.Ažurirani informatori - 25.01.2013
25.01.2013.Ostale informacije - Svečano otvorena benzinska stanica sa brendom NIS Petrol u Republici Srpskoj 24.1.2013.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
25.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
25.01.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Dijamant a.d. , Zrenjanin
25.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
25.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
25.01.2013.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Forum inženjering a.d. , Beograd - FRIN
25.01.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Amb grafika a.d. , Novi Sad
24.01.2013.Ažurirani informatori - 24.01.2013
24.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
24.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport - logistika a.d. , Beograd
24.01.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Frikom a.d. , Beograd
24.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
24.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
24.01.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
24.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
24.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
24.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta u restrukturiranju a.d. , Beograd
23.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava a.d. , Jagodina
23.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
23.01.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Dijamant a.d. , Zrenjanin
23.01.2013.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac - VSKG
23.01.2013.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda - MSKKI
23.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
23.01.2013.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Autotehna a.d. , Topola
23.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava kovačnica a.d. , Kragujevac
23.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
22.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Integral betonirci a.d. , Subotica
22.01.2013.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Elan a.d. , Prijepolje - ELAN
22.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
22.01.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Morava a.d. , Jagodina
21.01.2013.Ažurirani informatori - 21.01.2013
21.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
21.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
21.01.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
21.01.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Excelsior a.d. , Beograd
21.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Standardprojekt a.d. , Subotica
21.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zdravlje a.d. , Leskovac
21.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
21.01.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Veterinarska stanica a.d., Pančevo
21.01.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad - URBSM
21.01.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Pekara 1. maj a.d. , Vršac - PKMJ
21.01.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Centroprom a.d. , Beograd - CNPR
21.01.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Rotor a.d. , Zemun - RTORZ
21.01.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Kompresor a.d. , Beograd - KOMPB
21.01.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - UTP Morava a.d. , Čačak - UTPM
21.01.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac - APGM
21.01.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Jugošped a.d. , Beograd - JGSP
18.01.2013.Predlog izmena Statuta - Prosveta u restrukturiranju a.d. , Beograd
18.01.2013.Ažurirani informatori - 18.01.2013
18.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta u restrukturiranju a.d. , Beograd
18.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centrotextil a.d. , Beograd
18.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Alas holding a.d. , Novi Sad
18.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
18.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Raška savremena konfekcija a.d. , Novi Pazar
18.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor
18.01.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Alltech Serbia a.d. , Senta
18.01.2013.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda - MSKKI
17.01.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grot a.d. , Vranje
17.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Makler invest a.d. , Beograd
17.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uljaricakoop a.d. , Beograd
17.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
16.01.2013.Uključenje na Open Market - Pobeda a.d. , Beograd - POBG
16.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
16.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Avala TUP a.d. , Beograd
16.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
16.01.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Excelsior a.d. , Beograd
15.01.2013.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
15.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
15.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kron a.d. , Beograd
15.01.2013.Ažurirani informatori - 15.01.2013
15.01.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Avala TUP a.d. , Beograd
15.01.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sanitarija a.d. , Novi Sad - SNTR
14.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
14.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
14.01.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Hladnjača Apatin a.d. , Apatin
14.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
14.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
14.01.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
14.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
11.01.2013.Ažurirani informatori - 11.01.2013
11.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Belgrade Independent broker a.d. , Beograd
11.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Fimaks broker a.d. , Beograd
11.01.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Frikom a.d. , Beograd
11.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
11.01.2013.Otkazana Skupština akcionara - Župa a.d. , Kruševac
11.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
11.01.2013.Otkazana ponovljena Skupština akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
11.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
11.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
11.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Invest broker a.d. , Beograd
11.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Sab Monet a.d. , Beograd
10.01.2013.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.01.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Sremput a.d. , Ruma
10.01.2013.Ažurirani informatori - 10.01.2013
10.01.2013.Saopštenje o meri neučestvovanja na tenderima od strane Svetske banke - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
10.01.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Raška savremena konfekcija a.d. , Novi Pazar
10.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
10.01.2013.Obaveštenje o realizaciji Ugovora o prodaji akcija društva - Frikom a.d. , Beograd
10.01.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
10.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
10.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK 7. juli a.d. , Debrc
10.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Sbd broker a.d. , Subotica
10.01.2013.Odluka o raspodeli dividende - TE - TO a.d. , Senta
10.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
10.01.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Morava a.d. , Jagodina
10.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
10.01.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agroseme a.d. , Kikinda - AGSK
10.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Nama a.d. , Šabac
09.01.2013.Konsolidovani korigovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Jugohemija a.d. , Beograd
09.01.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - PIK 7. juli a.d. , Debrc
09.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
09.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
09.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
09.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Rumatrans a.d. , Ruma
09.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodinaput a.d. , Subotica
09.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić
09.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
09.01.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PP Sombor a.d. , Sombor
09.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fontana u restrukturiranju a.d. , Vrnjačka Banja
09.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Eurobank EFG a.d., Beograd
09.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Euro fineks broker a.d. , Beograd
09.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Kbk broker a.d., Beograd
09.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Convest a.d. , Novi Sad
08.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Olimpia Invest a.d. , Beograd
08.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Sinteza Invest Group a.d., Beograd
08.01.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vetprom Sombor a.d. , Sombor - VTSO
08.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Galenika broker a.d. , Beograd
08.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
08.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hladnjača Apatin a.d. , Apatin
08.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
08.01.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Alltech Serbia a.d. , Senta
08.01.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - PIK Pešter a.d. , Sjenica - PKPT
08.01.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugoremedija a.d. , Zrenjanin - JGRM
08.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol restrukturiranju a.d. , Odžaci
08.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
04.01.2013.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
04.01.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
04.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Angropromet a.d., Niš
04.01.2013.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Jorgić broker a.d. , Beograd
04.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
04.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost Subotica a.d. , Subotica
04.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
04.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Citadel Investments a.d., Beograd
04.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
04.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
04.01.2013.Javni poziv i obaveštenje o ponudi za otkup sopstvenih akcija - Standardprojekt a.d. , Subotica
04.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pionir a.d. , Arilje
04.01.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zdravlje a.d. , Leskovac
03.01.2013.Obaveštenje o donošenju Odluke Odbora direktora i plaćanja međudividende akcionarima - Borac a.d. , Šurjan
03.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
03.01.2013.Odložena Skupština akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
03.01.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
03.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Gibnjara a.d. , Kraljevo
03.01.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi Banat a.d. , Beograd
03.01.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Niška mlekara a.d. , Niš
03.01.2013.BELEXsentiment za januar 2013.
03.01.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ