U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za januar 2008 godine

31.01.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Continental promet a.d. Novi Sad - CONP
31.01.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Termos a.d. Zrenjanin - TEMS
31.01.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - GIK Odžaci a.d. Odžaci - GIKO
31.01.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Hins a.d. Novi Sad - HINS
31.01.2008.Uključenje na VBT - Reč naroda a.d. Požarevac - RNRD
31.01.2008.Uključenje na VBT - Subotica film a.d. Subotica - SUFI
31.01.2008.Uključenje na VBT - Kosmaj mermer a.d. Mladenovac - KSMR
31.01.2008.Uključenje na VBT - Sokograd a.d. Sokobanja - SOGR
31.01.2008.Uključenje na VBT - Jugoterm a.d. Beograd - JGTM
30.01.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja, metodom preovlađujuće cene - Inox a.d. Bački Petrovac
30.01.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavak trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Prvi partizan Gama a.d. Užice - PPGM
30.01.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene- Obezbeđenje Comerc a.d. Beograd
30.01.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Odžačar a.d. Sombor
30.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Lilly drogerie a.d. Beograd
30.01.2008.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Hotel Union a.d. Beograd
30.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
30.01.2008.Market mejking - uslovi
30.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojput a.d. Subotica
29.01.2008.Uključenje na VBT - Klanica 8. Oktobar a.d. Petrovac - KOKT
29.01.2008.Uključenje na VBT - Turist a.d. Bačka Palanka - TURT
29.01.2008.Uključenje na VBT - Sedišta a.d. Priboj - SDPR
29.01.2008.Smanjenje osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. Kruševac
29.01.2008.Uključenje na VBT - 8. Oktobar a.d. Bečej - OSOK
29.01.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Mesokombinat a.d. Leskovac
29.01.2008.Mišljenje revizora o sticanju i raslopaganju imovinom velike vrednosti - Tigar a.d. Pirot - TIGR
29.01.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja, metodom preovlađujuće cene - Metal Invest a.d. Mionica
29.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Papir servis a.d. Novi Sad
29.01.2008.Prinudna prodaja akcija - Antikor a.d. Beograd
28.01.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Invest biro a.d. Beograd
28.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. Soko Banja
28.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos a.d. Beograd
28.01.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Vemus transport i remont a.d. Beograd
28.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnooprema inženjering a.d. Beograd
28.01.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Turist a.d. Bačka Palanka - TRST
28.01.2008.Bitan dogadjaj - Dušan Petronijević a.d. Kruševac
28.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Somborstan a.d. Sombor
25.01.2008.Uključenje na VBT - Zastava Elektro a.d. Rača - ZSEK
25.01.2008.Uključenje na VBT - Pomoravlje Term a.d. Niš - PMTM
25.01.2008.Uključenje na VBT - Autoremont a.d. Beograd - ATMT
25.01.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Beogalant a.d. Beograd
25.01.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Ostrvica a.d. Rudnik
25.01.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Invest biro a.d. Beograd - INVB
25.01.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Voćarcoop a.d. Beograd
25.01.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Ukus a.d. Kovačica - UKSK
25.01.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Umetnost a.d. Novi Sad
25.01.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Špik Morava a.d. Ivanjica
25.01.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Špik Napredak a.d. Ivanjica
25.01.2008.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Impa Zemun a.d. Zemun
25.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impa Zemun a.d. Zemun
25.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. Niš
25.01.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Antikor a.d. Beograd
25.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. Subotica
25.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ishrana a.d. Čačak
25.01.2008.Bitan dogadjaj - Bora Kečić specijalni transporti a.d. Beograd
25.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lilly drogerie a.d. Beograd
24.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Umka a.d. Beograd - UMBG
24.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Beoplov a.d. Beograd - BPLV
24.01.2008.ABN AMRO kupio licencu za BELEX15
24.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Beopetrol a.d. Beograd
23.01.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Medifarm a.d. Beograd - MDFR
23.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unifarm a.d. Zemun
23.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Kristalex a.d. Beograd - KRSX
23.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrogradnja promet a.d. Čačak
23.01.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - NLB Continental banka a.d. Novi Sad
23.01.2008.Blokada poslovnog računa - Agrostroj a.d. Čačak
22.01.2008.Uključenje na VBT - TQ Loznica a.d. Loznica - TLZN
22.01.2008.Uključenje na VBT - Mielmontaža a.d. Zemun - MMON
22.01.2008.Uključenje na VBT - SL Pivara a.d. Vršac - SLPV
22.01.2008.Uključenje na VBT - PPT Zaptivke a.d. Trstenik - PPTZ
22.01.2008.Elektronski Bilten Berze
22.01.2008.Inoviranje prospekta - 22. januar 2008. godine
22.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zavod za poljoprivredu Loznica a.d. Loznica - ZPLO
22.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloboda a.d. Pančevo
22.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
22.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremske novine a.d. Sremska Mitrovica
22.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Struja a.d. Novi Sad
22.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgocentar a.d. Leskovac
22.01.2008.Bitan dogadjaj - Nissal a.d. Niš
22.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
22.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. Šabac
21.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. Pančevo
21.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro - ing a.d. Novi Sad
21.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Strugar a.d. Kula
21.01.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bora Kečić specijalni transporti a.d. Beograd
21.01.2008.Poslovni plan za 2008. godinu - Energoprojekt holding a.d. Beograd
21.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pivara Niš a.d. Niš
21.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. Novi Sad
21.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gospođinci a.d. Gospođinci
18.01.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bečej prevoz a.d. Bečej
18.01.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Prvi maj Čačak a.d. Čačak
18.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Struja a.d. Novi Sad - STRJ
18.01.2008.Bitan dogadjaj - Tigar a.d. Pirot
18.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Gospođinci a.d. Gospođinci - GSPC
18.01.2008.Bitan događaj - Tigar a.d. Pirot
18.01.2008.Obaveštenje o pravu nesaglasnih akcionara - Tigar a.d. Pirot
18.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. Pirot
18.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. Novi Sad
18.01.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Žito Bačka a.d. Kula
18.01.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Minel dinamo a.d. Beograd
18.01.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Minel dinamo a.d. Beograd
18.01.2008.Bitan dogadjaj - Politika a.d. Beograd
18.01.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ozren a.d. Požarevac
17.01.2008.Uključenje na VBT - Vojvodina a.d. Starčevo - VJDS
17.01.2008.Uključenje na VBT - Severni Banat a.d. Kikinda - SEVB
17.01.2008.Uključenje na VBT - Medifarm a.d. Beograd - MDFR
17.01.2008.Uključenje na VBT - Razvitak a.d. Novi Pazar - RAZV
17.01.2008.Uključenje na VBT - Čokolend a.d. Paraćin - COKO
17.01.2008.Uključenje na VBT - Lipa a.d. Srpska Crnja - LPSC
17.01.2008.Uključenje na VBT - Termoelektro a.d. Beograd - TREL
17.01.2008.Uključenje na VBT - Agrobačka a.d. Bač - ABAC
17.01.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Panonska banka a.d. Novi Sad - PABA
16.01.2008.Bitan dogadjaj - Higlo hladnjača, a.d. Horgoš
16.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neimar a.d. Novi Sad
16.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. Beograd
16.01.2008.Sticanje sopstvenih akcija - Autokomanda a.d. Beograd
15.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Findomestic banka a.d. Beograd - NVABP
15.01.2008.Uključenje na VBT - Utenzilija a.d. Leskovac - UTNZ
15.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Findomestic banka a.d. Beograd - NVABM
15.01.2008.Uključenje na VBT - Somborske novine a.d. Sombor - SMBR
15.01.2008.Uključenje na VBT - God a.d. Đunis - GODD
15.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion marketi a.d. Novi Sad
15.01.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Potisje a.d. Novi Bečej
15.01.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Građevinska knjiga a.d. Beograd - GRKB
15.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. Niš
15.01.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Vetprom Novi Sad a.d. Novi Sad
15.01.2008.Izmena ponude za preuzimanje akcija - Napredak a.d. Apatin
15.01.2008.Bitan dogadjaj - Hipol a.d. Odžaci
15.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. Beograd
14.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
14.01.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Struja a.d. Novi Sad - STRJ
14.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Novosadska mlekara a.d. Novi Sad - MLNSPB
14.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Novosadska mlekara a.d. Novi Sad - MLNS
14.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. Beograd
14.01.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Hotel Union a.d. Beograd
14.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - BG group Jugoalat a.d. Novi Sad
11.01.2008.Uključenje na VBT - Termos a.d. Zrenjanin - TEMS
11.01.2008.Uključenje na VBT - Mitrosrem a.d. Sremska Mitrovica - MITR
11.01.2008.Uključenje na VBT - Invest biro a.d. Beograd - INVB
11.01.2008.Uključenje na VBT - Continental promet a.d. Novi Sad - CONP
11.01.2008.Uključenje na VBT - Be - Be a.d. Bajina Bašta - BEBE
11.01.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Obuća a.d. Beograd
11.01.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Dekarbonizacija a.d. Zemun
11.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jugopapir a.d. Beograd - JUPA
11.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. Beograd
11.01.2008.Tehnicka analiza-napredni kurs: 29 - 30. januar 2008. godine
11.01.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
11.01.2008.Javni poziv za sticanje sopstvenih akcija - Grafika Kladovo a.d. Kladovo
10.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beteks a.d. Beograd
10.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Mehanika a.d. Zemun - MHNK
10.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. Beograd
10.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. Čelarevo
10.01.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Rudnik nemetala a.d. Valjevo
10.01.2008.Osnovni kurs o Berzi - 23. i 24. januar 2008. godine
09.01.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Vior Velika Morava a.d. Beograd - VIOR
09.01.2008.Uključenje na VBT - 23. Novembar a.d. Tutin - NVMT
09.01.2008.Uključenje na VBT - Proing Pneumatika a.d. Beograd - PRPN
09.01.2008.Uključenje na VBT - Inos Napredak a.d. Šabac - INSN
09.01.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Dekarbonizacija a.d. Zemun - DKPB
09.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektronabava a.d. Beograd
09.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. Beograd
09.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezda a.d. Bajina Bašta
09.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Inshra a.d. Beograd
08.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vetprom Sombor a.d. Sombor
08.01.2008.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Lukoil Beopetrol a.d. Beograd
08.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Umetnost a.d. Bačka Topola
08.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. Vrbas
08.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. Novi Sad
08.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
08.01.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - HTP Srbija a.d. Vršac
08.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Geosonda - Geomehanika a.d. Beograd - GSGM
08.01.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Prvi maj Čačak a.d. Čačak
08.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Sirmium a.d. Sremska Mitrovica
08.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. Bačka Topola
08.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. Beograd
08.01.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, zbog splita akcija, akcijama izdavaoca - Soja protein a.d. Bečej - SJPT
08.01.2008.Rešenje o izmeni Rešenja o prijemu akcija izdavaoca na listing A – Prime Market - Sojaprotein a.d. Bečej
08.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Etilen a.d. Beograd
04.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Građevinar a.d. Novi Kneževac - GRDV
04.01.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Komercijalna banka a.d. Beograd
04.01.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Autoremont a.d. Beograd - ATMN
04.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Company - Ineco a.d. Beograd
04.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Union film a.d. Beograd
04.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. Novi Sad
04.01.2008.Saopštenje za medije - Tigar a.d. Pirot
03.01.2008.Bitan dogadjaj - Robne kuće Niš a.d. Niš
03.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. Paraćin
03.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Pansirovina a.d. Pančevo
03.01.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sirovinabanat a.d. Zrenjanin
03.01.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Otpad a.d. Subotica
03.01.2008.Bitan dogadjaj - Credy banka a.d. Kragujevac
03.01.2008.Izveštaj o ishodu javne ponude - Credy banka a.d. Kragujevac
03.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brixol a.d. Vršac
03.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. Novi Sad
03.01.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. Bačka Topola
03.01.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda a.d. Bajina Bašta
03.01.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja - Jugoinspekt a.d. Beograd
03.01.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Metalpromet a.d. Kruševac
03.01.2008.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. Bačka Topola

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost887,66
Promena0,77
% 0,09%
02.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1734
USD/RSD110,8442
Izvor NBS, 02.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 02.10.2023.
423.496.701.778 RSD
3.614.273.391 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
02.10.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda