U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za februar 2007 godine

28.02.2007.februar - mesec sa rekordnim brojem transakcija
28.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd
28.02.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Meridian bank Credit Agricole Group a.d. Novi Sad
28.02.2007.Uključenje na VBT - Tri grozda a.d. Beograd - TRIG
28.02.2007.Uključenje na VBT - Sanad a.d. Sanad - SNAD
28.02.2007.Uključenje na VBT - Orahovo a.d. Novo Orahovo - ORHV
28.02.2007.Uključenje na VBT - Mehanizacija a.d. Vlasotince - MHVL
28.02.2007.Uključenje na VBT - Lokve a.d. Lokve - LKVE
28.02.2007.Uključenje na VBT - Komerc Šampion a.d. Vršac - KMSP
28.02.2007.Uključenje na VBT - Elektrotehna a.d. Niš - ELTN
28.02.2007.Uključenje na VBT - Auto kuća Alfa a.d. Subotica - AKAL
28.02.2007.Uključenje na VBT - 7. juli a.d. Vranje - SJVR
27.02.2007.Uključenje na VBT - Petar Drapšin a.d. Mladenovac - PTDR
27.02.2007.Uključenje na VBT - Banat a.d. Banatski Karlovac - BANT
27.02.2007.Uključenje na VBT - Standardprojekt a.d. Subotica - STPR
27.02.2007.Uključenje na VBT - Vojvodina a.d. Sombor - VJSO
27.02.2007.Uključenje na VBT - Ishrana a.d. Smederevo - ISHR
27.02.2007.Uključenje na VBT - Prerada drveta a.d. Ada - PDRV
27.02.2007.Uključenje na VBT - Montaža a.d. Šid - MNTS
27.02.2007.Uključenje na VBT - Hotel Majestic a.d. Beograd - HMJS
27.02.2007.Uključenje na VBT - Vodomont a.d. Novi Sad - VDMN
27.02.2007.Uključenje na VBT - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. Beograd - ZNRZ
27.02.2007.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - 77 a.d. Arilje - SSAR
27.02.2007.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Sunce a.d. Sombor - SNCE
27.02.2007.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica - VZAS
27.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Banat a.d. Vršac - BNTV
27.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrotehna a.d. Kikinda - AGKI
27.02.2007.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Angropromet a.d. Kikinda
27.02.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zvezdara a.d. Beograd
27.02.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sloga Petrovaradin a.d. Petrovaradin
27.02.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Rotis Group Lola Fop a.d. Vrdnik
27.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - DCP Agro a.d. Leskovac
27.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - HUTP Balkan a.d. Beograd
27.02.2007.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Termoelektro Enel a.d. Beograd
27.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Zorka nemetali a.d. Šabac
27.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Proteinka a.d. Šabac
27.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. Beograd - Železnik
27.02.2007.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Kapetanski rit Ribarstvo a.d. Kanjiža
27.02.2007.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Fit a.d. Bečej
26.02.2007.Beogradska berza na Sajmu bankarstva
26.02.2007.Uključenje na VBT - Univerzal a.d. Kanjiža - UNVK
26.02.2007.Uključenje na VBT - Tisa a.d. Bečej - TSBC
26.02.2007.Uključenje na VBT - Srpska fabrika za reciklažu a.d. Grejač - SFRC
26.02.2007.Uključenje na VBT - Signalservis a.d. Leskovac - SGNL
26.02.2007.Uključenje na VBT - Guča a.d. Guča - GUCA
26.02.2007.Uključenje na VBT - Geosonda - Fundiranje a.d. Beograd - GSFD
26.02.2007.Uključenje na VBT - Galeb GTE a.d. Beograd - GLBG
26.02.2007.Uključenje na VBT - Beograd - Koop a.d. Beograd - BGCO
26.02.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poštanska štedionica a.d. Beograd
26.02.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Telefonija a.d. Beograd - TLFN
23.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Ortopedija a.d. Kragujevac
23.02.2007.Uključenje na VBT - Jugozan promet a.d. Beograd - JGZP
23.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sinteza Invest Group a.d. Beograd - SNTG
23.02.2007.Uključenje na VBT - Polet a.d. Novi Pazar - PLNP
23.02.2007.Uključenje na VBT - Peščara a.d. Subotica - PSSU
23.02.2007.Uključenje na VBT - Lepenski vir a.d. Donji Milanovac - LPNS
23.02.2007.Uključenje na VBT - Kultura a.d. Bački Petrovac - KULT
23.02.2007.Uključenje na VBT - ABS Minel projektinženjering a.d. Beograd - ABSM
23.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Polet a.d. Aranđelovac - PLET
23.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Čačanski nezavisni brokeri a.d. Čačak - CNBR
23.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Inos - Balkan a.d. Valjevo - INBA
23.02.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Neon a.d. Beograd
22.02.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Tina a.d. Knjaževac
22.02.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Nova guma a.d. Ruma
22.02.2007.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Darik broker a.d. Čačak
22.02.2007.Odluka o utvrđivanju obrasca Zahteva za prijem u članstvo Berze
22.02.2007.Odluka o obimu i sadržini podatka javnog društva koji se objavljuju na internet stranici Berze
21.02.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Nova guma a.d. Ruma - NVGM
21.02.2007.Uključenje na VBT - Sloboda a.d. Pančevo - SLPA
21.02.2007.Uključenje na VBT - Motins a.d. Novi Sad - MTNS
21.02.2007.Uključenje na VBT - Imtel RTV a.d. Beograd - IMRT
21.02.2007.Uključenje na VBT - Balkanbelt a.d. N. Beograd - BLKB
21.02.2007.Uključenje na VBT - Agrotehna a.d. Sremski Karlovci - AGTH
21.02.2007.Uključenje na VBT - Agrobačka a.d. Bačka Topola - AGBC
21.02.2007.Rekordan ovogodišnji dnevni obim trgovanja obveznicama RS
21.02.2007.Prodaja sopstevnih akcija - Fabrika izolacionih materijala a.d. Kanjiža
21.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Šumadija a.d. Novi Beograd
21.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalski centar a.d. Beograd
20.02.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agroprogres a.d. Beograd
20.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - A banka a.d. Beograd - ABNKPB
20.02.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Hotel Sirmium a.d. Sremska Mitrovica
20.02.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojput a.d. Subotica
20.02.2007.Utvrđivanje dana dividende - Vojput a.d. Subotica
19.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Progresbiro a.d. Novi Sad - PRBRPB
19.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Progresbiro a.d. Novi Sad - PRBR
19.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Tema broker a.d. Novi Sad - TMBR
19.02.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Mlekara Mladost a.d. Kragujevac
19.02.2007.Uključenje na VBT - Gumaplast a.d. Inđija - GMPLPB
19.02.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Mlekara Mladost a.d. Kragujevac - MLKG
19.02.2007.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Hotel Šumadija a.d. Beograd
16.02.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Sigurnost - Vračar a.d. Beograd
16.02.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Hidroinvest DTD a.d. Novi Sad
16.02.2007.Uključenje na VBT - Remont a.d. Valjevo - RMVA
16.02.2007.Uključenje na VBT - Milan Toplica a.d. Tulare - MLAN
16.02.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Hotel Srbija a.d. Beograd
16.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - 1. maj a.d. Lapovo - PMAJ
16.02.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - DIN fabrika Duvana a.d. Niš - DINNPP
14.02.2007.Uključenje na VBT - Građevinarprojekt a.d. Niš - GPRN
14.02.2007.Uključenje na VBT - Beoveterina a.d. Beograd - BEOV
14.02.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Sigurnost - Vračar a.d. Beograd - SGRV
14.02.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Hidroinvest DTD a.d. Novi Sad - HIDR
14.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. Beograd
14.02.2007.Završetak prinudne prodaje akcija - Sava osiguranje a.d. Beograd
13.02.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Žitopromet Ruma a.d. Ruma
13.02.2007.Rekordan dnevni broj istrgovanih emisija akcija
13.02.2007.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. Beograd
13.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport a.d. Subotica
13.02.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroseme a.d. Sremska Mitrovica
12.02.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Klas Loznica a.d. Loznica
12.02.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Teretni transport Bor a.d. Bor
12.02.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Univerzum Kubršnica a.d. Aranđelovac
12.02.2007.Uključenje na VBT - Vojvodinapromet a.d. Vrbas - VPRMV
12.02.2007.Uključenje na VBT - Vojvodinapromet a.d. Vrbas - VPRM
12.02.2007.Uključenje na VBT - 1. maj a.d. Lapovo - PMAJ
12.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - 7. juli a.d. Mala Plana - SJMP
12.02.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Hempro a.d. Beograd
12.02.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interlemind a.d. Leskovac
09.02.2007.Uključenje na VBT - Unifarm a.d. Zemun - UNFZ
09.02.2007.Uključenje na VBT - Polet a.d. Hrtkovci - PLTH
09.02.2007.Uključenje na VBT - Autosaobraćaj a.d. Kragujevac - ASKG
09.02.2007.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Fidelinka a.d. Subotica - FIDL
09.02.2007.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Velefarm a.d. Beograd - VLFR
09.02.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Klas Loznica a.d. Loznica - KLSL
09.02.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Teretni transport Bor a.d. Bor - TRTB
09.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zepter osiguranje a.d. Beograd - ZEOS
09.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Potisje Kanjiža a.d. Kanjiža - POTI
09.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Energo broker a.d. Beograd - ENRG
09.02.2007.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Šumadija a.d. Novi Beograd - SUBG
09.02.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Nova Prosveta a.d. Beograd - NVPR
09.02.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Estetika interprojekt a.d. Beograd - ESIN
08.02.2007.Bitni dogadjaji - Pekara Kikinda a.d. Kikinda
08.02.2007.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Poštanska štedionica a.d. Beograd
07.02.2007.Uključenje na VBT - 14. Decembar - grejanje a.d. Beograd - DCBG
07.02.2007.Uključenje na VBT - BIP a.d. Beograd - BIPB
07.02.2007.Uključenje na VBT - DIN fabrika Duvana a.d. Niš - DINNPP
07.02.2007.Uključenje na VBT - Transportkomerc a.d. Novi Sad - TRKO
07.02.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Nova prosveta a.d. Beograd - NVPR
07.02.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Estetika interprojekt a.d. Beograd - ESIN
07.02.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. Beograd
07.02.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. Beograd
07.02.2007.Bitni dogadjaji - rezultat disribucije VIII emisije akcija - Telefonija a.d. Beograd
07.02.2007.Objava Pravila poslovanja Beogradske berze
06.02.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kulska banka a.d. Novi Sad
06.02.2007.Nove istorijski maksimalne vrednosti indeksa BELEXfm i BELEX15
05.02.2007.Uključenje na VBT - Staro sajmište a.d. Beograd - STSJ
05.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroseme a.d. Sremska Mitrovica
05.02.2007.Vanredna revizija indeksa BELEX15
02.02.2007.Uključenje na VBT - Beogradšped a.d. Beograd - BESP
02.02.2007.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Pekabeta a.d. Beograd
02.02.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
02.02.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. Kikinda
02.02.2007.Novi termin održavanja Osnovnog kursa o Berzi
02.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hipobroker a.d. Beograd - HPBR
02.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Sirmium a.d. Sremska Mitrovica
01.02.2007.Novi istorijski maksimum indeksa BELEX15
01.02.2007.Uključenje na VBT - Tina a.d. Knjaževac - TINA
01.02.2007.Uključenje na VBT - Inženjering a.d. Čačak - INZN
01.02.2007.Uključenje na VBT - Tehnišservis a.d. Niš - TESE
01.02.2007.Uključenje na VBT - Goša montaža a.d. Velika Plana - GMON
01.02.2007.Uključenje na VBT - Elkok a.d. Kosjerić - ELKK
01.02.2007.Poništenje sopstvenih akcija - Dijamant a.d. Zrenjanin
01.02.2007.Promena broja telefona
01.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Fidelity broker a.d. Novi Sad - FDLT
01.02.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Komision a.d. Beograd - KOMS
01.02.2007.Dan dividende 05. 03. 2007. - Univerzal banka a.d. Beograd
01.02.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Inos sinma a.d. Užice
01.02.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Kapetanski rit Ribarstvo a.d. Kanjiža
01.02.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Heroj Pinki a.d. Novi Sad
01.02.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Đeram a.d. Beograd
01.02.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Angropromet a.d. Kikinda
01.02.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Poštanska štedionica a.d. Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost887,66
Promena0,77
% 0,09%
02.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1734
USD/RSD110,8442
Izvor NBS, 02.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 02.10.2023.
423.496.701.778 RSD
3.614.273.391 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
02.10.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda