U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2019 godine

30.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd - EPEN
30.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
30.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.09.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
30.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
30.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
27.09.2019.predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Severtrans a.d. , Sombor
27.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
27.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
27.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
27.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
26.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
26.09.2019.Obavestenje o promeni računovodstvene vrednosti akcije - Simpo a.d. , Vranje
26.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Oreovica a.d. , Oreovica
26.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugozan a.d. , Beograd - JZANM
26.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
25.09.2019.Ažurirani informatori - 25.09.2019
25.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
25.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
25.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
25.09.2019.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
25.09.2019.Odluka Nadzornog odbora o utvrđivanju isplate - Iritel a.d. , Beograd
25.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
25.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
23.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
23.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
23.09.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Kompresor a.d. , Beograd
23.09.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva - BLCR
23.09.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
20.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
20.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
20.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.09.2019.Mišljenje uprave Društva o Ponudi za preuzimanje - PD Erozija ad Valjevo
20.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
20.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
19.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hidrogradnja a.d. , Vršac - HDGR
19.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
19.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
19.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
18.09.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Jugozan a.d. , Beograd - JZANM
18.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
18.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.09.2019.Redovna revizija indeksa BELEXline
17.09.2019.Redovna revizija indeksa BELEX15
17.09.2019.Promena metodologije za izračunavanje indeksa BELEXLine
17.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
17.09.2019.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.09.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - GZP Dom a.d., Beograd
16.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
16.09.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Lasta a.d. , Beograd
16.09.2019.Obaveštenje o isplati dividende za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
16.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
16.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
16.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
13.09.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcioanara - Telefonkabl a.d. , Beograd
13.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
13.09.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Niš ekspres a.d., Niš
13.09.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Niš ekspres a.d., Niš
13.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
12.09.2019.Ažurirani informatori - 12.09.2019
12.09.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex a - ZGOP a.d. , Novi Sad - ZGOP
12.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
12.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Simpo a.d. , Vranje
12.09.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Kompresor a.d. , Beograd
12.09.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Kompresor a.d. , Beograd
12.09.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.09.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Erozija a.d., Valjevo
12.09.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Erozija a.d., Valjevo
11.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
10.09.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
10.09.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
10.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Simpo a.d. , Vranje
10.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
10.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
10.09.2019.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.09.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Politika a.d. , Beograd
09.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
09.09.2019.Ažurirani informatori - 09.09.2019
09.09.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Vatroservis a.d., Novi Sad - VTSR
09.09.2019.Održana 43. vanredna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
09.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
09.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
09.09.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
09.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
09.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
06.09.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
06.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
06.09.2019.Predlog o izmenama i dopunama Statuta - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
06.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
06.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
05.09.2019.Uključenje na Open Market - Simpo a.d. , Vranje - SMPOV
05.09.2019.Obaveštenje fizičkog i pravnog lica o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
05.09.2019.Odluka o visini naknada i pretplata - kursevi i Bilten Beogradske berze - 05.09.2019.
05.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
05.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
05.09.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
05.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
05.09.2019.Odluka Odbora direktora o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
05.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.09.2019.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
04.09.2019.Ažurirani informatori - 04.09.2019
04.09.2019.Rešenjeo uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac - DIBB
04.09.2019.Odluka o izmeni Statuta - Alfa plam a.d. , Vranje
04.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
04.09.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
04.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
03.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
03.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
03.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
03.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
03.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.09.2019.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.09.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
03.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.09.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.09.2019.BELEX Monthly Report - August 2019
02.09.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Jugoelektro a.d. , Beograd
02.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Pirot
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Razvitak a.d. , Lazarevac - RZVK
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Timas a.d. , Zaječar - TMSZ
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Tekstil Fashion a.d., Požarevac - TKFS
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Građevinar a.d. , Beograd - GRAV
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Network Co a.d. , Beograd - NETW
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agrooprema Odžaci a.d. , Odžaci - AGRO
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Gradska pekara a.d. , Sombor - GPKS
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Autotransport a.d. , Bosilegrad - ATRB
02.09.2019.Polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Jubmes banka a.d. , Beograd
02.09.2019.Polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Lasta a.d. , Beograd
02.09.2019.BELEXsentiment za septembar 2019. godine

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd