U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2019 godine

30.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd - EPEN
30.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
30.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.09.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
30.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
30.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
27.09.2019.predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Severtrans a.d. , Sombor
27.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
27.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
27.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
27.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
26.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
26.09.2019.Obavestenje o promeni računovodstvene vrednosti akcije - Simpo a.d. , Vranje
26.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Oreovica a.d. , Oreovica
26.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugozan a.d. , Beograd - JZANM
26.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
25.09.2019.Ažurirani informatori - 25.09.2019
25.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
25.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
25.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
25.09.2019.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
25.09.2019.Odluka Nadzornog odbora o utvrđivanju isplate - Iritel a.d. , Beograd
25.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
25.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
23.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
23.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
23.09.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Kompresor a.d. , Beograd
23.09.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva - BLCR
23.09.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
20.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
20.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
20.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.09.2019.Mišljenje uprave Društva o Ponudi za preuzimanje - PD Erozija ad Valjevo
20.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
20.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
19.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hidrogradnja a.d. , Vršac - HDGR
19.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
19.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
19.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
18.09.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Jugozan a.d. , Beograd - JZANM
18.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
18.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.09.2019.Redovna revizija indeksa BELEXline
17.09.2019.Redovna revizija indeksa BELEX15
17.09.2019.Promena metodologije za izračunavanje indeksa BELEXLine
17.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
17.09.2019.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.09.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - GZP Dom a.d., Beograd
16.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
16.09.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Lasta a.d. , Beograd
16.09.2019.Obaveštenje o isplati dividende za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
16.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
16.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
16.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
13.09.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcioanara - Telefonkabl a.d. , Beograd
13.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
13.09.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Niš ekspres a.d., Niš
13.09.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Niš ekspres a.d., Niš
13.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
12.09.2019.Ažurirani informatori - 12.09.2019
12.09.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex a - ZGOP a.d. , Novi Sad - ZGOP
12.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
12.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Simpo a.d. , Vranje
12.09.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Kompresor a.d. , Beograd
12.09.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Kompresor a.d. , Beograd
12.09.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.09.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Erozija a.d., Valjevo
12.09.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Erozija a.d., Valjevo
11.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
10.09.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
10.09.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
10.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Simpo a.d. , Vranje
10.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
10.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
10.09.2019.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.09.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Politika a.d. , Beograd
09.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
09.09.2019.Ažurirani informatori - 09.09.2019
09.09.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Vatroservis a.d., Novi Sad - VTSR
09.09.2019.Održana 43. vanredna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
09.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
09.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
09.09.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
09.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
09.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
06.09.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
06.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
06.09.2019.Predlog o izmenama i dopunama Statuta - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
06.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
06.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
05.09.2019.Uključenje na Open Market - Simpo a.d. , Vranje - SMPOV
05.09.2019.Obaveštenje fizičkog i pravnog lica o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
05.09.2019.Odluka o visini naknada i pretplata - kursevi i Bilten Beogradske berze - 05.09.2019.
05.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
05.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
05.09.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
05.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
05.09.2019.Odluka Odbora direktora o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
05.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.09.2019.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
04.09.2019.Ažurirani informatori - 04.09.2019
04.09.2019.Rešenjeo uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac - DIBB
04.09.2019.Odluka o izmeni Statuta - Alfa plam a.d. , Vranje
04.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
04.09.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
04.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
03.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
03.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
03.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
03.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
03.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.09.2019.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.09.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
03.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.09.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.09.2019.BELEX Monthly Report - August 2019
02.09.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Jugoelektro a.d. , Beograd
02.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Pirot
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Razvitak a.d. , Lazarevac - RZVK
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Timas a.d. , Zaječar - TMSZ
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Tekstil Fashion a.d., Požarevac - TKFS
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Građevinar a.d. , Beograd - GRAV
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Network Co a.d. , Beograd - NETW
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agrooprema Odžaci a.d. , Odžaci - AGRO
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Gradska pekara a.d. , Sombor - GPKS
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Autotransport a.d. , Bosilegrad - ATRB
02.09.2019.Polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Jubmes banka a.d. , Beograd
02.09.2019.Polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Lasta a.d. , Beograd
02.09.2019.BELEXsentiment za septembar 2019. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ