U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jun 2015 godine

30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2014 - Fasil a.d. , Arilje
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fasil a.d. , Arilje
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
30.06.2015.Odluka i izmeni i dopuni Satuta - Fasil a.d. , Arilje
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka Skupština - Srbija turist a.d. , Niš
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Skupština - Srbija turist a.d. , Niš
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
30.06.2015.Odluka o pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.06.2015.Ostale informacije - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
30.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Lukoil Srbija a.d. eograd
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
30.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara (ponovljena sednica) - Pobeda a.d. , Ljig
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2014 - Autoventil a.d. , Užice
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka Finansijski izvestaj 2014 - Autoventil a.d. , Užice
30.06.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Tehnika a.d. , Vršac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - KBM banka a.d. , Kragujevac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama- Ečka a.d. , Lukino Selo
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Rumaplast a.d. , Ruma
30.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
30.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
30.06.2015.Ažurirani informatori - 30.06.2015
30.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Put a.d. , Zaječar
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka finansijski izveštaji 2014 - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja 2014 - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
30.06.2015.Informacija o usvajanju God.izveštaja za 2014. god., God.kons.izveštaja za 2014. god. i donošenju Odluke o raspodeli dobiti za 2014. god.-Dijamant AD Zrenjanin
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Proel a.d. , Požarevac
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proel a.d. , Požarevac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.06.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Stakloreklam a.d. , Lučani
30.06.2015.Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji - Stakloreklam a.d. , Lučani
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Stakloreklam a.d. , Lučani
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Stakloreklam a.d. , Lučani
30.06.2015.Godišnji izveštaj (dopunjen) za 2014. - Invest - Import a.d. , Beograd
30.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - TE - TO a.d. , Senta
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2015.Odluka o povećanju osnovnog kapitala i izdavanju preferencijalnih akcija VIII emisije - TE - TO a.d. , Senta
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
30.06.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
30.06.2015.Izjava o Odluci o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Armatura Fad a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Armatura Fad a.d. , Beograd
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fontana a.d. , Vrnjačka Banja
30.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - SU - marketi a.d. , Subotica
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SU - marketi a.d. , Subotica
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
30.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
30.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
30.06.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bambi a.d. , Požarevac
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - David Pajić Daka a.d., Beograd
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Beograd a.d. , Beograd
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Zrenjanin
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
30.06.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Luka Dunav a.d. Pančevo
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
30.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Ogrev a.d. , Zrenjanin
30.06.2015.Odlaganje skupštine akcionara - Tigar a.d. Pirot
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mala Bosna a.d. , Mala Bosna
30.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
29.06.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
29.06.2015.Obaveštenje o isplati dividende - Alfa plam a.d. , Vranje
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
29.06.2015.Izjava o Odluci o pokriću gubitka - Nacional a.d. , Beograd
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
29.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Termika a.d. , Zrenjanin
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Novi Sad
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Farmacoop a.d. , Novi Sad
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Spektar invest a.d. , Paraćin
29.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Spektar invest a.d. , Paraćin
29.06.2015.Obaveštenje o odlaganju i ponavljanju redovne Skupština akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Sloga a.d. , Kać
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Kać
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Beozaštita a.d. , Beograd
29.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Beozaštita a.d. , Beograd
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Saobraćaj a.d. , Odžaci
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Saobraćaj a.d. , Odžaci
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Saobraćaj a.d. , Odžaci
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
29.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plana Market a.d., Velika Plana
29.06.2015.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2015.Odluka o pokriću gubitka - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2015.Odluka o usvajnju finansijskog izveštaja - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2015.Ažurirani informatori - 29.06.2015
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2015.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
29.06.2015.Odluka o usvajnju finasijskog izveštaja - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
29.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Mionica a.d. , Mionica
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Gradina a.d. , Užice
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Gradina a.d. , Užice
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 26062015 - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
29.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Polet a.d. , Hrtkovci
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Cer a.d. , Čačak
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
29.06.2015.Ostale informacije - Jadar a.d. , Loznica
29.06.2015.Ostale informacije - Jadar a.d. , Loznica
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
29.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
29.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jadar a.d. , Loznica
29.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu (dopunjen) - Žitosrem a.d. , Inđija
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.06.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
26.06.2015.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
26.06.2015.Odluka Izvršnog odbora o raspodeli dividende - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
26.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Krušik plastika a.d. , Osečina
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukom o usvajanju godišnjeg računa - Marfin bank a.d. , Beograd
26.06.2015.Izjava ovlašćenog lica o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka Budimka a.d.Požega, finansijski izveštaj 2014
26.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
26.06.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Sigma a.d. , Subotica
26.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Budimka a.d. , Požega
26.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravno a.d. , Ćuprija
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
26.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
26.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Gradina a.d. , Užice
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
26.06.2015.Uputstvo o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Armatura Fad a.d. , Beograd
26.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
26.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Žitko a.d. , Bačka Topola
26.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Ikarbus a.d. , Beograd
26.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
26.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
26.06.2015.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Višnjica dućani a.d. , Beograd
26.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
26.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rimex a.d. , Beograd
25.06.2015.Ažurirani informatori - 25.06.2015
25.06.2015.Informacija o održanoj Skupštini akcionara Dijamant AD Zrenjanin 24.06.2015.
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i pripadajuće odluke - Rudo a.d. , Beograd
25.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
25.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imlek a.d. , Beograd
25.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Minel export import a.d. , Beograd
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
25.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
25.06.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Zimpa a.d. , Ub
25.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ispravka odluke - Komgrap a.d. , Beograd
25.06.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
25.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan a.d. , Subotica
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
25.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sigma a.d. , Subotica
25.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Sigma a.d. , Subotica
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Požega
25.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Napredak a.d. , Požega
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
25.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Napredak a.d. , Požega
25.06.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Petrova gora a.d. , Beograd - PGOR
25.06.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Central a.d. , Vrbas
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kopaonik a.d. , Beograd
25.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
25.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kopaonik a.d. , Beograd
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
25.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
25.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
24.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
24.06.2015.Ostale informacije - Zahtev za prinudni otkup akcija - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
24.06.2015.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
24.06.2015.Dopuna Godišnjeg izveštaja izdavaoca sa izveštajem revizora za 2014. - Župa a.d. , Kruševac
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
24.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna - Nedić agrar a.d. , Bočar
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
24.06.2015.Izveštaj sa održane XI redovne sednice Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
24.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
24.06.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ravno a.d. , Ćuprija
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
24.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - BAS a.d. , Beograd
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
24.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zastava automobili a.d. , Kragujevac
24.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
24.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIS a.d., Novi Sad
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac H&H a.d. , Kula
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
24.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - NIS a.d., Novi Sad
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
24.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
24.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Sojaprotein a.d. , Bečej
24.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sojaprotein a.d. , Bečej
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
24.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
24.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodinaput a.d. , Subotica
24.06.2015.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
24.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti - STUP Vršac a.d. , Vršac
23.06.2015.Ažurirani informatori - 23.06.2015
23.06.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
23.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
23.06.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
23.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Aquatus a.d. , Beograd
23.06.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Bačka a.d., Sivac
23.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Naš stan a.d. , Beograd
23.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PD Zaječar a.d. , Zaječar
23.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - PD Zaječar a.d. , Zaječar
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
23.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Loznicaelektro a.d. , Loznica
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
23.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Napredak a.d. , Velika Plana
23.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Philip Morris Operations a.d. , Niš
23.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
23.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
22.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Velika Plana
22.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav a.d. , Apatin
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Naša škola a.d. , Obrenovac
22.06.2015.Odluke o raspodeli dobiti i o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna - Krušik precizni liv a.d. , Mionica
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
22.06.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
22.06.2015.Ažurirani informatori - 22.06.2015
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - SP Laboratorija a.d., Bečej
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Neostar a.d. , Novi Sad
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
22.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. Beograd
22.06.2015.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac - ZVHE
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
22.06.2015.Ostale informacije - NIS a.d., Novi Sad
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
22.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
22.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Zastava automobili a.d. , Kragujevac
22.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zastava automobili a.d. , Kragujevac
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava automobili a.d. , Kragujevac
22.06.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Dunav a.d. , Pančevo
22.06.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Luka Dunav a.d. , Pančevo
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
22.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu (dopunjen) - Graditelj a.d. , Beograd
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
22.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Dinara Servis a.d. , Beograd
22.06.2015.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora - Alfa plam a.d. , Vranje
22.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Alfa plam a.d. , Vranje
22.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Alfa plam a.d. , Vranje
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
22.06.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama -dopuna- BB Trade a.d. , Žitište
22.06.2015.Izveštaj o održanoj skupštini akcionara - Alfa Plam a.d. Vranje
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
22.06.2015.Ostale informacije - Centroprom a.d. , Beograd
22.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
22.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
22.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Rubin a.d. , Kruševac
22.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Rubin a.d. , Kruševac
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
22.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
22.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
22.06.2015.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd 20.07.2015
22.06.2015.Obaveštenje o dopuni poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd 30.06.2015
19.06.2015.Ažurirani informatori - 19.06.2015
19.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
19.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Impol Seval a.d. , Sevojno
19.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica u restrukturiranju a.d. , Omoljica
19.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodinaput a.d. , Subotica
19.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Impol Seval a.d. , Sevojno
19.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hempro a.d. , Beograd
19.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
19.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
19.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
19.06.2015.Ostale informacije - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
19.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
19.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
19.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Višnjica dućani a.d. , Beograd
18.06.2015.Ažurirani informatori - 18.06.2015
18.06.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Elektrotehna a.d. , Niš - ELTN
18.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
18.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
18.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanad a.d. , Sanad
18.06.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Srbija turist a.d. Niš Finansijski izveštaji 2014. godine
18.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
18.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
18.06.2015.Ostale informacije - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
18.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
18.06.2015.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
18.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
17.06.2015.Ažurirani informatori - 17.06.2015
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
17.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
17.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014.godinu - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Kadinjača a.d. , Užice
17.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlin a.d. , Bela Crkva
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i pripadajuće odluke - Ciglana a.d. , Titel
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
17.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Magistrala a.d. , Beograd
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
17.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Min Fam a.d. , Niš
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
17.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara a.d. , Bela Crkva
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Zrenjanin
17.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
17.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
17.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Beozaštita a.d. , Beograd
17.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Zrenjanin
17.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
17.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Agrosavez a.d. , Sombor
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugometal a.d. , Beograd
17.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
16.06.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.06.2015.Ažurirani informatori - 16.06.2015
16.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
16.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
16.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
16.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - dopuna - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - EI Autoservis a.d. , Niš
16.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
16.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
16.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dopuna - konsolidovani - Tigar a.d. , Pirot
16.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrotehna a.d. , Niš
16.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mika Alas a.d. , Beograd
16.06.2015.Godišnji izveštaj 2014. godinu - Dopuna - Tigar a.d. Pirot
16.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d. , Žagubica
16.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - dopuna - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna dnevnog reda - Paraćinka a.d. , Paraćin
15.06.2015.Otkazana vanredna XXIV sednica Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
15.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Budućnost a.d. , Požega
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
15.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
15.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Radio Sombor a.d., Sombor
15.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Radio Sombor a.d., Sombor
15.06.2015.Ažurirani informatori - 15.06.2015
15.06.2015.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Naš stan a.d. , Beograd - NSST
15.06.2015.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
15.06.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Bambi a.d. , Požarevac
15.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Gradac favro a.d. , Kladovo
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
15.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
12.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
12.06.2015.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice - PPAL
12.06.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Luka Dunav a.d. , Pančevo
12.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Veterinarska stanica Mionica a.d. , Mionica
12.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
12.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac a.d. , Šurjan
12.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
12.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
12.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
12.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
11.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
11.06.2015.Ažurirani informatori - 11.06.2015
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Kaštel a.d. , Ečka
11.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Tržnica a.d. , Subotica
11.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
11.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Betonjerka a.d., Sombor
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nafta a.d. , Beograd
11.06.2015.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
11.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
11.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
11.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatica a.d. , Lazarevo
11.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - mts banka a.d., Beograd
10.06.2015.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
10.06.2015.Ažurirani informatori - 10.06.2015
10.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
10.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
10.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Spektar invest a.d. , Paraćin
10.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Imos a.d. , Šid
10.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Iritel a.d. Beograd
10.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Fadap a.d. , Vrdnik
10.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
10.06.2015.Sazivanje skupštine akcionara - Dopuna - KBM banka a.d. , Kragujevac
10.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
10.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladi borac a.d. Sonta
10.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
10.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnica a.d. , Bajmok
10.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VD Dunav a.d. Bačka Palanka
10.06.2015.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
10.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
10.06.2015.Predlog odluke o izmeni Statuta - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
10.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
10.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac H&H a.d. , Kula
10.06.2015.Predlog odluke o izmeni Statuta- Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
10.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - PPT Inženjering a.d. , Beograd
10.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas - dopuna dnevnog reda
10.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
10.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu (dopunjen) - Graničar a.d. , Konak
10.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
10.06.2015.Godišnji izveštaj za2014 godinu- Panonka a.d. , Sombor sa izveštajem revizora
10.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
09.06.2015.Ažurirani informatori - 09.06.2015
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - STUP Vršac a.d. , Vršac
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
09.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - Madera a.d. , Beograd
09.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Madera a.d. , Beograd
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
09.06.2015.Godišnji izveštaj (dopunjen) za 2014. - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šumadija a.d. , Rača
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
09.06.2015.Obaveštenje o isplati dividende - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Min Fam a.d. , Niš
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
09.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Beotrans a.d. , Beograd
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
09.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Alatnica a.d. , Bujanovac
09.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
09.06.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
08.06.2015.Odluka o usvajnju godišnjeg izveštaja - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
08.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
08.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
08.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
08.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Radulaška a.d. , Beograd
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
08.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
08.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
08.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - okončano
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sanad a.d. , Sanad
08.06.2015.Informacija o održanoj Skupštini akcionara 05.06.2015. Dijamant AD Zrenjanin
08.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
08.06.2015.Dopuna dnevnog reda redovne skupštine - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
08.06.2015.Dopuna dnevnog reda redovne skupštine - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
08.06.2015.Ažurirani informatori - 08.06.2015
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikola Tesla a.d. , Beograd
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica, dopuna dnevnog reda
08.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
08.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
05.06.2015.Ažurirani informatori - 05.06.2015
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
05.06.2015.Ostale informacije - ispravka poziva za skupštinu - Senta - promet a.d. , Senta
05.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
05.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
05.06.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Borac H & H a.d. , Kula
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
05.06.2015.Mišljene u vezi sa ponudom za preuzimanje - Ravno a.d. , Ćuprija
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac H & H a.d. , Kula
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
05.06.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Delta Ring a.d., Beograd
05.06.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Sreten Gudurić a.d. , Užice
05.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Komercijalna banka a.d. Beograd
05.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jelen do a.d. , Jelen Do
04.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
04.06.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Bambi a.d. , Požarevac
04.06.2015.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
04.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Ferum a.d. , Valjevo
04.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Višnjica dućani a.d. , Beograd
04.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara Dopuna dnevnog reda - Fasil a.d. , Arilje 2015
04.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Gakovo
04.06.2015.Uključenje na Open Market - Opština, Stara Pazova - STPZ01
04.06.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Višnjica dućani a.d. , Beograd
04.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasil a.d. , Arilje
04.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
03.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
03.06.2015.PRAVOSNAŽNOST UPPR-a Tigar a.d, Pirot
03.06.2015.Ažurirani informatori - 03.06.2015
03.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
03.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Avala a.d. , Požarevac
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
03.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Uniprom a.d. , Novi Pazar
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
03.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
03.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradac favro a.d. , Kladovo
03.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Astoria a.d., Beograd
03.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrosavez a.d. , Sombor
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d., Pirot
03.06.2015.PREDLOG IZMENA I DOPUNA STATUTA - Tigar a.d. , Pirot
03.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mostprojekt a.d. , Beograd
03.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
03.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
03.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
03.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
03.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
03.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
02.06.2015.Ažurirani informatori - 02.06.2015
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
02.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Plana Market a.d., Velika Plana
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
02.06.2015.Statut - Čačanska banka a.d. , Čačak
02.06.2015.Osnivački akt - Čačanska banka a.d. , Čačak
02.06.2015.Statut - KBM banka a.d. , Kragujevac
02.06.2015.Osnivački akt - KBM banka a.d. , Kragujevac
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
02.06.2015.Izmena poziva za skupštinu zbog izmene dnevnog reda - Jadran a.d. , Beograd
02.06.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dimničar a.d. , Beograd-konsolidovani izvestaj 2014.god.
02.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Čačanska banka a.d. , Čačak
02.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Čačanska banka a.d. , Čačak
02.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Čačanska banka a.d. , Čačak
02.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
02.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
02.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd-ispravka
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlinprodukt a.d. , Ada
02.06.2015.Skupština akcionara održana - Fontana u restrukturiranju a.d. , Vrnjačka Banja
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
02.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Zimpa a.d. , Ub
02.06.2015.Predlog odluke o izmeni Statuta - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
02.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
02.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
02.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Sigma a.d. , Subotica
02.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
02.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
02.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
01.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Boško Marinković a.d. , Lipolist
01.06.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
01.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d.Zrenjanin
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
01.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
01.06.2015.Ispravka tehničke greške sazivanja Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej - tehnička korekcija
01.06.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Nissa a.d., Niš - NISS
01.06.2015.BELEXsentiment za jun 2015. godine
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut Kirilo Savić a.d., Beograd
01.06.2015.Sazivanje konstitutivne sednice Skupštine akcionara - Institut Kirilo Savić a.d., Beograd
01.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
01.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
01.06.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
01.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Institut Kirilo Savić a.d., Beograd
01.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
01.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PIK Vrbas a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
01.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. , Bačka Palanka
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Alas holding a.d. , Beograd
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarstvo a.d. , Kraljevo
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljopromet a.d. , Ruma
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2014 - Srbijatransport a.d. , Beograd
01.06.2015.Šestomesečni plan poslovanja za provo polugodište 2015. godine - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2014 - Pomoravlje Term a.d. , Niš
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija brusnih alata a.d., Ada
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
01.06.2015.Dopuna konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2014. - Zmaj a.d. , Zemun
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Beograd a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Cer a.d. , Čačak
01.06.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agro a.d. , Dobanovci
01.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
01.06.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Agro a.d. , Dobanovci
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
01.06.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
01.06.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
01.06.2015.Poslovni prostor Beogradske berze

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd