U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za decembar 2022 godine

30.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
30.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
29.12.2022.Statut Beogradske berze
29.12.2022.Pravilnik o tarifi
29.12.2022.Pravilnik o listingu
29.12.2022.Pravila poslovanja Beogradske berze
29.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
29.12.2022.Rešenje o ukidanju rešenja o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex - Lasta a.d. , Beograd - LSTA
29.12.2022.Odluka o razvrstavanju hartija od vrednosti na segmente regulisanog tržišta i MTP Belex
29.12.2022.Objava opštih akata Beogradske berze a.d. Beograd
29.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
29.12.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.12.2022.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
29.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.12.2022.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
29.12.2022.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
29.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad-tehnička ispravka
29.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Minos a.d. , Gornji Milanovac - MNOS
28.12.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
28.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
28.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vagar a.d. , Futog
28.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
28.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
28.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
28.12.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
28.12.2022.Radno vreme Berze u danima uoči praznika
27.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vagar a.d. , Futog
27.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
27.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
27.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.12.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
26.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
26.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
26.12.2022.Odbor direktora NIS-a usvojio biznis plan za 2023. godinu - NIS a.d., Novi Sad
23.12.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Feketić a.d. , Sombor
23.12.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Feketić a.d. , Sombor
23.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
22.12.2022.Izmena ponude za preuzimanje akcija-skraceni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
22.12.2022.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
22.12.2022.Odložena Skupština akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
22.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
22.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
21.12.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Ostale informacije - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Ostale informacije - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Koprodukt a.d. , Novi Sad - KPRD
21.12.2022.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Lasta a.d. , Beograd - LSTA
21.12.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
21.12.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
21.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
20.12.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
20.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.12.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok - INBB
19.12.2022.Rešenje o utvrđivanju datuma i indikativne cene za prvo trgovanje akcijama izdavaoca na Open Market - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.12.2022.Rešenje o isključenju akcija sa Prime Listinga i uključenje akcija na Open Market - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Polet IGK a.d. , Novi Bečej - PLTNN
16.12.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Severni Banat a.d. , Kikinda
16.12.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Severni Banat a.d. , Kikinda
16.12.2022.Odluka Nadzornog odbora o danu isplate dividende za 2021. godinu - Iritel a.d. , Beograd
15.12.2022.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
15.12.2022.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
15.12.2022.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEXline - 15.12.2022.
15.12.2022.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 15.12.2022.
13.12.2022.Ažurirani informatori - 13.12.2022
13.12.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac - TRAY
13.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd - ELVPR
13.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Lepenski vir a.d. , Pećinci - LPNS
12.12.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
12.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stari Grad GP a.d. , Beograd - STRG
12.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Uniprom a.d. , Novi Pazar - UNPR
12.12.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
12.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
12.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
12.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
09.12.2022.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
09.12.2022.Mišljenje Izvršnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
09.12.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
09.12.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
08.12.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
07.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Evropa a.d. , Surdulica
06.12.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
06.12.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pomoravlje a.d. , Niš - PMNI
06.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
05.12.2022.BELEX Monthly Report - November 2022
05.12.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.12.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021 godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.12.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021 godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
02.12.2022.Ažurirani informatori - 02.12.2022
02.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
02.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
02.12.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
02.12.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
02.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
02.12.2022. Izmena Statuta - Alfa plam a.d. , Vranje
02.12.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
02.12.2022.Informacija o odlučivanju Komisije za Listing povodom zahteva izdavaoca - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
02.12.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Ikarbus a.d. , Beograd - IKRBG
02.12.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
01.12.2022.Odluka o isplati dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.12.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
01.12.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
01.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
01.12.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
01.12.2022.BELEXsentiment za decembar 2022. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ