U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za decembar 2011 godine

30.12.2011.Poslovnik o radu Skupštine - Komgrap a.d. , Beograd
30.12.2011.Ugovor o osnivanju društva - Komgrap a.d. , Beograd
30.12.2011.Statut - Komgrap a.d. , Beograd
30.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
30.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Apatin
30.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Interservis a.d. , Futog
30.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
30.12.2011.Predlog izmena Osnivačkog akta - Selekcija a.d. , Aleksinac
30.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vetprom medicinsko snabdevanje a.d. , Beograd
30.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
30.12.2011.Predlog izmena Statuta - Selekcija a.d. , Aleksinac
30.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
30.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
30.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Nolit a.d. , Beograd
30.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Savremena a.d. , Beograd
30.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.12.2011.Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta - Komgrap a.d. , Beograd
30.12.2011.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Komgrap a.d. , Beograd
30.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
30.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
30.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
30.12.2011.Suspenzija market mejkinga člana berze AC Broker a.d. Beograd na hartiji - Agrobanka a.d. Beograd - AGBN
29.12.2011.Inovirani prospekti - 29.12.2011
29.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
29.12.2011.Predlog Ugovora o osnivanju - Srpska banka a.d. , Beograd
29.12.2011.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju - Srpska banka a.d. , Beograd
29.12.2011.Predlog Odluke o usvajanju Statuta - Srpska banka a.d. , Beograd
29.12.2011.Predlog izmena Statuta - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
29.12.2011.Odluka o uskladjivanju Osnivačkog akta - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
29.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
29.12.2011.Obaveštenje o neodržavanju vanredne Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
29.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Ribar a.d. , Novi Kneževac
29.12.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd - TELT
29.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Napredak a.d. , Plandište - NPPL
29.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zvezda a.d. , Bajina Bašta - ZVBJ
29.12.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Seme a.d. , Beograd - SMBG
29.12.2011.Sazivanje drugog nastavka prekinute sednice skupštine akcionara 12.1.2012 - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
29.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
29.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
29.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
29.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
29.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
29.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
28.12.2011.Odluka o sazivanju vanredne Skupštine Beogradske berze a.d. , Beograd
28.12.2011.Obaveštenje o isplati dividende za 2010 - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
28.12.2011.Obaveštenje o realizaciji VIII emisije kratkoročnih obveznica bez javne ponude u ukupnom iznosu od 45 miliona RSD - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
28.12.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Geoinženjering a.d. , Beograd - GEIN
28.12.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Metalopromet a.d. , Kula - MTLP
28.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Đuro Strugar a.d. , Kula
28.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Labudnjača a.d. , Vajska
28.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
28.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
28.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
28.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečej prevoz a.d. , Bečej
28.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Niskogradnja a.d. , Niš
28.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jedinstvo a.d. , Kikinda
28.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geoinženjering a.d. , Beograd
28.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Panteks a.d. , Sremski Karlovci
27.12.2011.Izveštaj o bitnom događaju - otkazana Skupština akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
27.12.2011.Izveštaj o bitnom događaju - otkazana Skupština akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
27.12.2011.Izveštaj o bitnom događaju - otkazana Skupština akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
27.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Carnex a.d. , Vrbas
27.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Mika Alas a.d. , Beograd
27.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Mlava a.d. , Žagubica
27.12.2011.Izveštaj o bitnom događaju - Dimničar a.d. , Beograd
27.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Petrovac a.d. , Petrovac
27.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
27.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
27.12.2011.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Mlava a.d. , Žagubica - MLVA
27.12.2011.Poslovna vest – Modernizacija maloprodajne mreže - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
27.12.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Kristal a.d. , Kruševac - KRIS
27.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Fabrika alata i opreme a.d. , Beograd - FAOB
27.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektron a.d. , Kraljevo - ELKV
27.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ferofleks a.d. , Srbobran - FERO
27.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Takovo a.d. , Beograd - TAKB
27.12.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zastava Promet Arena motorsa.d. , Kragujevac - ZSTV
26.12.2011.Odluka Upravnog odbora o smanjenju kapitala - Neostar a.d. , Novi Sad
26.12.2011.Predlog izmena Poslovnika o radu Skupštine - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.12.2011.Predlog izmena Statuta - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.12.2011.Predlog izmena Osnivačkog akta - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
26.12.2011.Ponovno zakazivanje Skupštine - Svetlost a.d. , Beograd
26.12.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
26.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
26.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
26.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Slobodametal a.d. , Obrenovac - SLMO
26.12.2011.Inovirani prospekti - 26.12.2011
26.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Gradex a.d. , Čačak
26.12.2011.Izveštaj o ishodu javne ponude - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
26.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Unisoft a.d., Kanjiža - UNSF
26.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 22.12.2011. - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
23.12.2011.Sazivanje skupštine - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
23.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija brusnih alata a.d., Ada
23.12.2011.Obaveštenje o isplati dividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
23.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Carnex a.d. , Vrbas
23.12.2011.Predlog izmena Statuta - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
23.12.2011.Predlog Ugovora o organizovanju društva - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
23.12.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Luxol a.d. , Zrenjanin - LUXL
23.12.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - PIK Oplenac a.d. , Topola - OPLN
23.12.2011.Inovirani prospekti - 23.12.2011
23.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Crvena zvezda a.d. , Tavankut - CZVT
23.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Beogalant a.d. , Beograd - BGLT
23.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Boex a.d. , Zemun - BOEX
23.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Beogradšped a.d. , Beograd - BESP
23.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Brail Trade a.d. , Bačka Palanka - BRTR
23.12.2011.Sklopljen novi posao u Srbiji, vredan 24,9 miliona evra - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
23.12.2011.Sklopljen novi posao u Srbiji, vredan 24,9 miliona evra - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
23.12.2011.Sklopljen novi posao u Srbiji, vredan 24,9 miliona evra - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
23.12.2011.Sklopljen novi posao u Srbiji, vredan 24,9 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
23.12.2011.Odluka o visini naknada i pretplata - kursevi i Bilten Beogradske berze (primena od 01.01. 2012. godine)
23.12.2011.Odluka o visini pretplate za korišćenje servisa Beogradske berze - BELEX.info i Elektronska distribucija prospekata (primena od 01.01. 2012. godine)
23.12.2011.Poslovna vest - Nastavak investicionog programa u oblasti geoloških istraživanja nafte i gasa - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
23.12.2011.Sazivanje skupštine akcionara 26.1.2012 - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
23.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Pekabeta a.d. , Beograd
23.12.2011.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Pekabeta a.d. , Beograd
23.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Ikarbus a.d. , Beograd
23.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
22.12.2011.Inovirani prospekti - 22.12.2011
22.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
22.12.2011.Otkazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
22.12.2011.Otkazivanje vanredne Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
22.12.2011.Otkazivanje vanredne Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
22.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Rudnik a.d. , Rudnik
22.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
22.12.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Kamenolom a.d. , Valjevo
22.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
22.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Niskogradnja a.d. , Niš
22.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
22.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Topola a.d. , Banatska Topola
22.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Neoplanta a.d. , Novi Sad
22.12.2011.Ispravka Odluke o poništaju sopstvenih akcija - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
21.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Komerc Šampion a.d. , Vršac - KMSP
21.12.2011.Inovirani prospekti - 21.12.2011
21.12.2011.Objavljen periodični konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-septembar 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
21.12.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Separacija a.d. , Velika Plana - SEPR
21.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Estetika interprojekt a.d. , Beograd - ESIN
21.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Timas a.d. , Zaječar
21.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
21.12.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova - ZMLP
20.12.2011.Inovirani prospekti - 20.12.2011
20.12.2011.Izveštaj o ishodu javne ponude akcija - Dunav banka a.d., Zvečan
20.12.2011.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
20.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Novi dom - promet a.d. , Debeljača
20.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Zvižd a.d. , Kučevo
20.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
20.12.2011.Poslovna vest - Sporazum o istraživanju nafte i gasa u Južnoj Mađarskoj - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
19.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Trikoteks a.d. , Beograd - TRKT
19.12.2011.Odluka UO – objavljen predlog teksta Osnivačkog akta - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.12.2011.Odluka UO - predlog teksta Statuta - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.12.2011.Nastavak prekinute sednice skupštine akcionara 27.12.2011. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.12.2011.Izveštaj o bitnom događaju - Dan dividende za 2011. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
19.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
19.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
19.12.2011.Obrazac obaveštenja o posedovanju akcija sa pravom glasa - Pekabeta a.d. , Beograd
19.12.2011.Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa - Pekabeta a.d. , Beograd
19.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
19.12.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Trgopromet a.d. , Prokuplje - TRPP
19.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elvod a.d. , Kragujevac - ELVK
19.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jedinstvo a.d. , Kovačica - JEFS
19.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - BSF a.d. , Beograd - BSFB
19.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Mielmontaža a.d. , Zemun
19.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ribar a.d. , Novi Kneževac
19.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
16.12.2011.Inovirani prospekti - 16.12.2011
16.12.2011.Najava dostavljanja devetomesečnog konsolidovanog finansijskog izveštaja 21.12.2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
16.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
16.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Rubin a.d. , Kruševac
16.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Doline a.d. , Gložan - HLZN
16.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
16.12.2011.Održana ponovljena vanredna sednica skupštine - Polet a.d. , Hrtkovci
16.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Gradina a.d. , Užice
16.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Sloga Čačak a.d. , Čačak
16.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Žitosrem a.d. , Inđija
16.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
15.12.2011.Uključenje na VBT - Građevinar a.d. , Debeljača - GRDE
15.12.2011.Inovirani prospekti - 15.12.2011
15.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
15.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Vršački vinogradi a.d. , Vršac
15.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
15.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agrobogojevo a.d. , Bogojevo
15.12.2011.Odluka Upravnog odbora o poništenju sopstvenih akcija - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
15.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Agrobogojevo a.d. , Bogojevo
15.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
14.12.2011.Inovirani prospekti - 14.12.2011
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
14.12.2011.Predlog Osnivačkog akta - JT International a.d. , Senta
14.12.2011.Predlog izmene osnivačkog akta - JT International a.d. , Senta
14.12.2011.Predlog Statuta - JT International a.d. , Senta
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
14.12.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
14.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rubin a.d. , Kruševac
14.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
14.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Banat seme a.d. , Zrenjanin - BNTS
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
14.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
14.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - 6. oktobar a.d. , Pančevo
14.12.2011.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Mlekara a.d. , Subotica
14.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sitra a.d. , Kovačica - SITK
14.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Vršački ritovi a.d. , Vršac - VRIT
13.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Podrinje a.d. , Šabac
13.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
13.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Minel Fad a.d. , Beograd
13.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
13.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Topola a.d. , Kikinda
13.12.2011.Odluka o utvrđivanju kalendara berzanskih sastanaka za 2012.godinu - Beogradska berza a.d. , Beograd
12.12.2011.Inovirani prospekti - 12.12.2011
12.12.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd - TELT
12.12.2011.Izveštaj o bitnom događaju - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
12.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumatrans a.d. , Ruma
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Rumatrans a.d. , Ruma
12.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara iz 2010. godine - Rumatrans a.d. , Ruma
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara za 2010. godinu - Rumatrans a.d. , Ruma
12.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara iz 2009. godine - Rumatrans a.d. , Ruma
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara iz 2009. godine - Rumatrans a.d. , Ruma
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Riboteks a.d. , Ljubovija
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
12.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
12.12.2011.Odluka Upravnog odbora o zaključenju pravnog posla - Tehnoservis a.d. , Beograd
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
12.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Impregnacija a.d. , Beograd
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
12.12.2011.Odluka Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
12.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
12.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
12.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
12.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zvižd a.d. , Kučevo
12.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
12.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Gumins a.d. , Novi Sad
09.12.2011.Inovirani prospekti - 09.12.2011
09.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jabuka TP a.d. , Beograd - JBKA
09.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Žitosrem a.d. , Inđija
09.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
09.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
09.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
09.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekabeta a.d. , Beograd
09.12.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanjem - Gradex a.d. , Čačak
09.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Zastava auto promet a.d., Novi Sad
09.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
09.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Petrovac a.d. , Petrovac
09.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
08.12.2011.Uključenje na VBT - Mlekara Loznica a.d. , Loznica - MLLOZ
08.12.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Agrounija a.d. , Inđija - AGUN
08.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
08.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
08.12.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Trešnjica a.d. , Požega
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
08.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - MB Fapromal a.d., Lučani
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
08.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
07.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Morava a.d. , Jagodina
07.12.2011.Poslovna vest o izvozu u periodu januar-septembar 2011. godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
07.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sloga Čačak a.d. , Čačak
07.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Neoplanta a.d. , Novi Sad
07.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
07.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Petar Drapšin u restrukturiranju a.d. , Mladenovac
07.12.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Beograd film a.d. , Beograd - BGFM
07.12.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Galeb GTE a.d. , Beograd
07.12.2011.Odlaganje vanredne skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
07.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
06.12.2011.Sklopljen novi posao u Peruu, vredan 23,4 miliona EUR - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
06.12.2011.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Beo Monet a.d. Beograd
06.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
06.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
06.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - HUTP Balkan a.d. , Beograd
06.12.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Telefonija a.d. , Beograd
06.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Cooperativa a.d. , Beograd
06.12.2011.Izmena dnevnog reda sazvane vanredne skupštine akcionara - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
05.12.2011.Uključenje na VBT - Gasalarm a.d. , Beograd - GSALB
05.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zlatar a.d. , Mramorak - ZLTM
05.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sitra a.d. , Kovačica
05.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
05.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
05.12.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
05.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Agrosavez a.d. , Sombor
05.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - ZGOP a.d. , Novi Sad
05.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
05.12.2011.Odluka o utvrđivanju dana dividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
05.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
05.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
02.12.2011.Poslovna vest o HIP Petrohemija Pančevo - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.12.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
02.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
02.12.2011.Ispravka obaveštenja o prinudnoj prodaji akcija - Boja a.d. , Sombor
02.12.2011.Odložena XI vanredna skupština akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
02.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Radnik a.d. , Pirot - RDPI
02.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - A.G.V. Separacija a.d., Novi Sad - ATTR
02.12.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - DTD kanal a.d. , Novi Sad - DTDK
02.12.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Seme a.d. , Beograd
02.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Energomontaža a.d. , Beograd
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Politika a.d. , Beograd
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Medela a.d. , Vrbas
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Trivit mlin a.d. , Vrbas
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Sigurnost - As a.d. , Beograd
01.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Geoinženjering a.d. , Beograd
01.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
01.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Geoinženjering a.d. , Beograd
01.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
01.12.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
01.12.2011.Poništenje sopstvenih akcija i smanjenje kapitala izdavaoca - Komgrap a.d. , Beograd
01.12.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Putevi a.d. , Čačak
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Hleb a.d. , Novi Sad
01.12.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Merkur a.d. , Bačka Palanka
01.12.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Kikinda
01.12.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jedinstvo a.d. , Apatin
01.12.2011.Vrednost BELEXsentiment-a za decembar 2011. godine iznosi 85,59 poena.

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost990,17
Promena-0,95
% -0,10%
17.05.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1050
USD/RSD107,8514
Izvor NBS, 17.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR
Vesti sa Berze
09.05.2024.
BELEXsentiment za maj 2024. godine
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
Poslednje vesti
17.05.2024.
Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO24209
17.05.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac