U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za 2023. godinu

29.12.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Standard a.d. , Leskovac - STLE
29.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
28.12.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
28.12.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
28.12.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - konacno - BAS a.d. , Beograd
28.12.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BAS a.d. , Beograd
28.12.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Metalotehna Trade a.d. , Beograd - MTTR
27.12.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Feroks a.d. , Niš - FERK
26.12.2023.Korigovani polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bačka a.d., Sivac
26.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
26.12.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Kosmaj a.d. , Mladenovac - KSMM
25.12.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Standard a.d. , Leskovac
25.12.2023.Odluka Nadzornog odbora o isplati dividende - Iritel a.d. , Beograd
25.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
22.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatar a.d. , Nova Varoš
22.12.2023. Odluka odbora direktora o zakazivanju vanredne sednice Skupštine - Žitopek a.d. , Niš
22.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
22.12.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
22.12.2023.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.12.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.12.2023.Usvojen biznis plan NIS-a za 2024. godinu - NIS a.d., Novi Sad
21.12.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.12.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
20.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
19.12.2023.Ažurirani informatori - 19.12.2023
19.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
19.12.2023.Otkazana Skupština akcionara - Žitopek a.d. , Niš
18.12.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agrosavez a.d. u stečaju , Sombor - AGSA
15.12.2023.Korigovani Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bačka a.d., Sivac
15.12.2023.Rešenje privrednog suda - Irmovo a.d. , Kisač
13.12.2023.Ažurirani informatori - 13.12.2023
13.12.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
13.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
13.12.2023.Obaveštenje o održanoj Skupštini akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
13.12.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Tekstil a.d. , Leskovac - TKLE
13.12.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
12.12.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
12.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
11.12.2023.Ažurirani informatori - 11.12.2023
11.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Feroks a.d. , Niš
11.12.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Transport Voždovac a.d. , Beograd - TRVZ
11.12.2023.Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Taratrans a.d. , Bajina Bašta - TRTN
11.12.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO23208
08.12.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Standard a.d. , Leskovac
07.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
07.12.2023.Ispravka Odluke o isplati dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
07.12.2023.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
06.12.2023.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.12.2023.Odložena Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
05.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
05.12.2023.Berzanski kalendar za 2024. godinu
04.12.2023.Sazivanje vanredne sednice Skupštine Beogradske berze
01.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
01.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
01.12.2023.BELEX Monthly Report - November 2023. - 01.12.2023.
01.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
01.12.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Duvan a.d. , Ljubovija
30.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.11.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
30.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
30.11.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
29.11.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
24.11.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
24.11.2023.Skraćeni tekst Ponuda za preuzimanje akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.11.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.11.2023.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
23.11.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Dinara Servis a.d. , Beograd - DNSR
22.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
21.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
20.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
20.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
20.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
20.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
17.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Feroks a.d. , Niš
17.11.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
16.11.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Ćele kula a.d. , Niš - CKLAN
14.11.2023.Ažurirani informatori - 14.11.2023
14.11.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.11.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Žitopek a.d. , Niš
14.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.11.2023.Odluka o isplati dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
09.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
09.11.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.11.2023.Izmenjena ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
08.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
07.11.2023.Ažurirani informatori - 07.11.2023
07.11.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Goč a.d. , Trstenik - GOCT
07.11.2023.Odluka o izmenama Statuta - Severtrans a.d. , Sombor
07.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
06.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
06.11.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Goč a.d. , Trstenik
02.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
01.11.2023.BELEXsentiment za novembar 2023. godine
01.11.2023.BELEX Monthly Report - October 2023. - 01.11.2023.
01.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
31.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
31.10.2023.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.10.2023.Poslovanje NIS grupe u devet meseci 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.10.2023.Ažurirani informatori - 30.10.2023
30.10.2023.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.10.2023.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.10.2023.Godišnji korigovani izveštaj za 2022. godinu - Putevi a.d. , Užice
27.10.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
27.10.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
27.10.2023.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2023. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.10.2023.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
27.10.2023.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
26.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
26.10.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO23208
25.10.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Centroslavija a.d., Novi Sad - CSNS
25.10.2023.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.10.2023.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.10.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.10.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2023.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
24.10.2023.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
24.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
23.10.2023.Ažurirani informatori - 23.10.2023
23.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
23.10.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Prime Listing regulisanog tržišta - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
20.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
20.10.2023.Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
20.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
19.10.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Savatransport a.d. , Beograd - SVTR
19.10.2023.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
19.10.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.10.2023.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Utva silosi a.d. , Kovin
19.10.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
16.10.2023.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
16.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.10.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
12.10.2023.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
11.10.2023.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
10.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
09.10.2023.Ažurirani informatori - 09.10.2023
09.10.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
09.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
09.10.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
06.10.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Progres a.d. , Beograd
06.10.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
06.10.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
06.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
06.10.2023.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Open Market - Kosmaj a.d. , Mladenovac - KSMM
04.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.10.2023.Ažurirani informatori - 04.10.2023
04.10.2023.Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR
03.10.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Ruma fabrika kože a.d. u stečaju, Ruma - RUMA
03.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
03.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Progres a.d. , Beograd
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Putevi a.d. , Užice
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
03.10.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
03.10.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
02.10.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
02.10.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Omoljica a.d. , Omoljica
02.10.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Omoljica a.d. , Omoljica
02.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Politika a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rapid a.d. , Beograd
02.10.2023.Otkazana Skupština akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Ciglana a.d. , Titel
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
02.10.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
02.10.2023.BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
29.09.2023.Ažurirani informatori - 29.09.2023
29.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Fasil a.d. , Arilje
29.09.2023.Ostale povremene informacije - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - BAS a.d. , Beograd
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
29.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Lasta a.d. , Beograd
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Lasta a.d. , Beograd
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Chemos a.d. , Palić
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Woksal a.d. , Užice
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - VIK a.d., Vršac
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bačka a.d., Sivac
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
28.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Woksal a.d. , Užice
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dinara a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
28.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
28.09.2023.Odložena Skupština akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Informatika a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Informatika a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Interservis a.d. , Futog
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Venac a.d. , Pećinci
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Goč a.d. , Trstenik
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Sloga a.d. , Kać
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
27.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
27.09.2023.Godišnji korigovani izveštaj za 2022. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
27.09.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d., Preševo
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Transport Voždovac a.d. , Beograd
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Budućnost a.d., Preševo
27.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.09.2023.Ažurirani informatori - 26.09.2023
26.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
26.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
26.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
26.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
26.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
26.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Putevi a.d. , Požega
26.09.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad - AGMT
25.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
25.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
25.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
25.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
25.09.2023.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Savatransport a.d. , Beograd
25.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
25.09.2023.Statut Beogradske berze
25.09.2023.Odluka o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd
25.09.2023.Statut Beogradske berze
25.09.2023.Odluka o izmenama i dopunama Statuta Beogradske berze a.d. Beograd - 25.09.2023.
25.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Insa a.d. , Zemun
22.09.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ
22.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
21.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
20.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
19.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
19.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
19.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin,
19.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.09.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - ALTA banka a.d. , Beograd - JMBN
19.09.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd - GSFD
19.09.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tabak a.d. , Niš
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rudo a.d. , Beograd
18.09.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
18.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
18.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
18.09.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Venac a.d. , Pećinci
18.09.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Venac a.d. , Pećinci
15.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
14.09.2023.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
14.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
14.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Sloga a.d. , Užice
14.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
13.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
13.09.2023.Izveštaj sa održane pete vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
12.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
11.09.2023.Ostale usvojene odluke - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za poslovnu 2021. i 2022. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. i 2022. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Odluka o pokriću gubitka iz poslovne 2021. i 2022. godine - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
11.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
11.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Inex Velepromet a.d. , Vučak
11.09.2023.Kodeks korporativnog upravljanja - Mladost a.d. , Aleksandrovac
11.09.2023.Rešenje privrednog suda u Novom Sadu br. 8.P.74/2023 od 7.7.2023. godine - Irmovo a.d. , Kisač
11.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
07.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
07.09.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
07.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
06.09.2023.Obaveštenje o insajderskoj informaciji - Philip Morris Operations a.d. , Niš
06.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Standard a.d. , Leskovac
05.09.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
05.09.2023.Ažurirani informatori - 05.09.2023
05.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
05.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
05.09.2023.Rešenje privrednog suda u Subotici posl. br. 4.P.634/2023 - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
05.09.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd - EISV
05.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
05.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.09.2023.BELEXsentiment za septembar 2023. godine
04.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - BAS a.d. , Beograd
04.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
04.09.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Fabrika bakarnih cevi a.d. u prinudnoj likvidaciji, Majdanpek - FBCM
04.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
04.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
01.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
01.09.2023.BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
31.08.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Osnova projekt a.d. , Beograd - OSNV
31.08.2023.IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
31.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.08.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva - VSKC
30.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
30.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
28.08.2023.Ažurirani informatori - 28.08.2023
28.08.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
28.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
28.08.2023.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
28.08.2023.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
28.08.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
28.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
28.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
24.08.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - BB Trade a.d. , Žitište - BBTR
24.08.2023.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
23.08.2023.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
23.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
23.08.2023.Obaveštenje o isplati dividende za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
22.08.2023.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
22.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
22.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
21.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
21.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
21.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
18.08.2023.Ažurirani informatori - 18.08.2023
18.08.2023.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Feroks a.d. , Niš
17.08.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Feroks a.d. , Niš
17.08.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
17.08.2023.OBAVEŠTENJE I ODLUKA O SAZIVANJU PETE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA - Zmaj a.d. , Zemun
17.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.08.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
16.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
15.08.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd - AKDM
15.08.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Autoventil a.d. , Užice
14.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
14.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
14.08.2023.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
14.08.2023.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
11.08.2023.Odluka o danu isplate dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
11.08.2023.Konsolidovani polugodišnji izveštaj - Fintel energija a.d. , Beograd
11.08.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
11.08.2023.Obaveštenje o smanjenju osnovnog kapitala - Simpo a.d. , Vranje
11.08.2023.Sazivanje vanredne sednice Skupštine Beogradske berze
10.08.2023.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
08.08.2023.Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd
08.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
04.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
03.08.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
03.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
03.08.2023.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
03.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
02.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
02.08.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica - LKLG
01.08.2023.Ažurirani informatori - 01.08.2023
01.08.2023.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
01.08.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - tehnička korekcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.08.2023.BELEX Monthly Report - July 2023.
31.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
31.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
31.07.2023.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
31.07.2023.Finansijski izveštaj za II kvartal 2023. - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
31.07.2023.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
28.07.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207
28.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
28.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
28.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
27.07.2023.Rezultati NIS grupe u prvom polugodištu 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
26.07.2023.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Autoventil a.d. , Užice
26.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
26.07.2023.Odluka o prestanku statusa člana Berze - ABC broker a.d., Beograd
26.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.07.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska - RIBS
25.07.2023.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
25.07.2023.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
25.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
25.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
24.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Izveštaj o plaćanjima autoritetima vlasti - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
21.07.2023.Ažurirani informatori - 21.07.2023
21.07.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Vagar a.d. , Futog - VGAR
19.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
19.07.2023.Izveštaj sa održanevanredne sednice Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
19.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
19.07.2023.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sloga a.d. , Kać
18.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
18.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.07.2023.Ažurirani informatori - 18.07.2023
18.07.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
18.07.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
18.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
17.07.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
17.07.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.07.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.07.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Savatransport a.d. , Beograd
14.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
14.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
14.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - izmenjen - Irmovo a.d. , Kisač
14.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
13.07.2023.Ažurirani informatori - 13.07.2023
13.07.2023.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
13.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savatransport a.d. , Beograd
12.07.2023.Ažurirani informatori - 12.07.2023
12.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
10.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
10.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kolut a.d. , Kolut
10.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022 - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Ponuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.07.2023.Ponuda za preuzimanje akcija osnovni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
06.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o izboru revizora za 2023. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende - Termika-Beograd a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
05.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
05.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
04.07.2023.Ažurirani informatori - 04.07.2023
04.07.2023.BELEXsentiment za jul 2023. godine
04.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2022.godinu sa Izveštajem revizora - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o razrešenju i imenovanju članova NO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama članova NO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora koji se odnosi na GFI za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
03.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2022/2023 - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
03.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.BELEX Monthly Report - June 2023.
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
03.07.2023.Održana XV redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. , Beograd
30.06.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
30.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
30.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2023.Misljenje u vezi ponude za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Bačka a.d., Sivac
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fintel energija a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ćele kula a.d. , Niš
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnopromet a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnopromet a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
29.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Sremput a.d. , Ruma - SPRU
29.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2023.Mišljenje sindikalne organizacije o ponudi za preuzimanje - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Mišljenje uprave društva o ponudi za preuzimaje- Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
29.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Tehnička ispravka Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.06.2023.Tehnička ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Odluke sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
28.06.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
28.06.2023.Izjava direktira o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autotehna a.d. , Topola
28.06.2023.Odluka o smanjenju kapitala radi pokrića gubitka - Simpo a.d. , Vranje
28.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
28.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu (izmenjen) - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.06.2023.Obaveštenje o isplati dividende za 2022.godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.06.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - PP Feketić a.d. , Sombor - PFKT
27.06.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Vojvodina a.d. , Sombor - VJSO
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
27.06.2023.Ažurirani informatori - 27.06.2023
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
27.06.2023.Ostale informacije - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - SU - marketi a.d. , Bačka Topola - SMRK
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Rudo a.d. , Beograd
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Rudo a.d. , Beograd
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
27.06.2023.Izjava direktora - Omoljica a.d. , Omoljica
27.06.2023.Izveštaj sa neodržane redovne sednice Skupština akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
27.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Sazivanje vanredene Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
27.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
26.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Statut - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godine - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem o poslovanju za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
26.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
26.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Omoljica a.d. , Omoljica
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
23.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvestaja za 2022.god. - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2023.Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja za 2022.god. - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2023.odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
23.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
23.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
23.06.2023.Zapisnik sa održane skupštine - Čokolend a.d. , Paraćin
23.06.2023.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
23.06.2023.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja društva za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja javnog društva za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Obaveštenje o održanoj Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022. godinu - Trayal Korporacija ad Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizije (konsolidovani) za 2022. godinu - Trayal Korporacija ad Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizije za 2022. godinu - Trayal Korporacija ad Kruševac
22.06.2023.Ažurirani informatori - 22.06.2023
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
22.06.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
22.06.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
22.06.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
22.06.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o usvajanju konsolid. godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o naknadama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
21.06.2023.Ažurirani informatori - 21.06.2023
21.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
21.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - BAS a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
21.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
21.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Proel a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2023.Odluka o pokriću gubitka - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja (konsolidovani) - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
20.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Poziv za ponovljenu sednicu skupštine - Ming kovačnica a.d. , Niš
19.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
19.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
19.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Magistrala a.d. , Beograd
19.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Magistrala a.d. , Beograd
19.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
16.06.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
16.06.2023.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
16.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
15.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Sloga a.d. , Kać
15.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Sloga a.d. , Kać
15.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
15.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
15.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
15.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
14.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
14.06.2023.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
14.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
13.06.2023.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
13.06.2023.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Open Market - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek - FBCM
13.06.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
13.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Centroslavija a.d., Novi Sad
13.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
13.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
13.06.2023.Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
12.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
12.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
12.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.06.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
12.06.2023.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
09.06.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Grza turist a.d. , Paraćin - GRZA
09.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Đuro Salaj a.d. , Beograd
09.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd
09.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
09.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
09.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
09.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
08.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara (Dopuna dnevnog reda) - Lasta a.d. , Beograd
08.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Savatransport a.d. , Beograd
07.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
07.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nova Peščara a.d. , Deliblato
07.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dedinje a.d. , Beograd
07.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dedinje a.d. , Beograd
07.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
07.06.2023.MUO - Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
07.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Iritel a.d. , Beograd
07.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Iritel a.d. , Beograd
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
06.06.2023.Ažurirani informatori - 06.06.2023
06.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
06.06.2023.Odložena Skupština akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Budućnost a.d., Preševo
06.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Budućnost a.d., Preševo
06.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
06.06.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ming kovačnica a.d. , Niš
05.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
05.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dinara a.d. , Beograd
05.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
05.06.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
02.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
02.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
02.06.2023.Član berze - Tezoro broker a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 05. juna 2023. godine
02.06.2023.BELEXsentiment za jun 2023. godine
02.06.2023.BELEX Monthly Report - May 2023.
01.06.2023.Poslovna vest - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.06.2023.Ažurirani informatori - 01.06.2023
01.06.2023.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2022. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o izmeni Statuta - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
01.06.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Progres a.d. , Beograd
01.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
31.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
31.05.2023.Predlog izmena Statuta - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
31.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
31.05.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - tehnička korekcija - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
30.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.05.2023.Predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.05.2023.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.05.2023.Obaveštenje i Odluka Odbora direktora o sazivanju Redovne Skuopštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
30.05.2023.Poziv za XV redovnu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207
30.05.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Beopan a.d. , Pančevo - BPNP
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
29.05.2023.Ažurirani informatori - 29.05.2023
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
29.05.2023.Izveštaj sa održane četvrte vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
29.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Woksal a.d. , Užice
29.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Woksal a.d. , Užice
29.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
29.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
29.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
26.05.2023.Odbor direktora NIS-а utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2023.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu XV redovne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
26.05.2023.Odložena Skupština akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
25.05.2023.Mišljenje uprave društva o ponudi za preuzimanje akcija Metalotehna Trade a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
25.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Beogradmontaža a.d. , Beograd
25.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
24.05.2023.Ostale informacije - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
24.05.2023.Najava konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
24.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
24.05.2023.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
24.05.2023.Statut - Rudo a.d. , Beograd - predlog izmena
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd - Odluka
23.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
23.05.2023.Skraćeni tekst izmenjene ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
23.05.2023.Ostale informacije - Predlog izmena Statuta Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
22.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
19.05.2023.Predlog izmene statuta - Utva silosi a.d. , Kovin
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
19.05.2023.Obaveštenje javnog društva o značajnim učešćima - Woksal a.d. , Užice
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
19.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
19.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
19.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
19.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
19.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
18.05.2023.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
18.05.2023.Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
18.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
18.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
18.05.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
18.05.2023.Podrška NIS-a projektima Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite - NIS a.d., Novi Sad
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
17.05.2023.Ažurirani informatori - 17.05.2023
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
17.05.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
17.05.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
17.05.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
17.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
17.05.2023.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
16.05.2023.Skraćeni tekst izmenjene ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
16.05.2023.Ažurirani informatori - 16.05.2023
16.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
15.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
15.05.2023.Ažurirani informatori - 15.05.2023
15.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
15.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
15.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
12.05.2023.Ažurirani informatori - 12.05.2023
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
12.05.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Savremena administracija a.d. , Beograd - SVRME
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
12.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
12.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
11.05.2023.Ažurirani informatori - 11.05.2023
11.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
11.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
11.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
10.05.2023.Ažurirani informatori - 10.05.2023
10.05.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Žitopek a.d. , Niš
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
10.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
09.05.2023.Odluka o izmenama Statuta - Severtrans a.d. , Sombor
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
09.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija-skraćeni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
09.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
09.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
09.05.2023.Ažurirani informatori - 09.05.2023
09.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
09.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Progres a.d. , Beograd
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Putevi a.d. , Užice
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
08.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
08.05.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
08.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
08.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grza turist a.d. , Paraćin
08.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
08.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Progres a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fasil a.d. , Arilje
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bačka a.d., Sivac
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - VIK a.d., Vršac
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Putevi a.d. , Požega
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sloga a.d. , Kać
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Planum GP a.d. Beograd
08.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Interservis a.d. , Futog
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
08.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rapid a.d. , Apatin
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Cer a.d. u stečaju, Čačak
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatar a.d. , Nova Varoš
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
05.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
05.05.2023.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sigma a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac - 2022.godina
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zimpa a.d. , Ub - 2022. godina
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu- Insa a.d. , Zemun
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022 godinu - Insa a.d. , Zemun
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022 godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnička ispravka - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.05.2023.Ažurirani informatori - 04.05.2023
04.05.2023.Poziv za Četvrtu vanrednu Skupštinu akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.05.2023.Obaveštenje i Odluka Odbora direktora o sazivanju Četvrte vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rapid a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Politika a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022 godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Savatransport a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sremput a.d. , Ruma
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Transport Voždovac a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Magistrala a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
04.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
04.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
04.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ciglana a.d. , Titel
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - konsolidovani - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Chemos a.d. , Palić
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Graditelj a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Woksal a.d. , Užice
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godine - Homolje a.d. , Žagubica
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
04.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
04.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
04.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Apos a.d. , Apatin
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - BAS a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Apos a.d. , Apatin
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
03.05.2023.Ažurirani informatori - 03.05.2023
03.05.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.05.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.05.2023.BELEXsentiment za maj 2023. godine
03.05.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
03.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
03.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
03.05.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207
03.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
03.05.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
03.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
03.05.2023. BELEX Monthly Report - April 2023.
28.04.2023.Ažurirani informatori - 28.04.2023
28.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
28.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
28.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija skraćeni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
28.04.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
28.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
28.04.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.04.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vapek članica Lutra Group a.d. u prin. likvidaciji, Valjevo - VAPKPB
28.04.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vapek članica Lutra Group a.d. u prin. likvidaciji, Valjevo - VAPK
28.04.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sokolica a.d. u prinudnoj likvidaciji , Despotovac - SKLC
28.04.2023.Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Jadran a.d., Nova Gajdobra - JDNG
28.04.2023.Napomena uz Godišnji izveštaj u skladu sa članom 73. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
28.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
28.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
27.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
27.04.2023.Ažurirani informatori - 27.04.2023
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
27.04.2023.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
27.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
27.04.2023.Rezultati poslovanja NIS grupe u prvom tromesečju 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Tržnica a.d. , Subotica
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
27.04.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
27.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
27.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
26.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
26.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
26.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
26.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Megal a.d. , Bujanovac
26.04.2023.Ažurirani informatori - 26.04.2023
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Budućnost a.d., Preševo
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vagar a.d. , Futog
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
26.04.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.04.2023.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.04.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
25.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
25.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
25.04.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.04.2023.Ažurirani informatori - 25.04.2023
25.04.2023.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2023.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2023.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
25.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
25.04.2023.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
25.04.2023.Sazivanj redovne sednice Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
25.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
25.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sloga a.d. , Užice
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rudo a.d. , Beograd
24.04.2023.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Fintel energija a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.04.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
24.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
24.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
24.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autoventil a.d. , Užice
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
21.04.2023.Ažurirani informatori - 21.04.2023
21.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Venac a.d. , Pećinci
21.04.2023.Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
21.04.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
21.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
21.04.2023.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.04.2023.Obaveštenje o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
21.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
21.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
21.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.04.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
20.04.2023.Ažurirani informatori - 20.04.2023
20.04.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2022.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.04.2023.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
20.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
20.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
20.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
20.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2023.Ažurirani informatori - 19.04.2023
19.04.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg revizorskog izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
19.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
18.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
18.04.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
18.04.2023.Ažurirani informatori - 18.04.2023
18.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
13.04.2023.Ažurirani informatori - 13.04.2023
13.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Apos a.d. , Apatin
13.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara (izmena) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
13.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.04.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - IO Beograd a.d. , Beograd - IOBGR
13.04.2023.Mišljenje Izvršnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
13.04.2023.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
13.04.2023.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Grza turist a.d. , Paraćin
12.04.2023.Ažurirani informatori - 12.04.2023
12.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
12.04.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd - UNIP
12.04.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Luka Beograd a.d. , Beograd - LBGD
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
12.04.2023.Odluka o Informatoru o izdavaocu
12.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Standard a.d. , Leskovac
11.04.2023.Ažurirani informatori - 11.04.2023
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Beopan a.d. , Pančevo
11.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
10.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
10.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
10.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
10.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
07.04.2023.Ažurirani informatori - 07.04.2023
07.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
07.04.2023.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
07.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
06.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
06.04.2023.Odložena Skupština akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
06.04.2023.Ažurirani informatori - 06.04.2023
06.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
06.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
05.04.2023.Ažurirani informatori - 05.04.2023
05.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
05.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
05.04.2023.BELEXsentiment za april 2023. godine
05.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
04.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
04.04.2023.Ažurirani informatori - 04.04.2023
04.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
04.04.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
04.04.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
04.04.2023.Odložena Skupština akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.04.2023.Ažurirani informatori - 03.04.2023
03.04.2023. BELEX Monthly Report - March 2023.
03.04.2023.Prestanak privremene obustave trgovanja i nastavak trgovanja
03.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
03.04.2023.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja hartijama od vrednosti na svim segmentima Regulisanog tržišta i MTP Belex
03.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
03.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
31.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
31.03.2023.Izmena poziva za skupštinu akcionara - Sremput a.d. , Ruma
31.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
30.03.2023.Ažurirani informatori - 30.03.2023
30.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
30.03.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.03.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
30.03.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
30.03.2023.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.03.2023.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
29.03.2023.Ažurirani informatori - 29.03.2023
29.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
29.03.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207
29.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
29.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
28.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.03.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
28.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.03.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
27.03.2023.Ažurirani informatori - 27.03.2023
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Grza turist a.d. , Paraćin
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
27.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
27.03.2023.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
27.03.2023.Obaveštenje o odluci o sazivanju Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
24.03.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
24.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
23.03.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
22.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
22.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
21.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
21.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
21.03.2023.Neodržana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
21.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
17.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
17.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
17.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
17.03.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
16.03.2023.Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
16.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
16.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
15.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
15.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
15.03.2023.Redovna revizija indeksa BELEXline
15.03.2023.Redovna revizija indeksa BELEX15
14.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
14.03.2023.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
14.03.2023.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
13.03.2023.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
13.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
13.03.2023.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
13.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.03.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - ALTA banka a.d. , Beograd
13.03.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
13.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
13.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
10.03.2023.Ažurirani informatori - 10.03.2023
10.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
10.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
10.03.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Osnova projekt a.d. , Beograd
10.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
09.03.2023.Ažurirani informatori - 09.03.2023
09.03.2023.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PP Feketić a.d. , Sombor
09.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
09.03.2023.Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac - TRAY
09.03.2023.Odluka o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16142
09.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
08.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
07.03.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka - VPDU
07.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
07.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
07.03.2023.Odložena Skupština akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
06.03.2023.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
06.03.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Tehnobran a.d. , Beograd - NAMA
06.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
06.03.2023.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Osnova projekt a.d. , Beograd
06.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
03.03.2023.Ažurirani informatori - 03.03.2023
03.03.2023.Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Severtrans a.d. , Sombor - SVRT
03.03.2023.Sazivanje vanredne skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
03.03.2023.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Osnova projekt a.d. , Beograd
03.03.2023.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Osnova projekt a.d. , Beograd
03.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
02.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
02.03.2023.BELEXsentiment za mart 2023. godine
02.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
01.03.2023.Odložena Skupština akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
01.03.2023. BELEX Monthly Report - February 2023.
28.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
28.02.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Severtrans a.d. , Sombor
27.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
27.02.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
27.02.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
27.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
27.02.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207
27.02.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - BB Trade a.d. , Žitište
27.02.2023.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
27.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
27.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
24.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
24.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
23.02.2023.Poslovanje NIS-a u 2022. godini - NIS a.d., Novi Sad
23.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
23.02.2023.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2022. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
23.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
22.02.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
22.02.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
20.02.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
20.02.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
20.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
14.02.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
14.02.2023.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
14.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
13.02.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - HUP Evropa a.d. , Surdulica - EVRP
13.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.02.2023.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Sokolica a.d. , Despotovac - SKLC
13.02.2023.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Vapek članica Lutra Group a.d. , Valjevo - VAPKPB
13.02.2023.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Vapek članica Lutra Group a.d. , Valjevo - VAPK
13.02.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Goša montaža a.d. , Beograd - GMON
13.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
10.02.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Granit Peščar a.d. , Ljig - GRPE
10.02.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
09.02.2023.Obaveštenje o neodržanoj Skupštini akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
09.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
09.02.2023.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - BB Trade a.d. , Žitište
09.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
08.02.2023.Odluka o povlačenju sa regulisanog tržišta - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
08.02.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
08.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
07.02.2023.Odluka o danu isplate dividende - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
03.02.2023.Ponuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.02.2023.Ponuda za preuzimanje akcija osnovni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.02.2023.Obaveštenje o prinudnom otkupu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
03.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
02.02.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - BB Trade a.d. , Žitište
02.02.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - BB Trade a.d. , Žitište
01.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
01.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
01.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
01.02.2023.Ažurirani informatori - 01.02.2023
01.02.2023.BELEXsentiment za februar 2023. godine
01.02.2023.BELEX Monthly Report - January 2023
31.01.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
30.01.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jedinstvo a.d. , Vlajkovac - JDVL
30.01.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2033
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2035
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2034
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2033
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2032
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2031
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta- Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2030
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2029
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2028
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2027
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2026
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2025
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2024
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2032
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2031
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2030
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2029
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2028
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2027
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2026
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2025
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2024
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES05B2028
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES05B2027
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES05B2026
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES05B2025
26.01.2023.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES05B2024
26.01.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO22206
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO22207
25.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
24.01.2023.Održana CXCV pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
24.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
23.01.2023.Tehnička ispravka - Predlog odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
23.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
23.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
20.01.2023.Tehnička ispravka - Predlog odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.01.2023.Tehnička ispravka - Predlog odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.01.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
19.01.2023.Obaveštenje Društva o značajnom učešću SH - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
18.01.2023.Obaveštenje SH o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
18.01.2023.Obaveštenje Društva o primljenom O-ZU VG- Veterinarski centar a.d., Kraljevo
18.01.2023.Obaveštenje VG o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
17.01.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - PP Feketić a.d. , Sombor
17.01.2023.Predlog odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.01.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.01.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.01.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
13.01.2023.Odluka o pristupu i korišćenju „Aplikacije Berze za OTC transakcije“
12.01.2023.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
11.01.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Severni Banat a.d. , Kikinda
09.01.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa tržišta Berze - Pinki a.d. , Zemun - PNKZ
09.01.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa tržišta Berze - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad - ELPO
09.01.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
09.01.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija-skraceni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
09.01.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
09.01.2023.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - Granit Peščar a.d. , Ljig
05.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
04.01.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa tržišta Berze - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok - INBB
04.01.2023.BELEXsentiment za januar 2023. godine
04.01.2023.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - PP Feketić a.d. , Sombor
04.01.2023.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - PP Feketić a.d. , Sombor

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd