U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jun 2022 godine

30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2022. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 30.04.2022. godine - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o prihvatanju informacija i dostavljanju podataka shodno čl. 77. i 78. ZoB - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o prinudnom otkupu akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
30.06.2022.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Interservis a.d. , Futog
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Interservis a.d. , Futog
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i usvojene odluke - Fasma a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Pomoravlje a.d. , Niš
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
30.06.2022.Izjava o pokriću gubitka - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2022.Poziv za ponovljenu redovnu Skupštinu akcioanra - Severtrans a.d. , Sombor
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2022.Obaveštenje o neodržavanju Skupština - Severtrans a.d. , Sombor
30.06.2022.Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2022.Statut - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2022.Izjava o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hemofluid a.d., Kruševac
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
30.06.2022.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
30.06.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Mlava a.d., Vučak
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Goč a.d. , Trstenik
29.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Goč a.d. , Trstenik
29.06.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Centroistok a.d. , Bor - CRIS
29.06.2022.Otkazana Skupština akcionara 29.06.2022. godine - Progres a.d. , Beograd
29.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.06.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
29.06.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju pojedinačnog i konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
28.06.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Lukoil Srbija a.d. , Beograd - LOIL
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021.godinu sa Izveštajem revizora - Zmaj a.d. , Zemun
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
28.06.2022.Izveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
28.06.2022.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Atelje a.d. , Novi Sad
28.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Atelje a.d. , Novi Sad
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Atelje a.d. , Novi Sad
28.06.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Atelje a.d. , Novi Sad
28.06.2022.Odluke sa redovne Skupštine - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.06.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
28.06.2022.Ostale informacije - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2022.Odluka o statusnoj promeni - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021.godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
28.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
27.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
27.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bag a.d. , Bačko Gradište
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
27.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tekstil a.d. , Leskovac
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
27.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
24.06.2022.Ažurirani informatori - 24.06.2022
24.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.06.2022.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2021. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.06.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
23.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2022.Zapisnik sa održane redovne Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
23.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
23.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja (konsolidovanog) - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
23.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
23.06.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
23.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
23.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
23.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - BAS a.d. , Beograd
23.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
23.06.2022.Odluka o danu isplate dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
23.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bačka a.d., Sivac
23.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
22.06.2022.Odložena Skupština akcionara 22.06.2022. godine- Iritel a.d. , Beograd
22.06.2022.Ostale informacije - promena člana Nadzornog odbora - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
22.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
22.06.2022.Ažurirani informatori - 22.06.2022
22.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
22.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
22.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
22.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
22.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.06.2022.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Polet IGK a.d. , Novi Bečej - PLTNN
22.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
22.06.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu (dopunjen odlukama) - Trivit mlin a.d. , Vrbas
22.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
22.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d. , Sombor
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
21.06.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
21.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2022.Neodržana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu (izmenjen) - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu (izmenjen) - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.06.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i pokriću gubitka za 2021. godinu - Tabak a.d. , Niš
21.06.2022.Izveštaj sab redovne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.06.2022.Otkazana Skupština akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Budućnost a.d. , Požega
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2021. godine - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2022.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Severtrans a.d. , Sombor
21.06.2022.Odluka o isplati dividende za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2022.Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
20.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
20.06.2022.Odluka o isplati dividende - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Odluka o izmeni Statuta - RTC Šabac a.d., Šabac
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
20.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
20.06.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Standard Listing - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
20.06.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
20.06.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara usled nedostatka kvoruma - Ming kovačnica a.d. , Niš
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
20.06.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za poslovnu 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
20.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
20.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.06.2022.Dopuna Poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izveštajima za 2021. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.06.2022.Ostale informacije - Dopuna dnevnog reda za redovnu Skupštinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
17.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Budućnost a.d., Preševo
17.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Budućnost a.d., Preševo
17.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
17.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
17.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Magistrala a.d. , Beograd
17.06.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hotel Park a.d. , Novi Sad - HPNS
17.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
17.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
17.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
17.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
16.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
16.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2022.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEXline - 16.06.2022.
16.06.2022.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 16.02.2022.
16.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Invest - Import a.d. , Beograd
16.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Invest - Import a.d. , Beograd
16.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Invest - Import a.d. , Beograd
16.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
16.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
16.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
16.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
16.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
16.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Granit Peščar a.d. , Ljig
16.06.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Open Market - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBNPB
16.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
16.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
15.06.2022.Tehnička ispravka datuma odluke - Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Beograd
15.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
15.06.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
15.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
15.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
15.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
15.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
15.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
15.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
15.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
15.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
15.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine sa pripadajućim odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
15.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
15.06.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Goša montaža a.d. , Beograd
14.06.2022.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2022.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2022.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
14.06.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
14.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
14.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
14.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
14.06.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.06.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.06.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imos a.d. , Šid - IMOS
14.06.2022.Izveštaj BDO o proceni vrednosti običnih i preferencijalnih akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
14.06.2022.Izveštaj o svim okolnostima i metodologijama primenjenim u postupku određivanja otkupne cene preferencijalnih akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
13.06.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
13.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
13.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
13.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
13.06.2022.Odluka o odlaganju sednice skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
13.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
13.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godnu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
13.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
10.06.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
10.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
10.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
10.06.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Severtrans a.d. , Sombor
10.06.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Severtrans a.d. , Sombor
10.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
10.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
10.06.2022.Obaveštenje akcionarima o načinu utvrđivanja cene i iznosu utvrđene cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.06.2022.Predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.06.2022.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
09.06.2022.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
08.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
08.06.2022.Ažurirani informatori - 08.06.2022
08.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
07.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
07.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
07.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NBB Nekretnine a.d., Beograd
07.06.2022.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
07.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
07.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
07.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - AD Tržnica Subotica
07.06.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.06.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
06.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
06.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
06.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
06.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
06.06.2022.Predlog odluke o izmeni Statuta - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.06.2022.Ostale informacije - Dimničar a.d. , Beograd
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
03.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara ponovljena sednica - Srbijatransport a.d. , Beograd
03.06.2022.Odložena Skupština akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
02.06.2022.BELEX Monthly Report - May 2022
02.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
02.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
02.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
02.06.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
01.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rad a.d. , Beograd
01.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
01.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Sloga a.d. , Kać
01.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Sloga a.d. , Kać
01.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
01.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
01.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
01.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
01.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
01.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.06.2022.BELEXsentiment za jun 2022. godine
01.06.2022.Predlog odluka za redovnu Skupštinu akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.06.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
01.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ