U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jun 2022 godine

30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2022. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 30.04.2022. godine - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o prihvatanju informacija i dostavljanju podataka shodno čl. 77. i 78. ZoB - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o prinudnom otkupu akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
30.06.2022.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Interservis a.d. , Futog
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Interservis a.d. , Futog
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i usvojene odluke - Fasma a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Pomoravlje a.d. , Niš
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
30.06.2022.Izjava o pokriću gubitka - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2022.Poziv za ponovljenu redovnu Skupštinu akcioanra - Severtrans a.d. , Sombor
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2022.Obaveštenje o neodržavanju Skupština - Severtrans a.d. , Sombor
30.06.2022.Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
30.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2022.Statut - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
30.06.2022.Izjava o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hemofluid a.d., Kruševac
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
30.06.2022.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
30.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
30.06.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Mlava a.d., Vučak
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Goč a.d. , Trstenik
29.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Goč a.d. , Trstenik
29.06.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Centroistok a.d. , Bor - CRIS
29.06.2022.Otkazana Skupština akcionara 29.06.2022. godine - Progres a.d. , Beograd
29.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.06.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
29.06.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju pojedinačnog i konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
28.06.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Lukoil Srbija a.d. , Beograd - LOIL
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021.godinu sa Izveštajem revizora - Zmaj a.d. , Zemun
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
28.06.2022.Izveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
28.06.2022.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Atelje a.d. , Novi Sad
28.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Atelje a.d. , Novi Sad
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Atelje a.d. , Novi Sad
28.06.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Atelje a.d. , Novi Sad
28.06.2022.Odluke sa redovne Skupštine - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.06.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
28.06.2022.Ostale informacije - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2022.Odluka o statusnoj promeni - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021.godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
28.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
28.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
28.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
28.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
27.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
27.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bag a.d. , Bačko Gradište
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
27.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tekstil a.d. , Leskovac
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
27.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
27.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
27.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
24.06.2022.Ažurirani informatori - 24.06.2022
24.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.06.2022.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2021. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.06.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
23.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2022.Zapisnik sa održane redovne Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
23.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
23.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja (konsolidovanog) - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
23.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
23.06.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
23.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
23.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
23.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - BAS a.d. , Beograd
23.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
23.06.2022.Odluka o danu isplate dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
23.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bačka a.d., Sivac
23.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
22.06.2022.Odložena Skupština akcionara 22.06.2022. godine- Iritel a.d. , Beograd
22.06.2022.Ostale informacije - promena člana Nadzornog odbora - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
22.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
22.06.2022.Ažurirani informatori - 22.06.2022
22.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
22.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
22.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
22.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
22.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.06.2022.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Polet IGK a.d. , Novi Bečej - PLTNN
22.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
22.06.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu (dopunjen odlukama) - Trivit mlin a.d. , Vrbas
22.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
22.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d. , Sombor
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
21.06.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
21.06.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2022.Neodržana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu (izmenjen) - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu (izmenjen) - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.06.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i pokriću gubitka za 2021. godinu - Tabak a.d. , Niš
21.06.2022.Izveštaj sab redovne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.06.2022.Otkazana Skupština akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
21.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Budućnost a.d. , Požega
21.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2021. godine - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2022.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Severtrans a.d. , Sombor
21.06.2022.Odluka o isplati dividende za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2022.Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
20.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
20.06.2022.Odluka o isplati dividende - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Odluka o izmeni Statuta - RTC Šabac a.d., Šabac
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
20.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
20.06.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Standard Listing - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
20.06.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
20.06.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.06.2022.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara usled nedostatka kvoruma - Ming kovačnica a.d. , Niš
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
20.06.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za poslovnu 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
20.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
20.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.06.2022.Dopuna Poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
20.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izveštajima za 2021. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
20.06.2022.Odluka o pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.06.2022.Ostale informacije - Dopuna dnevnog reda za redovnu Skupštinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
17.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Budućnost a.d., Preševo
17.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Budućnost a.d., Preševo
17.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
17.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
17.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Magistrala a.d. , Beograd
17.06.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hotel Park a.d. , Novi Sad - HPNS
17.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
17.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
17.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
17.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
16.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
16.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2022.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEXline - 16.06.2022.
16.06.2022.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 16.02.2022.
16.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Invest - Import a.d. , Beograd
16.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Invest - Import a.d. , Beograd
16.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Invest - Import a.d. , Beograd
16.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
16.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
16.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
16.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
16.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
16.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Granit Peščar a.d. , Ljig
16.06.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Open Market - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBNPB
16.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
16.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
15.06.2022.Tehnička ispravka datuma odluke - Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Beograd
15.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
15.06.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
15.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
15.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
15.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
15.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Pomoravlje a.d. , Niš
15.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
15.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
15.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
15.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
15.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine sa pripadajućim odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
15.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
15.06.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Goša montaža a.d. , Beograd
14.06.2022.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2022.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2022.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
14.06.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
14.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
14.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
14.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
14.06.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.06.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.06.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imos a.d. , Šid - IMOS
14.06.2022.Izveštaj BDO o proceni vrednosti običnih i preferencijalnih akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
14.06.2022.Izveštaj o svim okolnostima i metodologijama primenjenim u postupku određivanja otkupne cene preferencijalnih akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
13.06.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
13.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
13.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
13.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
13.06.2022.Odluka o odlaganju sednice skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
13.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
13.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godnu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
13.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
10.06.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
10.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
10.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
10.06.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Severtrans a.d. , Sombor
10.06.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Severtrans a.d. , Sombor
10.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
10.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
10.06.2022.Obaveštenje akcionarima o načinu utvrđivanja cene i iznosu utvrđene cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.06.2022.Predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.06.2022.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
09.06.2022.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
08.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
08.06.2022.Ažurirani informatori - 08.06.2022
08.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
07.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
07.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
07.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NBB Nekretnine a.d., Beograd
07.06.2022.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
07.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
07.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
07.06.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.06.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - AD Tržnica Subotica
07.06.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.06.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
06.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
06.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
06.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
06.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
06.06.2022.Predlog odluke o izmeni Statuta - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.06.2022.Ostale informacije - Dimničar a.d. , Beograd
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
03.06.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara ponovljena sednica - Srbijatransport a.d. , Beograd
03.06.2022.Odložena Skupština akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
03.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
02.06.2022.BELEX Monthly Report - May 2022
02.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
02.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
02.06.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
02.06.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
01.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rad a.d. , Beograd
01.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
01.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Sloga a.d. , Kać
01.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Sloga a.d. , Kać
01.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
01.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
01.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
01.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
01.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
01.06.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.06.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.06.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.06.2022.BELEXsentiment za jun 2022. godine
01.06.2022.Predlog odluka za redovnu Skupštinu akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.06.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
01.06.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.06.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.06.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd