U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jun 2005 godine

30.06.2005.Rešenje o sticanju statusa člana Berze i izdavanju dozvola za trgovanja na Berzi - Kodeks broker d.o.o. Beograd
29.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graničar a.d. Konak
29.06.2005.Uključenje na SBT - Hidrogradnja promet a.d. Čačak
29.06.2005.Uključenje na SBT - Beton univerzal a.d. Gornji Milanovac
28.06.2005.Skupština akcionara - Agrosrem a.d. Sremska Mitrovica
28.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. Novi Sad
28.06.2005.Beogradska berza a.d. Beograd - informacije o data feed-u za brokersko-dilerska društva
28.06.2005.Beogradska berza a.d. Beograd - informacije o data feed-u za data vendore
28.06.2005.Uključenje na SBT - Južni banat a.d. Bela Crkva
28.06.2005.Uključenje na SBT - Internacion a.d. Sombor
27.06.2005.Uključenje na SBT - Gasalarm a.d. Beograd
27.06.2005.Uključenje na SBT - Fabrika opruga Čačak a.d. Čačak
27.06.2005.Uključenje na SBT - Dimitrije Tucović a.d. Užice
24.06.2005.Skupština akcionara - Banat a.d. Vršac
24.06.2005.Skupština akcionara - Grmeč a.d. Zemun
24.06.2005.Skupština akcionara - Bazar a.d. Novi Sad
24.06.2005.Skupština akcionara - Agrosrem a.d. Sremska Mitrovica
24.06.2005.Skupština akcionara - Šumadija a.d. Novi Beograd
24.06.2005.Dan akcionara - Šumadija a.d. Novi Beograd
24.06.2005.Uključenje na SBT - Unioninvest termomontaža a.d. Beograd
24.06.2005.Uključenje na SBT - Irmovo a.d. Kisač
24.06.2005.Uključenje na SBT - Deva a.d. Kruševac
24.06.2005.Uključenje na SBT - Agrovojvodina tehnohemija trgovina a.d. Novi Sad
23.06.2005.Skupština akcionara - Tipoplastika a.d. Gornji Milanovac
23.06.2005.Skupština akcionara - Mašinokomerc a.d. Beograd
23.06.2005.Skupština akcionara - PP Sombor a.d. Sombor
23.06.2005.Skupština akcionara - Velefarm a.d. Beograd
23.06.2005.Skupština akcionara - Voda Vrnjci a.d. Vrnjačka Banja
23.06.2005.Odluke o izboru članova upravnog odbora - Institut za strane jezike a.d. Beograd
23.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. Beograd
23.06.2005.Uključenje na SBT - Pobeda a.d. Beograd
23.06.2005.Uključenje na SBT - Graditelj a.d. Beograd - Železnik
23.06.2005.Uključenje na SBT - Centroprom a.d. Beograd
23.06.2005.Uključenje na SBT - Autobanat a.d. Zrenjanin
23.06.2005.Rešenje o prestanku privremene obustave i ponovnom organizovanju trgovanja akcijama izdavaoca - Grmeč a.d. Krajišnik
22.06.2005.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Makler invest d.o.o. Beograd
22.06.2005.Skupština akcionara - Metal a.d. Ćuprija
22.06.2005.Skupština akcionara - Elektrometal a.d. Beograd
22.06.2005.Skupština akcionara - Tezoro broker a.d. Beograd
22.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. Beograd
22.06.2005.Uključenje na SBT - Univerzal a.d. Lozovik
22.06.2005.Uključenje na SBT - Inex krajina a.d. Negotin
22.06.2005.Uključenje na SBT - Banat a.d. Vršac
21.06.2005.Skupština akcionara - Mašinokomerc a.d. Beograd
21.06.2005.Skupština akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. Niš
21.06.2005.Uključenje na SBT - Šidtrans a.d. Šid
21.06.2005.Uključenje na SBT - Šidexpres a.d. Šid
21.06.2005.Uključenje na SBT - Seme produkt a.d. Čačak
21.06.2005.Uključenje na SBT - Hipobroker a.d. Beograd
21.06.2005.Uključenje na SBT - Fatex a.d. Vučje
20.06.2005.Skupština akcionara - Elektrometal a.d. Beograd
20.06.2005.Skupština akcionara - Jaffa fabrika biskvita a.d. Crvenka
20.06.2005.Uključenje na SBT - Topolatrans a.d. Bačka Topola
20.06.2005.Uključenje na SBT - Teretni transport Bor a.d. Bor
20.06.2005.Uključenje na SBT - Pro galvano mikrometal a.d. Beograd
17.06.2005.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Tigar a.d. Pirot
17.06.2005.Vanredna sednica Skupštine akcionara - Chemos a.d. Palić
17.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun
17.06.2005.Skupština akcionara - Telefonkabl a.d. Beograd
17.06.2005.Skupština akcionara - Galenika Magmasil a.d. Beograd
17.06.2005.Skupština akcionara - Avala Ada a.d. Beograd
17.06.2005.Uključenje na SBT - Toplota a.d. Ivanjica
17.06.2005.Uključenje na SBT - Silos Jakovo a.d. Jakovo
17.06.2005.Uključenje na SBT - AB Konstruktor a.d. Pančevo
16.06.2005.Skupština akcionara - Beogradelektro a.d. Beograd
16.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara Kikinda a.d. Kikinda
16.06.2005.Uključenje na SBT - Tvrđava a.d. Novi Sad
16.06.2005.Uključenje na SBT - Napredak a.d. Apatin
15.06.2005.Skupština akcionara - Trivit Pek a.d. Vrbas
15.06.2005.Uključenje na SBT - Tesla fabrika sijalica a.d. Pančevo
15.06.2005.Uključenje na SBT - Rudnik nemetala a.d. Valjevo
15.06.2005.Uključenje na SBT - Globos osiguranje a.d. Beograd
15.06.2005.Uključenje na SBT - Ferofleks a.d. Srbobran
14.06.2005.Odluka o izmeni Odluke o uključenju akcija izdavaoca na SBT - Hleb a.d. Novi Sad
14.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zepter osiguranje a.d. Beograd
14.06.2005.Izveštaj o promeni članova uprave - Pivara Niš a.d. Niš
14.06.2005.Odluka o izmeni odluke o uključivanju na slobodno berzansko tržište
13.06.2005.Uključenje na SBT - Minel automatika a.d. Beograd
13.06.2005.Uključenje na SBT - EFG Eurobank a.d. Beograd
13.06.2005.Uključenje na SBT - EFG Eurobank a.d. Beograd
13.06.2005.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - MERIDIJAN BANK AD N.SAD
10.06.2005.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Banini a.d. Kikinda
10.06.2005.Skupština akcionara - Beteks a.d. Beograd
10.06.2005.Skupština akcionara - Medela a.d. Vrbas
10.06.2005.Skupština akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
10.06.2005.Poništenje sopstvenih akcija - Meridian bank a.d. Novi Sad
10.06.2005.Izdavanje običnih akcija - Meridian bank a.d. Novi Sad
10.06.2005.Uključenje na SBT - Napredak a.d. Stara Pazova
10.06.2005.Uključenje na SBT - Frad filteri a.d. Aleksinac
09.06.2005.Skupština akcionara - Jugoelektro a.d. Beograd
09.06.2005.Izmena odluke o sazivanju Skupštine akcionara - Soja protein a.d. Bečej
09.06.2005.Skupština akcionara - Soja protein a.d. Bečej
09.06.2005.Dan akcionara - Budućnost a.d. Subotica
09.06.2005.Skupština akcionara - Budućnost slp a.d. Beograd
09.06.2005.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - DDOR Novi Sad a.d. Novi Sad
08.06.2005.Zakazivanje Skupštine akcionara - Jugopapir a.d. Beograd
08.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. Beograd
08.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i izvod iz godišnjeg računa za 2004. godinu - Energoprojekt oprema a.d. Beograd
08.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i odluka o isplati dividende -Novosadska mlekara a.d. Novi Sad
08.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. Subotica
08.06.2005.Dostava objave o održanoj Skupštini akcionara - Imlek a.d. Beograd
08.06.2005.Skupština akcionara - Graničar a.d. Konak
08.06.2005.Uključenje na SBT - SMB - Mehanizacija i transport A.D. Subotica
08.06.2005.Uključenje na SBT - Hidroinvest ad Beograd
08.06.2005.Uključenje na SBT - Halas Jožef a.d. Ada
08.06.2005.Uključenje na SBT - Halas Jožef a.d. Ada
08.06.2005.Uključenje na SBT - Goč a.d. Trstenik
07.06.2005.Skupština akcionara - Sunce a.d. Sombor
07.06.2005.Odluka o isplati dividende - Pupin Telecom a.d. Zemun
07.06.2005.Uključenje na SBT - izmena odluke - Nova banka a.d. Beograd
06.06.2005.Uključenje na SBT - Tehnika birotehnički servis a.d. Beograd
06.06.2005.Uključenje na SBT - Tehnika biroservis a.d. Beograd
06.06.2005.Uključenje na SBT - Srpska banka a.d. Beograd
06.06.2005.Uključenje na SBT - Makler invest a.d. Beograd
06.06.2005.Uključenje na SBT - Jelen do a.d. Jelen do
06.06.2005.Uključenje na SBT - Hleb a.d. Novi Sad
06.06.2005.Uključenje na SBT - Hleb a.d. Novi Sad
06.06.2005.Uključenje na SBT - Gučevo a.d. Loznica
06.06.2005.Uključenje na SBT - Des a.d. Subotica
06.06.2005.Uključenje na SBT - Des a.d. Subotica
03.06.2005.Skupština akcionara - Ukus a.d. Inđija
03.06.2005.Beogradska berza a.d. Beograd - odluka o sazivanju skupštine
02.06.2005.Uključenje na SBT - Vodoprivredno preduzeće a.d. Ćuprija
02.06.2005.Uključenje na SBT - Takovo a.d. Gornji Milanovac
01.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Efes weifert pivara a.d. Pančevo
01.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. Novi Sad
01.06.2005.Skupština akcionara - Medoprodukt a.d. Tavankut
01.06.2005.Uključenje na SBT - Jugins a.d. Novi Sad
01.06.2005.Uključenje na SBT - Jugins a.d. Novi Sad
01.06.2005.Uključenje na SBT - Jugins a.d. Novi Sad
01.06.2005.Uključenje na SBT - CTP holding a.d. Novi Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ