U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za decembar 2010 godine

31.12.2010.Najtrgovanije akcije u 2010. godini na Beogradskoj berzi
31.12.2010.Učešće članova Berze u trgovanju u 2010. godini
31.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
31.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
31.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Merkur a.d. , Bačka Palanka
31.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Jaša Tomić
31.12.2010.Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću "Jadran-Naftagas" u Republici Srpskoj i osnivanje ogranka u gradu Nojabrsk, Ruska Federacija - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inex Company - Ineco a.d. , Beograd
31.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Progres a.d. , Velika Plana
31.12.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
30.12.2010.Pauza u radu SMS start-stop servisa
30.12.2010.Inovirani prospekti - 30.12.2010
30.12.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 809 miliona dinara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
30.12.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 809 miliona dinara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
30.12.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Neon a.d. , Beograd
30.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Beograd film a.d. , Beograd
30.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
30.12.2010.Izdavanje akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja zamenljivih preferencijalnih akcija u obične akcije - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
30.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Cubi Napredak a.d. , Bačka Palanka
29.12.2010.Inovirani prospekti - 29.12.2010
29.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.12.2010.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Graditelj a.d. , Beograd
29.12.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa (Minaqua, Novi Sad) - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
29.12.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa (Reljić Goran) - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
29.12.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Sinteza a.d. , Beograd
29.12.2010.Odluka Skupštine akcionara o izboru revizora finansijskih izveštaja - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
29.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Apatin
29.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zlatar a.d. , Mramorak
28.12.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - BAS a.d. , Beograd
28.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
28.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
28.12.2010.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
28.12.2010.Uspešno realizovana prinudna prodaja akcija nesaglasnih akcionara - Venčac a.d. , Aranđelovac
28.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan u restrukturiranju a.d. , Aranđelovac
28.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.12.2010.Inovirani prospekti - 27.12.2010
27.12.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Danubius a.d. , Novi Sad
27.12.2010.Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa - Trgopromet a.d. , Kraljevo
27.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
27.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
27.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Ciglana Salaš a.d. , Zaječar - CSLS
27.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Moravica a.d. , Stara Moravica
27.12.2010.Povećanje kapitala po osnovu izdavanja običnih akcija poznatom kupcu - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
27.12.2010.Povećanje kapitala po osnovu izdavanja preferencijalnih zamenjivih akcija poznatom kupcu - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
24.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Kinđa Agrar a.d. , Kikinda
24.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
24.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Dimničar a.d. , Beograd
24.12.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
24.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
24.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
24.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
24.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
24.12.2010.Zahtev za prinudnu prodaju akcija - Progres a.d. , Velika Plana
24.12.2010.Odluka o utvrđivanju visine pretplate i naknada na ime pristupa i korišćenja programa i servisa Berze, naknada za pohadjanje edukativnih kurseva u organizaciji Berze, kao i pretplate i naknade za oglašavanje u Biltenu Berze – primena Odluke od 4.1.2011. godine - Beogradska berza a.d. , Beograd
24.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
23.12.2010.Inovirani prospekti - 23.12.2010
23.12.2010.Otkazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
23.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
23.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Voćarcoop a.d. , Beograd - VOCP
23.12.2010.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Sitra a.d. , Kovačica - SITK
22.12.2010.Inovirani prospekti - 22.12.2010
22.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
22.12.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
21.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energotehnika Južna Bačka a.d. , Novi Sad
21.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Trgopromet a.d. , Kraljevo
21.12.2010.Obaveštenje o isplati dividende - Srbija a.d. , Kragujevac
21.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
20.12.2010.Inovirani prospekti - 20.12.2010
20.12.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Nikolinci a.d. , Nikolinci
20.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Centroproizvod a.d. , Beograd
20.12.2010.Izveštaj o otkupu sopstvenih akcija - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
20.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rubin a.d. , Kruševac
20.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
20.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Frikom a.d. , Beograd
20.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Žitopromet a.d. , Čačak - ZITC
20.12.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Agroitaly a.d. , Kikinda - DNVM
17.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nova trgovina a.d., Požarevac
17.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
17.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
17.12.2010.Promena poslovnog imena društva - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
17.12.2010.Inovirani prospekti - 17.12.2010
17.12.2010.Izveštaj o ishodu javne ponude - Jubmes banka a.d. , Beograd
17.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - 27. Oktobar a.d. , Ruma - OKTB
16.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Avala TUP a.d. , Beograd
16.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
16.12.2010.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Marfin bank a.d. , Beograd
16.12.2010.Inovirani prospekti - 16.12.2010
16.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - CTP Bau a.d. , Beograd - CTPH
16.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Bambi Banat a.d. , Beograd
16.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
16.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
16.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sinteza a.d. , Beograd
16.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
16.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metal a.d. , Kanjiža
16.12.2010.Odluka o utvrđivanju kalendara berzanskih sastanaka za 2011.godinu - Beogradska berza a.d. , Beograd
15.12.2010.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
15.12.2010.Inovirani prospekti - 15.12.2010
15.12.2010.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Excelsior a.d. , Beograd - EXCL
15.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
15.12.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
15.12.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
15.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroprogres a.d. , Beograd
15.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Podgorac a.d. , Valjevska Kamenica
15.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoproces a.d. , Novi Sad
14.12.2010.Inovirani prospekti - 14.12.2010
14.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Pokrok a.d. , Padina
14.12.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Fabrika hartije a.d., Beograd
14.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Mlekara Senta a.d. , Senta - MLSE
14.12.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Izolacija holding a.d. , Beograd - IZLC
14.12.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Inos sinma a.d. , Sevojno
14.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
14.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
14.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Bazar a.d. , Novi Sad
14.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Niška mlekara a.d. , Niš
14.12.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
13.12.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Žitobanat a.d. , Vršac
13.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
13.12.2010.Inovirani prospekti - 13.12.2010
13.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
13.12.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Agroitaly a.d. , Kikinda - DNVM
13.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Vetprom medicinsko snabdevanje a.d. , Beograd
13.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
13.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Deva a.d. , Kruševac
13.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Venčac a.d. , Aranđelovac
13.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
10.12.2010.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
10.12.2010. Ponuda za preuzimanje akcija - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
10.12.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
10.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Ikarbus a.d. , Beograd
10.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Sinter a.d. , Užice
10.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav film a.d., Beograd
10.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
10.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Javna skladišta a.d. , Subotica
10.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
10.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
10.12.2010.Izveštaj o otkupu sopstvenih akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
10.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
10.12.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Lasta a.d. , Beograd
10.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Apatin
10.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Fagrem a.d. , Donji Adrovac - FGRM
09.12.2010.Inovirani prospekti - 09.12.2010
09.12.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
09.12.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
09.12.2010.Zahtev za prinudnu prodaju akcija - Venčac a.d. , Aranđelovac
09.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Maglić a.d. , Maglić
09.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
09.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
09.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
09.12.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Vojvodina reklam a.d. , Novi Sad
09.12.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zorka Color a.d. , Šabac - ZRCO
09.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Komgrad a.d. , Subotica
09.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Integral betonirci a.d. , Subotica
08.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Kopex min fitip a.d. , Niš - KPXF
08.12.2010.Uključenje na VBT - Sinter a.d. , Užice - SINTU
08.12.2010.Inovirani prospekti - 08.12.2010
08.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
08.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan u restrukturiranju a.d. , Aranđelovac
08.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
08.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
08.12.2010.Javni poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
08.12.2010.Obaveštenje o produžetku roka za upis i uplatu akcija III emisije - Dunav banka a.d., Zvečan
08.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Venčac a.d. , Aranđelovac
08.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
08.12.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Inex Company - Ineco a.d. , Beograd
08.12.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zorka Color a.d. , Šabac - ZRCO
08.12.2010.Poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
08.12.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
08.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Grmeč a.d. , Krajišnik
08.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
08.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Putevi a.d. , Čačak
08.12.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Geomašina a.d. , Beograd
08.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
08.12.2010.Prezentacija za sudije Privrednog suda u Beogradu
07.12.2010.Inovirani prospekti - 07.12.2010
07.12.2010.Odluka o obezbeđenju ispunjenosti nivoa tržišne likvidnosti akcija izdavaoca - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
07.12.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
07.12.2010.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
06.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Fluid Utva a.d. , Pančevo
06.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Rapid a.d. , Apatin
06.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
06.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
06.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Industrija brusnih alata a.d., Ada
06.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
06.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
06.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Miteks a.d. , Stara Moravica
03.12.2010.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Centroproizvod a.d. , Beograd
03.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pro teko a.d. , Kovin
03.12.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.12.2010.Inovirani prospekti - 03.12.2010
03.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanitarija a.d. , Novi Sad
03.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Kontaktor a.d. , Beograd
03.12.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Jedinstvo a.d. , Bečej - JDNB
03.12.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Brodogradilište Begej a.d., Zrenjanin - BEGJ
03.12.2010.Izveštaj o bitnom događaju - povećanje kapitala - Neon a.d. , Beograd
03.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Angropromet a.d., Niš
03.12.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
03.12.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zlatar a.d. , Mramorak
03.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
03.12.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Topiko a.d. , Bačka Topola - TPKO
02.12.2010.Inovirani prospekti - 02.12.2010
02.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
02.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Novi Beograd a.d. , Beograd
02.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Banat a.d. , Banatski Karlovac
02.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 27. Oktobar a.d. , Ruma
02.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
02.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neon a.d. , Beograd
02.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
02.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
02.12.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metalopromet a.d. , Kula
02.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Mladost a.d. , Aleksandrovac - MLAL
02.12.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Novi kolektiv a.d., Beograd - NKOL
01.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Energotehnika Južna Bačka a.d. , Novi Sad
01.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Kinđa Agrar a.d. , Kikinda
01.12.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Jedinstvo a.d. , Bečej - JDNB
01.12.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
01.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Rudo a.d. , Beograd
01.12.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
01.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Dunav Re a.d. , Beograd
01.12.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Moravica a.d. , Stara Moravica
01.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Dunav film a.d., Beograd
01.12.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Telefonkabl a.d. , Beograd
01.12.2010.BELEXsentiment za decembar iznosi 127,84 poena

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost887,66
Promena0,77
% 0,09%
02.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1734
USD/RSD110,8442
Izvor NBS, 02.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 02.10.2023.
423.496.701.778 RSD
3.614.273.391 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
02.10.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda