U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za avgust 2022 godine

31.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
31.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
31.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
31.08.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
31.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
31.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.08.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vital a.d. , Vrbas - VITL
30.08.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Atelje a.d. , Novi Sad - ATLJM
30.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
30.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
29.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
29.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.08.2022.Polugodišnji pojedinačni izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
29.08.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Pomoravlje a.d. , Niš
29.08.2022.Mišljenje Predstavnika zaposlenih o ponudi za preuzimanje - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.08.2022.Mišljenje Uprave društva u vezi sa ponudom za preuzimanje - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.08.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
29.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
26.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
26.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
25.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
25.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
25.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.08.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Alfa plam a.d. , Vranje
24.08.2022.Najava dostavljanja i objave Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
23.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
23.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.08.2022.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
23.08.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
23.08.2022.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
23.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
23.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
22.08.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ikarbus a.d. , Beograd
22.08.2022.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
22.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
22.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
19.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
19.08.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Krušik plastika a.d. , Osečina
19.08.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Krušik plastika a.d. , Osečina
19.08.2022.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.08.2022.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.08.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Pomoravlje a.d. , Niš
19.08.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Pomoravlje a.d. , Niš
19.08.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
19.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.08.2022.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.08.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.08.2022.Obaveštenje o isplati dividende za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
18.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
18.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu (korigovan) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
17.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.08.2022.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
17.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
16.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
15.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.08.2022.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.08.2022.Polugodisnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
12.08.2022.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.08.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine Beogradske berze
11.08.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnopromet a.d. , Beograd
11.08.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad - VJSP
10.08.2022.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.08.2022.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
10.08.2022.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022.godine - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.08.2022.Polugodišnji izveštaj za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
09.08.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
09.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.08.2022.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
09.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
09.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
08.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
08.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
08.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
08.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
08.08.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.08.2022.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
08.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.08.2022.Odložena Skupština akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
05.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
05.08.2022.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd
05.08.2022.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd
04.08.2022.Ažurirani informatori - 04.08.2022
04.08.2022.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd - GSKO
04.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
04.08.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
04.08.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.08.2022.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
03.08.2022.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
02.08.2022.Izveštaj sa neodržane sednice Skupština akcionara - Sloga a.d. , Kać
02.08.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
02.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
02.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
01.08.2022.BELEXsentiment za avgust 2022. godine
01.08.2022. BELEX Monthly Report - July 2022
01.08.2022.Invitation for the Extraordinary General Meeting - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.08.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.08.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.08.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.08.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.08.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Inex Velepromet a.d. , Vučak
01.08.2022.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
01.08.2022.Poslovanje NIS grupe u prvom polugodištu 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
01.08.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.08.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Jugoinspekt a.d. , Beograd
01.08.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad osnovni tekst
01.08.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad skraćeni tekst

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.004,21
Promena-19,05
% -1,86%
25.07.2024. 10:47:21Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad